Spausdinti

Vystomojo bendradarbiavimo prioritetai

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos kryptys Afganistane:

  • Geras valdymas per vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimą;
  • Ekonominis ir socialinis vystymas, ypač kaimo plėtra;
  • Bendruomenių atsparumo krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinimas.

Teikiant paramą dėmesys skiriamas demokratijos principams ir žmogaus teisėms diegti ir įtvirtinti, lyčių lygybei stiprinti, neįgaliųjų, vaikų ir kitų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesams ginti, taip pat bendruomenių atsparumui krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinti.