Spausdinti

Bendradarbiavimas su Gruzija

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

2005–2017 metais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Gruzijoje finansavo 178 projektų už daugiau nei 1,8 mln. eurų šiose srityse: parama euro-integraciniams procesams, demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės, pilietinės visuomenės stiprinimas, parama regionų vystymuisi, moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimas, sveikatos apsauga.

Daugiausiai projektų įgyvendinta regionų plėtros srityje, pilietinės visuomenės ir demokratijos stiprinimo, lygių teisių įtvirtinimo srityse, įvairių institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo srityje, ekonominio ir socialinio vystymosi srityje.

Gruzijoje Lietuva taip pat dalyvauja ES Dvynių programos ir kituose europiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose. 2007–2017 Gruzijoje buvo skelbti 27 kvietimai ES Dvynių programos paraiškoms teikti. Lietuvos institucijos dalyvavo 11 ES Dvynių projektų atrankų, iš jų laimėjo 5 projektus už bendrą 6,04 mln. eurų sumą.

Lietuva yra pasirengusi toliau teikti paramą Gruzijai stiprinant administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinant reformas, susijusias su ES-Gruzijos Asociacijos susitarimu, dalinantis patirtimi, rengiant mokymus ir teisines konsultacijas. Sieksime, kad dvišalis bendradarbiavimas toliau prisidėtų prie demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimo skatinant europinę ir euroatlantinę integraciją, socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimo, lygių galimybių įtvirtinimo, žemės ūkio vystymo, klimato kaitos, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos gerinimo.