Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Aplinkosauga Išvalytų nuotekų panaudojimas drėkinimo reikmėms Vytauto Didžiojo universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanas Rytis Skominas 8630,27 EUR

TIKSLAS: Alžyro žemės ūkio institucijų įgūdžių stiprinimas taikant naujausias technologijas, galimai padėsiančias spręsti Alžyro apsirūpinimo žemės ūkio maisto gaminiais problemas bei gerinti socialinę-ekonominę padėtį Alžyre.

REZULTATAI:

  • Parengta nuotekų valymo technologijos, pritaikytos žemės ūkio drėkinimo reikmėms Alžyro sąlygomis, metodika.
  • Surengtas seminaras, kurio metu projekto partneriai supažindinti su nuotekų valymo ir pritaikymo drėkinimui naujausiomis technologijomis.
  • Pasidalinta Lietuvos patirtimi ir žiniomis apie praktinį nuotekų valymo technologijos diegimą.
  • Užmegzti partnerystės ryšiai su ENSH, sukurtos prielaidos tolesniam bendradarbiavimui kartu inicijuoti ir vykdyti kitus projektus.

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Žemės ūkis

Hidroponinė pašarų auginimo technologija žemės ūkiui Alžyre

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) 7 912,84 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Alžyro žemės ūkio institucijų gebėjimų stiprinimas taikant naujausias žemės ūkio technologijas, galinčias padėti spręsti socio-ekonomines problemas Alžyre, Lietuvos gerosios praktikos perdavimas, kontaktų su Alžyru stiprinimas.

REZULTATAI:

  • Parengta vertikalios hidroponinės žemdirbystės metodika pašarų auginimui, pritaikyta Alžyro sąlygomis, ją pasidalinta su projekto partneriais Alžyro žemės ūkio aukštosiomis mokyklomis (ENSH, ENSA), projekto partneriai supažindinti su hidroponinės technologijos ekonomine nauda; parengtos technologijos taikymas padėtų spręsti žemės resursų trūkumo problemą Alžyre, stiprinti žemės ūkio verslus, kurti darbo vietas bei didinti gyventojų apsirūpinimo maistu galimybes.
  • Užmegzti partnerystės ryšiai su ENSA ir ENSH, sukurtos prielaidos tolimesniam bendradarbiavimui, surengti teoriniai ir praktiniai seminarai/mokymai partneriams – į Lietuvą atvyko 3 projekto partnerių atstovai.