Projektai

   

Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Žemė ūkis  Hidroponinė pašarų auginimo technologija verslumo skatinimui Malyje

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

(buvęs Aleksandro Stulginskio universitetas)

36 689,46 EUR

2018 m. - 19 982 EUR

2019 m. - 16 707,46 EUR

TIKSLAS: siekti sumažinti migraciją, gerinant Malio gyventojų, ypač moterų ir jaunimo, socialines ir ekonomines sąlygas.

REZULTATAI:

  • Malio ūkyje įrengtas ECO FERME P3 hidroponinės technologijos pašarų auginimo demonstracinis objektas.
  • Parengtos rekomendacijos verslumo plėtrai Malyje (naujų projektų idėjos, verslumo skatinimo fondo įsteigimo perspektyvos).
  • Surengti personalo mokymai:

- partneriai Sup‘management Université Intercontinentale Libre supažindinti su inovatyviomis technologijomis, jų veikimu siekiant užtikrinti gyventojų aprūpinimą maistu;

- VDU ekspertas Malyje konsultavo apie hidroponikos technologijos veikimą, padėjo surengti pirmuosius seminarus ir pristatė hidroponinės praktinio pritaikymo ir demonstravimo metodiką.

  • Suorganizuota 12 seminarų, kuriuose pademonstruota inovatyvi pašarų auginimo technologija valdžios atstovams, aukštosios mokyklos dėstytojams ir studentams, ūkininkams, verslininkams.
  • Partneriai Malyje įvykdė 70 individualių konsultacijų apie įdiegtą technologiją ir jų naudojimo galimybes.
Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Ekonominė plėtra Būsimi verslininkai kaimo ekonomikai Malyje Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) 19 000 EUR

TIKSLAS: gerinti Vakarų Afrikos regionų gyventojų socialinę padėtį įgyvendinant priemones, skatinančias potencialius migrantus likti savo šalyje.

REZULTATAI:

  • Malio jaunimas iš kaimiškų vietovių įgalintas ieškoti užimtumo galimybių, kurti savo verslus gyvenamosiose vietovėse;
  • Užtikrintas projekto tęstinumas - projekto dalyviai įgytomis žiniomis dalinasi su kaimo bendruomenių nariais, o tai sudaro sąlygas didesniai bendruomenės daliai pajusti teigiamus ekonominius pokyčius.