Spausdinti

Bendradarbiavimas su Moldova

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Lietuvą ir Moldovą sieja draugiški ir tvirti ryšiai. Moldova yra viena iš Rytų partnerystės valstybių, kuriai skiriamas ypatingas Lietuvos dėmesys. Lietuva nuosekliai palaiko Moldovos pasirinkimą siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos į ES, aktyviai dalijasi sukaupta patirtimi eurointegracijos srityje, kartu vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus, kuriais siekia remti demokratinę pilietinės visuomenės raidą.

2017 m. Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis buvo įgyvendinta 11 dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų administracinių ir institucinių gebėjimų, paramos pilietinės visuomenės ir visuomenės informavimo, švietimo, pilietinės visuomenės stiprinimo stiprinimo srityse už daugiau nei 78 tūkst. Eur. Aplinkos ministerija 2017 m. vystomojo bendradarbiavimo projektui suteikė daugiau nei 2,5 tūkst. Eur paramą.

Atsižvelgdama į Moldovos poreikius, Lietuva įsitraukė į aktyvų bendradarbiavimą sprendžiant klausimus teisės sektoriaus reformos, maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos srityje. Nuo 2006 m. nuosekliai bendradarbiaujama muitinės srityje. Per šį laikotarpį teikta techninė pagalba kuriant muitinės kontrolės metodologiją, su Europos Sąjungos teisės aktais derinant įstatymų bazę kontrolės, prekių muitinės vertės ir muitinės audito srityse. Dalintasi patirtimi apmokant muitinės tarnautojus muitinės audito, prekių kilmės kontrolės bei sertifikavimo, muitinės administravimo ir tarifinio prekių klasifikavimo tobulinimui bei kovos su pažeidimais klausimais.

2006–2017 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansavo 123 projektų įgyvendinimą Moldovoje už daugiau nei 848 tūkst. Eur.