Mūsų partneriai

Lietuvos, kaip Provincijos atkūrimo grupei (PAG) vadovaujančios valstybės, patirtis parodė, koks svarbus veiklos koordinavimas tarp skirtingų provincijoje dirbančių socialinių veikėjų – vyriausybės atstovų, tarptautinių donorų ir nevyriausybinio sektoriaus. Tik nuoseklaus darbo ir bendrų pastangų dėka pasiekėme akivaizdžią pažangą – provincijoje gerėjo vietos gyventojų gyvenimo sąlygos, didėjo raštingumo lygis, augo ekonomika, vyko kiti pozityvūs pokyčiai. Provincijos vystymosi sėkmės raktas – aktyvus valdžios ir vietos bendruomenių įsitraukimas.

Lietuva aktyviai atstovavo Goro provincijos vystymo interesams tarptautinėje donorų bendruomenėje, nuolat rūpinosi kitų donorų pritraukimu į Goro provinciją ir jų veiklos koordinavimu. Šiuo tikslu organizuoti tarptautiniai renginiai Kabule ir Vilniuje. Lietuva siekė atkreipti dėmesį į vieną skurdžiausių provincijų ir taip skatinti tolygų visų Afganistano provincijų vystymą:

 • 2009 m. spalio 15 d. Lietuvos ir Goro provincijos administracijos atstovai pristatė Goro provincijos vystymo prioritetus ir galimybes.
 • 2010 m. birželio 30 d. Kabule vykusio seminaro „Goro provincijos plėtros perspektyvos“ metu daugiau nei 70 svečių aptarė ateities plėtros perspektyvas Goro provincijoje.
 • 2010 m. lapkričio 12 d. Vilniuje surengta tarptautinė vystomojo bendradarbiavimo konferencija "Kelias į sėkmingą tranziciją Afganistane".
 • Stiprinant tarptautinių donorų, Afganistano ir Goro provincijos valdžios bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, 2012 m. balandžio 4 d. Lietuva kartu su Afganistano vyriausybe Kabule surengė Goro provincijos plėtros forumą.
 • 2012 m. rugsėjo 19 d. Vilniuje surengta konferencija apie regioninio bendradarbiavimo įtaką Afganistano ekonominei ir socialinei plėtrai. Šiuo renginiu Lietuva prisidėjo prie tarptautinės bendruomenės pastangų užtikrinti paramą reformoms Afganistane iki ir po 2014 m., pasiūlė mūsų regiono patirtį ir konkrečius pavyzdžius, kaip praktinis bendradarbiavimas gali didinti pasitikėjimą ir stabilumą regione. Renginio dalyvius sveikino Afganistano užsienio reikalų ministras dr. Zalmai Rassoul.

Lietuvos organizuotuose renginiuose aktualiais klausimais diskutavo, patirtimi ir vystomojo bendradarbiavimo veiklos planais dalinosi Afganistano centrinės valdžios ir Goro provincijos atstovai, diplomatai ir ekspertai iš ES ir jos valstybių narių, Indijos, Indonezijos, Japonijos, JAV, Jungtinių Arabų Emyratų, Kinijos, Norvegijos, Pakistano, Turkijos, Vidurinės Azijos šalių, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Jungtinių Tautų, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos, kitų valstybių, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų.

Goro provincija tapo pavyzdinio tarptautinio bendradarbiavimo arena. Inicijavusi didžiuosius projektus ir įnešusi savo santykinai nedidelę finansų dalį, Lietuva sugebėjo paskatinti ir sutelkti Afganistano vyriausybės institucijas ir kitas šalis donores tų projektų įgyvendinimui. Lietuva glaudžiai bendradarbiavo su Japonija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Graikija, Europos Komisija, Afganistano centrine ir Goro provincijos valdžia, tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Atsiliepdama į Lietuvos kvietimą, Japonijos vyriausybė 2009 m. gegužės mėn. atsiuntė 4 civilius specialistus dirbti į Lietuvos vadovaujamą PAG Goro provincijoje. Tai pirmoji provincijos atkūrimo grupė, kurioje pradėjo dirbti Japonijos civiliai ekspertai. Pastarieji pritraukė papildomų Japonijos vyriausybės lėšų projektams švietimo, sveikatos apsaugos, profesinio mokymo, infrastruktūros gerinimo srityse. 2003-2012 m. Japonija Goro provincijai skyrė daugiau nei 50 mln. JAV dolerių. 2013 m. birželio mėn. Japonijos biuras baigė veiklą Čagčarane dėl PAG stovyklos uždarymo.

Japonija parėmė ir išplėtė Lietuvos inicijuotus projektus:

 • 2010 m. finansavo dviejų profesinio rengimo centrų (vyrams ir moterims) statybą vaikų centro teritorijoje;
 • 2010-2013 m. skyrė lėšas papildomam Čagčarano gatvių asfaltavimui (11 km);
 • 2012-2014 m. finansavo Goro provincijos ligoninės rekonstrukcijos darbus.

JAV Valstybės departamento ir kitų institucijų atstovai Lietuvos vadovaujamoje PAG stovykloje Čagčarane dirbo nuo 2005 m. 2002-2013 m. JAV Tarptautinės plėtros agentūra (USAID) Goro provincijos vystymui skyrė daugiau nei 55 mln. JAV dolerių.

Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo pavyzdžiai:

 • 2007 m., pasirašius trišalę sutartį tarp Goro provincijos gubernatoriaus, JAV Tarptautinės vystymo agentūros ir Lietuvos Respublikos specialiosios misijos Afganistane, Goro provincijoje įkurtas valstybės tarnautojų mokymo centras: provincijos gubernatorius centrui suteikė patalpas; USAID lėšomis suremontuotas pastatas, įrengtos mokymo klasės ir administracinės patalpos; Lietuva finansavo valstybės tarnautojų mokymus ir centro išlaikymą.
 • 2011 m. USAID prisijungė prie Lietuvos ir Japonijos remiamo Čagčarano gatvių asfaltavimo projekto - agentūra įrengė saulės energijos gatvių apšvietimo sistemą.
 • 2011 m. pradėtas eksploatuoti naujas Čagčarano oro uosto nusileidimo takas. Oro uosto rekonstrukcija buvo pradėta Lietuvos diplomatinių pastangų dėka, Lietuva finansavo jos galimybių studiją. Oro uosto rekonstrukciją finansavo Azijos vystymo bankas, Afganistano vyriausybė ir USAID.

2009 m. Graikija prisidėjo prie Lietuvos iniciatyvos ir skyrė 0,5 mln. eurų Goro provincijos ligoninės rekonstrukcijos darbams. Projektą įgyvendino Jungtinių Tautų Projektų paslaugų biuras (UNOPS).

2007-2009 m. Lietuva ir Europos Komisija bendrai finansavo gero valdymo ir įstatymo viršenybės projektą, kurio tikslas – provincijos teisminių institucijų gebėjimų stiprinimas. Projektą įgyvendino Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC) bei Tarptautinė migracijos organizacija (IOM).