Spausdinti

Bendradarbiavimas su Maliu

Lietuva, kaip Europos Sąjungos (ES), Jungtinių Tautų (JT) ir kitų tarptautinių organizacijų narė aktyviai prisideda prie humanitarinės ir karinės paramos Maliui.

Malis išgyvena gilią kompleksinę humanitarinę krizę, susidariusią dėl politinės ir saugumo situacijos, besikartojančių sausrų, potvynių, maisto krizių, epidemijų ir skurdo. Ypač trūksta lėšų vandens, sanitarijos ir higienos sektoriui, švietimui bei kitiems humanitarinės krizės padariniams likviduoti. Prasta humanitarinė ir saugumo situacija lėmė, kad Malis tapo reikšminga nelegalios migracijos kilmės ir tranzito šalimi migrantams kelyje į ES.

Lietuva padidino Maliui skiriamas humanitarinės pagalbos lėšas nuo 10 tūkst. eurų 2016 m. iki 30 tūkst. eurų 2017 m. Tiek šiais, tiek praėjusiais metais, Lietuvos skiriamos lėšos yra naudojamos Pasaulinės maisto programos ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus reikmėms, siekiant užtikrinti maisto paramą, taip pat tinkamas vandens, sanitarijos ir higienos sąlygas.

Lietuva taip pat prisideda prie JT  ES taikos palaikymo misijų Malyje. JT misijos MINUSMA tikslas– suteikti paramą Malio vyriausybės pajėgoms kovoje prieš sukilėlius šalies šiaurėje, taip pat užtikrinti gyventojų saugumą, žmogaus teises, humanitarinę paramą ir saugius demokratinius rinkimus. Šioje misijoje Lietuva iki šių metų galo padidins savo indėlį nuo 5 iki 39 karių. Taip pat nuo 2013 m. pavasario Lietuvos kariai dalyvauja Malyje vykdomoje ES mokymo misijoje- EUTM Mali. Į ją rotuodamiesi kasmet vyksta po tris Lietuvos karius, kurie prisideda rengiant šios Afrikos valstybės kariuomenę.

2017 m. pagal Lietuvos užsienio reikalų ministerijos paskelbtą projekto koncepciją „Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje“ finansuojamas Aleksandro Stulginskio universiteto projektas „Būsimi verslininkai kaimo ekonomikai Malyje“, kuris skirtas skatinti Malio jaunimo verslumą žemės ūkio srityje.