Spausdinti

Visuomenės informavimas

Visuomenės susidomėjimas ir susirūpinimas pasaulio įvykiais bei ekonominėmis, aplinkosauginėmis ir socialinėmis problemos auga, informuotumas apie globalius pokyčius didėja, visuomenė pradeda suprasti, kad kiekvienas žmogus gali prisidėti prie globalių pasaulio problemų sprendimo. Tačiau visuomenės informavimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais išlieka aktualia ir neatskiriama Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos dalimi.

Atsižvelgdama į augančią vystomojo bendradarbiavimo politikos svarbą pasaulyje, siekdama supažindinti Lietuvos piliečius su valstybės vykdoma veikla šioje srityje ir padaryti prieinama ir suprantama kiekvienam piliečiui, LR Užsienio reikalų ministerija skiria didelį dėmesį visuomenės informavimui ir švietimui.

Visuomenės informavimas vykdomas per atitinkamus kultūrinius ir meninius projektus, žiniasklaidos priemones, seminarus mokiniams ir mokytojams bei kitas veiklas. Projektai vykdomi kartu su Lietuvos savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, žiniasklaidos atstovais, kitomis institucijomis ir organizacijomis.

Visuomenės informavimo projektais siekiama:

  • supažindinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, su šių dienų globaliais iššūkiais, vystomojo bendradarbiavimo tikslais, svarba ir pasiekimais;
  • ugdyti Lietuvos piliečių bendros atsakomybės ir solidarumo jausmą tarpusavyje vis labiau susijusiame pasaulyje;
  • keisti visuomenės požiūrį siekiant paramos vystomojo bendradarbiavimo politikai;
  • siekti didesnio Lietuvos piliečių įsitraukimo į bendras veiklas ir dirbti kartu sprendžiant globalias pasaulio problemas.

Informacija apie URM konkursus įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo projektus skelbiama www.orangeprojects.lt interneto svetainės skiltyje "Konkursai".

 

Prisidėti ir remti kitų šalių vystymąsi turime ne tik dėl tarptautinių įsipareigojimų. Siekis sumažinti skurdą pasaulyje ir išsaugoti milijonus gyvybių yra globalus ir reikalauja visuotinių pastangų. Siekis padėti besivystančioms šalims pasivyti išsivysčiusias šalis yra ir solidarumo išraiška, ir būdas pasiekti, kad pasaulis būtų saugesnis ir turtingesnis. Tai svarbu siekiant plėsti saugumo ir stabilumo zoną aplink Europą, remiant ir skatinant stabilią tarptautinę tvarką. Turime būti pasirengę, esant reikalui, imtis visų įmanomų priemonių užkirsti kelią senoms ir naujoms grėsmėms atsirasti. Tad svarbu ugdyti ir skatinti kiekvieno Lietuvos piliečio bendros atsakomybės ir solidarumo jausmą tarpusavyje vis labiau susijusiame pasaulyje.

Ne taip ir seniai Lietuva pati buvo paramos gavėja ir ta parama buvo labai reikalinga ir vertinga Lietuvai atkuriant Nepriklausomybę ir žengiant reformų keliu. Dabar mes patys turime galimybę prisidėti ir remti kitas šalis, skirdami laiką savanoriškai veiklai, aukodami lėšas, domėdamiesi vystomojo bendradarbiavimo politika ar net darydami įtaką nacionalinės valdžios sprendimams dėl būtinybės padėti besivystančioms šalims. Dalindamiesi su kitais, tuo pačiu ir patys tampame turtingesni: susipažįstame su kitomis kultūromis, mokomės kalbų, įgyjame naujų žinių, patirties ir gebėjimų bendrauti bei veikti skirtingose socialinėse ir kultūrinėse aplinkose.

  • Dalyvavimas projektuose - www.orangeprojects.lt;
  • Atsakinga savanoriška veikla (EuropeAid, UN Savanorystės programa – galima savanoriauti ir internetu, kt.);
  • Domėjimasis vystomojo bendradarbiavimo politika;
  • Atsakingas vartojimas;
  • Ir kiti būdai.

Kasmet yra atliekami Eurobarometro tyrimai, kokia yra Europos Sąjungos piliečių nuomonė apie vystomąjį bendradarbiavimą ir paramą.

Tyrimas yra atliekamas Europos Komisijos ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato užsakymu. Jo atlikimą koordinuoja Komunikacijos generalinis direktoratas.

Specialioje tyrimo ataskaitoje yra paskelbiama kasmetė Europos Sąjungos piliečių nuomonė apie vystomąjį bendradarbiavimą:  apžvelgiamas bendras europiečių informuotumas apie vystomojo bendradarbiavimo paramą, taip pat apžvelgiama, kaip yra vertinama svarba teikti pagalbą besivystančioms šalims, kokie yra didžiausi ateities iššūkiai šiose šalyse, ar teikiama parama yra veiksminga skurdui mažinti, ar europiečiai patys įsitraukia į pagalbą besivystančioms šalims, kiek žinoma apie tarptautinės bendruomenės įsipareigojimus darniam vystymuisi.   

Su Specialia Eurabarometro tyrimo  ataskaita galite susipažinti čia.