DUK

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

Dėl Kvietimo teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 

Eil. Nr.

Klausimas

Atsakymas

 1.  

Ar pareiškėjas privalo nusimatyti nuosavą indėlį projekte? Jei taip, kokį?

Pareiškėjo finansinis indėlis yra neprivalomas, tačiau paraiškų vertinimo metu paraiškai suteikiami papildomi balai, kai prie projekto prisidedama nuosavu indėliu.

 1.  

Ar nuosavas indėlis gali būti nusimatytas įnašu natūra? Jei taip, kaip jį nurodyti paraiškoje?

Taip, gali. Atkreipiame dėmesį, kad įnašas natūra turi būti išreikštas skaitine išraiška projekto sąmatoje bei pateikiant pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, preliminarią savanorio sutartį, kurioje būtų įkainotas valandinis įkainis, sutikimas dėl salės nuomos neatlygintinai, tačiau nurodant salės nuomos rinkos kainą ir pan.).

 1.  

Ar galima projektus planuoti daugiau nei vieneriems metams?

Taip, projektai gali būti planuojami įgyvendinti per vienerius, dvejus ar trejus metus. Jei projekto trukmė ilgesnė nei vieneri metai, tuomet projekto paraiškoje turi būti pateikti argumentai, kodėl projektas negalėtų būti įgyvendintas per vienerius metus.

 1.  

Jei projektas planuojamas keliems metams, ar galima planuoti vieną bendrą projekto sąmatą visiems metams?

Ne. Projekto sąmata turi būti suplanuota atskirai kiekvieniems biudžetiniams (ne kalendoriniams) metams. Biudžetiniai metai šioje programoje apibrėžimai laikotarpiu iki spalio 1 d.

 1.  

Ar gali tas pats pareiškėjas teikti kelias paraiškas į skirtingas koncepcijas?

Taip, gali.

 1.  

Kokios veiklų išlaidos atitinka ekonomiškumo principą ir neviršija vidutinių rinkos kainų?

Vertinant veiklų įgyvendinimo išlaidas (patiriamas Lietuvoje) remiamasi ESFA parengta prekių ir paslaugų rinkos kainų analize: https://www.esf.lt/data/public/uploads/2017/08/2017.08_esf.lt_skelbti.xls

 1.  

Koks apmokėjimo principas taikomas ekspertų darbui?

Ekspertų darbo užmokesčio dydis nustatomas, vadovaujantis Europos komisijos taikoma praktika įgyvendinant Dvynių projektus. Eksperto dienos darbo užmokestis su mokesčiais neturi viršyti 350 EUR. Į šią sumą neįskaičiuojamos kelionės išlaidos, apgyvendinimas, dienpinigių išlaidos ir kitos komandiruotės išlaidos, nurodytos 2004 m. balandžio 29 d. LR vyriausybės nutarime Nr. 526 Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo.

 1.  

Ar ilgalaikis turtas yra tinkamos finansuoti išlaidos?

Ilgalaikio turto įsigijimas yra tinkamos išlaidos, kai:

 • tai yra tiesioginės projekto išlaidos;
 • ilgalaikio turto pirkimas būtinas rezultatams pasiekti;
 • yra užtikrintas projekto rezultatų tvarumas (t.y., užtikrinta, kad ilgalaikis turtas bus naudingai naudojamas ateityje).
 1.  

Kokia didžiausia sąmatos suma galima?

Maksimalus projekto sąmatos dydis nėra reglamentuotas, tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad bendra kvietime nurodyta suma bus paskirstyta visiems projektams, atrinktiems pagal visas paskelbtas koncepcijas.

 1.  

Dėl COVID-19 grėsmės suvaldymo

Jeigu projekto veiklų įgyvendinime planuojami susitikimai, mokymai, renginiai ir pan., numatyti galimybę juos organizuoti nuotolinio ryšio priemonėmis.

Jeigu projekto veiklų įgyvendinime planuojama nusimatyti keliones į kitas šalis, siūloma įsivertinti grėsmes dėl COVID-19 viruso plitimo, savi izoliacijos tose šalyse.

Jeigu projekto vykdytojas ir partneriai yra perkančiosios organizacijos ir projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami viešieji pirkimai, prieš pradedant pirkimus, siūloma atsižvelgti į Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje talpinama informaciją, specialiai tam skirtoje skiltyje ,,Metodinė pagalba“ ,,Dėl koronaviruso (COVID-19)“.