Eksperto prisijungimas


Lietuvos užsienio reikalų ministerijos  Vystomojo bendradarbiavimo ekspertų duomenų bazę  reglamentuoja  2016 m. rugpjūčio 24 d. užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-231  patvirtintas „Vystomojo bendradarbiavimo veikloje dalyvaujančių ekspertų sąrašo sudarymo ir jo naudojimo tvarkos aprašas

Į ekspertų sąrašą įtraukiami asmenys elektroniniu paštu [email protected] pateikę Tvarkos aprašo 8 punkte numatytą privalomą informaciją ir užpildytą, pasirašytą ir skenuotą prašymą dėl įtraukimo į vystomojo bendradarbiavimo veikloje dalyvaujančių ekspertų sąrašą pagal Tvarkos aprašo 2 priede numatytą formą. 

Į sąrašą įtraukti asmenys gaus prieigą prie savo asmeninės paskyros duomenų bazės ekspertų modulyje, kurioje galės papildyti, tikslinti ar atnaujinti savo profilio informaciją.