Spausdinti

Bendradarbiavimas su Baltarusija

Lietuvą ir Baltarusiją sieja bendra šimtametė istorija, bendros istorinės asmenybės ir patirtis – visa tai prisideda prie šalių kultūrinio ir ekonominio bendradarbiavimo ir žmonių ryšių stiprinimo. Geografinis artumas ir ilgiausia išorinė Europos Sąjungos sausumos siena lėmė tai, kad Baltarusija yra svarbi Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo partnerė.

Lietuva nuosekliai pasisako už aktyvesnį Baltarusijos dalyvavimą ES Rytų partnerystės programoje, visiškai išnaudojant jos teikiamas galimybes visose bendradarbiavimo srityse.

Baltarusijoje pastarąjį dešimtmetį Lietuva remia dvišales iniciatyvas, orientuotas į atviros pilietinės visuomenės kūrimą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, nepriklausomoms visuomenės informavimo priemonėms, švietimui, lyčių lygybės klausimams. Teikiama parama istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimui ir populiarinimui.

Baltarusija yra viena daugiausiai Lietuvos paramos gaunančių šalių. Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas su Baltarusija vyksta nuo 2002 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis 2002-2019 m. įgyvendintas 341 projektas už daugiau nei 4,4 mln. eurų. Be to, vykdomi regioniniai projektai, skirti nepriklausomos žiniasklaidos ir demokratinių procesų stiprinimui Rytų partnerystės šalyse, įskaitant Baltarusiją.

Paskutiniaisiais metais Lietuvos institucijos aktyviai dalyvauja ES Dvynių projektuose Baltarusijoje, kurie pradėti vykdyti nuo 2018 m. Tais pačiais metais Lietuva su Vokietija ir Lenkija pradėjo įgyvendinti Dvynių projektą „Baltarusijos nacionalinio banko stiprinimas“, kuriame dalyvavo Lietuvos banko atstovai. Tai pirmasis Dvynių projektas Baltarusijoje. 2020 m. ES Dvynių projektus kaip jaunesnieji partneriai laimėjo Valstybės sienos apsaugos tarnyba („Parama Baltarusijos valstybės sienos komitetui įgyvendinti nacionalinę integruoto sienų valdymo (IBM) strategiją ir veiksmų planą“) ir Muitinės departamentas („ES ir Baltarusijos Respublikos bendradarbiavimo stiprinimas muitų srityje“).

2019 m. Lietuva vystomajam bendradarbiavimui su Baltarusija skyrė 1,768 mln. eurų: 1,663 mln. eurų skyrė Lietuvos institucijos, įgyvendindamos vystomojo bendradarbiavimo veiklas Baltarusijoje, o 105 000 eurų skirti iš Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos dvišaliams projektams.