Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Švietimas

Artimųjų Rytų mokslo programa

LCC tarptautinis universitetas

97 000 EUR

 

2020 m. – 22 000 EUR

 

2021 m. – 45 000 EUR

 

2022 m. – 30 000 EUR

TIKSLAS: Padėti dėl sudėtingų sąlygų gimtojoje šalyje švietimo galimybių netekusiems asmenims įgyti išsilavinimą Lietuvoje.

NUMATOMI REZULTATAI:

  • 1 vizitas į Iraką;
  • Projekto partnerių 1 vizitas Lietuvoje;
  • Įgyvendintos 4 programos viešinimo priemonės;
  • Studentų atrankos procesas, po kurio 15 studentų gaus vizas ar atitinkamus kitus dokumentus, leidžiančius jiems atvykti į Lietuvą studijuoti;
  • 15 studentų studijų krepšelių (mokesčio už studijas ir stipendijų) efektyvus panaudojimas, geri akademiniai rezultatai, studentai įsitraukia į savanorišką veiklą, dalyvauja bendruomenės vykdomuose kultūriniuose ir socialiniuose projektuose.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Švietimas

Artimųjų Rytų mokslo programa

LCC tarptautinis universitetas  

30 740,86 EUR

 

2018 m. – 20 000 EUR,

 

 2019 m. – 10 740,86 EUR

TIKSLAS: padėti dėl sudėtingų sąlygų gimtojoje šalyje švietimo galimybių netekusiems asmenims įgyti išsilavinimą Lietuvoje. 

REZULTATAI:

  • 2 žmonės vyko į Iraką, kur kartu su projekto partneriu „Yazda Global Organization“ organizavo susitikimus su potencialiais studentais, jų tėvais. Vizitas buvo sėkmingas, nes po vizito buvo gauta 120 paraiškų studijuoti LCC programose, finansuojamose projekto lėšomis.
  • Įvyko studentų atrankos procesas, kurio metu buvo atrinkti 16 motyvuotų studentų (12 į bakalauro programą ir 4 į magistro programą), iš kurių 11 skirta tikslinė stipendija.
  • Visi atrinkti studentai saugiai atvyko į Lietuvą, gavo reikalingus leidimus  gyventi Lietuvoje ir sėkmingai integravosi į LCC studijų programas.
 
Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslas ir rezultatai
Geras valdymas ir įstatymo viršenybė ES jungtinė teisinės valstybės misija Irakui EUJUST LEX (IRAKAS) Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas 46.030 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie Irako baudžiamosios teisingumo sistemos kūrimo.

REZULTATAI: aukšto ir vidutinio lygio pareigūnai apmokyti vadybos ir nusikaltimų tyrimo (mokymai surengti Vilniuje).

Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslas ir rezultatai
Administracinių gebėjimų stiprinimas Irako kalėjimo administracijos pareigūnų stažuotė Lietuvoje Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas 37.876 Lt

TIKSLAS: kelti Irako pareigūnų kvalifikaciją.

REZULTATAI: 2 žmogaus teisių ir nusikaltimų tyrimų srities ekspertai iš Lietuvos dalyvavo ES jungtinės teisinės valstybės misijoje Irake EUJUST LEX, prisidėjusioje prie Irako baudžiamojo teisingumo sistemos kūrimo.

Prisidėta prie 2 savaičių Irako aukšto rango pareigūnų stažuotės Kalėjimų departamente ir jo padaliniuose finansavimo.