Spausdinti

Bendradarbiavimas su Moldova

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Lietuvą ir Moldovą sieja draugiški ir tvirti ryšiai. Moldova yra viena iš Rytų partnerystės valstybių, kuriai skiriamas ypatingas Lietuvos dėmesys. Lietuva nuosekliai palaiko Moldovos pasirinkimą siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos į ES, aktyviai dalijasi sukaupta patirtimi eurointegracijos srityje, kartu vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus, kuriais siekia remti demokratinę pilietinės visuomenės raidą.

2020 m. Lietuva vystomajam bendradarbiavimui su Moldova skyrė 98,9 tūkst. EUR: 60,8 tūkst. EUR skirti iš Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos, 38,1 tūkst. EUR skyrė Lietuvos institucijos, įgyvendindamos vystomojo bendradarbiavimo veiklas Moldovoje.

2020 m. Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis buvo įgyvendinti 7 dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo projektai gero valdymo, demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimo, lyčių lygybės ir moterų įgalinimo srityse.

2006 – 2020 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansavo 144 projektų įgyvendinimą Moldovoje už daugiau nei 1,1 mln. EUR.

Pagrindinės vystomojo bendradarbiavimo su Moldovos Respublika kryptys:

> Parama Moldovos ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo įgyvendinimui transporto saugos srityje.

> Nepakantumo korupcijos apraiškoms ugdymas Moldovoje, stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą.

> Pilietinės visuomenės stiprinimas, kova su dezinformacija, moterų ir jaunimo politinio,  ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimas Moldovos regionuose.