Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas

Inovatyvių moterų verslų kūrimas taikant akvaponikos technologijas - INNOVATIONS FOR IVORY COAST

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

93 000 EUR

 

2020 m. – 23 632,13 EUR

 

2021 m. – 45 000 EUR

TIKSLAS: Dramblio Kaulo Kranto moterims sudaryti galimybes užsiimti inovatyviu verslu, grįstu akvaponikos sistemų naudojimu. Moterys įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų tokio verslo kūrimui, joms bus suteikta reikalinga infrastruktūra.

REZULTATAI:

  • Suorganizuoti 21 dienos mokymai pagal 8 modulių programą 2020 m., dalyvavo 20 moterų iš Alžyro;
  • Suorganizuoti praktiniai 10 dienų mokymai darbo vietoje, dalyvavo 20 moterų.
  • 20 moterų įgijo vadybos žinių bei kompetencijų, reikalingų sėkmingam verslo valdymui bei naudojimuisi akvaponikos sistemomis.
  • Surengti 2 susitikimai su bendruomenėmis, kuriose įrengiamos sistemos.
  • 2020 m. įsteigti 2 kooperatyvai akvaponikos sistemų valdymui.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Socialinis ir ekonominis įgalinimas

Moterų inovatyvaus verslo plėtra Dramblio Kaulo Krante „Expand Ivory Coast“

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

23 987,55 EUR

TIKSLAS: Mažinti moterų ir vyrų nelygybę Dramblio Kaulo Krante bei gerinti moterų ekonominę bei socialinę padėtį įgyvendinant priemones, įgalinančias moteris kurti bei plėtoti inovatyvų verslą.

REZULTATAI:

  • Parengta mokymų programa prancūzų kalba, apimanti penkias temas: 1. „Inovacijos – sėkmingo verslo sąlyga“; 2. „Verslo modelio inovacijos“; 3. „Žydrojo vandenyno strategija: kaip išsiskirti?“; 4. „Sutelktinis finansavimas: galimybės verslui“; 5. „Kainodara“.
  • Suorganizuoti 2 penkių dienų mokymų ciklai Dramblio Kaulo Krante, kuriame dalyvavo 55 moterys ir įgijo inovatyvaus verslo vadybos kompetencijų.
  • Suteikta 40 val. nuotolinių konsultacijų sesijų dalyvėms.
  • Suorganizuotas 1 pažintinis keturių dienų vizitas į Lietuvą, kurio metu 3 asmenys iš Dramblio Kaulo Kranto sustiprino moterų verslumo ir inovacijų paramos teikimo kompetencijas, taip pat vizito metu buvo aplankytos 5 inovatyvios moterų valdymo įmonės: UAB „Elinta“, UAB „Garlita“, UAB „Novameta“, UAB „Solet“, UAB „Holectron“.
  • Suteikta 12 val. konsultacijų apie inovacijų bei verslumo paramos paslaugų teikimą.