Spausdinti

Bendradarbiavimas su Azerbaidžanu

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Azerbaidžanas yra viena iš šešių Rytų partnerystės šalių. Rytų partnerystė – ES iniciatyva, kuri padeda derinti ES santykių su rytinėmis kaimynėmis strateginius, ekonominius, vizų ir kitus klausimus.

Lietuvos ir Azerbaidžano santykiai pagrįsti 1999 m. sudarytu ES ir Azerbaidžano partnerystės susitarimu. Šiuo metu ES su Azerbaidžanu derina naują teisiškai įpareigojantį susitarimą.

2008–2019 metais Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Azerbaidžane įgyvendinta 14 dvišalių projektų, kuriems buvo skirta daugiau kaip 91 tūkst. eurų. Daugiausia projektų įgyvendinta regionų vystymo, moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimo, jaunimo bei socialinės apsaugos srityse.

Azerbaidžanas – vienas stipriausių Lietuvos partnerių ES Dvynių programoje. Nuo 2008 m. Lietuvos institucijos įgyvendino 9 projektus iš viso už 9,75 mln. eurų. 2020 m. net trys Lietuvos institucijos pateikė paraiškas dalyvauti ES Dvynių projektuose Azerbaidžane.

2019 m. Lietuva vystomajam bendradarbiavimui su Azerbaidžanu skyrė 162 tūkst. eurų: 152 tūkst. eurų skyrė Lietuvos institucijos, įgyvendindamos vystomojo bendradarbiavimo veiklas Azerbaidžane, o 10 tūkst. eurų skirti Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos dvišaliams projektams.