Spausdinti

Bendradarbiavimas su Baltarusija

Baltarusija yra viena iš Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetinių valstybių partnerių. Lietuva nuosekliai pasisako už aktyvesnį Baltarusijos dalyvavimą Rytų partnerystės programoje, visiškai išnaudojant jos teikiamas galimybes daugiašalio bendradarbiavimo srityse.

Lietuvą ir Baltarusiją sieja bendra šimtametė istorija, bendros istorinės asmenybės ir patirtis – visa tai prisideda prie šių šalių kultūrinio ir ekonominio bendradarbiavimo ir žmonių ryšių stiprinimo. Geografinis artumas ir ilgiausia išorinė Europos Sąjungos sausumos siena neišvengiamai lėmė tai, kad Baltarusija tapo viena svarbiausių Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo partnerių.

Baltarusijoje pastarąjį dešimtmetį Lietuva nuosekliai vykdo dvišales į atviros pilietinės visuomenės kūrimą orientuotas iniciatyvas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, nepriklausomoms visuomenės informavimo priemonėms, švietimui bei akademiniams mainams, lyčių lygybės klausimams. Teikiama parama Lietuvos ir Baltarusijos regionų, vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo plėtrai, bendro istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimui ir populiarinimui.

Baltarusija yra viena daugiausiai Lietuvos paramos gaunančių šalių. Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas su Baltarusija vyksta nuo 2002 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis 2002-2017 m. įgyvendinti 313 projektų už daugiau nei 3,76 mln. eurų. Be to, vykdomi regioniniai projektai, skirti nepriklausomos žiniasklaidos ir demokratinių procesų stiprinimui Rytų partnerystės šalyse, įskaitant Baltarusiją.