Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Valdžios institucijų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvos patirties perdavimas stiprinant Butano institucijų administracinius gebėjimus kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos srityje

VšĮ Tarptautinis rinkimų tyrimų centras

3 898,46 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Perduoti Lietuvos patirtį, siekiant stiprinti Butano institucijų administracinius gebėjimus ir skatinti kultūros paveldo išsaugojimo politikos plėtrą ir efektyvų įgyvendinimą. Padėti stiprinti Butano Karalystės muziejinių ekspozicijų ir edukacinių programų rengimo, bei informacijos sklaidos gebėjimus.

REZULTATAI:

 • Perduota Lietuvos geroji patirtis įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos ir informavimo politiką, suteiktos aukšto lygio ekspertų konsultacijos: suorganizuoti susitikimai su Valdovų rūmų, Lietuvos kultūros instituto, Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus, MO muziejaus, Kultūros ministerijos, Vilniaus universiteto, M. K. Čiurlionio nacionalinio muziejaus atstovais, tekstilininkais ir kitais asmenimis.
 • Sustiprinti Lietuvos ir Butano kultūros darbuotojų bei kitų oficialių pareigūnų ryšiai.
 • Pristatytos Butano tekstilės tradicijos Lietuvos gyventojams – surengta Butano tekstilės paroda Lietuvoje, Valdovų rūmuose, suorganizuota diskusija-paskaita Butano tekstilės tema. Butano atstovams perduota geroji tokių parodų ir renginių organizavimo patirtis, taip pat priemonės, kaip pristatyti savo šalį, paveldą ir kultūrą savo šalyje ir užsienio valstybėse.

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Valdžios institucijų/aukštųjų mokyklų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvos patirties perdavimas parengiant archeologijos studijų programą Butano aukštojoje mokykloje bei stiprinant Butano institucijų administracinius gebėjimus organizuojant archeologijos studijas

VšĮ Vilniaus universitetas Prof. Aleksiejus Luchtanas

2 379,13 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: stiprinti Butano aukštosios mokyklos administracinius ir institucinius gebėjimus organizuojant archeologijos mokslo tyrimus ir studijas.

REZULTATAI:

 • Sustiprintos Butano Karalystės aukštosios mokyklos tyrėjų ir akademikų kompetencijos.
 • Parengta Butano Karalystės Sherubtse koledžo archeologijos studijų programa, galimybių studija apie archeologijos mokslo ir studijų padėtį Butane.
 • Surengtas susitikimas su Sherubtse koledžo Prezidentu ir padalinių vadovais: užmegzti ryšiai tarp Lietuvos ir Butano institucijų mokslo, kultūros ir kultūros paveldo srityse, išanalizuotos tolesnio bendradarbiavimo galimybės.
 • Skaityta dviejų valandų paskaita I ir II kursų studentams (apie 100 klausytojų).
 • Lankyti kultūros paveldo objektai Randjung, Radhi, Bartskam ir Barskong vietovėse numatant perspektyvias vietas archeologiniams tyrinėjimams.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Centrinės valdžios įstaigų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvos patirties perdavimas stiprinant Butano institucijų administracinius gebėjimus bei skatinant demokratines reformas Butane NVO „Tarptautinis rinkimų tyrimo centras“ 3 298,09 EUR

TIKSLAS: perduoti Lietuvos patirtį siekiant skatinti demokratines reformas ir stiprinti Butano institucijų administracinius gebėjimus.

REZULTATAI:

 • Į Lietuvą atvyko Butano Užsienio reikalų ministerijos dvišalių santykių departamento direktorius amb. Kesang Wangdi ir to pačio departamento pareigūnė atsakinga už Europos šalis Sonam C. Namgyel. Tai pirmasis šalių istorijoje tokio lygio Butano valdžios atstovų vizitas į Lietuvą;
 • Butano URM atstovai buvo supažindinti su Lietuvos gerąja patirtimi įgyvendinant demokratines reformas ir stiprinant institucinius gebėjimus projekto išskirtose srityse, taip pat buvo identifikuotos tolesnio bendradarbiavimo gairės;
 • Aukščiausiu valstybiniu lygiu aptartos diplomatinių santykių užmezgimo galimybės tarp šalių;
 • Butano atstovams suorganizuotas seminaras Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir susitikimai Alytaus, Druskininkų savivaldybėse, pristatant Lietuvos viešojo valdymo savivaldos srityje gerąsias praktikas.