Spausdinti

Bendradarbiavimas su Gruzija (Sakartvelu)

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Lietuva teikia paramą Sakartvelui stiprinant administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinant reformas, susijusias su ES-Sakartvelo Asociacijos susitarimu, dalinantis patirtimi, rengiant mokymus ir teikiant teisines konsultacijas. Siekiame, kad dvišalis bendradarbiavimas prisidėtų prie demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimo, skatintų europinę ir euroatlantinę integraciją, ekonominę ir socialinę plėtrą.

2020 m. Lietuva vystomajam bendradarbiavimui su Sakartvelui skyrė 798 190 EUR: 83 831  EUR skirti iš Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektams ir įnašams į fondus, o 714 369 EUR skyrė Lietuvos institucijos, įgyvendindamos vystomojo bendradarbiavimo veiklas su Sakartvelu. Didžioji šios sumos dalis skirta atsinaujinančios energetikos projektams Sakartvele, subsidijuotiems Aplinkos ministerijos lėšomis.

2020 m. Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis buvo įgyvendinta 5 dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo projektai gero valdymo, ekonominės plėtros, regionų vystymo ir savivaldos, demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimo bei aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita srityse.

2005 – 2020 metais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Sakartvele finansavo 205 projektų už daugiau nei 2,2 mln. EUR.

Pagrindinės vystomojo bendradarbiavimo su Sakartvelu kryptys 2018-2021 metais:

> Parama tvariam ūkio augimui, pasinaudojant Sakartvelo ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo (AA/DCFTA) teikiamomis galimybėmis;

> Demokratijos, savivaldos ir pilietinės visuomenės stiprinimas, parama strateginės komunikacijos srityje, kovojant su dezinformacija;

> Lietuvos patirties perdavimas aplinkos apsaugos srityje;

> Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Sakartvelo regionuose.

Dokumentai