Spausdinti

Europos humanitarinis universitetas

1992 m. įkurtas Europos Humanitarinis Universitetas (EHU) buvo vienintelis daugiau nei dešimtmetį Minske veikęs privatus universitetas. 2004 m. vasarą dėl Baltarusijos valdžios daromų kliūčių EHU buvo priverstas nutraukti savo veiklą Minske. Lietuvos Vyriausybės, Europos Komisijos, įvairių Europos valstybių, Šiaurės Ministrų Tarybos, JAV, taip pat privačių fondų ir kitų rėmėjų dėka, Universitetas atkūrė savo veiklą Vilniuje, kur 2006 m. jam buvo išduotas leidimas studijų veiklai. 2019 m. Universitetui suteiktas naujas leidimas studijų veiklai, akredituotos 9 studijų programos.

2017 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė perdavė Universitetui panaudos pagrindais neseniai restauruotą buvusio Augustinų vienuolyno ansamblio pastatą Vilniuje, Savičiaus g. 17, kurio paskirtis  atitinka universitetinei veiklai keliamus reikalavimus.

Vilniuje veikiantis EHU yra vienintelis egzilio sąlygomis veikiantis baltarusiškos kilmės universitetas, savo studentams, dėstytojams ir personalui suteikiantis akademinę laisvę ir sudarantis sąlygas akademiniame ir kasdieniame gyvenime vartoti baltarusių kalbą. Universitetas organizuoja ir vykdo studijas, teikia aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo mokslinius tyrimus,  plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą. Universitetas susideda iš dviejų departamentų: Humanitarinių mokslų departamento bei Socialinių mokslų departamento. Taip pat veikia 8 mokslinių tyrimų centrai.

2020 m. studijas EHU baigė 120 absolventų. 2020 m. priimti 176 nauji studentai, dar 52 studentai buvo priimti į universitetą reaguojant į BY valdžios represijas prieš aukštųjų mokyklų studentus. Remiantis 2015 m. atlikta apklausa, 62 % universiteto absolventų grįžta dirbti į BY, kur yra paklausūs darbo rinkoje. Nuo EHU perkėlimo į Vilnių, universitetą baigė 2577 absolventai, iš jų 95 % yra BY piliečiai. Šiuo metu EHU mokosi 684 studentai.

Lietuva visapusiškai remia EHU nuo pat jo veiklos perkėlimo į Vilnių, skirdama finansinę paramą, išduodama nemokamas vizas studentams ir dėstytojams bei suteikdama patalpas. Įvertindama būsimą EHU studentų vaidmenį Baltarusijos politiniame ir socialiniame gyvenime, Lietuva deramą dėmesį skiria veikloms, kurių tikslas – ugdyti jaunimo lyderystės įgūdžius, įtraukti į kitų projektų, susijusių su Baltarusijos pilietinės visuomenės skatinimu, įgyvendinimą.

Šiuo metu yra 3 pagrindiniai EHU donorai: Europos Komisija, Švedija  ir Lietuva. 2016 m. lapkričio 24 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ir Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūros (SIDA) Susitarimas dėl deleguotojo bendradarbiavimo, susijusio su parama EHU. Donorų veiklą koordinuoja SIDA.

www.ehu.lt