Spausdinti

Bendradarbiavimas su Armėnija

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Armėnija yra viena iš šešių Europos Sąjungos Rytų Partnerystės šalių. Rytų Partnerystė – ES iniciatyva, kurios pagalba ES derina savo strateginius, ekonominius, vizų ir kitus santykius su savo rytinėmis kaimynėmis. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

ES – Armėnijos santykiai remiasi 1999 m. pasirašytu ES – Armėnijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu. Nuo 2015 m. ES derino su Armėnija naują teisiškai įpareigojantį susitarimą. 2017 m. kovą ES ir Armėnija užbaigė 2015 m. gruodį pradėtas derybas ir parafavo Visapusišką sustiprintos partnerystės susitarimą.

2006–2017 metais Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija Armėnijoje įgyvendino 16 dvišalių ir 5 regioninius projektus, kuriems iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos buvo skirta virš 195 tūkst. Eur.  

Nuo 2003 m. Lietuva aktyviai vykdo projektus demokratijos ir pilietinės visuomenės ugdymo, administracinių-institucinių gebėjimų stiprinimo, gero valdymo srityse, socialinio aktyvumo skatinimo bei tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir regioninės plėtros, savivaldos stiprinimo srityse. Lietuva taip pat dalyvauja ES Dvynių programoje ir kituose europiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose Armėnijoje.