Spausdinti

Bendradarbiavimas su Maliu

Lietuva, kaip Europos Sąjungos (ES), Jungtinių Tautų (JT) ir kitų tarptautinių organizacijų narė aktyviai prisideda prie humanitarinės ir karinės paramos Maliui.

Malis išgyvena gilią kompleksinę humanitarinę krizę, susidariusią dėl politinės ir saugumo situacijos, besikartojančių sausrų, potvynių, maisto krizių, epidemijų ir skurdo. Ypač trūksta lėšų vandens, sanitarijos ir higienos sektoriui, švietimui bei kitiems humanitarinės krizės padariniams likviduoti. Prasta humanitarinė ir saugumo situacija lėmė, kad Malis tapo reikšminga nelegalios migracijos kilmės ir tranzito šalimi migrantams kelyje į ES.

Lietuva taip pat prisideda prie JT  ES taikos palaikymo misijų Malyje. JT misijos MINUSMA tikslas– suteikti paramą Malio vyriausybės pajėgoms kovoje prieš sukilėlius šalies šiaurėje, taip pat užtikrinti gyventojų saugumą, žmogaus teises, humanitarinę paramą ir saugius demokratinius rinkimus. Šioje misijoje Lietuva padidino savo indėlį nuo 5 iki 39 karių. Taip pat nuo 2013 m. pavasario Lietuvos kariai dalyvauja Malyje vykdomoje ES mokymo misijoje- EUTM Mali. Į ją rotuodamiesi kasmet vyksta po tris Lietuvos karius, kurie prisideda rengiant šios Afrikos valstybės kariuomenę.

2018 – 2019 m. pagal Lietuvos užsienio reikalų ministerijos paskelbtą projekto koncepciją „Parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje“ finansuotas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvęs Aleksandro Stulginskio universitetas) projektas „Hidroponinė pašarų auginimo technologija verslumo skatinimui Malyje“, skirtas darbo vietų kūrimui Malyje, siekiant stabdyti neteisėtą migraciją.