Projektai

   

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama darbo vietų kūrimui Malyje, siekiant stabdyti neteisėtą migraciją

Hidroponinė pašarų auginimo technologija verslumo skatinimui Malyje

Aleksandro Stulginskio universitetas

39.982 Eur

 

(2018 m. – 19.982 Eur,

 

 2019 m. – 20.000 Eur)

TIKSLAS: Ugdyti Malio moterų ir jaunimo verslumo įgūdžius, taip siekiant gerinti jų prieigą prie pagrindinių paslaugų ir mažinti migraciją bei gerinti jų ekonomines ir socialines gyvenimo sąlygas.


NUMATOMI REZULTATAI:

  • įdiegta demonstracinė vertikalios hidroponikos technologija pašarų auginimui;
  • surengti 2 vizitai į Malį ir 2 vizitai į Lietuvą.
  • parengta technologijos praktinio pritaikymo ir demonstravimo metodika;
  • suorganizuoti 5 sklaidos renginiai;
  • tikslinių grupių narių, įskaitant jaunimo ir moterų, technologinių ir verslumo kompetencijų ugdymas;
  • parengtos rekomendacijos verslumo plėtrai Malyje.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse vakarų Afrikoje Būsimi verslininkai kaimo ekonomikai Malyje

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU)

 

19.000 EUR

TIKSLAS: gerinti Vakarų Afrikos regionų gyventojų socialinę bei ekonominę padėtį įgyvendinant priemones, skatinančias potencialus migrantus likti savo šalyje.

NUMATOMI REZULTATAI:

  • Malio jaunimas iš kaimiškų vietovių bus įgalintas ieškoti užimtumo galimybių, kurti savo verslus gyvenamosiose vietovėse;
  • Perduodamos žinios turės tęstinumą, t.y. bus perduodamos ir kitiems kaimo bendruomenių nariams, tokiu būdu didesnė bendruomenės dalis pajus teigiamus ekonominius pokyčius.