Spausdinti

Vystomojo bendradarbiavimo prioritetai

Vystomojo bendradarbiavimo su Baltarusija sritys:

Paramos žiniasklaidai projektais siekiama remti objektyvios informacijos šaltinius rusiškai kalbančiai auditorijai, suteikti žurnalistams praktinio darbo kokybiškoje ir vakarietiškais standartais besivadovaujančioje žiniasklaidoje įgūdžių, išmokyti atpažinti ir dekonstruoti propagandą.

Vykdomi ilgalaikiai projektai, skirti ugdyti Baltarusijos pilietinę visuomenę, stiprinti ryšius ir patirties perdavimą tarp Baltarusijoje ir užsienyje studijuojančio bei dirbančio aktyvaus jaunimo, kultūros bei mokslo atstovų, intelektualų.

Projektai socialinio vystymosi srityje mažina atskirtį tarp įvairių Baltarusijos visuomenės grupių, padeda joms integruotis į visuomenę, didina toleranciją. Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su neįgaliaisiais (ypač vaikais), jų šeimomis ir šioje srityje veikiančiomis organizacijomis, kasmet organizuoja mokymus, stovyklas neįgaliesiems, rengia mokomąją –metodinę medžiagą, kuria abiejų šalių bendradarbiavimo tinklus. Projektais taip pat siekiama skatinti jaunimo iniciatyvas, ugdyti jų verslumą, prisidėti prie bendradarbiavimo tarp verslo paramos organizacijų ir valdžios institucijų.

Vystomojo bendradarbiavimo projektais siekiama perduoti Baltarusijos specialistams Lietuvos patirtį kultūros paveldo tyrimų, išsaugojimo, valdymo, atgaivinimo ir kultūrinio turizmo plėtros srityse. Taip pat stiprinti abiejų valstybių kultūros operatorių, menininkų, intelektualų, švietimo ir mokslo sričių atstovų bendravimą.