Pasiekimai

Bendradarbiavimo pavyzdžiai ir rezultatai Afganistane pagal sektorius:

Lietuva kartu su Goro provincijos gubernatoriumi ir JAV Tarptautinės plėtros agentūra 2007 metais Čagčarane įkūrė Valstybės tarnautojų mokymo centrą. Lietuva finansavo valstybės tarnautojų mokymus ir centro išlaikymą. 2007-2013 m. administracinių gebėjimų, anglų k. ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių apmokyti daugiau nei 800 mokymų dalyvių, iš jų beveik pusė aukštesniųjų klasių moksleiviai.

Siekdama stiprinti Goro provincijos teisėsaugos institucijas, Lietuva kartu su Europos Komisija finansavo provincijos prokuratūros pastato statybą ir Apeliacinio teismo pastato renovaciją, jų aprūpinimą reikalinga įranga ir darbo priemonėmis bei mokymus provincijos teisėsaugos institucijų atstovams, kuriuos išklausė daugiau nei 50 provincijos teisėjų, prokurorų ir kitų pareigūnų.

Lietuvos ekspertai Vilniuje ir Čagčarane Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovams organizavo administracinių gebėjimų stiprinimo, projektų rengimo, organizacijų valdymo ir kitus aktualius mokymus. Lietuvos ekspertų ir vietos gyventojų dalinimasis patirtimi prisidėjo prie efektyvesnio provincijos valdymo ir aktyvios pilietinės visuomenės, gebančios prisiimti atsakomybę už savo šalies vystymąsi, kūrimo.

Lietuva 2012-2015 m. prisidėjo prie Afganistano, Tadžikistano, Pakistano ir Kirgizijos bendradarbiavimo stiprinimo siekiant užkirsti kelią užkrečiamų gyvūnų ligų plitimui regione. Sustiprinti valstybių žemės ūkio ministerijų pareigūnų ir veterinarinių tarnybų specialistų gebėjimai, perduota Lietuvos veterinarinės kontrolės ir priežiūros sistemų kūrimo ir diegimo pagal europinius standartus patirtis.

Lietuvos pastangomis pastatytas naujasis Čagčarano vaikų centras, kuriame gyvena apie 200 našlaičių, atidarytas 2012 m. lapkričio mėnesį. Tai puikus tarptautinių PAG partnerių bendradarbiavimo pavyzdys. Japonija centro teritorijoje pastatė profesinio mokymo centrus, kuriuose vietos gyventojai mokosi anglų kalbos, buhalterijos, kompiuterinio raštingumo, kompiuterių remonto, elektros darbų, dailidės ir kepėjo amatų, sodininkystės ir kitų profesinių įgūdžių. Profesinio rengimo kursus finansavo JAV. Be to, Lietuva našlaičiams dovanojo mokyklines priemones, rūbus, čiužinius, teikė medicinos pagalbą.

Bendradarbiaujant su Čagčarano savivaldybe ir JAV įrengtas miesto parkas: vaikai žaidžia naujoje žaidimų aikštelėje, parką puošia fontanas.

Lietuvos pastangomis finansuoti Čagčarano ligoninės rekonstrukcijos darbai: parengta ligoninės rekonstrukcijos galimybių studija ir techninis projektas, pastatytas vandens bokštas, skalbykla, ambulatorinė klinika, renovuota vandentiekio sistema, įrengta nuotekų sistema, rekonstruoti tualetai, įrengti laikinieji pastatai pacientams, sutvarkyta elektros instaliacija.

2008 metais Goro provincijoje veikė vos 10 pirminės medicinos pagalbos centrų, 2013 metais jų buvo 56. Kvalifikuotą gydymą gali užtikrinti tik gerai apmokyti specialistai, todėl Lietuva siekė ne tik gerinti gydymo įstaigų infrastruktūrą, bet ir kelti jose dirbančio personalo kvalifikaciją. Lietuvoje organizuoti Goro provincijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai, Čagčarane rengta skiepų vaikams kampanija, Lietuvos gydytojos akušerė-ginekologė ir pediatrė mokė ligoninės personalą, teikė medicinos pagalbą moterims ir vaikams. Lietuvos finansuotuose kursuose slaugos pradmenų, akušerijos, pediatrijos bei pooperacinės priežiūros mokėsi 25 Goro provincijos atstovai, tarp jų 3 moterys, 400 moterų išklausė higienos ir šeimos planavimo kursus. Provincijoje iškasti 38 šuliniai daugiau nei 4000 šeimų aprūpino geriamuoju vandeniu.

Lietuvos lėšomis Goro provincijoje pastatytos 22 mokyklos, pradinį išsilavinimą bendruomeninėse mokyklose įgijo beveik 4500 vaikų. Lietuva įsteigė ir rėmė pirmąją Goro provincijoje viešąją biblioteką, kuriai dovanojo daugiau nei 3000 knygų dari ir puštūnų kalbomis. Be to, išleido 8 lietuviškų pasakų knygeles dari kalba. Lietuvos moksleivių ir dailės mokytojų piešiniais iliustruotos knygelės praturtino viešąją biblioteką ir tapo reikšminga dovana Goro provincijos vaikams.

Lietuvos žemės ūkio ekspertai padėjo plėtoti žemdirbystę ir gyvulininkystę Goro provincijoje. Lietuvos specialistai ištyrė provincijos dirvožemį, Čagčarano žemės ūkio mokyklai perdavė mažosios žemės ūkio technikos, vandens siurblių, įvairių veislių žieminių kviečių, daugiamečių žolių ir daržovių sėklų bei veterinarijos priemonių. Lietuvos pastangomis paskiepyta daugiau nei 60 tūkst. galvijų, apmokyta beveik 50 veterinarijos specialistų, įrengti 8 dirbamos žemės drėkinimo kanalai ir 8 šiltnamiai, įsteigta 40 naminių paukščių ir 5 bičių ūkiai, parengtos rekomendacijos Goro provincijos valdžios atstovams apie augalininkystės plėtojimą ir gyvūnų ligų kontrolę bei prevenciją. Provincijoje įrengti 139 demonstraciniai bulvių sandėliai, 260 nepasiturinčių namų ūkių apmokyti bulvių sėklos paruošimo, derliaus nuėmimo ir sandėliavimo įgūdžių. Lietuvos universitetuose stažavosi Goro provincijos žemės ūkio specialistai.

2011 m. pradėtas eksploatuoti naujas modernus Čagčarano oro uosto nusileidimo takas. Oro uosto rekonstrukcija buvo pradėta Lietuvos diplomatinių pastangų dėka, Lietuva finansavo jos galimybių studiją. Oro uosto rekonstrukcijos darbai finansuoti Azijos vystymo banko, Afganistano vyriausybės ir JAV Tarptautinės plėtros agentūros lėšomis.

Čagčaranas ilgą laiką buvo vienintelė Afganistano provincijos sostinė, neturinti asfaltuotų gatvių. Gatvės lietingais laikotarpiais pavirsdavo nepravažiuojamomis molio klampynėmis, o sausais periodais skęsdavo dulkėse. Su Lietuvos parama Čagčarane išasfaltuota pirmoji gatvė (2 km). Lietuvos iniciatyvą parėmė Japonija ir JAV – jų lėšomis išasfaltuoti dar beveik 11 kilometrų Čagčarano gatvių, įrengtas saulės baterijų apšvietimas.

Lietuvos lėšomis Goro provincijoje pastatytos 3 mažosios vandens elektrinės įžiebė šviesas daugiau nei 500 namų ūkių. Lietuvos pastangomis daugiau nei 30-iai provincijos kaimų buvo užtikrintas priėjimas prie geriamo vandens šaltinio. Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis įgyvendinti kiti vystomojo bendradarbiavimo  projektai: įrengiant 25 kelio pralaidas buvo gerinama rajoninių kelių infrastruktūra, renovuotos kaimo mokyklos ir mečetės, įrengti sporto aikštynai vaikams ir jaunimui.

Nuo 2007 metų Lietuvos archeologai rengė archeologines-paveldosaugines ekspedicijas, kurių metu Goro provincijoje atrado daugiau nei 20 kultūros paveldo objektų. 2012 m. Lietuvos ekspertai parengė ir Afganistano kultūros institucijoms perdavė archeologijos objektų registro pasus (anglų/dari k.) ir metodines priemones paminklų apsaugai (dari k.). Lietuvos mokslininkai Kabule ir Čagčarane skaitė paskaitas bei stiprino Kultūros ir informacijos departamento specialistų gebėjimus savarankiškai vykdyti paveldo apskaitos ir apsaugos politiką Goro provincijoje. Sukurtas dokumentinis filmas „Goro provincija archeologės akimis“, parengta ir Afganistane, Lietuvoje bei kitose ES valstybėse eksponuojama kompleksinė fotografijų ir rankdarbių paroda „Naujai atrasta senoji Ariana“.

Mokslinių ekspedicijų Goro provincijoje metu Lietuvos geologai ištyrė Goro provincijos geologinės sandaros ir raidos ypatumus,  įvertino teritorijos perspektyvumą naudingųjų iškasenų telkinių radimui ir tolesniam eksploatavimui. Geologinių tyrimų rezultatai rodo potencialius jaspio ir serpentinito telkinius, kurie gali būti įsisavinti provincijos verslo veiklos skatinimui artimoje ateityje. Išsami ekspedicijų ataskaita ir tyrimų rezultatai perduoti Afganistano geologijos tarnybai ir įtraukti į tarptautinę Pietinės Azijos regiono geologinių tyrimų programą DARIUS.

Institucijoms ir gyventojams padovanoti biuro baldai ir įranga, motociklai, elektros generatoriai, mečečių įgarsinimo įranga, palapinės, kilimai, mokyklinės priemonės, sporto inventorius, medikamentai, rūbai ir kiti būtiniausi daiktai.