Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama migracijos tranzito šalims ir regionams

Lietuvos patirties, gebėjimų ir galimybių teikti pagalbą karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse įvertinimas ir vystymas. Jordanijos atvejis

Baltijos labdaros fondas

6.000 EUR

TIKSLAS: Lietuvos patirties, gebėjimų ir galimybių teikti pagalbą karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse įvertinimas ir vystymas (Jordanijos atvejis).

REZULTATAI:

  • identifikuotos paramos regione sritys, kuriose Lietuvos nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas turėtų pridėtinę vertę, galėtų išsivystyti į tęstinį bendradarbiavimą, t. y. bendruomenių socialinės atskirties mažinimas per užimtumą, socialinių įgūdžių tobulinimas, bendruomeniškumo stiprinimas ir kt.;
  • vizito į Jordaniją metu identifikuoti galimi bendradarbiavimo regione partneriai (vietos pilietinės visuomenės ir tarptautinių donorų organizacijos), užmegzti kontaktai;
  • parengtos išvados ir rekomendacijos dėl bendradarbiavimo teikiant paramą regione krypčių, partnerių, tarptautinių programų, kuriose būtų įmanomas Lietuvos dalyvavimas.