Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos gerosios patirties dalinimasis švietimo reformos mokytojų rengimo srityse su Mianmaro Sąjungos Respublika

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras“

12 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: sustiprinti Mianmaro švietimo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant Mianmaro švietimo reformas, susijusias su mokytojų rengimu.

REZULTATAI:

  • Delegacija iš Mianmaro Sąjungos Respublikos švietimo ministerijos susipažino su Lietuvoje vykdoma švietimo reforma ir Lietuvos švietimo institucijomis;
  • Surengtas trijų dienų 4 Mianmaro Sąjungos Respublikos Švietimo ministerijos atstovų delegacijos vizitas Lietuvoje. Jo metu buvo lankytasi VĮ „Mokyklų tobulinimo centre“, Edukologijos universitete, VU Edukologijos katedroje, Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, ISM vadybos ir ekonomikos universitete, LR švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriuje, Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakultete;
  • Projekto partneriai – VĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ ir Mianmaro švietimo ministerija – susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo švietimo srityje – bendradarbiauti nacionaliniu lygmeniu per VĮ „Mokyklų tobulinimo centrą“, kuris koordinuotų bendradarbiavimo programą, įtraukdamas kitus partnerius, taip pat tiesiogiai bendradarbiauti tarp atskirų Mianmaro institucijų ir Lietuvos švietimo institucijų konkrečiais klausimais.