Projektai

Lietuvos lėšomis Afganistane įgyvendinti projektai skirti valdžios institucijų gebėjimų stiprinimui, sveikatos sektoriui, kaimo plėtrai, bendradarbiavimo su tarptautine donorų bendruomene stiprinimui.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

 

Kenksmingų medžiagų liekanų kontrolės stiprinimas gyvūnuose, maiste ir pašaruose regioniniu, valstybiniu ir tarpvalstybiniu lygiu Afganistano Islamo Respublikoje, Tadžikistano Respublikoje, Pakistano Islamo Respublikoje ir Kirgizijos Respublikoje

VšĮ Baltijos agroverslo institutas (BAVI)

22.880,50 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Stiprinti Afganistano, Tadžikistano, Pakistano ir Kirgizijos institucinius gebėjimus vykdyti kenksmingų medžiagų liekanų gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose kontrolę.

REZULTATAI:

  • 2015 m.: Š. m. gegužės 10-15 d. Lietuvoje lankėsi 2 Afganistano, 2 Tadžikistano, 2 Pakistano ir 1 Kirgizijos atstovas. Dalyviai apmokyti mėginių krovinių patikros vietoje surinkimo, laboratorinių tyrimų atlikimo ir jų rezultatų analizavimo praktinių įgūdžių, supažindinti su kontrolės vykdymu įmonėse. Vizito metu svečiai lankėsi Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Trakų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Medininkų pasienio veterinarijos poste, maisto tvarkymo įmonėse (AB Vilniaus paukštynas);
  • Informacija apie projekto veiklas viešinta BNS ir ELTA naujienų agentūrose, BAVI interneto svetainėje.
Paramos teikimo sektorius Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirtos lėšos Projekto rezultatai

Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, ypač kaimo plėtrai

Kenksmingų medžiagų liekanų kontrolės stiprinimas gyvūnuose, maiste ir pašaruose regioniniu, valstybiniu ir tarpvalstybiniu lygiu Afganistano Islamo Respublikoje, Tadžikistano Respublikoje, Pakistano Islamo Respublikoje ir Kirgizijos Respublikoje

VšĮ „Baltijos agroverslo institutas"

Projektui įgyvendinti 2014-2015 metais skirta 170 000 Lt, iš jų 2014 m. - 60 024,84 Lt

(17 384,39 Eur)

TIKSLAS: stiprinti Afganistano, Tadžikistano, Pakistano ir Kirgizijos institucinius gebėjimus vykdyti kenksmingų medžiagų liekanų gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose kontrolę.

TARPINIAI REZULTATAI: 2014 m. lapkričio mėn. vizito Lietuvoje metu Afganistano (2 asm.), Tadžikistano (3 asm.), Pakistano (1 asm.) ir Kirgizijos (1 asm.) institucijų atstovai susipažino su Lietuvoje veikiančia maisto ir pašarų kontrolės sistema, kartu su Lietuvos ekspertais aptarė šalių teisinės bazės suderinamumo su ES teise ir tarptautiniais reikalavimais klausimus. Svečiams pristatytos Lietuvoje taikomos kenksmingų medžiagų likučių kontrolės procedūros, dalyviai apmokyti planuoti kasmetinį šios kontrolės vykdymą ir atlikti ūkio subjektų priežiūrą. Lietuvos ekspertai pristatė ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF), kaip pavyzdį šalių tarpusavio bendradarbiavimo siekiant užtikrinti maisto saugumą visose ES šalyse. Delegacija lankėsi ir patirties sėmėsi Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Panevėžio teritorinėje tarnyboje, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Be to, svečiai lankėsi UAB „Pieno žvaigždės", UAB „Arvi kalakutai" ir UAB „ARVI cukrus", kur praktiškai susipažino su ūkio subjektų savikontrolės sistemomis.

Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, ypač kaimo plėtrai

Maisto aprūpinimo stiprinimas pažeidžiamoms bendruomenėms Lal wa Sarjangal rajone Goro provincijoje Afghanaid (Didžioji Britanija)

92 878,29 Lt

(26 899,41 Eur)

Specialiosios misijos projektas.

TIKSLAS: Prisidėti prie pažeidžiamų šeimų Goro provincijoje aprūpinimo maistu užtikrinimo, didelį dėmesį skiriant nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių.

REZULTATAI: suteikta parama 300 nuo sausrų, potvynių ir kitų gamtos nelaimių nukentėjusių namų ūkių (apie 2100 žmonių).

Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, ypač kaimo plėtrai

Verslo įmonių vystymas bedarbiams vyrams Goro provincijoje Relief Committee for Destitute Afghans & Returnee Families

100 000 Lt

(28 962 Eur)

Specialiosios misijos projektas.

TIKSLAS: Pagerinti užimtumo galimybes ir didinti kaimo vietovėse gyvenančių vyrų pajamas, remti vietos smulkiuosius verslininkus.

REZULTATAI: apmokyti 25 jaunuoliai iš Goro provincijos kaimo vietovių, kuriantys ar vystantys savo verslą.

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai
1. Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus Afganistano civilinės aviacijos sistemos ir civilinės aviacijos specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija 25.483 Lt

TIKSLAS: Perduodant Lietuvos aviacijos saugos standartų įgyvendinimo patirtį, palaikyti Afganistano aviacijos saugos priežiūros institucijų pastangas pertvarkyti civilinės aviacijos sistemą ir užtikrinti, kad aviacinei saugai būtų taikomi tarptautiniai saugos standartai.

REZULTATAI: Lietuvos ekspertai parengė pažymėjimų ir leidimų išdavimo procedūrų tobulinimo veiksmų gaires ir 2013 m. rugsėjo 28 - spalio 1 d. suorganizavo seminarą Kabule, kuriame gaires pristatė Afganistano avialinijų bei kitų civilinės aviacijos saugumą užtikrinančių įstaigų specialistams.

2. Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės vykdymas regioniniu, valstybiniu ir tarpvalstybiniu lygiu Afganistane ir kitose Vidurinės Azijos šalyse

VšĮ Baltijos agroverslo institutas

67.984 Lt

TIKSLAS: stiprinti Afganistano, Tadžikistano, Pakistano ir Kirgizijos žemės ūkio ir veterinarijos institucijų specialistų administracinius gebėjimus negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės importo, eksporto, laboratorinių tyrimų srityse.

REZULTATAI: 2013 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje lankėsi 2 Afganistano, 2 Tadžikistano, 2 Pakistano ir 1 Kirgizijos atstovas. Svečių delegacija susipažino su Lietuvoje veikiančia maisto ir pašarų kontrolės sistema. Lietuvos ekspertai apvalaus stalo diskusijų metu pasidalino inspektavimo patirtimi, aptarė problemas, susijusias su importuojamo į ES negyvūninio maisto sauga ir kokybe. Delegacija lankėsi ir patirties sėmėsi Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Kauno valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie ŽŪM, Medininkų pasienio kontrolės poste, negyvūninio maisto ir pašarų įmonėse, kuriose įdiegtos ir veikia savikontrolės sistemos: AB „Kauno  grūdai“, UAB „Marijampolės pašarai“, UAB „Arvi cukrus“, UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“, UAB „Riešės plantacija“.

3. Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Goro provincijos Apeliacinio teismo veiklos gerinimas

Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

17.189 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos Apeliacinio teismo veiklos efektyvumą.

REZULTATAI: Apeliacinis teismas aprūpintas biuro technika. Po vieną kompiuterį ir spausdintuvą skirta teismo pirmininkui, baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui ir civilinių bylų skyriaus pirmininkui. Efektyvesnė Apeliacinio teismo veikla prisideda prie teisės viršenybės principo įtvirtinimo provincijoje bei provincijos stabilumo proceso.

4. Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Promoting Women Participation in the Elections in Ghor

Relief Committee for Destitute Afghans & Returnee Families

97.932 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: Ginti moterų teises, šviesti visuomenę lyčių lygybės klausimais.

REZULTATAI: surengti seminarai padidino Goro provincijos moterų supratimą apie jų teises, ypač rinkimų teisę; paskatino moterų aktyvumą dalyvauti artėjančiuose rinkimuose; padidino vyrų supratimą apie moterų teisę balsuoti ir galimybę joms dalyvauti rinkimuose.

5. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Parama švietimo sektoriui

Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

21.317 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: Pagerinti mokinių mokymosi sąlygas lauko mokyklose.

REZULTATAI: Švietimo departamentas aprūpintas mokykloms skirtomis palapinėmis, kuriuose mokysis vaikai.

6. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Parama Goro provincijos sveikatos apsaugos sistemai

Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

5.106 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: suteikti paramą Čagčarano Provincijos ligoninei.

REZULTATAI: PAG Medicinos punktas aprūpintas medikamentais, kurie naudojami vietinių gyventojų, atvykstančių su ligoninės siuntimais, gydymui.

7. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Parama Goro provincijos Religinių reikalų departamentui Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė 31.167 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: prisidėti prie Goro religinių reikalų departamento veiklos efektyvumo didinimo

REZULTATAI: perduota 20 mečečių įgarsinimo įrangos komplektų, 25 kilimai ir 20 rulonų  kiliminės dangos. Palaikant gerus santykius su religiniais lyderiais stiprinamas jų ir provincijos gyventojų teigiamas požiūris į Provincijos atkūrimo grupę ir taip gerinama saugumo situacija provincijoje.

8. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Baziniai slaugos kursai Goro provincijoje – II metai Development Social Colleagues Organization 80.000 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, padidinti slaugos darbuotojų skaičių Afganistano Goro provincijoje.

REZULTATAI: Parengta bazinių slaugos kursų mokymų programa ir apmokyti 25 Goro provincijos atstovai (iš jų 3 moterys) slaugos pradmenų akušerijos, pediatrijos, pooperacinės priežiūros srityse. Baigę šiuos kursus mokymų dalyviai įgavo galimybę laikyti nacionalinį Afganistano Sveikatos ministerijos egzaminą slaugo sertifikatui gauti ir įsidarbinti provincijos ligoninėje ir rajoninėse klinikose.

9. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Šeimos planavimo seminarai Streams of Life Organization

24.025 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti sveikatos apsaugos sąlygas Goro provincijoje.

REZULTATAI: Goro provincijos moterims pravesti higienos ir šeimos planavimo kursai (400 moterų). Dalyvėms išdalinti higienos ir sveikatos reikmenų rinkiniai. Projekto įgyvendinimas buvo koordinuojamas su Provincijos sveikatos departamentu.

10. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Penkių šulinių kasimas Taivara rajone

Taivara rajono plėtros asamblėja

39.553 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: aprūpinti geriamuoju vandeniu Tavara rajono gyventojus.

REZULTATAI: Iškasti penki geriamojo vandens šuliniai Tavara rajone. Šuliniai  buvo kasami Zah Nawrooz, Yakhan-e Sufla, Mullah Allah, Ab-e Bidak kaimuose bei Taivara rajono centre. 520 šeimų buvo aprūpinta geriamuoju vandeniu.

11. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Vandens pralaida Jendak kaime Development Social Agricultural Afghan Organization 24.030 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: gerinti infrastruktūrą Čagčarano provincijoje.

REZULTATAI: Pastatyta vandens pralaida/tiltas Čagčarano rajono Jendak kaime. Kaimas nuo rajono centro yra nutolęs 120 kilometrų. Kaime gyvena apie 800 šeimų.

12. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Vandens pralaida Doleinah rajone Doleinah rajono administracija 22.197 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: gerinti infrastruktūrą Doleina rajone.

REZULTATAI: Pastatyta vandens pralaida/tiltas Doleina rajono centre. Kelias, kuriame yra statoma vandens pralaida, jungia provincijos centrą ir pietinius provincijos rajonus.

13. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Namų paukščių ūkiai Goro provincijos moterims Relief Committee for Destitute Afghans & Returnee Families 52.509 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: apmokyti paukštininkystės amato 20 moterų iš skurdžiausių Goro provincijos Čagčarano rajono šeimų, taip padidinant šeimos pajamas.

REZULTATAI: Moterims perduota po 20 naminių paukščių, pastatyta 20 paukštidžių. Moterys apmokytos prižiūrėti paukščius.

14. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Džiamo minareto būklės vertinimas Afghan Cultural Heritage Consulting Organization 67.816 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: Saugoti kultūros ir istorijos paveldą.

REZULTATAI: atlikta Džiamo minareto renovacijos galimybių studija. Renovacijos esmė – Džiamo minareto ir aplinkinės teritorijos archeologinių paminklų konservavimas bei prevencinių priemonių panaudojimas, kad minaretas nenuvirstų. Identifikuoti preliminarūs donorai, kurie ateityje finansuos darbus pagal galimybių studiją.

15. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Zabulo ir Kandaharo provincijos gyventojų mokymo klasių įrengimas

Specialiųjų Operacijų Eskadronas

36.501 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: Pagerinti mokymo sąlygas mokyklose.

REZULTATAI: Įrengtos mokymo patalpos, kuriose nemokamai vedami įvairūs mokymai. Policininkams sudaryta galimybė nemokamai mokytis skaityti ir rašyti, taip pat kompiuterinio raštingumo.

16. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Parama Goro provincijos sveikatos apsaugos sistemai-II Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

758 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti vietos gyventojų sveikatos apsaugos sąlygas.

REZULTATAI: PAG Medicinos punktas aprūpintas medikamentais, kurie naudojami vietos gyventojų, atvykstančių su ligoninės siuntimais, gydymui.

17. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Parama Goro provincijos Religinių reikalų departamentui Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

1.161 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: prisidėti prie Goro religinių reikalų departamento veiklos efektyvumo ir saugumo didinimo.

REZULTATAI: Perduota 200 metrų ilgio spygliuotos vielos mečečių apsaugai.

18. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Parama moterų verslui

Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

450 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: didinti Goro provincijos moterų socialinį aktyvumą.

REZULTATAI: Vietos moterims perduota 30 kilogramų avių vilnos siūlų kilimams austi. Tai padidino moterų dalyvavimą versle, padėjo aprūpinti šeimas.

19. Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Žemės ūkio produktyvumo didinimas ir žemės ūkio produktų perdirbimo skatinimas Goro provincijoje

LR Žemės ūkio ministerija

169.709 Lt

TIKSLAS: ugdyti Goro provincijos gyventojų kompetenciją augalininkystės, gyvulininkystės ir pirminio maisto produktų perdirbimo srityse, per praktinę veiklą suformuoti jų darbo įgūdžius ir supažindinti su pažangesniais ūkininkavimo metodais, tuo paskatinant žemės ūkio produktų gamybos efektyvumą ir sukuriant prielaidas komercinei žemės ūkio gamybai Goro provincijoje.

REZULTATAI: Lietuvos ekspertai 2013 m. birželio ir rugpjūčio mėn. lankėsi Afganistane ir patirtimi dalinosi su Goro provincijos Žemės ūkio ir irigacijos departamento specialistais bei Čagčarano žemės ūkio mokyklos atstovais:

  • parengė mokomąją medžiagą ir rekomendacijas Goro provincijos atstovams apie pašarų bazės plėtros ir modernizavimo galimybes Goro provincijoje, provincijos Žemės ūkio ir irigacijos departamentui ir vietos ūkininkams perdavė 200 kg pašarinių augalų sėklų. Paskaitas apie pašarų bazės plėtros ir modernizavimo galimybes išklausė 14 Goro provincijos žemės ūkio specialistų.
  • parengė mokomąją medžiagą ir rekomendacijas apie galvijų, avių ir ožkų produktyvumui įtaką turinčius faktorius ir galvijų ligas. Mokymus išklausė 15 Goro provincijos veterinarijos specialistų. Provincijos Žemės ūkio ir irigacijos departamentui ir vietos ūkininkams perduota 2000 dozių antimikrobinių medžiagų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų gydymui, 100 komplektų gyvulių gydymui reikalingų specialiosios apsaugos priemonių.
  • parengė mokomąją medžiagą ir rekomendacijas (anglų k.) apie sūrių gamybos technologinius ypatumus ir jų įtaką produkto kokybei, sūrių gamybos technologinio proceso priežiūros, gamybos infrastruktūros bei asmens higienos reikalavimus. Mokymus apie sūrių gamybą išklausė 14 žemės ūkio specialistų. Goro provincijos Žemės ūkio ir irigacijos departamentui padovanotas sūrių gamybos įrenginys, vietos ūkininkai apmokyti juo naudotis.
20. Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Tradicinės žemdirbystės galimybių plėtra

Catholic Relief Services (JAV NVO)

200.000 Lt

TIKSLAS: stiprinti nepasiturinčių Goro provincijos gyventojų, ypač moterų, užsiimančių bulvių auginimu, gebėjimus ir užtikrinti jų apsirūpinimą maistu.

REZULTATAI: Atstovai iš 13 Goro provincijos Čagčarano rajono bendruomenių (260 nepasiturinčių namų ūkių) buvo apmokyti bulvių sėklos paruošimo (mokymus išklausė 518 dalyvių, iš jų 258 moterys), sveikų augalų identifikavimo (514 dalyvių, iš jų 256 moterys), derliaus nuėmimo ir sandėliavimo (502 dalyviai, iš jų 255 moterys) įgūdžių. Projekto vykdytojas įrengė 13 demonstracinių bulvių sėklų sandėlių. Be to, konsultavo vietos bendruomenes praktiškai pritaikant mokymų metu įgytus įgūdžius ir bendruomenių lėšomis įrengiant papildomus 126 sandėlius. Parengta mokomoji medžiaga bendruomenės nariams apie efektyvias bulvių kultivavimo ir tinkamo sandėliavimo praktikas ir svarbą.

21. Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui Vandens rezervuaras drėkinimui

Goro provincijos energetikos ir vandens departamentas

29.378 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: didinti žemės ūkio produktyvumą Šarako rajone.

REZULTATAI: Pastatyta vandens talpykla Ghar Sufla  Allah Yra kaime Šarako rajone. Vanduo naudojamas 150 džaribų (1 džaribas=2000m2) dirbamos žemės drėkinimui.

22. Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui Vandens užtvanka Saghar rajone

Saghar rajono plėtros asamblėja

28.911 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: didinti žemės ūkio produktyvumą Saghar rajone.

REZULTATAI: Pastatyta vandens užtvanka Deh-e Tajuddin kaime Saghar rajone. Vanduo naudojamas 200 džaribų (1 džaribas=2000m2) dirbamos žemės drėkinimui.

IŠ VISO 22   1.043.177 Lt  

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai
1.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas. Paskaitų ir mokymų ciklas „Organizacijos vystymas: nuo vietinės bendruomenės įtraukimo iki įtakos globaliems procesams. Pasaulinės praktikos pavyzdžiai“

VšĮ Rytų Europos studijų centras

39.531 Lt

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinio sektoriaus gebėjimus savarankiškai vystyti ir valdyti organizacijas.

REZULTATAI: Suorganizuotas 2-jų Lietuvos ekspertų vizitas į Afganistano Islamo Respubliką; Goro provincijos administracijos ir NVO atstovams suorganizuoti trijų dienų mokymai, kuriuose dalyvavo 14 dalyvių. Klausytojai supažindinti su projektinio darbo, veiklos planavimo ir vadybos principais, žmogiškųjų resursų valdymu. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai rengė projektų paraiškas, aptarė projektų rašymo etapus ir pagrindines klaidas.

2.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Afganistano Goro provincijos archeologijos objektų registro veiksnumo įgyvendinimas

UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“

23.403 Lt

TIKSLAS: stiprinti Afganistano Informacijos ir kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų (archeologijos instituto, Istorijos paminklų apsaugos ir restauravimo departamento) bei Čagčarano Kultūros ir informacijos departamento specialistų gebėjimus savarankiškai vykdyti paveldo apskaitos ir apsaugos politiką.

REZULTATAI: Parengta metodinė priemonė paminklų apsaugai Goro provincijoje lietuvių ir dari kalbomis. Suorganizuotas 2-jų Lietuvos ekspertų vizitas į Afganistano Islamo Respubliką, kurio metu projekto rezultatai pristatyti Afganistano Istorijos paminklų apsaugos ir restauravimo departamento atstovams Kabule; surengtas mokomasis seminaras Čagčarano Kultūros ir informacijos departamento specialistams; registro pasai anglų/dari k. perduoti Afganistano kultūros institucijoms; surengta spaudos konferencija Čagčarane.

3.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas Afganistano Islamo Respublikoje (Goro provincijoje)

VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS)

21.073 Lt

TIKSLAS: panaudojant Lietuvos viešojo administravimo instituto patirtį, sustiprinti Afganistano valstybės tarnybos instituto ir jo filialo Goro provincijoje gebėjimus.

REZULTATAI: 2 Lietuvos ekspertai lankėsi Afganistano valstybės tarnybos institute. Susitikimo metu pristatyta LIVADIS patirtis viešojo valdymo srityje, aptartos mokymų antikorupcine tematika galimybės, pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas.

4.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Afganistano nacionalinės policijos Goro provincijos Kovos su terorizmu skyriaus pajėgumų stiprinimui

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

12.172 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos Kovos su terorizmu skyriaus veiklos efektyvumą.

REZULTATAI: Kovos su terorizmu skyrius aprūpintas techninėmis priemonėmis, todėl efektyviau išnaudojamos skyriaus darbuotojų galimybės ir potencialas analizuoti, tirti bei užkardyti nusikalstamas, skyriaus kompetencijai priskiriamas veikas.

5.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Afganistano Islamo respublikos, Goro provincijos Nacionalinės armijos stovyklos aprūpinimas

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

5.269 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti Afganistano nacionalinės armijos funkcionavimą Goro provincijoje.

REZULTATAI: ANA stovykla Čagčarano mieste aprūpinta biuro baldais, pagerintas armijos funkcijų įgyvendinimas.

6.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Goro provincijos Čagčarano rajono Plėtros Asamblėjos pajėgumų stiprinimas

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

4.084 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: padidinti Čagčarano rajono Plėtros Asamblėjos darbo pajėgumą ir dirbančiųjų gebėjimus.

REZULTATAI: Asamblėjos pagrindinės funkcijos yra: plano rengimas identifikuojant reikalingiausius Čagčarano rajono projektus, projektų atrankos tvarkos ir įgyvendinimo koordinavimas tarp vyriausybinių, nevyriausybinių organizacijų ir vietinių gyventojų. Asamblėja aprūpinta biuro darbo priemonėmis ir įranga, taip padidintas jos darbo veiksmingumas.

7.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Provincijos operacijų koordinavimo centro (OCC-P) pastato elektrifikavimas

Firuz Koh Road Construction Company

8.181 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: OCC-P pastato pritaikymas geresniam operacijų koordinavimui.

REZULTATAI: OCC-P pastate įdiegta elektros sistema ir sujungta su turimais generatoriais. Tai padeda efektyviai koordinuoti operacijas.

8.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Provincijos rajonų administracijos gebėjimų stiprinimas

Goro provincijos Nepriklausomos administracinės reformos ir valstybės tarnautojų komisija

18.970 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti rajonų valdžios administracinius gebėjimus.

REZULTATAI: surengti 5 dienų mokymai administracijų darbuotojams. Tai tęstinis projektas – 2011 metais projektas efektyviai buvo vykdomas dviejuose rajonuose.

9.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Šakinių departamentų veiklos efektyvumo plėtimas regione

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

17.126 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: siekti efektyvesnės departamentų veiklos atokesniuose regionuose.

REZULTATAI: Kultūros ir informacijos, Švietimo, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir Teisės departamentai aprūpinti transporto priemonėmis.

10.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Jėgos struktūrų veiklos stiprinimas

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

30.299 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos jėgos struktūrų veiklą.

REZULTATAI: ANA registracijos centras aprūpintas baldais, skaitmenine technika naujokų registracijai. Lauko tyrimų biuras aprūpintas organizacine bei skaitmenine technika, baldais. ANA padalinys Čagčarane aprūpintas baldais minimalioms poilsio sąlygoms užtikrinti.

11.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Parama Zabulo provincijos greitojo reagavimo kuopai

Specialiųjų Operacijų Eskadronas

24.503 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti Zabulo provincijos greitojo reagavimo kuopos darbo sąlygas bei padėti jiems vykdyti planavimą.

REZULTATAI: Saugumo pajėgos buvo aprūpintos reikalinga biuro įranga ir biuro baldais, sustiprinti planavimo gebėjimai.

12.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Goro provincijos valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Development Social of Colleagues Organization (DSCO)

117.568 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: gerinti Goro provincijos valstybės tarnautojų įgūdžius ir kelti jų kvalifikaciją.

REZULTATAI: Valstybės tarnautojai ir aukštųjų mokyklų absolventai apmokyti administravimo pagrindų, kompiuterinio raštingumo, anglų k. 20 dalyvių atrinkti stažuotei atitinkamose Valstybinėse institucijose Kabule.

13.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Nepriklausomos Afganistano rinkimų komisijos specialistų supažindinimas su Lietuvos rinkimų organizavimu

Nepriklausoma Afganistano rinkimų komisija

15.468 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: atstovus iš Afganistano supažindinti su Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos veikla ir rinkimų organizavimo sistema Lietuvoje.

REZULTATAI: Lietuvoje lankėsi Afganistano Islamo Respublikos Nepriklausomos rinkimų komisijos pirmininkas ir rinkimų štabo viršininkas. Afganistano atstovai lankėsi VRK būstinėje, kurioje su komisijos pirmininku diskutavo apie VRK funkcijas ir esmines veiklos kryptis, demokratinių rinkimų organizavimo patirtį. Rinkimų dieną svečiai stebėjo keleto Vilniaus ir Trakų rinkimų apylinkių darbą.

14. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Inžinerinių paslaugų teikimas Goro provincijoje, projektų paraiškų techninės dokumentacijos rengimas ir projektų įgyvendinimo techninė priežiūra bei Lietuvos visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą Goro provincijoje

UAB "Multiprojektas"

149.371 Lt

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos statybos specialistų gebėjimus, pritraukti JAV Commander‘s Emergency Response Program (CERP) lėšas projektų įgyvendinimui, skatinti ekonominę bei socialinę Goro provincijos plėtrą ir informuoti Lietuvos visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo veiklą Goro provincijoje.

REZULTATAI: Lietuvos inžinierius atliko CERP komandos inicijuotų projektų inžinerinius tyrimus, techninio projektavimo darbus, vykdė techninę statybos darbų priežiūrą, teikė konsultavimo paslaugas vietos statybos ekspertams. Techninės statybos priežiūros objektai: 17 km drėkinimo kanalas, mergaičių mokykla, provincijos gubernatoriaus rezidencija, tiltas, vandens pralaidos ir kt.; vykdė Lietuvos finansuojamų infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo priežiūrą, aktyviai bendradarbiavo ir teikė konsultacijas Provincijos atkūrimo grupės atstovams stovyklos infrastruktūros gerinimo klausimais.

15. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Parama Goro provincijos Religinių reikalų departamentui

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

32.275 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: suteikti paramą Goro religinių reikalų departamentui.

REZULTATAI: perduota 20 mečečių įgarsinimo įrangos komplektų, 25 kilimai ir 20 rulonų kiliminės dangos. Palaikant gerus santykius su religiniais lyderiais stiprinamas provincijos gyventojų teigiamas požiūris į Provincijos atkūrimo grupę ir taip gerinama saugumo situacija provincijoje.

16. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Čagčarano televizijos stoties pajėgumų didinimo projektas

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

36.221 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos laisvos žiniasklaidos galimybes ir efektyvumą

REZULTATAI: Finansuotas techninių priemonių įsigijimas. Aprūpinus televiziją reikalingomis techninėmis priemonėmis, USAID finansavo televizijos darbuotojų mokymus naudotis naujomis priemonėmis.

17. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Parama  Goro provincijos sveikatos apsaugos sektoriui

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

26.348 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: medicinos paslaugų gerinimas  Čagčarano Provincijoje

REZULTATAI: PAG Medicinos punktas aprūpintas medikamentų atsargomis, kurios naudojamos vietinių provincijos gyventojų, atvykstančių su ligoninės siuntimais, gydymui.

18. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Goro provincijos Telekomunikacijos departamento pajėgumų stiprinimas

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

5.269 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: sudaryti tinkamas sąlygas provincijos departamentų ir kitų institucijų gebėjimams stiprinti.

REZULTATAI: Goro provincijos Telekomunikacijų departamento konferencijų salė aprūpinta baldais. Konferencijų salėje rengiami įvairių sričių mokymai, seminarai, posėdžiai, tiesioginės transliacijos, video ir telekonferencijos. Departamento konferencijų sale taip pat naudojasi valdžios institucijų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

19. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Parama Aplinkosaugos departamento veiklai

Aplinkosaugos departamentas

3.162 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti aplinkosaugos departamento gebėjimus atlikti savo funkcijas.

REZULTATAI: nupirkti du motociklai Goro provincijos aplinkosaugos departamentui, kad departamentas galėtų efektyviai vykdyti savo funkcijas: prižiūrėti eksperimentinius laukus ir kt.

20. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Parama Sultan Shahabudin Ghori mokyklai

LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

10.671 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti mokymo sąlygas.

REZULTATAI: Sultan Shahabudin Ghori mokykla aprūpinta palapinėmis, rašomosiomis lentomis, kompiuteriu ir spausdintuvu.

21. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Parama švietimo sektoriaus veiklai

LR vadovaujama Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupė

21.078 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti mokinių mokymosi sąlygas lauko mokyklose.

REZULTATAI: Švietimo departamentas buvo aprūpintas palapinėmis, skirtoms lauko mokykloms.

22. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Parama mergaičių sportiniam lavinimui

LR vadovaujama Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupė

7.509 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: skatinti efektyvesnį mergaičių fizinį ugdymą ir užimtumą.

REZULTATAI: Mergaičių sporto salė aprūpinta inventoriumi sportiniai veiklai.

23. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Goro provincijos ligoninės metinis leidinys

Goro provincijos ligoninė

3.162 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: skatinti Goro provincijos ligoninės šviečiamąją veiklą ir atskaitomybę.

REZULTATAI: Išleistas Goro provincijos ligoninės metinis leidinys, kuriame pateikta sveikatos sektoriaus apžvalga Goro provincijoje, daug statistinės informacijos apie ligoninės veiklą ir pasiekimus, pateiktas dabartinės sveikatos paslaugų teikimo būklės įvertinimas.

24. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Parama naujajam Čagčarano vaikų globos centrui

Goro provincijos darbo, socialinių reikalų, kankinių ir neįgaliųjų departamentas

60.632 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: gerinti socialinių paslaugų teikimą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

REZULTATAI: Projekto metu naujasis, Lietuvos lėšomis pastatytas, vaikų namų pastatas buvo aprūpintas dviaukštėmis lovomis, kitais baldais, patalyne, kilimais, indais, valymo priemonėmis.

25. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui Potvynio nutekamasis kanalas Čagčarano mieste Nowroz sabz rehabilitation and learning organization

69.727 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: infrastruktūros plėtra.

REZULTATAI: Projekto metu pastatytas potvynio nutekamasis kanalas Čagčarano mieste, taip apsaugant gretimus gyvenamuosius namus bei kelią nuo potvynio žalos.

26.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Parama Goro provincijos žemės ūkio plėtrai

180.699 Lt

TIKSLAS: padėti provincijos gyventojams apsirūpinti maisto produktais, sukurti prielaidas komercinei žemės ūkio gamybai, padėti ugdyti vietos gyventojų kompetenciją augalininkystės ir gyvulininkystės srityse ir tuo prisidėti prie provincijos ekonominės ir socialinės plėtros.

REZULTATAI: Lietuvos ekspertų vizitų į Afganistaną metu 2012 m. liepos ir lapkričio mėn.: atlikti Čagčarano apylinkių dirvožemio tyrimai; paskaitas apie dirvožemius, augalų veislių gerinimą ir selekciją išklausė 8 Goro provincijos žemės ūkio specialistai; provincijos Žemės ūkio departamentui perduota 10 tūkst. dozių vakcinos nuo gyvulių užkrečiamųjų ligų, vakcinavimo įranga ir priemonės; sustiprintas bendradarbiavimas su Afganistano Žemės ūkio ministerijos ir Centrinės veterinarijos tyrimų ir diagnostikos laboratorijos atstovais.

2012 m. birželio mėn. 4-ių Goro provincijos veterinarijos ir augalininkystės specialistų stažuotės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje ir Aleksandro Stulginskio universitete metu dalyviai išklausė paskaitas, lankė žemės ūkio bendroves, privačius ūkius, veterinarijos laboratorijas, susipažino su augalų priežiūra ir auginimo technologijomis, gyvulininkystės produkcijos gamybos procesais ir kt.

Parengti dokumentai ir mokomoji medžiaga Goro provincijos valdžios institucijoms (anglų k.).

27.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Afganistano Islamo Respublikos, Tadžikistano Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos veterinarinės sistemos stiprinimas: valstybinė veterinarinė sanitarinė kontrolė provincijos (regioniniu), centriniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu

VšĮ "Baltijos agroverslo institutas"

132.202 Lt

TIKSLAS: stiprinti Afganistano, Tadžikistano ir Pakistano veterinarinės kontrolės ir priežiūros sistemas, siekiant atitikti ES koncepciją „nuo lauko iki stalo“ ir tarptautinius reikalavimus; perduoti Lietuvos veterinarinės kontrolės, veterinarinės sistemos kūrimo ir diegimo pagal ES Acquis patirtį, užkirsti kelią užkrečiamų gyvūnų ligų plitimui.

REZULTATAI: Suorganizuotas 7 dienų mokomasis 4 Afganistano (vienas iš jų – Goro provincijos veterinaras), 2 Pakistano ir 3 Tadžikistano žemės ūkio ministerijų ir veterinarijos tarnybų specialistų (viso 9 asm.) vizitas į Lietuvą, kurio metu svečiams pristatyta Lietuvoje nuosekliai veikianti veterinarinės kontrolės sistema, jos diegimo ir palaikymo patirtis, apsilankyta Žemės ūkio ministerijoje, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Telšių VMVT laboratorijoje, gyvūninės kilmės produktus gaminančiose įmonėse, skerdyklose, pašarų įmonėje „ARVI pašarai“, šalutinių gyvūnų produktų utilizavimo įmonėje UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“. Apskrito stalo diskusijos metu aptarti Afganistano ir Tadžikistano veterinarinių sistemų teisinės bazės suderinamumo su tarptautiniais standartais (SPS ir Tarptautinio Epizootijų biuro (TEB) reikalavimais) ir ES teise klausimai.

Parengti Afganistano Goro ir kitų provincijų veterinarijos tarnybų vidaus administravimo dokumentai: 1) gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo procedūra; 2) provincijos veterinarinės tarnybos statutas; 3) veterinarinės kontrolės atlikimo instrukcija; 4) veiklos ir monitoringo plano parengimo bei įgyvendinimo procesas; 5) gyvūnų ligos ataskaitos forma.

28.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Žemės ūkio sąlygų gerinimas Dar-e Shaikh Ha kaime

Kaimo reikalų ir vystymo departamentas

30.761 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti žemės ūkio sąlygas

REZULTATAI: pastatytas laukų drėkinimo kanalas Dar-e Shaikh Ha kaime. Kanalo pagalba bus drėkinama 70 akrų dirbamos žemės.

29.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Vandens pralaidos statybos Sar-e Saqaba kaime

Lal va Sarjangal rajono, Sar-e Saqaba kaimo bendruomenės vystymo taryba

24.898 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: infrastruktūros plėtra kaime.

REZULTATAI: pastatyta vandens pralaida/tiltas Sar-e Saqaba kaime. Iki projekto įgyvendinimo kaimo gyventojai patirdavo daug nuostolių besikeliant per upę, o potvynio metu per upę persikelti beveik neįmanoma. Pasak kaimo bendruomenės, du vaikai jau žuvo besikeldami per upę į mokyklą.

30.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Aprūpinimo vandeniu gerinimas Košk Holia kaime Čagčarano  rajone

Košk Holia kaimo bendruomenė

7.772 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: aprūpinti kaimo gyventojus geriamuoju vandeniu, pagerinti higienos sąlygas.

REZULTATAI: iškastas vandens šulinys Čagčarano rajono Košk Holia kaime.

31.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Aprūpinimo vandeniu gerinimas  Sargoghondi kaime, Lal va Sarjangal rajone Lal va Sarjangal raj. Sargoghondi k. bendruomenės vystymo taryba

7.720 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: aprūpinti kaimo gyventojus geriamuoju vandeniu, pagerinti higienos sąlygas.

REZULTATAI: iškastas vandens šulinys Lal va Sarjangal rajono Sargoghondi kaime. Kaime buvo tik vienas aštuonių metrų gylio šulinys, iš kurio vandenį buvo galima išgauti tik dviejų pavasario mėnesių metu.

32.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Bitininkystė Goro provincijoje

Arman-e–Afghanistan social and cultural organization

39.513 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: smulkiojo verslo plėtra.

REZULTATAI: Projekto metu dešimčiai Goro provincijos ūkininkų perduota 30 avilių su bitėmis, speciali apsauginė apranga, medaus ištraukimo įranga. Ūkininkams buvo pravesti bitininkystės kursai, įsteigti 5 bitininkystės ūkiai.

33.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Namų paukščių ūkiai Goro provincijos moterims

Relief Committee for Destitute Afghans & Returnee Families

39.521 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: atrinkti 20 moterų iš skurdžiausių Goro provincijos Čagčarano rajono šeimų ir apmokyti jas paukštininkystės amato, taip padidinant šeimos pajamas.

REZULTATAI: moterims buvo perduota po 20 vištų, moterų kiemuose buvo pastatyta 20 vištidžių. Moterys apmokytos prižiūrėti paukščius, juos lesinti, skiepyti.

34.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Šiltnamiai Goro provincijoje

Goro provincijos žemės ūkio departamentas

47.425 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: smulkiojo verslo plėtra, gyventojų pajamų didinimas.

REZULTATAI: Projekto metu buvo pastatyti 8 šiltnamiai Goro provincijos rajonų kaimuose, ūkininkai apmokyti statyti šiltnamius bei supažindinti su daržovių auginimo šiltnamiuose ypatybėmis.

35.

Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui

Drėkinimo sistemos įrengimas Khajagan kaime, Doleinah rajone

Doleinah rajono administracija

52.695 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: infrastruktūros plėtra žemės ūkyje.

REZULTATAI: Projekto metu buvo pastatyta užtvanka bei žemdirbystės laukų drėkinimo kanalas, taip padidintas derliaus kiekis iš dirbamų laukų Khajagan kaime Doleinos rajone.

IŠ VISO 35   1.326.279 Lt  

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai
1.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus 

Afganistano Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinių organizacijų projektų rengimo ir strateginio planavimo gebėjimų stiprinimas

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

85.010 Lt

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinio sektoriaus gebėjimus savarankiškai rengti bei įgyvendinti projektus bei strateginius planus taip mažinant provincijos priklausomybę nuo ad hoc humanitarinės paramos ir pereinant prie nuoseklaus ir savarankiško vystymosi.

REZULTATAI: Čagčarane organizuoti mokymai 8-iems Goro administracijos/NVO atstovams bei parengtos 2 projektų paraiškos galimam tarptautinių donorų finansavimui. Gore surengtas strateginio planavimo seminaras 12-ai administracijos ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų. Kabule 2-iems projekto dalyviams surengti susitikimai su Europos Komisijos atstovybe, USAID ir Swedish Committee for Afghanistan atstovais sustiprino Goro NVO ryšius su tarptautinėmis donorų organizacijomis.

2.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus 

Provincijos rajonų administracijos gebėjimų stiprinimas

Goro provincijos Nepriklausomos administracinės reformos ir valstybės tarnautojų komisija

12.546 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti regionų valdžios administracinius gebėjimus.

REZULTATAI: surengti 5 dienų mokymai vietos valdžios administracijų darbuotojams, taip prisidedant prie valstybės tarnautojų mokymo provincijos Valstybės tarnautojų rengimo centre.

3.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus

Provincijos vystymo konferencija

Goro provincijos ekonomikos departamentas

27.625 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: Stiprinti Goro provincijos administracijos tarnautojų administracinius gebėjimus.

REZULTATAI: Čagčarane organizuota provincijos vystymo konferencija, į kurią buvo sukviestos visų Goro provincijos rajonų administracijų delegacijos. Konferencijos metu parengtas Provincijos Vystymo Planas (PDP) 1391 (2012/ 2013) metams. Konferencijoje dalyvavo virš 230 dalyvių.

4.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus 

Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos Saugumo sektoriaus stiprinimui Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

7.832 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos policijos pajėgų bei Afganistano Islamo Respublikos centrinės valdžios  gebėjimus vykdyti savo funkcijas.

REZULTATAI: Goro provincijos policijos pajėgoms perduoti 5 motociklai, kas suteikia galimybę veiklos efektyvinimui.

5.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus 

Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos žiniasklaidos sektoriaus stiprinimui Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

16.869 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos laisvos žiniasklaidos galimybes ir efektyvumą publikuojant Goro provincijos naujienas, teikti žmonėms teisingą ir savalaikę informaciją.

REZULTATAI: Projekto metu įgyti 5 nešiojami kompiuteriai ir trys  spausdintuvai/kopijavimo aparatai, kurie perduoti vietos žiniasklaidos biurams.

6.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus 

Goro provincijos Operacijų koordinavimo centro aprūpinimas akumuliatoriais

Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

1.639 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijoje dislokuotų Afganistano saugumo pajėgų padalinių tarpusavio koordinaciją taip prisidedant prie provincijos saugumo situacijos gerinimo.

REZULTATAI: Nuolatiniam informacijos apsikeitimui tarp Operacijos koordinavimo centro Provincijoje bei Operacijų koordinavimo centro Regione ir Afganistano saugumo pajėgų padalinių užtikrinti, Afganistano saugumo pajėgoms perduoti 12 V 200AH akumuliatoriai, užtikrinantys  elektros tiekimą operacijų koordinavimo centro radijo stotims 24 val. per parą.

7.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus 

Biuro įranga Goro provincijos teisingumo departamentui Goro provincijos teisingumo departamentas 5.461 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti Goro provincijos Teisingumo departamento darbuotojų darbo sąlygas. REZULTATAI: nupirktas ir perduotas nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas, vaizdo kamera ir kopijavimo aparatas.

8.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus 

Čagčarano oro uosto tvoros ir sienų tvarkymas

„Firuz Koh Road Construction Company“

2.410 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: didinti Čagčarano oro uosto saugumą.

REZULTATAI: suremontuota tvora, juosianti Čagčarano oro uostą.

9.

Parama geram valdymui, stiprinant administracinius vietos valdžios ir NVO gebėjimus 

Parama Afganistano atstovų dalyvavimui tarptautinių organizacijų rengiamose konferencijose Lietuvos Respublikos Specialioji misija Afganistane 3.193 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: užtikrinti Afganistano atstovų dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje.

REZULTATAI: Finansuotos Afganistano Senato generalinio sekretoriaus ir Goro provincijos gubernatoriaus dalyvavimo Demokratijų bendrijos ministrų konferencijoje ir Demokratijų bendrijos Parlamentinio forumo susitikime Vilniuje išlaidos.

10.

Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Inžinerinių paslaugų teikimas Goro provincijoje, projektų paraiškų techninės dokumentacijos rengimas ir projektų įgyvendinimo techninė priežiūra

UAB „Multiprojektas“

126.388 Lt

TIKSLAS: inžinerinių paslaugų teikimas Goro provincijoje, projektų paraiškų techninės dokumentacijos rengimas ir projektų įgyvendinimo priežiūra (siekiant į Goro provinciją pritraukti JAV Commander‘s Emergency Response Program (CERP) programos lėšas).

REZULTATAI: Lietuvos inžinierius atliko CERP komandos inicijuotų projektų inžinerinius tyrimus, techninio projektavimo darbus, vykdė techninę statybos darbų priežiūrą, teikė konsultavimo paslaugas vietos statybos ekspertams. Parengta CERP projektų techninė dokumentacija: provincijos gubernatoriaus rezidencijos apsaugos didinimas, Lal va Sar Jangal mergaičių mokyklos, lauko tualetų ir sargo namelio statybos brėžinių parengimas, palapinių betoninių pagrindų statyba, Čagčarano moksleivių bendrabučio renovacija (iš viso 302 tūkst. JAV dol.).

Inžinierius vykdė Lietuvos finansuojamų infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo priežiūrą, taip pat aktyviai bendradarbiavo ir teikė konsultacijas Provincijos atkūrimo grupės atstovams stovyklos infrastruktūros gerinimo klausimais.

11. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Goro geologinė raida ir naudingų iškasenų paieška

Vilniaus universitetas

56.241 Lt

TIKSLAS: ištirti Goro provincijos geologinės sandaros ir raidos bruožus, svarbius įvertinant teritorijos perspektyvumą naudingųjų iškasenų telkinių radimui, ištirti anksčiau nustatytas mineralizacijos apraiškas ir palankius jai plotus, taip pat surinkti papildomus duomenis, reikalingus distancinių metodikų tobulinimui bendradarbiaujant su JAV geologijos tarnyba.

REZULTATAI: surinkta nauja geologinė informacija, leidžianti patikslinti Goro provincijos geologinės sandaros  ir evoliucijos ypatumus ir perspektyvumą naudingųjų iškasenų telkinių radimui. Tyrimų rezultatai rodo potencialius jaspio ir serpentinito telkinius, kurie gali būti įsisavinti vietinės verslo veiklos skatinimui artimoje ateityje. Ekspedicijos tyrimai pristatyti Afganistano geologijos tarnybai ir įtraukti į tarptautinę Pietinės Azijos regiono geologinių tyrimų programą DARIUS.

12. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos gydytojų kvalifikacijos kėlimas

UAB „Sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos sistemos“

115.192 Lt

TIKSLAS: sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijoje, keliant Čagčarano ligoninėje dirbančių gydytojų bei slaugytojų kvalifikaciją.

REZULTATAI: 2 Lietuvos gydytojos (akušerė-ginekologė ir pediatrė) lankėsi Čagčarane, kur rengė teorinius mokymus ir praktinius užsiėmimus Čagčarano ligoninės medicinos personalui (5 gydytojams, 10 slaugytojų, 8 akušerėms). Mokymų temos buvo parengtos bendradarbiaujant su ligoninės vadovais. Gydytojos konsultavo bei suteikė medicininę pagalbą 127-ioms moterims ir 198-iems vaikams. Gydytojos aktyviai bendradarbiavimo su PAG medikais, kartu atliko dvi ginekologines operacijas. Iš projekto lėšų taip pat buvo įsigyti medikamentai ir medicininės darbo priemonės, kurios perduotos Čagčarano ligoninei.

13. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Čagčarano ligoninės rekonstrukcija

Jungtinių Tautų Projektų paslaugų biuras (UNOPS)

800.000 Lt

TIKSLAS: rekonstruoti Goro provincijos centrinę ligoninę Čagčarane, siekiant užtikrinti geresnes sąlygas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

REZULTATAI: identifikavus konkrečius rekonstrukcijos etapus įgyvendintas pirmasis rekonstrukcijos etapas: vandens tiekimo, nuotekų, šildymo, elektros sistemų įrengimo, laikinų pastatų ligoniams pastatymas; atlikti koridorių, jungiančių atskirus ligoninės korpusus, ir skalbyklos projektavimo, statybos ir įrengimo darbai.

14. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Čagčarano parko aprūpinimas vandeniu, apsodinimas medžiais ir aplinkos sutvarkymas

Nacionalinės aplinkos apsaugos agentūros Goro biuras

21.169 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: sukurti tinkamą aplinką Čagčarano parko lankytojams.

REZULTATAI: sutvarkyta parko irigacinė sistema, iškastas šulinys , įrengta saulės baterija varoma vandens pompa, kuri užtikrina nuolatinį vandens tiekimą parkui. Parkas apsodintas medžiais, pastatyta 20 suoliukų parko lankytojams.

15. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Goro provincijos buskaši turnyras

NVO "Ghor-e-Bastan Social Services Organization" (GSSO)

10.772 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Bendras Lietuvos ir JAV projektas

TIKSLAS: skatinti vietos jaunimo sportines veiklas, bendradarbiavimą, gerinti socialinę aplinką.

REZULTATAI: balandžio 28 d., minint nacionalinę pergalės dieną, Čagčarane surengtas taikos susirinkimas ir dviejų dienų tradicinio afganų raitelių žaidimo buskaši turnyras. Buskaši turnyre dalyvavo afganų raiteliai iš šiaurinių Goro provincijos rajonų.

16. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui Sporto aikštelės, skirtos tinklinio ir krepšinio žaidimui, įrengimas Kendivalio kaime

Kendivalio vystymo ir solidarumo taryba (shura)

28.902 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: skatinti vietos jaunimo sportines veiklas, bendradarbiavimą, gerinti socialinę aplinką.

REZULTATAI: Kendivalio kaime, kuriame jau yra įkurtos tinklinio komandos, įrengta dviejų funkcijų sporto aikštelė, skirta tinklinio ir krepšinio žaidimui. Projektas inicijuotas Kendivalio jaunimo tarybos.

17. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Parama Goro provincijos gyventojams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

50.126 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: vadovaujantis ANDMA (Afghan National Disaster Mangement Authority) Goro biuro identifikuotais poreikiais stiprinti šios organizacijos veiklą.

REZULTATAI: labiausiai nukentėjusioms nuo stichinių nelaimių visuomenės grupėms provincijoje perduota  šiltų antklodžių, miltų bei aliejaus.

18. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos,, Goro provincijos Religinių reikalų departamentui

Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

26.846 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: suteikti paramą Goro religinių reikalų departamentui.

REZULTATAI: perduoti mečečių įgarsinimo įrangos komplektai, kilimai ir kiliminės dangos. Priemonės paskirstytos tarp provincijos 30 religinių bendruomenių, aprūpinant bendruomenines ir visuomenines mečetes pagal Religinių reikalų departamento nustatytus prioritetus.

19. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos švietimo sektoriui Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

41.800 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: prisidėti prie švietimo sektoriaus vystymo.

REZULTATAI: Švietimo departamentui ir mokykloms perduota mokyklų įranga: palapinės, mokykliniai rašomieji stalai su kėdėmis, mokykliniai rinkiniai.

20. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui Parama Zabulo provincijos Šinkai rajono Surri vietovės mokyklai

Lietuvos Respublikos Specialiųjų operacijų eskadronas “Aitvaras”

5.904 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

REZULTATAI: mokykloje mokosi  250 vaikų ir dirba 8 mokytojai. Mokyklai perduotos mokyklinės kėdės ir suolai. 

21. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo kursai

NVO „Whatan youth educational and cultural association (WYECA)“

7.403 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: mokyti Čagčarano jaunimą anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo.

REZULTATAI: apmokyti 25 vaikinai ir 25 merginos. Kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos vaikinai yra mokomi gubernatoriaus padovanotais kompiuteriais WYECA būstinėje, o mergaitės - Sultan Razia mergaičių mokykloje.

22. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos,, Goro provincijos sveikatos apsaugos  sektoriui

Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

32.283 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: suteikti paramą Čagčarano Provincijos ligoninei.

REZULTATAI: PAG Medicinos punktas aprūpintas medikamentais, kurie naudojami vietos gyventojams, atvykstantiems su ligoninės siuntimu, gydyti.

23. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Visuomenės informavimas: informacinių lentų rengimas projektų įgyvendinimo vietose

NVO "Ghor-e-Bastan Social Services Organization" (GSSO)

913 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: efektyviau informuoti Goro provincijos gyventojus apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektus.

REZULTATAI: pastatytos informacinės lentos prie didžiųjų Lietuvos finansuojamų statybos projektų vietų: Goro provincijos ligoninės rekonstrukcijos, Čagčarano vaikų centro statybos. Informacinėse lentose pateikta informacija apie donorą ir projekto įgyvendinančią organizaciją.

24. Parama ekonominiam ir socialiniam vystymui, sveikatos apsaugai ir švietimui

Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos sporto sektoriui

Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė

29.798 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: stiprinti Afganistano Islamo Respublikos centrinės valdžios autoritetą vietinių gyventojų akyse, bei didinti Sporto departamento gebėjimus.

REZULTATAI: Sporto departamentui ir vietos bendruomenių atstovams perduotas sporto inventorius: futbolo kamuoliai, pompos, šachmatų komplektai, tinklinio ir badmintono aikštelių įrengimo komplektai.

25. Parama kaimo plėtrai ypač žemės ūkio produktyvumo didinimui

Afganistano Islamo Respublikos veterinarinės sistemos restruktūrizavimas: provincijos veterinarinės tarnybos kūrimas

VšĮ „Baltijos agroverslo institutas“

21.532 Lt

TIKSLAS: stiprinti Afganistano Islamo Respublikos veterinarinės tarnybos tarnautojų gebėjimus, konsultuojant juos veterinarinės tarnybos restruktūrizavimo klausimais.

REZULTATAI: BAVI surengė keturių Afganistano veterinarinės tarnybos tarnautojų mokomąjį vizitą Lietuvoje, kurio metu afganų specialistai buvo teoriškai ir praktiškai supažindinti su Lietuvoje veikiančia vieninga maisto ir veterinarinės kontrolės sistema, galinčia tapti pavyzdžiu formuojant Afganistano veterinarinės kontrolės sistemą. Mokymuose Lietuvoje dalyvavo Goro provincijos veterinarijos pareigūnas.

26. Parama kaimo plėtrai ypač žemės ūkio produktyvumo didinimui Pagalba Goro provincijos gyventojams ugdant jų gebėjimus didinti žemės ūkio produktyvumą

LR žemės ūkio ministerija

154.027 Lt

TIKSLAS: ugdyti Goro provincijos gyventojų kompetenciją augalininkystės ir gyvulininkystės srityse, per praktinę veiklą suformuoti jų darbo įgūdžius ir supažindinti su pažangesniais ūkininkavimo metodais, tuo paskatinant žemės ūkio produktų gamybos efektyvumą Goro provincijoje.

REZULTATAI: Surengti 2 Lietuvos žemės ūkio ekspertų vizitai į Goro provinciją, kurių metu LR žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Žemdirbystės instituto specialistai atliko dirvožemio tyrimus, apmokė 20 vietinių ekspertų pagal pažangias augalininkystės technologijas įdirbti žemę ir prižiūrėti pasėlius. Čagčarano žemės ūkio mokyklai perduoti 3 vandens siurbliai, kultivatorius su reversiniu plūgu ir kauptuvu, žieminių veislių kviečių ir daugiamečių žolių sėklos (570 kg). 7 vietos veterinarai išklausė mokymus apie gyvulių ligų prevenciją ir kontrolę, jiems įteikta reikalinga darbo įranga, priemonės bei vaistai darbo įgūdžiams tobulinti. Projekto metu parengtos rekomendacijos Goro provincijos valdžios atstovams apie augalininkystės plėtojimą, naudojant šiuolaikines technologijas, ir gyvūnų ligų stebėseną, kontrolę ir prevenciją.

27. Parama kaimo plėtrai ypač žemės ūkio produktyvumo didinimui Susiekimo gerinimas Čagčarano rajone

NVO “Suburb Improvement Organization” (SIO)

40.290 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti susisiekimo sąlygas Čagčarano rajone.

REZULTATAI: rekonstruota Dara-e-Kazy kelio pralaida-tilta, esanti 7 km nuo Čagčarano kelyje į Heratą.

Tai viena svarbiausių kelio atkarpų, vedančių iš Čagčarano miesto. Sugriuvęs tiltas apsunkindavo eismo sąlygas šiame kelio ruože, neretai susidarydavo avarinės situacijos.

28. Parama kaimo plėtrai ypač žemės ūkio produktyvumo didinimui

Vandens tiekimo gerinimas Čagčarano rajone

Goro provincijos Kaimo reikalų ir vystymo departamentas

78.375 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: aprūpinti Čagčarano rajono kaimų gyventojus vandeniu pagerinant gyventojų sanitarines sąlygas, sumažinant sergamumą ir naujagimių mirtingumą.

REZULTATAI: iškasta ir įrengta po du šulinius su rankine pompa  penkiuose skirtinguose Čagčarano rajono kaimuose: Aštor Khan,  Amrotak, Til Aka Baey, Šahr Nov Dagla, Lakah Sang. 743 vietos šeimos aprūpintos geriamuoju vandeniu, įgyvendinant projektą buvo įdarbinta apie 50 žmonių 75 dienų laikotarpiui.

29. Parama kaimo plėtrai ypač žemės ūkio produktyvumo didinimui

Susisiekimo gerinimas Dane Kulani kaime

The Golden Star Development and Cultural Organization (GSCDO)

23.439 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti susisiekimo vietos keliais galimybes, ypač liūčių sezonu.

REZULTATAI: Dane Kulani kaime (Lal va Sar Jangalo rajone) pastatyta 3 m pločio kelio pralaida per Dane Kulani upę, užtikrinanti efektyvų žmonių ir prekių transportavimą kaimo vietovėse ištisus metus.

30. Parama kaimo plėtrai ypač žemės ūkio produktyvumo didinimui

Vandens užtvankos – irigacinės sistemos įrengimas Kendivalio vietovėje

Kendivalio vystymo ir solidarumo taryba (shura)

30.697 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti ūkininkavimo sąlygas Kendivalio kaimo vietovėse.

REZULTATAI: įrengta irigacinė sistema, kuri padeda aprūpinti aplinkinius dirbamos žemės plotus (apytiksliai 10 ha) vandeniu, taip pat apsaugo nuo pavasario potvynių.

31. Parama kaimo plėtrai ypač žemės ūkio produktyvumo didinimui

Aprūpinimo vandeniu gerinimas Shuhada-i Puza Lich-i Wordaka kaime

Tape Shuhada-i Puza Lich-i Wordaka kaimo taryba

9.534 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: vietos bendruomenę aprūpinti vandeniu.

REZULTATAI: iškastas 27 metrų gylio šulinys Shuhada-i Puza Lich-i Wordaka kaime.

32. Parama kaimo plėtrai ypač žemės ūkio produktyvumo didinimui

Aprūpinimo vandeniu gerinimas Čagčarano rajone

Goro provincijos Kaimo reikalų ir vystymo departamentas

72.537 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: aprūpinti  vietos šeimas geriamuoju vandeniu, tokiu būdu pagerinant gyventojų sanitarines sąlygas, sumažinant sergamumą ir  naujagimių mirtingumą.

REZULTATAI: iškasti ir įrengti 9 šuliniai su rankine pompa  aštuoniuose skirtinguose Čagčarano rajono kaimuose: Naw-i Abad, Shahrak-i Erfania, Bazaar-i lashkar Rah, Baluchak-i Tasarghai, Puzalich –i Olya Qalae Wakil Jabbar, Shahrak-i Mohajirin, Shurak-i Paye Kamar ir Jar-i Zard-i Dare Qazi. Sutaupę lėšų projekto vykdytojai iškasė ir dešimtą šulinį. Įgyvendinant projektą buvo įdarbinta apie 50 žmonių 75 dienų laikotarpiui.

33. Parama kaimo plėtrai ypač žemės ūkio produktyvumo didinimui Susiekimo gerinimas kelyje Čagčaranas - Kendivalis

Ghor-e-Bastan Social Services Organization (GSSO)

35.840 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti susisiekimo sąlygas Čagčarano rajone.

REZULTATAI: pastatyta vandens pralaida kelyje iš Čagčarano į Dahani Kindiwal kaimą, už 2.3 km nuo Čagčarano.

34. Moterų socialinio aktyvumo skatinimas/ Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Mergaičių mokyklos Jeh kaime renovacija

NVO “Alfahar Rehabilitation Education and Vocational Organization” (AREVO)

4.820 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: pagerinti mergaičių švietimo sąlygas Čagčarano rajono kaimuose.

REZULTATAI: renovuota mergaičių mokyklą Jeh kaime, Murgabio teritorijoje. Mokykloje mokosi 200 mergaičių. Iš projekto lėšų įsigyta statybinių medžiagų, įstatyti langai, įdėtos durys.

35. Moterų socialinio aktyvumo skatinimas/ Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Vandens šulinio įrengimas Khadijatul Kobra mergaičių mokykloje

NVO “Safid Koh Rehabilitation, Development and Social Service Organization”

8.435 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: mergaičių mokyklą aprūpinti vandeniu.

REZULTATAI: pagilintas šulinys su rankine pompa Khadijatul Kobra mergaičių mokykloje. Taip pat mokyklos teritorijoje buvo pradėtas kasti ir nebaigtas kitas šulinys. Neapsaugotas šulinys kėlė pavojų mokinėms, nes nebuvo tinkamai aptvertas. Projektą vykdanti NVO pagilino šulinį ir užkasė nebaigtą šulinį.

36. Moterų socialinio aktyvumo skatinimas/ Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, sveikatos apsaugai ir švietimui

Raštingumo kursai moterims

NVO „Whatan youth educational and cultural association“

12.531 Lt

LR Specialiosios misijos programos projektas.

TIKSLAS: didinti vietos gyventojų moterų raštingumą.

REZULTATAI: organizuoti dviejų su puse mėnesių raštingumo kursai. Apmokyta 100 moterų keturiuose Čagčarano rajono kaimuose: Miangi; Khajaghar; Nadia; Katacheshma. Mokant rašyti ir skaityti, orientuojamasi į higienos ir vaikų priežiūros temas.

IŠ VISO 36   2.008.378 Lt  

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai
1.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinių organizacijų projektų rengimo ir valdymo gebėjimų stiprinimas

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

130.793 Lt

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinio sektoriaus gebėjimus savarankiškai rengti bei įgyvendinti projektus.

REZULTATAI: 6 Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovams surengtas mokomasis vizitas Lietuvoje: paskaitos bei praktiniai užsiėmimai projektų rengimo ir įgyvendinimo, tarpkultūrinės komunikacijos, finansavimo paieškos ir projektų planavimo įgūdžiams lavinti. Goro provincijoje, Afganistane, 2 RESC ekspertai vykdė individualias konsultacijas su projekto dalyviais, kurių metu parengtos galutinės 5 projektų paraiškos, dėl kurių finansavimo kreiptasi į Europos Komisiją, Jungtinių Tautų demokratijos fondą, Švedijos Afganistano komitetą, UNDEF.

2.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas 

Nepriklausoma administracinių reformų ir civilinių paslaugų komisija

113.591 Lt

TIKSLAS: stiprinti valstybės tarnautojų Afganistane administracinius gebėjimus ir kelti jų kvalifikaciją.

REZULTATAI: Projekto partneris -  Afganistano institucija, atsakinga už valstybės tarnybos kvalifikacijos kėlimą, Nepriklausoma administracinių reformų ir civilinių paslaugų komisija, nuolat vykdo mokymus Goro provincijos civilių tarnautojų centre. 2010 m. mokėsi 120 tarnautojų. Mokymų metu jie įgyjo administravimo gebėjimų, anglų k. ir kompiuterinio raštingumo žinių.

3.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Uzbekistano pareigūnų mokymai kovos su prekyba narkotikais iš Afganistano tematika

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pasieniečių mokykla

54.638 Lt

TIKSLAS: perduodant Lietuvos teisėsaugos institucijų gerąją patirtį kovoje su narkotikų gabenimu ir platinimu, padėti Uzbekistano kompetentingų institucijų pareigūnams stiprinti administracinius gebėjimus ribojant narkotinių medžiagų iš Afganistano tranzitą ir prekybą.

REZULTATAI: Pasieniečių mokykloje (Medininkų k., Vilniaus raj.) vyko Uzbekistano pareigūnų mokymai, kuriuos vedė Lietuvos VSAT, policijos bei muitinės pareigūnai. Projekto dalyviams pristatyta VSAT Aviacijos rinktinės, Vilniaus rinktinės Kenos, Vilniaus oro uosto užkardų, Medininkų PKP veikla ir funkcionavimas.

4.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Apsirūpinimas maisto produktais efektyviau panaudojant žemės ūkio galimybes Goro provincijoje

VšĮ „Kaimo verslo projektai“

27.090 Lt

TIKSLAS: užtikrinti darnų kaimo bendruomenių vystymąsi Goro provincijos regione, perduodant jiems Lietuvos gerąją patirtį, kaip efektyviau panaudoti žemės ūkio galimybes.

REZULTATAI: Atlikta apklausa ir tyrimų analizė dėl paramos poreikių Goro provincijos žemės ūkio srityje, aplankytos kaimo bendruomenės Goro provincijoje, pristatyta geroji Lietuvos žemės ūkio patirtis Goro provincijos administracijai, VO ir  NVO, Goro provincijos administracija, NVO bei verslo įstaigų atstovai supažindinti su ES finansiniais instrumentais, galinčiais padėti vietinėms bendruomenėms vystytis, surengti seminarai Kabulo pieno kooperatyve ir Čagčarane. Parengta preliminari paraiška dalyvauti Europos Komisijos konkurse Afganistane „Food Security-2010 Linking Relief to Rehabilitation and Development Afghanistan“.

5.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Goro provincijos Nacionalinio saugumo direktorato (NSD) gebėjimų stiprinimas įdiegiant saulės baterijas

Goro provincijos Nacionalinio saugumo direktoratas

25.398 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: užtikrinti efektyvesnį Goro NSD užduočių vykdymą.

REZULTATAI: Įrengtos saulės baterijos NSD ofise, kurios suteiks elektros energiją visai turimai įrangai (kompiuteriai, telefonai, fakso aparatas, apšvietimas, kt). Pakankamas elektros energijos tiekimas NSD Goro ofisui užtikrins operatyvų susisiekimą su NSD centrine būstine Kabule, taip pat su jų padaliniais provincijos rajonuose, padės geriau vykdyti NSD funkcijas, tokias kaip informacijos apie saugumo situaciją kaupimą, jos sisteminimą, kt. Organizuoti kompiuterių kursai NSD darbuotojams.

6.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Goro provincijos demokratijos forumas

Goro provincijos taryba

9.446 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: stiprinti vietos valdžios administracinius gebėjimus ir provincijų bendradarbiavimą.

REZULTATAI: UNAMA Vakarų regiono atstovai inicijavo, o Goro provincijos taryba (PC) suorganizavo vienos dienos seminarą, skirtą stiprinti PC ir kitų provincijos bei rajonų valdžios atstovų bendradarbiavimą. Seminaro metu aptartos PC ir kitų organizacijų atsakomybė ir vaidmuo, prisidedant prie provincijos vystymo bei gero valdymo stiprinimo. LR SM skirtos lėšos užtikrino galimybę seminare dalyvauti apie 160 atstovų iš Čagčarano bei kitų provincijos rajonų.

7.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Parama Goro provincijos Nacionalinio saugumo departamentui

Goro provincijos Nacionalinis saugumo direktoratas

8.411 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: stiprinti Goro nacionalinių saugumo pajėgų gebėjimus perteikiant darbo su sprogstamaisiais įtaisais patirtį.

REZULTATAI: PAG specialistai įvykdė NDS pareigūnų apmokymus, kaip dirbti su sprogstamaisiais įtaisais, bei suteikė mokymams reikalingas darbo priemones. LR SM lėšas skyrė gyvenamųjų patalpų iš rajonų atvykstantiems pareigūnams įrengimui, geriamo vandens šulinio renovavimui bei 3 kW generatoriaus įsigijimui.

8.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Goro provincijos Ekonomikos departamento gebėjimų stiprinimas įdiegiant ofiso įrangą

Goro provincijos Ekonomikos departamentas

8.305 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: padidinti departamento gebėjimus vykdyti pagrindines savo funkcijas – Provincijos vystymo tarybos, NVO koordinacinių susirinkimų organizavimą, duomenų bazės, kurioje bus kaupiama informacija apie provincijos vystymą parengimą, provincijos vystymo planų rengimą.

REZULTATAI: Ekonomikos departamentas aprūpintas biuro įranga. Panaudojant naują įrangą surengti Ekonomikos departamento veiklos organizavimo mokymai departamento darbuotojams.

9. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Goro provincijos centrinės ligoninės Čagčarane rekonstrukcija

Jungtinių Tautų projektų įgyvendinimo agentūra (UNOPS)

1.050.000 Lt

TIKSLAS: rekonstruoti Goro provincijos centrinę ligoninę Čagčarane, siekiant užtikrinti geresnes sąlygas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

REZULTATAI: Atlikti renovacijos pirmojo etapo darbai. Lietuvos iniciatyvą gerinti sveikatos apsaugą taip pat parėmė ir Graikijos vyriausybė, 2009 m. ligoninės rekonstrukcijai skyrusi 0,5 mln. eurų.

10. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

PAG karinio vieneto Greitojo poveikio (socialinių) projektų vykdymas Afganistano Goro provincijoje

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

420.000 Lt

TIKSLAS: parama Goro provincijos valdžios institucijoms ir vietos gyventojams, atsižvelgiant į iškilusius poreikius, taip prisidedant prie kitų ilgalaikių vystomojo bendradarbiavimo projektų provincijoje.

REZULTATAI: Įsigytos, atgabentos ir išdalintos prekės ir inventorius (maistas, rūbai, medikamentai, įgarsinimo įranga, elektros generatoriai, motociklai, spausdintuvai, mokyklinės palapinės ir kilimėliai palapinėms, mokyklinių priemonių rinkiniai).

11. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos gydytojų kvalifikacijos kėlimas

UAB „Sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos sistemos“

95.468 Lt

TIKSLAS: ilgalaikis sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijoje, keliant Čagčarano ligoninėje dirbančių gydytojų bei slaugytojų kvalifikaciją.

REZULTATAI: Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto klinikose stažavosi 3 Čagčarano ligoninės gydytojai (2 chirurgai ir 1 pediatras), kurie išklausė 360 akademinių valandų teorinius kursus bei atliko praktinius užsiėmimus. Afganistano gydytojai taip pat dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Vilniuje „Naujas etapas minimaliai invazinėje chirurgijoje – vieno troakaro ir natūralių angų endoskopinė chirurgija“. Iš projekto lėšų taip pat buvo įsigyti medikamentai, kurie perduoti Čagčarano ligoninei.

12. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

8 vandens šulinių su pompa įrengimas Chahar Sadeh rajone

Goro provincijos Kaimo reikalų ir vystymo departamentas

63.106 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: geriamuoju vandeniu aprūpinti 355 Chahar Sadeh rajono kaimų šeimas.

REZULTATAI: iškasti 8 šuliniai, (40 m gylio). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (3 mėn.) įdarbinti 42 vietos gyventojai.

13. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Medical care in Ghor Province, Afghanistan

Lasha Koiava (Gruzija)

48.707 Lt

TIKSLAS: išanalizuoti situaciją Goro provincijoje sveikatos priežiūros srityje, teikti konsultacijas medikams ir pacientams.

REZULTATAI: Pravesti mokymai ir konsultacijos Čagčarano ligoninės personalui. Suteikta medicininė pagalba Čagčarano gyventojams. Surinkta ir išanalizuota situacija Goro provincijoje sveikatos priežiūros srityje, parengta galimybių studija pagerinti sveikatos priežiūrą Goro provincijoje.

14. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) Goro provincijoje, Afganistane, projekto vykdymo priežiūra

UAB Vilniaus architektūros studija

41.807 Lt

TIKSLAS: atlikti Čagčarano vaikų dienos centro techninio projekto vykdymo priežiūrą, kad statinys būtų pastatytas pagal techninio projekto reikalavimus.

REZULTATAI: Čagčarane 2 Lietuvos architektai atliko vaikų dienos centro statybos priežiūrą, kad būtų įvykdyti nurodytos apimties ir reikalaujamos kokybės architektūriniai, konstrukciniai ir inžineriniai sprendiniai, kurie privalo užtikrinti statinio tinkamumą naudoti suplanuotiems tikslams. Projekto vykdymo metu, atsižvelgiant į gautus duomenis apie projektinių sprendinių pakeitimus, buvo parengta nauja (patikslinta) techninė dokumentacija bei perduota statybas vykdančios kompanijos atstovams. 

15. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Susisiekimo gerinimas Dane Kushk Chaka kaime

Lal va Sar Jangal rajono administracija

23.533 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: susisiekimo rajoniniais keliais gerinimas.

REZULTATAI: Dane Kushk Chaka kaime (Lal va Sar Jangalo rajone) pastatytos dvi kelio pralaidos (0,5 m ir 1,5 m) bei 14 m ilgio apsauginė siena. Šie infrastruktūros statiniai padės apsaugoti kelio ruožą pavasario potvyniu metu, t.y. kelio atkarpa bus pravažiuojama visais metų laikais. Projekto įgyvendinimo metu buvo įdarbinta iki 50 vietos gyventojų, projekto rezultatai tiesiogiai įtakoja 45 šeimų, gyvenančių apylinkėse, susisiekimą.

16. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Parama Soltan Razieh mergaičių mokyklai

NVO AOWA (Afghanistan Organization Women Arise)

21.739 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: užtikrinti efektyvesnį mergaičių švietimą Goro provincijoje.

REZULTATAI: Čagčarano mergaičių mokykla aprūpinta įvairia įranga ir baldais – kompiuteriais, spausdintuvu, skeneriu, kopijavimo mašina, kėdėmis, mokykliniais stalais. Šios priemonės sukūrė geresnes sąlygas mokytojų darbo organizavimui, mokinių aprūpinimui mokomąja medžiaga.

17. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Parama mokyklos renovacijai Surri vietovėje, Shinkay rajone, Zabule

Surri vietovės taryba

15.865 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: stiprinti švietimo sektorių Surri vietovėje, Zabulo provincijoje.

REZULTATAI: įsigytos reikiamos statybinės medžiagos mokyklos statybai ir mokykliniai baldai. Mokyklą, kuri yra vienintelė Surri vietovėje, galės lankyti apie 100 pradinių klasių moksleivių.

18. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Aprūpinimo vandeniu gerinimas Bahari Bala ir Madrasa kaimuose

Goro provincijos Kaimo reikalų ir vystymo departamentas

14.855 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: Bahari Bala ir Madrasa kaimuose (Čagčarano rajonas) geriamu vandeniu aprūpinti 60 šeimų.

REZULTATAI: iškasti 2 šuliniai (40 m gylio). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įdarbinta 12 vietos gyventojų.

19. Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Goro mokytojų koledžo bibliotekos aprūpinimas knygomis

Goro mokytojų koledžas

13.577 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: prisidėti prie švietimo sistemos Goro provincijoje gerinimo.

REZULTATAI:  Goro provincijos mokytojų koledžo biblioteka aprūpinta naujomis matematikos, geografijos, teologijos, literatūros, gamtos mokslų knygomis (460 knygų, užvestas jų registras).

20.

Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Parama Shahrak Mahajerin kaimo mečetės statybai

Nasir Azizy Shahrak Mahajerin kaimo vyresnysis

7.966 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: suteikti paramą Shahrak Mahajerin kaimo mečetės statybai.

REZULTATAI: suteikta parama statybinėmis medžiagomis ir įranga (gipsas, cementas, plastikas, dažai, langai, durys, garsiakalbis ir kilimai).

21.

Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Saulės baterijų įdiegimas Čagčarano policijos nuovadose ir patikrinimo postuose

Goro provincijos policija

7.373 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: užtikrinti geresnes nacionalinės policijos darbo sąlygas.

REZULTATAI: įdiegtos 4 saulės baterijos policijos patikros postuose ir 2 nuovadose. Elektros energijos tiekimas užtikrina tinkamą patikros postų teritorijos apšvietimą, suteikia galimybes pakrauti radijo ryšio priemones, tokiu būdu efektyviau kontroliuojami ir saugomi įvažiavimai į Čagčarano miestą, ypač tamsiuoju paros metu.

22.

Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Parama mokyklos statybai Jeh kaime, Chahar Sadeh rajone, Goro provincijoje

Jeh mokyklos administracija

3.364 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: prisidėti prie švietimo sektoriaus stiprinimo Chahar Sadeh rajone.

REZULTATAI: Jeh kaimo bendruomenė savomis lėšomis inicijavo mokyklos statybą, kurios užbaigimui trūko lėšų reikalingoms statybinėms medžiagoms įsigyti. Mokykloje po atviru dangumi mokėsi 593 vaikai, iš jų – 193 mergaitės. Pastačius mokyklą, joje dirba 3 mokytojai ir 2 mokytojos, ją lankyti gali apie 1156 vaikai.

23.

Parama socialiniam vystymui ir sveikatos apsaugai

Goro provincijos ligoninės 2009 m. metinio žurnalo leidyba

Provincijos ligoninės administracija

2.924 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: šviesti Goro provincijos bendruomenes sveikatos apsaugos klausimais.

REZULTATAI: Ligoninė savo lėšomis išleido 200 žurnalo egzempliorių. Susidomėjimas žurnalu didelis, žmonės noriai skaito, tad ligoninės administracija paprašė finansinės paramos papildomam leidimui. Iš projekto lėšų išleista dar 500 egzempliorių. Leidinyje pateikta bendra sveikatos sektoriaus situacija Goro provincijoje, daug statistinės informacijos apie ligoninės veiklą ir pasiekimus, pateiktas dabartinės sveikatos paslaugų teikimo būklės įvertinimas. Parengta leidinio santrauka anglų k.

24.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Dviejų dienų kultūrinis renginys Goro provincijoje

Goro provincijos Kultūros ir informacijos departamentas

20.877 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: skatinti kultūros veiklas Goro provincijoje.

REZULTATAI: surengtas poezijos konkursas. Dviejų dienų renginys buvo skirtas poezijos skaitiniams bei vietos muzikantų pasirodymui. Parama skirta poezijos konkurso organizavimui, knygų bei muzikinių instrumentų įsigijimui. Projekto lėšomis išleistas geriausių poetų poezijos rinkinys.

25.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Parama AYNSO skyriaus Saghar rajone įkūrimui

AYNSO Saghar rajono skyrius

3.261 Lt

LR Specialiosios misijos projektų programa.

TIKSLAS: įkurti rajoninį AYNSO biurą Saghar rajone.

REZULTATAI: AYNSO šiuo metu yra viena aktyviausių jaunimo organizacijų provincijoje. Iš projekto lėšų įsigyti biuro reikmėms bei mokymų organizavimui reikalingi baldai bei įranga.

26.

Visuomenės informavimas

„Pažvelk – Afganistanas arti. Padėk – tu gali“

VšĮ „Savanorių centras“

23.194 Lt

TIKSLAS: formuoti visuomenėje teigiamą Lietuvos kaip šalies-paramos teikėjos įvaizdį bei sutelkti visuomenę vystomojo bendradarbiavimo politikai, pritraukiant piliečių civilinei savanorystei Afganistane bei lėšų humanitarinei ir socialinei pagalbai.                                                                                                                                                                     

REZULTATAI: surengtos Afganistano Goro provincijos moterų rankdarbių, nuotraukų, informacinio filmo apie Afganistano Goro provinciją parodos 6 viešosiose bibliotekose. Suorganizuotas Afganistano Goro provincijos moterų rankdarbių aukcionas.

IŠ VISO 26   2.255.286 Lt  

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Čagčarano vaikų dienos centro statyba

Įnašas į biudžetą

1.000.000 Lt

TIKSLAS: suteikti reikalingas buitines sąlygas Čagčarano vaikams, likusiems be šeimos priežiūros.

REZULTATAI: sudaryta sutartis su Afganistano Socialinės apsaugos ir Finansų ministerijomis, pradėta vaikų centro statyba.

2.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

PAG karinio vieneto Greitojo poveikio (socialinių) projektų vykdymas Afganistano Goro provincijoje

LR Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" PAG karinis vienetas (per Provincijos atkūrimo grupės veiklą)

400.000 Lt

TIKSLAS: padėti Goro provincijos valdžiai efektyviai vykdyti funkcijas, pagerinti provincijos gyventojų gyvenimo sąlygas.

REZULTATAI: vandens sistemos įrengimas – atlikti administraciniai ir brėžinių derinimo darbai; iškasti grioviai.

Maistas ir šilti rūbai išdalinti  Čagčarano gyventojams.

Medikamentai (antibiotikai, vaistai nuo skausmo ir viduriavimo, uždegimą ir opas slopinantys vaistai) perduoti provincijos sveikatos departamentui.

Įgarsinimo įrangos komplektai perduoti Tulak rajonui, Chahar Sadeh rajono Morgabi slėniui, Religinių reikalų departamentui, Dowlat Yar rajono Luka Mazar kaimui.

Elektros generatoriai perduoti šešių pietinių rajonų saugumo skyriams, Shahrak rajono administracijai, Do Leyneh rajono administracijai.

Motociklai perduoti Čagčarano policijos prieš terorizmą skyriui, šešių rajonų saugumo skyriams.

Skaitmeninė įranga perduota Čagčarano Policijos kriminaliniam skyriui, Čagčarano Saugumo departamentui.

Mokyklinės palapinės ir kilimėliai palapinėms, mokyklinių priemonių rinkiniai perduoti provincijos švietimo departamentui.

3.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Čagčarano ligoninės rekonstravimo bei priėmimo ir diagnostikos skyriaus statybos techninis projektas UAB „Medstatyba“

169.862 Lt

TIKSLAS: pagerinti sveikatos priežiūrą Goro provincijoje.

REZULTATAI: parengtas Čagčarano ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus techninis projektas, sudarytas iš bendrosios, architektūrinės, konstrukcinės, šildymo-vėdinimo, medicininių dujų, vandentiekio-nuotekų, elektrotechninės, elektroninių ryšių, technologinės, dujotiekio, automatikos dalių.

Suprojektuotas 2 aukštų pastatas su operacinėmis, reanimacija, diagnostikos patalpomis.

Parengti statyboms reikalingų medžiagų ir priemonių važtaraščiai.

4.   Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) Goro provincijoje techninis projektas. UAB „Vilniaus architektūros studija“ 100.000 Lt

TIKSLAS: suteikti reikalingas buitines sąlygas Čagčarano vaikams, likusiems be šeimos priežiūros.

REZULTATAI: 2008 m. pradėtų darbų pabaiga – parengtas Čagčarano vaikų centro techninis projektas (architektūrinė-konstrukcinė ir  inžinerinės dalys), pagal kurį bus vykdomi statybos darbai.

5.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Public Administration Reform of Ghor Province

Independent Administrative Reform and Civil Service Commission (IARCSC) 100.000 Lt

TIKSLAS: gerinti Goro provincijos tarnautojų administracinius gebėjimus.

REZULTATAI: kompiuterinio raštingumo, valdymo ir anglu k. kursus baigė 120 valstybės tarnautojų ir vyresniųjų klasių moksleivių. Tarnautojų mokymų centrui įvesta interneto prieiga.

6.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Afganistano gubernatoriaus ir delegacijos vizitas Lietuvoje

LR Užsienio reikalų ministerija

43.611 Lt

TIKSLAS: politinės konsultacijos, ryšių tarp Afganistano Goro provincijos ir Lietuvos savivaldybių plėtra; Lietuvos visuomenės informavimas apie Lietuvos atstatomosios misijos veiklą Gore.

REZULTATAI: Goro provincijos gubernatoriaus Sayed Mohammad Iqbal Munib vizito metu buvo aptarti artėjantys prezidento ir provincijų tarybų rinkimai Afganistane, saugumo padėtis, Goro provincijos atkūrimo ir vystymo prioritetai ir vykdomi projektai. Delegacija supažindinta su Lietuvos savivaldos sistema (susitikimas su Klaipėdos meru), žemės ūkio vystymu; Lietuvos užsienio politikos formuotojai, sprendimų priėmėjai supažindinti su Goro provincijos poreikiais; Lietuvos visuomenė informuota apie Lietuvos misiją Goro provincijoje (10 straipsnių spaudoje, 2 TV laidos).

7.

Švietimas

Community Based Education (CBE) for Ghor Province – Year 3

Catholic Relief Services (CRS)

293.571 Lt

TIKSLAS: sudaryti sąlygas atokių vietovių vaikams gauti pradinį išsilavinimą.

REZULTATAI: Per trečiuosius projekto metus apmokyta 4,5 tūkst. vaikų. 2009 metais pagal CBE-3 programą Goro provincijoje mokėsi 2904 vaikai 106-iose pradinėse klasėse. Lietuva taip pat finansavo du pirmuosius programos etapus (2007 ir 2008 metais).

8. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Archeologijos paminklų paieška ir registro sudarymas Afganistane, Goro provincijoje 2009 metais

UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“

63.149 Lt

TIKSLAS: užtikrinti Goro provincijos paveldo apsaugą, supažindinti Afganistano visuomenę su paveldo saugojimo aktualijomis.

REZULTATAI: tarptautinėje konferencijoje „Antroji Hindi Kušo konferencijoje“ Kabule pristatyta Lietuvos archeologų vykdoma paveldo apsaugos misija Goro provincijoje.

Skaityta paskaita „Goro provincijos archeologija Afganistano kontekste“ Kabule, Timūršacho mauzoliejuje.

Čagčarane surengti mokomieji kursai „Archeologijos ir istorijos paminklų pažinimas ir apsauga Goro provincijoje“ Goro provincijos kultūros ir švietimo departamentų atstovams ir vietiniams specialistams.

Surengta spaudos konferencija Informacijos ir kultūros departamente Čagčarane.

Surengtos parodos: „Naujai atrasta senoji Ariana“ Lietuvos nacionalinėje UNESCO galerijoje Vilniuje, Lietuvos centre prie LR ambasados Varšuvoje, Utenos A. Šapokos gimnazijoje. Paroda „Lietuvos – Afganistano kultūrų dialogas“ LR Seime.

Projektas paviešintas internetinėje svetainėje www.afgexpedition.lt

9.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Lietuviškos pasakos dari kalba: vertimas ir iliustravimas, leidyba. II etapas

Vilniaus Universitetas

60.000 Lt

TIKSLAS: skatinti afganų vaikų kūrybingumą, aprūpinti mokymo priemonėmis.

REZULTATAI: į dari kalbą išverstos 6 lietuvių liaudies pasakos: „Stebuklinga obelaitė“,  „Auksas“, „Našlaitė šuliny“, „Trys račiai“, „Našlaitė Elenytė ir broliukas aviniukas“, „Kaip sesuo brolį išgelbėjo“ (po 4000 egz., bendras tiražas 24.000 egz.); pasakų knygelės platinamos Goro provincijoje vietos bendruomenėms, mokykloms, NVO, perduotos Čagčarano bibliotekai; Goro vaikams padovanotos spalvinimo knygelės, spalvoti pieštukai.

Parengta paroda “Mūsų pasakos Afganistano vaikams” (sudaryta iš 83 darbų) eksponuota M. K. Čiurlionio menų mokykloje, LR Seime, Čagčarane, Kultūros ir informacijos departamente.

10.

Visuomenės informavimas

Pažvelk – Afganistanas arti. Padėk – tu gali

VšĮ „Savanorių centras“

46.866 Lt

TIKSLAS: užtikrinti Lietuvos visuomenės paramą misijai Afganistane.

REZULTATAI: surengtos Goro provincijos moterų rankdarbių parodos 5 Lietuvos apskrityse, kurias aplankė apie 6000 lankytojų.

Surengtos 5 spaudos konferencijos, interviu radijo stotims, Lietuvos regioninėms televizijoms (informacija apie parodą pateikta 60 žiniasklaidos šaltinių).

Suorganizuotos vaikų piešimo akcijos „Palinkėjimas Afganistano Goro provincijos vaikams“, dalyvavo daugiau nei 100 vaikų iš visos Lietuvos (10-14m.).

Projektas pristatytas 2 „Ateitininkų“ vasaros stovyklose Reškutėnuose ir Berčiūnuose.

Čagčarane PAG stovykloje surengti mokomieji kursai „Savitarpio pagalba vietos bendruomenėje“ Goro provincijos departamentų pareigūnams, vietinių nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Kultūros ir informacijos departamente surengta vietos moterų rankdarbių paroda. Vaikų dienos centro auklėtiniams padovanoti žieminiai batai, įsigyti iš Čagčarano verslininkų už Lietuvos gyventojų aukas.

11.

Visuomenės informavimas

Afganistanas: prezidento rinkimai – išbandymas ir Lietuvai

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

16.890 Lt

TIKSLAS: informuoti Lietuvos visuomenę apie Afganistano prezidento rinkimų kampaniją ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą

REZULTATAI: du LRT naujienų tarnybos žurnalistai Afganistane parengė 16 reportažų laidoms „Panorama“, „Labas Rytas“, „Žinios“; 2 reportažus Lietuvos radijo laidoms; 10 reportažų lrt.lt interneto portalui; 2 reportažus Europos transliuotojų sąjungos (EBU) naujienų pasikeitimui.

12.

  Filmas apie Afganistano Goro provinciją VšĮ „mediaPRO“

14.846 Lt

TIKSLAS: pristatyti Goro provinciją ir Lietuvos vykdomus projektus galimiems donorams.

REZULTATAS: sukurtas filmas „Ghor: opportunity to help“ (200 kopijų DVD).

13.   Šiltos kepurės Afganistano vaikams

Lietuvos Caritas

10.000 Lt

TIKSLAS: padėti Afganistano vaikams gintis nuo šalčio ir tuo pačiu būdu sutelkti Lietuvos visuomenę šiai pagalbai.

REZULTATAI: Lietuvos rajonuose surinkta daugiau nei 4000 kepurių, kurios buvo perduotos Goro provincijos vaikams.

14  

LR Specialiosios misijos Afganistane smulkiųjų projektų programa (25 projektai pagal LR diplomatinių atstovybių programą)

LR Specialioji misija Afganistano Islamo Respublikoje

250.000 Lt

LR Specialioji misija Afganistano Islamo Respublikos koordinavo 25 vystomojo bendradarbiavimo projektus infrastruktūros gerinimo, švietimo ir gero valdymo stiprinimo, socialinės apsaugos, religinio sektoriaus stiprinimo bei verslumo skatinimo srityse.

IŠ VISO

14

 

2.568.794 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1. Švietimas Bendruomeninis švietimas Goro provincijoje (tęstinis projektas, 2-ieji metai) NVO Catholic Relief Service – Afghanistan Program 496.317 Lt

TIKSLAS: sudaryti sąlygas atokių vietovių vaikams gauti pradinį išsilavinimą, juos aprūpinti mokymo inventoriumi.

REZULTATAI: 2007 m. apie 1500 vaikų pradėjo mokytis  1-oje klasėje,  2008 m. jie lanko 2-ąją klasę ir maždaug tiek pat vaikų pradeda lankyti 1-ąją. 50-yje kaimų 50 vietinių labiau išsilavinusių žmonių paruošti mokyti raštingumo pradmenų ir įdarbinti mokyklų mokytojais. Iki 2009 m. apie 4500 mokinių gaus pradinį (3 klasių) išsilavinimą.
2. Švietimas

Mokyklinės priemonės Goro provincijos moksleiviams

Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė

104.998 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie provincijos švietimo sistemos stiprinimo.

REZULTATAI: Goro provincijoje išdalintos reikalingiausios mokymosi priemonės.

3. Švietimas

Goro provincijos mokyklų, esančių atvirame lauke, aprūpinimas palapinėmis ir kilimėliais

Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė

50.000 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie provincijos švietimo sistemos stiprinimo.

REZULTATAI: atokių vietovių mokykloms išdalintos 32 palapinės kartu su joms skirtais kilimėliais.

4. Švietimas

Kompiuterinės įrangos įsigijimas būsimai Čagčarano bibliotekos interneto kavinei (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)

Goro provincijos kultūros departamentas

19.854 Lt

TIKSLAS: stiprinti vietos gyventojų kompiuterinius įgūdžius bei skatinti žmonių savišvietą ir domėjimąsi naujovėmis; prisidėti prie Lietuvos matomumo Goro provincijoje užtikrinimo ir ryšių su vietos valdžia stiprinimo.

REZULTATAI: pirmajai Čagčarano miesto interneto kavinei, įrengtai bibliotekoje, padovanota kompiuterinė įranga - 10 kompiuterių, 10 nuolatinės srovės palaikymo įrenginių, 1 spausdintuvas.

5. Švietimas

Kompiuterių klasės įkūrimas Čagčarano Kultūros ir informacijos departamente (I etapas: generatoriaus patalpos statyba ir elektros instaliacija) (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)

Goro provincijos kultūros departamentas

10.883 Lt

TIKSLAS: stiprinti vietos gyventojų kompiuterinius įgūdžius ir skatinti žmonių savišvietą.

REZULTATAI: interneto kavinėje, siekiant organizuoti kompiuterinio raštingumo kursus bei mokymus įvairioms visuomenės socialinėms grupėms, pastatyta generatoriaus patalpa, įdiegta elektros instaliacija.

6.

Švietimas

Parama Tele Baynazar mokyklos statybai Dowlat Yar rajone (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)

Baybughe genties taryba

3.298 Lt

TIKSLAS: švietimo sektoriaus stiprinimas.

REZULTATAI: bendruomenė įsigijo 110 maišų cemento mokyklos statybai bei pas vietos meistrus pagamino trejas medines duris. Mokykloje, kurioje mokysis mergaitės ir berniukai (apie 300 vaikų), įrengta 14 klasių.

7.

Infrastruktūros gerinimas

Čagčarano gatvės rekonstrukcija

Afganistano viešųjų darbų ministerija (pinigai pervedami į Afganistano Finansų ministerijos specialiąją sąskaitą)

1.000.000 Lt

TIKSLAS: infrastruktūros plėtra.

REZULTATAI: vienos Čagčarano gatvės rekonstrukcija, paklojant kietą dangą.

8.

Infrastruktūros gerinimas

Čagčarano oro uosto rekonstrukcijos dalinė galimybių studija

MACTEC (JAV)

110.297 Lt

TIKSLAS: įvertinti galimybes ir suplanuoti Čagčarano oro uosto rekonstrukciją.

REZULTATAI: galimybių studija dėl Čagčarano oro uosto pakilimo tako rekonstrukcijos ir oro uosto panaudojimo didesniems transportiniams lėktuvams.

9.

Infrastruktūros gerinimas

Čagčarano gatvių topografiniai tyrinėjimai

UAB " Medstatyba"

55.338 Lt

TIKSLAS: infrastruktūros plėtra.

REZULTATAI: Atlikti Čagčarano gatvių (apie 4 km) topografiniai tyrinėjimai ir padarytos toponuotraukos; rezultatai bus naudojami rengiant Čagčarano gatvių techninius brėžinius, pagal kuriuos bus vykdoma gatvių rekonstrukcija.

10.

Infrastruktūros gerinimas

2 kelio pralaidų statyba Kajnow ir Dohan Jowqolak kaimuose, Lal va Sar Jangal rajone (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)

Lal va Sar Jangal rajono administracija

26.384 Lt

TIKSLAS: palengvinti susisiekimo sąlygas vietovėse žiemos ir pavasario potvynių metu.

REZULTATAI: pastatytos 2 kelio pralaidos Kajnow ir Dohan Jowqolak kaimuose.

11.

Infrastruktūros gerinimas

Pralaidos vandens kanalui statyba Barat ha kaime, Dowlat Yar rajone (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas) Dowlat Yar rajono administracija

10.993 Lt

TIKSLAS: vandens paskirstymas tolygiai po didesnį dirbamos žemės plotą, tokiu būdu užtikrinant bendruomenei geresnes sąlygas žemės ūkio darbams (vandens kanalas drėkina 50 % bendruomenei priklausančios dirbamos žemės).

REZULTATAI: užtikrintas tinkamas dirbamos žemės drėkinimas Dowlat Yra rajono centre, įrengiant pralaidą vandens kanalui Barat ha kaime.

12.

Infrastruktūros gerinimas

Kelio pralaidos statyba Lal va Sar Jangal kaime, Lal va Sar Jangal rajone (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)

Lal va Sar Jangal rajono administracija

2.198 Lt

TIKSLAS: gyventojų gerovė.

REZULTATAI: kelio pralaidos statybos darbams buvo įdarbinti vietos darbininkai, kuriems ši veikla buvo papildomas pajamų šaltinis.

13. Socialinė apsauga ir tvari plėtra Čagčarano parkas

Čagčarano miesto merija, kompanija "Firoz Koh"

243.504 Lt

TIKSLAS: gyventojų gerovė – sukurti žaliąją erdvę Čagčarano gyventojams

REZULTATAI: pirmojo viešojo parko įkūrimas Čagčarane – nupirkti ir pasodinti medžiai.

14.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Veterinarijos mokymai Sharak rajone (projektas yra 3 metų programos dalis)

NVO Afghanaid

196.563 Lt

TIKSLAS: didinti Goro provincijos Shaharak rajono gyvulininkystės sektoriaus efektyvumą.

REZULTATAI: veterinarijos pradmenų apmokyti 17 vyrų ir 16 moterų (esami ir nauji veterinarai), projektas vyko 79 bendruomenėse, o tai sudaro apie 10.000 gyvulių ūkių Shaharak rajone.

15.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Čagčarano ligoninės priimamojo galimybių studijos parengimas

UAB " Medstatyba"

229.405 Lt

TIKSLAS: Čagčarano centrinės ligoninės rekonstrukcija.

REZULTATAI: Čagčarano ligoninės galimybių analizė ir ligoninės teritorijos topografiniai matavimai, topografinė nuotrauka, architektūrinė situacijos analizė, kurie panaudoti rengiant priimamojo korpuso galimybių studiją, architektūrinį projektą ir techninį brėžinį.

16.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Kaimo vietovių gerovė, gerinant veterinarijos gebėjimus Goro provincijoje (tęstinis projektas, pradėtas 2007 m.)

NVO Afghanaid

188.349 Lt

TIKSLAS: gyventojų gerovė (gyvulininkystės sektoriaus provincijoje stiprinimas).

REZULTATAI: būtiniausios veterinarinės paslaugos, gyventojų švietimas apie gyvulių veislių gerinimą. Veikla vykdoma 328 kaimo bendruomenėse.

17.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Čagčarano ligoninės rekonstrukcija

Čagčarano ligoninės administracija,
Firoz koh construction company, Multi Service Provider

13.033 Lt

TIKSLAS: Čagčarano ligoninės rekonstrukcija.

REZULTATAI: vandentiekio linijų renovacija; šildymo sistemos įrengimas; elektros generatoriaus pastatymas.

18.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Trumpalaikė socialinė parama kaimų bendruomenei (Provincijos atkūrimo grupės civilių ir kariškių bendradarbiavimo projektas) Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė 105.000 Lt

TIKSLAS: parama vargingiausioms gyventojų grupėms.

REZULTATAI: identifikuotos vargingiausios Goro provincijos šeimos, joms tiekiami maisto produktai, šilti drabužiai, kilimėliai ir kitos priemonės.

19.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) architektūrinis projektas

Vilniaus architektūros studija, Kabulo/ Čagčarano statybos bendrovė

80.347 Lt

TIKSLAS: bešeimių ir vargingiausių vaikų gerovė – Čagčarano vaikų dienos centro statyba.

REZULTATAI: architektūrinio projekto koregavimas; techninės dokumentacijos paruošimas; pasirengimas statybos darbams, numatytiems 2009 m. pavasarį.

20.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Goro provincijos kaimų gyventojų ir valdžios institucijų aprūpinimas elektra

Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė

62.998 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie vietinės valdžios gebėjimų stiprinimo.

REZULTATAI: išdalinta 40 mažo galingumo elektros generatorių (iki 5 kW), skirtų aprūpinti elektros energija vietinių gyventojų namus bei valdžios institucijas.

21.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) architektūrinis projektas – informacinė sklaida

Lietuvos architektų sąjunga

50.000 Lt

TIKSLAS: Čagčarano vaikų dienos centro architektūrinio projekto atranka; visuomenės švietimas apie vystomąjį bendradarbiavimą.

REZULTATAI: surengtas Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) architektūrinis konkursas, atrinkta tinkama Centro statinių ir patalpų architektūrinio projekto idėja.

22.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Medicininės pagalbos teikimas vargingiausioms Goro provincijos žmonių grupėms

Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė

48.500 Lt

TIKSLAS: gyventojų sveikatos priežiūros gerinimas.

REZULTATAI: išdalinti medikamentai (vaistai, sterilios pirštinės, tvarsčiai) Čagčarano ligoninei, policijai ir vietos bendruomenėms.

23.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Parama Čagčarano vaikų centrui (lėšos žiemai) (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)

NVO PARSA Afghanistan

9.894 Lt

TIKSLAS: vaikų gerovė.

REZULTATAI: nupirkti 6 sunkvežimiai malkų apšildymui bei maisto atsargų 2 mėnesiams.

24.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Parama Čagčarano vaikų globos namų auklėtiniams

NVO PARSA Afghanistan

5.760 Lt

TIKSLAS: vaikų gerovė.

REZULTATAI: vaikų namai paruošti žiemai, nupirkta papildomo maisto 1 mėnesiui, atvežti šilti rūbai ir batai.

25.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Goro provincijos teismo institucijų stiprinimas (tęstinio projekto, pradėto 2007 m., kofinansavimas)

United Nations Office on Drugs and Crime

338.887 Lt

TIKSLAS: teisinės sistemos infrastruktūros stiprinimas.

REZULTATAI: suremontuotas apeliacinio teismo pastatas, pastatyta prokuratūra, nupirkta reikalinga įranga bei suorganizuoti teismo darbuotojų mokymai.

26.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Goro provincijos Čagčarano miesto ir administracinių rajonų centrų valdžios institucijų ir saugumo pajėgų aprūpinimas motociklais

Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė

50.000 Lt

TIKSLAS: didinti vietos valdžios mobilumą ir saugumą Goro provincijoje, stiprinti valdžios gebėjimus.

REZULTATAI: 40 motociklų paskirstyti saugumo pajėgoms ir vietos valdžios institucijoms.

27.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Nacionalinės Afganistano policijos gebėjimų stiprinimas Goro provincijos kaimo vietovėse (2007 m. pradėto projekto tęsinys)

Afghan Stabilization Program ir LR Policijos departamentas

7.733 Lt

TIKSLAS: provincijos policijos stiprinimas.

REZULTATAI: organizuoti policijos profesinio pasirengimo kursai, aprūpinimas patalpomis ir ryšio priemonėmis.

28. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Archeologijos paminklų paieška ir registro sudarymas Afganistane, Goro provincijoje 2008 m.

Archeologijos projektų centras "Antiqua"

210.543 Lt

TIKSLAS: paveldo apsauga.

REZULTATAI: vykdytos archeologinės paieškos Goro provincijoje, apmokyti afganų archeologai, katalogizuoti atradimai ir sukaupta informacija, radiniai perduoti į Afganistano nacionalinį muziejų.

29. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Goro provincijos naudingos iškasenos

Vilniaus universitetas

90.000 Lt

TIKSLAS: surinkti duomenis apie Goro provincijos geologinę sandarą ir naudingųjų iškasenų telkinius.

REZULTATAI: parengtas duomenų sąvadas apie Goro provincijos naudingąsias iškasenas bei jų radimo perspektyvas – žemėlapis ir aiškinamasis raštas.

30. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Lietuviškos pasakos dari kalba: vertimas, iliustravimas, leidyba. I etapas

Vilniaus Universitetas, Filologijos fakultetas, Lietuvių literatūros katedra

49.832 Lt

TIKSLAS: Afganistano visuomenės švietimas.

REZULTATAI: išverstos į dari kalbą ir išleistos dvi lietuviškų pasakų knygelės, iliustruotos šiam projektui specialiai rengiamomis M.K.Čiurlionio menų gimnazijos moksleivių ir mokytojų iliustracijomis.

31. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Kompleksinė religinio sektoriaus parama Goro provincijoje

Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė

25.000 Lt

TIKSLAS: gyventojų gerovė.

REZULTATAI: mečečių įgarsinimo įranga (24 vnt.) ir religinės knygos perduota Goro provincijos Čagčarano miesto religinių reikalų departamentui ir kaimuose esančioms šventykloms.

32.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Kompleksinė Goro provincijos jaunimo laisvalaikio užimtumo programos parama

Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė

10.000 Lt

TIKSLAS: provincijos jaunimo fizinis ir kultūrinis ugdymas.

REZULTATAI: tinklinio ir futbolo kamuoliais bei tinklais aprūpinti Goro provincijos vaikai ir jaunimas.

33.

Visuomenės informavimas

Pažvelk – Afganistanas arti. Padėk – tu gali. Savanorių centras 104.328 Lt

TIKSLAS: informuoti Lietuvos visuomenę apie Afganistane vykdomą misiją.

REZULTATAI: Afganistano realijų pristatymas per afganistaniečių rankdarbių, nuotraukų parodas, TV laidas, straipsnius dienraščiuose bei internete; sukurta interneto svetainė www.afganistanas-arti.lt.

34.

Visuomenės informavimas

Pirmoji Lietuvos archeologinė ekspedicija Afganistane 2007 m.  - informacijos sklaida

Archeologijos projektų centras "Antiqua"

28.073 Lt

TIKSLAS: visuomenės švietimas apie Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą su Afganistanu.

REZULTATAI: suorganizuotos 2 nuolatinės parodos apie ekspediciją ir keliaujanti nuotraukų paroda. Parodos pristatytos Kabule (Kultūros ministerijoje), Čagčarane ( miesto bibliotekoje), LR URM.

35.

Visuomenės informavimas

Apyrankių gamyba

UAB "Rodiklis"

10.000 Lt

TIKSLAS: informacijos apie Lietuvą sklaida Afganistane.

REZULTATAI: pagamintos trispalvės apyrankės su užrašu "LIETUVA" anglų ir dari kalbomis, išdalintos Afganistane.

36.

Visuomenės informavimas

Lietuvos archeologai Goro provincijoje: atrasti ir išsaugoti

Lietuvos spaudos fotografų klubas

4.000 Lt

TIKSLAS: visuomenės švietimas apie vystomąjį bendradarbiavimą su Afganistanu.

REZULTATAI: sudaryta nuotraukų paroda, pristatanti Lietuvos archeologų ekspediciją Afganistane.

IŠ VISO 36  

4.052.309 Lt

 

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Švietimas

14 mažų sąnaudų reikalaujančių mokyklų statymas

Jungtinių tautų Pasaulio maisto programa (WFP)

700.000 Lt

TIKSLAS: pradinio švietimo Goro provincijoje gerinimas.

REZULTATAI: pastatyta 14 naujų mokyklų, mokyklas pradėjo lankyti daugiau vaikų, ypač mergaičių.

2. Švietimas

Pradinis mokymas įtraukiant bendruomenes

Catholic Relief Service (CRS)

436.271 Lt

TIKSLAS: tęsiant 2006 m. pradėtą veiklą, sudaryti sąlygas atokių vietovių vaikams gauti pradinį išsilavinimą bei užtikrinti jų aprūpinimą mokymo inventoriumi, vadovėliais.

REZULTATAI: maždaug 1500 vaikų pradėjo mokytis 1-oje klasėje, apie 4500 mokinių 50-yje kaimų mokėsi 3 klasėse, įdarbinti 50 vietinių labiau išsilavinusių žmonių.

3. Švietimas

UNICEF mokyklos Goro provincijoje

Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF), Vilnius

440.600 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie pagrindinio išsilavinimo užtikrinimo Goro provincijos vaikams.

REZULTATAI: pastatytos 2 pagrindinio lavinimo mokyklos Goro provincijoje pagal Afganistano švietimo ministerijos standartus (jas sudaro klasės, direktoriaus ir mokytojų kabinetai, sandėliukas, tvora, tualetai, geriamojo vandens rezervuaras).

4. Švietimas

Kompleksinė parama Goro provincijos švietimo sistemai

LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)

216.120 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie Goro provincijos švietimo sistemos vystymo.

REZULTATAI: 5000 moksleivių ir 200 mokytojų aprūpinti mokymo įranga ir mokymosi reikmenimis.

5. Švietimas

5 Goro provincijos mokyklų aprūpinimas baldais

LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)

97.720 Lt

TIKSLAS: mokykliniu inventoriumi aprūpinti 5 Goro provincijos mokyklas, kurios 2006 m. buvo pastatytos Lietuvos lėšomis.

REZULTATAI: 30 klasių nupirkti suolai ir kėdės mokiniams, baldai mokytojams.

6. Švietimas

Bibliotekos Čagčarano Kultūros ir informacijos departamente įkūrimas

Lietuvos Specialioji misija Afganistane (SM)

59.850 Lt

TIKSLAS: visuomenės švietimas.

REZULTATAI: Čagčarane įkurta biblioteka ir spaustuvė: nupirkti baldai, įranga, knygos.

7. Švietimas

Skirtukų, antsiuvų ir lipdukų gamyba

LR Krašto apsaugos ministerijos, Provincijos atkūrimo grupės (PAG) užsakymu

VšĮ "Pasauliui apie mus"

16.638 Lt

TIKSLAS: informuoti Goro gyventojus apie Lietuvą ir jos vykdomus projektus Afganistane.

REZULTATAI: pagaminti ir Goro provincijos vaikams išdalinti skirtukai, antsiuvai ir lipdukai su Lietuvos simbolika.

8.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Nacionalinės Afganistano policijos gebėjimų stiprinimas kaimiškose Goro provincijos vietovėse

Afghan Stabilization Program (ASP) (LR kofinansavimas EK remiamam projektui iš EK PAG fondo)

296.955 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie provincijos policijos gebėjimų stiprinimo.

REZULTATAI: organizuoti policijos profesinio pasirengimo kursai, policija aprūpinta patalpomis ir ryšio priemonėmis.

9.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Goro Moterų reikalų departamento administracinių gebėjimų stiprinimas

Catholic Relief Service (CRS)

194.798 Lt

TIKSLAS: stiprinti Goro provincijos Moterų departamento administracinius gebėjimus.

REZULTATAI: Moterų departamentui pasiūlytas konkretus veiklos modulis bei sukurtos ir apmokytos 5 savitarpio pagalbos bendruomenės.

10.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Valstybės tarnautojų mokymų programos įsteigimas Goro provincijos administracijai

Independent Administrative Reform and Civil Service Commission (IARCSC)

99.585 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie Goro administracijos stiprinimo, didinant jos gebėjimus prisiimti ir perimti atsakomybę už provincijos ir valstybės valdymą.

REZULTATAI: pradėta ilgalaikė Goro provincijos tarnautojų viešojo administravimo apmokymo programa, kurios metu apmokyti provincijos valstybės tarnautojai.

11.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Goro provincijos gubernatoriaus ir atstovų iš provincijos tarybos mokomasis vizitas

LR užsienio reikalų ministerija

67.780 Lt

TIKSLAS: Goro provincijos valdžios gebėjimų stiprinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas.

REZULTATAI: Goro provincijos pareigūnai supažindinti su Lietuvos valstybės valdymo institucijomis, socialiniu, ekonominiu gyvenimu, kultūra; vizitas prisidėjo prie PAG ir vietinių valdžios institucijų gerų santykių užtikrinimo.

12.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Parama Goro provincijos Nacionalinio saugumo departamentui

LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)

52.520 Lt

TIKSLAS: Goro provincijos saugumo užtikrinimas.

REZULTATAI: Goro provincijos Nacionalinio saugumo departamentui sudarytos prielaidos efektyviai ir kokybiškai dirbti, aprūpinant jį operatyviniam darbui reikalinga įranga (motociklais, kompiuteriais, radijo stotimis).

13.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Parama Goro provincijos gubernatoriaus biurui

Lietuvos Specialioji misija Afganistane

14.000 Lt

TIKSLAS: užtikrinti sklandžią Goro provincijos gubernatoriaus biuro veiklą.

REZULTATAI: nupirktas generatorius, skirtas nepertraukiamam elektros tiekimui užtikrinti.

14.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Kaimiškų vietovių namų ūkio vystymas, stiprinant gyvulių ūkį

Afghan Aid (A-AID)

266.848 Lt

TIKSLAS: žemės ūkio modernizacija.

REZULTATAI: 328 kaimo bendruomenėms surengti mokymai apie skiepus bei nupirkti 50.000 skiepų injekcijų gyvuliams.

15.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Skiepų kampanija Afganistane, Goro provincijoje

United Nations Childrens' Fund (UNICEF)

245.406 Lt

TIKSLAS: užtikrinti naujagimių išgyvenimą, sumažinti vaikų iki 5 m. mirtingumą.

REZULTATAI: paskiepyta apie 10.000 kūdikių iki 1m., 10.000 vaikų iki 2m., taip pat gimdyvės bei vaisingo amžiaus moterys.

16.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Socialinė pagalba, skirta išgyventi sunkiomis žiemos sąlygomis

Catholic Relief Service (CRS)

220.000 Lt

TIKSLAS: apsaugoti gyventojus, kurie neturi pastovių finansinių pajamų, nuo bado.

REZULTATAI: būtiniausi maisto produktai per "Maistas už darbą" programą dalinami atokiuose Goro provincijos kaimuose.

17.

Socialinė ir ekonominė plėtra

SM mažųjų projektų programa (mažos apimties socialiniai projektai)

Lietuvos Specialioji misija Afganistane

11.800 Lt

TIKSLAS: vykdyti "greito reagavimo" projektus Goro provincijoje.

REZULTATAI: nupirkti vaistai, tvarsliava, maisto produktai, drabužiai, kanceliarinės prekės, skirti skurdžiausioms provincijos gyventojų grupėms.

18.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Vargingiausių Goro provincijos vaikų aprūpinimas drabužiais žiemą

LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)

31.976 Lt

TIKSLAS: vaikų sveikata ir gerovė.

REZULTATAI: vargingiausi Goro provincijos vaikai aprūpinti šiltais rūbais žiemą. Goro Socialinių reikalų departamento specialistai konsultuoti socialinės rūpybos klausimais.

19.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Čagčarano ligoninės aprūpinimas pirmojo būtinumo darbo priemonėmis

LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)

10.874 Lt

TIKSLAS: užtikrinti sklandų ligoninės darbą žiemą.

REZULTATAI: ligoninė aprūpinta būtiniausiais vaistais, tvarsliava, švirkštais ir kitomis medžiagomis.

20.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Parama LR Krašto apsaugos ministerijos (KAM) inicijuotam projektui "Akušerių-pribuvėjų kvalifikacijos kėlimas"

Lietuvos Specialioji misija Afganistane

3.400 Lt

TIKSLAS: gimdyvių sveikata ir gerovė.

REZULTATAI: Vilniaus universitetinės akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojai apmokė40 akušerių ir pribuvėjų, išdalino 1000 vnt. "gimdyvės paketų“.

21.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Vaikų namų stogo remontas

Lietuvos Specialioji misija Afganistane

800 Lt

TIKSLAS: Goro provincijos socialinių sąlygų gerinimas.

REZULTATAI: suremontuotas vaikų globos namams išnuomoto pastato stogas, taip parengiant jį žiemos sezonui.

22.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Archeologinė-paveldosauginė misija Goro provincijoje, Afganistane

UAB Archeologijos projektų centras "Antiqua"

53.198 Lt

TIKSLAS: Afganistano kultūros paveldo išsaugojimas.

REZULTATAI: kultūros paveldo objektų žvalgymas Goro provincijoje; surinktos medžiagos analizė; parengti žvalgomieji maršrutai po Goro provinciją; Čagčarane surengta archeologinė paroda, užmegzti kontaktai su Afganistano mokslininkais, rezultatai pristatyti Lietuvos žiniasklaidai (LTV, LNK, LR, Lietuvos Rytas, Respublika, Kauno diena, Vilniaus diena). lietuviai supažindinti su afganistaniečių kultūra ir Lietuvos vystomuoju bendradarbiavimu.

23.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Papildomos projekto "Archeologinė-paveldosauginė misija Goro provincijoje, Afganistane" išlaidos

Lietuvos Specialioji misija Afganistane (SM)

9.150 Lt Papildomos išlaidos projekto Nr. 22. įgyvendinimui

TIKSLAS: projekto Nr. 22 veiklų papildymas.

REZULTATAI: ekspedicija papildomai aprūpinta transportu ir kuru.

24.

Visuomenės informavimas

"Lietuvos ir Afganistano forumas - Solidarumas pokyčiams"

Catholic Relief Service (CRS)

42.113 Lt

TIKSLAS: informuoti Lietuvos piliečius bei NVO apie vystomojo bendradarbiavimo tikslus, uždavinius, supažindinti su situacija Afganistane, aptarti Lietuvos ir Afganistano bendradarbiavimo galimybes.

REZULTATAI: konferencija Vilniuje (5 svečiai iš skirtingų sektorių iš Afganistano; NATO tarptautinio personalo bei pagalba Afganistanui susidomėjusių valstybinių institucijų ir NVO atstovai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos); LRT radijo laidos su minėtų svečių dalyvavimu; fotografijos paroda „Afganistanas Afganistano vaikų akimis“ (atidaryta M. Mažvydo bibliotekoje, konferencijos metu, vėliau perkelta į Filharmonijos rūmus, o nuo 2007 m. rudens keliavo po Lietuvos mokyklas).

25.

Visuomenės informavimas

Goro provincija - žvilgsnis iš arčiau

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos televizijos naujienų tarnyba (LRT)

11.267 Lt

TIKSLAS: supažindinti Lietuvos piliečius su Goro gyventojų socialine bei ekonomine situacija; Lietuvos veikla Gore.

REZULTATAI: reportaže pristatyta Goro gyventojų kasdienybė, pristatytos Lietuvos pastangos padėti Goro provincijai atsikurti bei užtikrinti ilgalaikį vystymąsi ir saugumą regione.

IŠ VISO:

25

 

3.599.669 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Goro provincijos savivaldos tarnautojų mokymai. Galimybių studija

Visuomeninė organizacija „Multikultūrinių ryšių centras“ (Lietuva)

20.689 Lt

TIKSLAS: ugdyti Goro provincijos valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus supažindinant su viešojo administravimo bei vadybos pagrindais, įdiegiant kompiuterinį raštingumą.

REZULTATAI: Organizuotas darbinis vizitas į Kabulą (susitikimai su atsakingų Afganistano institucijų pareigūnais, USAID atstovais), bei į  Goro sostinę Čaghčaraną (susitikimas su gubernatoriumi, provincijos tarybos atstovais, Čaghčarano miesto merijos atstovais), kurio metu pravesti pilotiniai mokymai (3-4 val.).

Parengta ir suinteresuotoms institucijoms Lietuvoje pristatyta „Galimybių studija“ dėl Afganistano savivaldos tarnautojų gebėjimų stiprinimo.

2.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Goro provincijos policijos pareigūnų mokymai ir įrangos teikimas teisėsaugos institucijoms

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

268.468 Lt

TIKSLAS: sustiprinti Goro provincijos teisėsaugos struktūras, likviduojant pareigūnų neraštingumą,  ugdant vietos policininkų profesionalumą, aprūpinant trūkstama radijo ryšio įranga.

REZULTATAI: Goro provincijos administraciniame centre Čagčarane Afganistano pareigūnams surengti mokymai. Pagrindinis mokymų tikslas – apmokyti kriminalinės policijos pareigūnus, baudžiamųjų bylų teisėjus, prokurorus ir karinį prokurorą darbo įvykio vietoje, apsaugoti bei surinkti daiktinius įrodymus. Mokymuose dalyvavo 18 žmonių iš 8 rajonų - 13 kriminalinės policijos pareigūnų, 2 baudžiamųjų bylų teisėjai iš Čagčarano miesto apeliacinio teismo, 2 prokurorai iš Čagčarano provincijos prokuratūros ir 1 Čagčarano miesto karinis prokuroras.

Mokymų pabaigoje perduota 10 kriminalistinių lagaminų ir specialiųjų eksploatacinių medžiagų, padėsiančių efektyviau įgyvendinti teisėsaugos funkcijas.

3.

Parama socialiniam ir ekonominiam vystymuisi

Mažų sąnaudų reikalaujančių mokyklų statymas įgyvendinant programą „Maistas už darbą“

Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programa

205.688 Lt

TIKSLAS: gerinti vargingiausiai gyvenančių Goro provincijos gyventojų sąlygas ir vystyti švietimo sistemą.

REZULTATAI: vietos bendruomenes aprūpinus reikalingomis medžiagomis ir maistu pastatytos 5 mokyklos atokiuose Goro provincijos kaimuose. Papildytos labiausiai nuo sausros nukentėjusių gyventojų maisto atsargos.

4.

Parama socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, ypač švietimui

Švietimas grįstas bendruomene

Catholic Relief Services (JAV)

101.473 Lt

TIKSLAS: mažinti neraštingumą Goro provincijoje.

REZULTATAI: Atsižvelgiant į tai, kad Goro provincija yra viena neraštingiausių Afganistane, projekto metu surengti  kursai moterims nuošaliose vietovėse, paremtos kaimo bibliotekos.

5.

Parama socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, ypač sveikatos apsaugai

Goro provincijos gydytojų kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje

NVO Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrija

35.131 Lt

TIKSLAS: kelti Afganistano gydytojų kvalifikaciją.

REZULTATAI: bendradarbiaujant Lietuvos Provincijos atkūrimo grupei Gore, Kauno medicinos klinikomis, Vilniaus Santariškių klinikomis surengti kvalifikacijos kėlimo mokymai Goro provincijos gydytojams.

6.

Infrastruktūros gerinimas

Mikro-hidroelektrinės statyba Sangbaar kaime, Čagčarano rajone, Goro provincijoje

Afghanaid (Kabulas)

189.496 Lt

TIKSLAS: sudaryti palankesnes gyvenimo sąlygas vietiniams gyventojams aprūpinant elektra ir prisidėti prie saugumo užtikrinimo.

REZULTATAI: įgyvendinti mikro-hirdoelektrinės statybos darbai. Į projekto įgyvendinimą įtrauktos vietines bendruomenės, suteikusios sklypus elektrinių statybai.

7.

Infrastruktūros gerinimas

Mikro-hidroelektrinės statyba Ghotoose-e Sufla, Čagčarano rajone, Goro provincijoje

Afghanaid (Kabulas)

77.434 Lt

TIKSLAS: sudaryti palankesnes gyvenimo sąlygas vietiniams gyventojams aprūpinant elektra ir prisidėti prie saugumo užtikrinimo.

REZULTATAI: įgyvendinti mikro-hirdoelektrinės statybos darbai. Į projekto įgyvendinimą įtrauktos vietines bendruomenės, suteikusios sklypus elektrinių statybai.

IŠ VISO: 7  

898.379 Lt