Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Geras valdymas

Saugi ir sąveiki transporto sistema Moldovoje (III)

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA)

20 000 EUR

(2020 m. – 0 EUR; 2021 m. – 20 000 EUR)

TIKSLAS: Remiantis gerąja Lietuvos praktika, pateikti rekomendacijas dėl ES ir Moldovos asociacijos sutartyje numatytų uždavinių, susijusių su visų transporto rūšių saugos ir sąveikumo užtikrinimu, įgyvendinimo.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Apmokyti 4 Moldovos jūrų transporto specialistai Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvencijose įtvirtintų reikalavimų išimčių taikymo, Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos (ISPS) kodekso įgyvendinimo, vėliavos valstybės veiklos vertinimo, vidaus vandenų transporto klausimais;
 • Apžvelgti šiuo metu Moldovai, kaip vėliavos valstybei, kylantys iššūkiai ir problemos, aptarti galimi veiksmai, siekiant sustiprinti laivų priežiūrą, bei apsvarstyti galimus būdus ir technines, teisines, administracines galimybes dėl perėjimo iš ,,juodojo“ į ,,pilkąjį“ ar ,,baltąjį“ Paryžiaus memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės (Paris MoU) vėliavų sąrašą;
 • Užtikrintas projekto rezultatų viešinimas Lietuvoje LTSA svetainėje.

Demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas

Europos atminties kultūros stiprinimas skleidžiant istorines žinias ir propaguojant demokratines vertybes: dalinimasis patirtimi ir geriausių praktikų įgyvendinimas tarp Lietuvos ir Moldovos Moldovos valstybinis universitetas 13 375 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Stiprinti Europos atminties kultūrą Moldovos visuomenėje, skleidžiant istorines žinias apie totalitarinę praeitį ir propaguojant demokratines vertybes.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Atlikti sovietinių trėmimų iš Moldavijos SSR – Gulago vaikų  istoriniai tyrimai, analizuojant sakytinės istorijos liudijimus, asmenines nuotraukų kolekcijas, muziejų ir nacionalinių archyvų medžiagą.
 • Pateiktos istorinės žinios tarptautinėje fotodokumentinėje parodoje, įamžinančioje sovietų režimo ištremtų vaikų istoriją.
 • Išleistas teminis monografinis albumas.
 • Surengti apskritojo stalo diskusiją ir keturis knygų ir parodos pristatymus.
Naujausios istorijos tyrimai pilietinės visuomenės suvienijimo ir istorinio susitaikymo abiejuose Dniestro krantuose tema

Asociacija Promo-LEX

(Moldova)

11 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Stiprinti istorinės atminties tradicijas ir imtis veiksmų sutaikant bendruomenes abiejuose Dniestro upės krantuose, skleidžiant istorines žinias ir iškeliant demokratines vertybes.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Parengtas ir išleistas istorinių tyrimų serijos pirmasis tomas „Atminties archyvai. Padniestrės byla“.
 • Surengti mokslinę konferenciją, kurioje dalyvaus 30 dalyvių, ir du apskritojo stalo susitikimus nuotoliniu būdu.
 • Parengti ir pradėti dėstyti universitetinį kursą „Padniestrės konfliktas ir separatistiniai režimai post-sovietinėje erdvėje“.
Building resilience in Moldova 2.0

Visuomeninė organizacija WatchDog.MD

(Moldova)

18 625 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Teikti vartotojams objektyvią ir vertingą informaciją, kuri yra prieinama ir laiku pasiekiama, teikti pagalbą viešiesiems subjektams, tapusiems dezinformacijos taikiniu.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Stiprinti gebėjimus ir žinių bazę, siekiant aktyviai kovoti su propaganda, svetima priešiška įtaka.
 • Sukurti ir paskelbti 10 vaizdo įrašų, kurie atskleis propagandinius strateginius naratyvus, demaskuos netikras naujienas, manipuliacinį turinį ir juos neutralizuos.
Demokratija ir pilietinės visuomenės stiprinimas

Visuomeninė organizacija „NATO dokumentacijos ir informacijos centras“

(Moldova)
7 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Sustiprinti Moldovos pilietinę visuomenę ir jos atsparumą dezinformacijai.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Identifikuoti labiausiai paplitę mitai ir klaidinanti informacija masinėse informacijos priemonėse. socialiniuose tinkluose ir visuomenėje.
 • Pateikta objektyvi ekspertinė informacija.
 • Išleistas ir išplatintas leidinys „Saugumo stereotipai: mitai ir realybė“.

 

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Geras valdymas

Saugi ir sąveiki transporto sistema Moldovoje (III)

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA)

20 000 EUR

(2020 m. – 0 EUR; 2021 m. – 20 000 EUR)

TIKSLAS: Remiantis gerąja Lietuvos praktika, pateikti rekomendacijas dėl ES ir Moldovos asociacijos sutartyje numatytų uždavinių, susijusių su visų transporto rūšių saugos ir sąveikumo užtikrinimu, įgyvendinimo.

REZULTATAI

 • Apmokyti 4 Moldovos jūrų transporto specialistai Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvencijose įtvirtintų reikalavimų išimčių taikymo, Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos (ISPS) kodekso įgyvendinimo, vėliavos valstybės veiklos vertinimo, vidaus vandenų transporto klausimais;
 • Apžvelgti šiuo metu Moldovai, kaip vėliavos valstybei, kylantys iššūkiai ir problemos, aptarti galimi veiksmai, siekiant sustiprinti laivų priežiūrą, bei apsvarstyti galimus būdus ir technines, teisines, administracines galimybes dėl perėjimo iš ,,juodojo“ į ,,pilkąjį“ ar ,,baltąjį“ Paryžiaus memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės (Paris MoU) vėliavų sąrašą;
 • Užtikrintas projekto rezultatų viešinimas Lietuvoje LTSA svetainėje.

Demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas

Regioninė žiniasklaida prieš vietinę korupciją

Vystymosi ir socialinių iniciatyvų institutas „Vittorul“

 

(Institute for Development and Social Initiatives „Viitorul“)

(Moldova)

13 923,04 EUR

TIKSLAS: Skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir remti kovos su korupcija pastangas Moldovoje, aktyviai dalyvaujant regioninei žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės organizacijoms.

REZULTATAI

 • Sustiprinta regioninė žiniasklaida ir pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimai, vykdant antikorupcinę veiklą:
 • Moldovos regionuose organizuoti nuotoliniai mokymai, kuriuose dalyvavo 80 dalyvių; suorganizuotas 1 mokomasis 20 dalyvių vizitas į 1 Moldovos viešąją įstaigą; parengta 16 žurnalistinių tyrimų. 3 ekspertai padėjo žurnalistams vystyti jų vykdomus tyrimus dėl korupcijos;
 • Moldovos piliečiams suteikta objektyvi informacija apie korupcijos apraiškas šalyje: parengti 5 pranešimai spaudai ir kita komunikacija/matomumo medžiaga; visiems IDIS „Viitorul“ prenumeratoriams išplatinti pranešimai spaudai; parengtos 3 tinklalaidės (podcast‘ai), susijusios su vietinės korupcijos atvejų stebėjimu ir išaiškinimu; parengta ir išplatinta tiriamoji studija (45 puslapių turinio dokumentas).

Moldovos visuomenės informuotumo ir raštingumo korupcijos tema didinimas

„News Maker”

(Moldova)

12.945,82 EUR

TIKSLAS:

Didinti visuomenės informuotumą apie korupcijos poveikį gyventojams ir gerinti Moldovos visuomenės raštingumą apie korupciją.

REZULTATAI:

 • 4 ilgos istorijos, 4 aiškinamieji vaizdo įrašai, 4 infografikos elementai, paskelbti newsmaker.md ir socialinės žiniasklaidos priemonėse;
 • 6 Visuomenės balso (vox-populi) vaizdo įrašai, 6 įrašai apie korupciją su infografiniais elementais ir 1 testas, paskelbti newsmaker.md ir jų socialiniuose puslapiuose;
 • Daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių sužinojo apie korupcijos padarinius bei tapo labiau raštingi šioje temoje.

Įgalinančio atstovavimo programa jauniesiems Ukrainos ir Moldovos žurnalistams ,,Naujoji žiniasklaida”

Vilniaus Universitetas

49 263,39 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS:

NVO lyderių informuotumo didinimas apie tinklaraščių rašymą ir skaitmenines galias.

REZULTATAI:

 • Parengta mokomoji priemonė „Netikros naujienos žiniasklaidoje ir socialinėje aplinkoje“ („FAKE NEWS“, Mokomosios medžiagos autoriai: dr. Viktor Denisenko, doc. dr. Andrius Šuminas, lekt. Justina Januškevičiūtė, VU Komunikacijos fakultetas);
 • Įgyvendinti dveji 4 dienų tarptautiniai mokymai. Parengta grupė asmenų, turinčių profesionalių žinių apie pilietinę žurnalistiką ir melagingų naujienų iššūkius;
 • Sukurtas neformalus tinklaraštininkų ir vietos bendruomenės lyderių tinklas. Įgyvendintos numatytos apskritojo stalo diskusijos Ukrainoje ir Moldovoje;
 • Parengtas mokomasis - reklaminis filmas, kuris gali būti naudojamas kaip papildoma mokomoji medžiaga vaizdo tinklaraštininkams. Nuoroda į filmą: https://youtu.be/YgQhKAQF8cQ
Totalitarinių režimų tyrimas ir europinės atminties kultūros formavimas, siekiant įveikti istorines traumas: gerosios Lietuvos ir Moldovos patirties mainai ir sklaida

Istorijos institutas

(Moldova)

6217,04 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: sustiprinti Lietuvos ir Moldovos totalitarinių režimų istorijos tyrėjų bendradarbiavimą, pagerinti kolektyvinių traumų tyrimų kokybę ir kiekybę bei stiprinti Moldovos europinės atminties kultūrą, siekiant įveikti istorinę traumą

REZULTATAI:

 • Surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Kolektyvinė trauma ir atminties praktikos po-sovietinėje erdvėje: problemos ir tyrimų perspektyvos“ Belcų valstybiniame universitete;
 • Surengti 6 fotodokumentinių parodų apie represijas ir masinius trėmimus Lietuvos SSR ir Moldovos SSR bei ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje (1944-1953) pristatymai;
 • Surengtos 6 apskritojo stalo diskusijos studentams istorinės atminties temomis.
 • Parengtas studijų rinkinys, kuriame pristatytas kritinis požiūris į bandymus manipuliuoti istoriniais faktais ir naujų suklastotų pasakojimų kūrimą.
 • Parengtas ir išleistas komunizmo ir stalinizmo nusikaltimų tyrimų "Atminties archyvai" III tomas.
Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas „GirlsGoIT“ vasaros  stovykla

Informacinių technologijų plėtros asociacija „EDUCAT“

(Moldova)

18 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: „GirlsGoIT“ siekia merginoms ir jaunoms moterims suteikti įgūdžių STEM sektoriuje ir taip užtikrinti jų geresnes švietimo ir karjeros galimybes.

REZULTATAI:

 • 67 merginos įgijo  programavimo ir IT inžinerijos įgūdžių;
 • 25 vasaros stovyklos dalyvės atliko stažuotes privačiose ICT kompanijose.
Sveikatos apsauga Parama Moldovos Respublikos pirminės sveikatos priežiūros sistemos pertvarkai

Sveikatos politikos ir studijų centras PAS

 

(Moldova)

9 686 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Prisidėti prie pirminės sveikatos priežiūros sistemos pertvarkos, sustiprinant sistemos atsparumą krizėms ir pagerinant paslaugų prieinamumą gyventojams

REZULTATAI:

 • Parengtos rekomendacijos pirminės sveikatos priežiūros pertvarkai Moldovoje, remiantis geriausia tarptautine praktika. Rekomendacijos siūlo įkurti/pertvarkyti pirminės sveikatos priežiūros (PSP) centrus su nepriklausomu (privačiu) juridiniu statusu. Dokumentas išleistas trimis kalbomis - rumunų, rusų ir anglų.
 • Parengti PSP centrų veiklos motyvacijos, stabilumo, savireguliacijos, atsakomybės ir atskaitingumo principai.
 • Parengtas dviejų PSP centrų Gagaūzijos autonominėje teritorijoje įkūrimo/pertvarkos planas.

 

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Geras valdymas

Saugi ir sąveiki transporto sistema Moldovoje

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA)

11 619 EUR

TIKSLAS: pateikti Moldovos ekonomikos ir infrastruktūros ministerijai rekomendacijas dėl ES ir Moldovos asociacijos sutartyje numatytų uždavinių, susijusių su kelių, geležinkelių ir jūrų transporto saugos užtikrinimu, bei padėti sureguliuoti silpniausiai reguliuojamus Moldovos transporto sektoriaus klausimus pagal gerąją Lietuvos praktiką.

 

REZULTATAI:

 • Projekto metu įgyvendintos šešios misijos, įtraukusios geležinkelių, kelių ir laivybos transporto saugos tematikas.
 • Apmokyta 20 Moldovos ekonomikos ir infrastruktūros ministerijos ir Nacionalinės transporto agentūros (ANTA) specialistų, 4 Moldovos jūrų agentūros specialistai;
 • Pateiktos rekomendacijos kelių, geležinkelių, jūrų transporto saugos bei geležinkelių transporto rinkos atvėrimo srityse.

Asociacijos susitarime tarp ES ir Moldovos numatytų reformų įgyvendinimas mokslo, inovacijų ir technologijų srityje

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

35 841 EUR

TIKSLAS: prisidėti prie veiksmingo ES ir Moldovos Asociacijos susitarimo įgyvendinimo mokslo, inovacijų ir technologijų srityje.

 

REZULTATAI:

 • Vizito į Lietuvą metu Moldovos institucijų atstovams suteiktos individualios aukšto lygio Lietuvos ekspertų konsultacijos Europinės integracijos reformų įgyvendinimo mokslo, inovacijų ir technologijų srityse klausimais;
 • Paskatintas reformų įgyvendinimas mokslo, inovacijų ir technologijų politikos srityje, pritaikant gerąją Lietuvos patirtį;
 • Padidintos galimybės institucijoms veiksmingiau pasinaudoti Europos Sąjungos parama pažangai viešojo valdymo srityje pasiekti.
 • Parengta techninių galimybių studija skaitmeninės Europos kūrimo kontekste (Moldovos pramonės skaitmeninimo veiksmų planas 2019–2030 m).

Demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas

Demokratiją skatinanti žiniasklaida: visuomenės informuotumo apie korupciją ir valdžios institucijų atskaitomybės didinimas

Nevyriausybinė organizacija „Alternatyvi medija“ / TV8

 

(Public Association „Media Alternativa“ TV8)

40 300 EUR

TIKSLAS: pasitelkiant dvi televizijos programas ir kasdienes naujienų portalo žinias, informuoti Moldovos piliečius apie korupcijos atvejus, skatinti skaidrumą ir aktyvesnę kovą su korupcija aukščiausiu valdžios lygiu.

 

REZULTATAI:

 • Transliuota 30 „Black Box“ tiriamosios žurnalistikos laidų, pristatant reportažus apie korupcijos atvejus, pokalbius su laidos svečiais bei laiką žiūrovą komentarams. Programos rinkos dalis Moldovoje padidėjo ~1%.
 • Transliuotos 20 „Politica su Natalia Morari“ pokalbių laidų korupcijos, teisingumo ir gero valdymo temomis.  Laikotarpiu 2019 m. birželio – rugpjūčio mėn., pokalbių laidos vidutinė rinkos dalis buvo 3,59%. Laida transliuota pirmadienio – ketvirtadienio vakarais rusų ir rumunų kalbomis. Vidutinis laidos auditorijos pasiekiamumas – 98 530 žiūrovų, vaizdo įrašų iškarpų peržiūrų bendras skaičius Facebook platformoje – 4,9 mln. peržiūrų;
 • TV kanalas sustiprino savo pozicijas ir pasiekiamumą. Minėtose laidose dalyvavo Moldovos parlamento nariai, ministrai, ekspertai, teisėjai.

Atminties kultūra ir kultūrinis paveldas jaunajai kartai: apsikeitimas gerąja patirtimi tarp Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos

Socialinės istorijos institutas „ProMemoria“, Moldovos valstybinis universitetas

11 977 EUR

 

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: ugdyti jaunimo susidomėjimą atminties kultūra ir pilietinę sąmonę bei stiprinti visuomenės suvokimą apie totalitarinę praeitį.

REZULTATAI:

 • Surengtas parodos „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“ pristatymas Moldovoje ir Rumunijoje;
 • Suorganizuota vasaros mokykla „Atminties kultūra ir kultūrinis paveldas jaunajai kartai: gerosios patirties tarp Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos apsikeitimas ir skatinimas“;
 • Sustiprinamas bendradarbiavimas tarp Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos tyrėjų ir jaunųjų mokslininkų, siekiant plėtoti Europos atminties kultūrą bei skleisti informaciją apie totalitarinio-komunistinio režimo aukų istoriją ir atmintį bei antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje, Moldovoje ir Rumunijoje.

Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras

12 775 EUR

 

(2018 m. – 5932 EUR

2019 m. – 6843EUR)

 

TIKSLAS: parengti ir įgyvendinti antikorupcinio švietimo priemones bendrojo lavinimo mokyklai.

REZULTATAI:

 • Sukurta ir išbandyta mokymosi medžiaga mokiniams - parengti 9 mokomosios medžiagos pavydžiai, prieinami visiems šalies pedagogams;
 • 20 šalies mokyklų formaliųjų ir neformaliųjų užsiėmimų metu buvo išbandytas antikorupcinio ugdymo modulis, naudojant parengtą mokomąją medžiagą. 22 mokytojai antikorupcinio ugdymo aspektus sėkmingai integravo į savo dėstomus dalykus;
 • Daugiau kaip 1200 mokyklų vadovų, administracijos darbuotojų ir mokytojų susipažino su antikorupcinio ugdymo moduliu ir apmokyti dirbti su juo. Daugiau kaip 1000 7–12 kl. mokinių dalyvavo antikorupcinio ugdymo užsiėmimuose pamokų metu ir užklasinėje veikloje. Daugiau kaip 400 tėvų informuoti apie antikorupcinį švietimą;
 • Sukurtas Institucinio ir asmeninio tarpusavio konsultacijų tinklas, kurį sudaro per 30 įvairių organizacijų ir ugdymo įstaigų Moldovoje ir Lietuvoje. 

Moterų socialinis ir ekonominis įgalinimas

 

Moterų verslumo tinklas – mokymų, informavimo ir bendravimo platforma Moldovos moterų ekonominiam įgalinimui

Nevyriausybinė organizacija „PRO-BUSINESS NORD“

15 000 EUR

 

TIKSLAS: suteikti galimybę 200 Moldovos Šiaurės regiono moterų pradėti ar plėtoti savo verslą, kuris suteiks joms socialinę ir ekonominę paramą ir mažins skurdą jų šeimose.

REZULTATAI:

 • 286 moterys iš Moldovos Blati ir šiaurės regiono rajonų Edinet, Briceni, Donduseni, Glodeni ir Rybnitsa, įgavo pradmenis, kaip pradėti ir sėkmingai valdyti savo verslą, veiksmingo profesinio bendravimo ir profesinių įgūdžių; aplankyti vietiniai verslininkai.
 • 114 moterų dalyvavo apskrito stalo diskusijose verslo plėtros, socialinio verslo, Moldovos šiaurinio regiono plėtros temomis.
 • Siekiant stiprinti smulkų ir vidutinį verslą, 5 379,33 EUR suma paremta 11 verslo planų. Dotacijas finansavo organizacija “Word Jewish Relief”. Dotacijos suteiktos nuperkant verslo planuose numatytą įrangą.

„GirlsGoIT“ vasaros  STEM stovykla

Informacinių technologijų plėtros asociacija „EDUCAT“

 

15 023 EUR

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: „GirlsGoIT“ siekia merginoms ir jaunoms moterims suteikti įgūdžių STEM sektoriuje ir taip užtikrinti jų geresnes švietimo ir karjeros galimybes.

REZULTATAI:

 • 60 merginų „GirlsGoIT“ vasaros STEM stovyklos metu įgijo įgūdžių programinės įrangos kūrime, 3D spausdinime ir inžineriniame maketavime;
 • 10 merginų sudalyvavo stažuotėse 1 valstybinėje ir 3 privačiose IT bendrovėse
 • „GirlsGoIT“ programos geografija pasipildė Nisporeni, Drochia, Cimislia ir Telenesti vietovėmis.

Regioninė plėtra užtikrinant lygias galimybes

Vystymosi ir socialinių iniciatyvų institutas „Vittorul“

 

(Institute for Development and Social Initiatives „Viitorul“)

10 000 EUR

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Remti regioninę plėtrą skatinant moterų socialinę ir ekonominę veiklą.

REZULTATAI:

 • Vietinėse bendruomenėse organizuotų susitikimų metu, moterys paskatintos aktyviau įsitraukti į į bendruomenės plėtros projektus, socialines ir kultūrines veiklas, bei pradėti verslą ar socialines iniciatyvas;
 • Projekto ašis – 53 moterų sėkmės istorijos, kurių pagrindų išleistas motyvacinis leidinys, kurta medžiaga žiniasklaidai, bei organizuota apdovanojimų ceremonija.

Regionų plėtra ir savivaldos stiprinimas

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms

Lietuvos savivaldybių asociacija

 

13 763  EUR

 

 

 

Regioninis projektas

TIKSLAS: perduoti Darnaus vystymosi (DV) tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu patirtį Rytų partnerystės šalių (Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos) vietos valdžios institucijoms, parengti politines rekomendacijas minėtų tikslų įgyvendinimui vietos lygmeniu bei sustiprinti daugiašalį bendradarbiavimą tarp savivaldybių.

REZULTATAI:

 • Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija ir Europos miestų ir regionų taryba (angl. CEMR) Vilniuje surengta konferencija (170 dalyvių). Konferencijos metu pristatyta informacija apie DV politikos aktualijas, pristatyta ES šalių savivaldybių patirtis;
 • Sustiprintas tolimesnis Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo savivaldybių bendradarbiavimas: pasirašyta LSA ir Ukrainos miestų sąjungos bendradarbiavimo sutartis, taip pat aptartos tolesnio LSA ir Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo bendradarbiavimo galimybės.
 •  Konferencijos rezultatai su minėtų šalių delegacijų atstovais aptarti spalio mėn. 28-31 dienomis vykusios Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijos metu.
 • Konferencijos medžiagos pagrindu parengtos rekomendacijos Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybėms.

 

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų plėtra, moterų įgalinimas

GirlsGoIT – mergaičių ir jaunų moterų ekonominės galios didinimo platforma

Informacinių technologijų plėtros asociacija EDUCAT

19 857,20 EUR

TIKSLAS: suteikti merginoms ir jaunoms moterims iš 13 Moldovos regionų žinių ir įgūdžių bei skatinti tęsti karjerą STEM sektoriuje.

REZULTATAI:

 • 9 merginos (14-20 m. amžiaus) dalyvavo 5 savaičių (5 sesijų) mokymuose GirlsGoIT Bootcamp Bender mieste (Padniestrėje) ir įgijo žinių apie interneto svetainių kūrimą (HTML, CSS ir Milligram);
 • Bender mieste įkurtas GirlsGoIT klubas;
 • 96 mergaitės iš 17 Moldovos miestų dalyvavo stovykloje „GirlsGoIT Summer STEM Camp“ ir įgijo žinių STEM srityse (interneto svetainių kūrimas, 3D spausdinimas, robotų technika ir dronų kūrimas).
 • 10 merginų atliko 3 savaičių stažuotes informacinių technologijų įmonėse;
 • 13 „GirlsGoIT“ tinklo ambasadorių dalyvavo 2 dienų vadovavimo ir vadybos konferencijoje ir įgijo žinių projektų valdymo, planavimo, bendravimo, komandos bei lėšų valdymo srityse.

 

 

 

 

 

Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimas

Saugi ir sąveiki transporto sistema Moldovoje

Lietuvos Valstybinė transporto saugos administracija

15 518,87 EUR

TIKSLAS: padėti Moldovos ekonomikos ir infrastruktūros ministerijai įgyvendinti ES ir Moldovos asociacijos sutartyje numatytus uždavinius, susijusius su automobilių ir geležinkelių transporto saugos ir sąveikumo užtikrinimu bei padėti sureguliuoti kitus Moldovos transporto sektoriaus reguliavimo klausimus pagal gerąją Lietuvos ir ES praktiką.

REZULTATAI:

 • Projekto metu įvyko septynios misijos, kurios aprėpė geležinkelių ir automobilių transporto saugos, maršrutų planavimo bei saugios laivybos sektoriaus klausimus. Moldovos ekspertams pristatyta Lietuvos patirtis ir procesai, įgyvendinti prisijungiant prie Europos Sąjungos, pasidalinta gerąja patirtimi, sukaupta narystės ES laikotarpiu;
 • Vizitų Lietuvoje metu svečiai teoriškai ir praktiškai susipažino su Lietuvos transporto sistemos struktūromis bei funkcijomis;
 • Atlikta Moldovos geležinkelių ir automobilių transporto, autobusų eismo tvarkaraščių reguliavimo teisės aktų analizė, parengtos gairės dėl reguliavimo institucijų veikimo.

 

Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

19 701,46 EUR

 (2017 m. - 3 500 EUR;

2018 m. - 16 201,46 EUR)

 Regioninis projektas

TIKSLAS: dalijantis LR Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas (jame dalyvavo Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismų teisėjai), kurio metu buvo pateikta informacija apie iššūkius, patiriamus užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą;
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo parengtas ir projekto partnerių užpildytas klausimynas, skirtas identifikuoti egzistuojančias su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias pagrindines konstitucinės justicijos institucijoms kylančias problemas;
 • Suorganizuotas konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame pristatytas bendras leidinys (inter alia bendra ataskaita) dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo, aptartos sritys, kuriose tikslinga stiprinti konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį, aptarti galimi probleminių aspektų sprendimo variantai, pristatyta aktuali Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų patirtis.

Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas

VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai

30 171,35 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos institucijų, atsakingų už Asociacijos susitarimu įgyvendinimo koordinavimą valstybiniu lygiu, taip pat šiose institucijose dirbančių valstybės tarnautoju gebėjimu stiprinimas, ypač derinant teisę ir koordinuojant Asociacijos susitarimų įgyvendinimą, skatinant trišalį bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir bendrą įgyvendinimo problemų sprendimą.

REZULTATAI:

 • Suteiktos 23 darbo dienų projekto eksperto Klaudijaus Manioko konsultacijos Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos valstybės institucijoms, organizuojant keturis vizitus į asocijuotąsias šalis (1 į Gruziją, 1 į Moldovą, 2 į Ukrainą). Asocijuotosioms šalims pristatyta Rytų Partnerystės valstybių ryšių su ES ir modernizacijos perspektyvų analizė (veikla kofinansuojama projekto „EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership countries: An Inside-out Analysis and Strategic Assessment“).
 • Suorganizuotas trijų dienų trišalis renginys „2nd Association Exchange Forum” („2-asis Asociacijos mainų forumas“), kuriame dalyvavo 121 dalyvis. Forumą organizuojant kartu su partneriais IRF /Civic Synergy projektu ir kofinansuojant URM VB projekto lėšomis, veikla įgyvendinta daug didesne apimtimi nei planuota (planuota - 60 dalyvių).
 • Parengtas ir „2-ajame Asociacijos mainų forume“ pristatytas politikos dokumentas „Enhanced Dialogue with the Associated EaP Trio: joining forces towards AA/DCFTA Implementation and further integration into the EU“, kuriuo apibendrinta trišalė patirtis ir sukurtos geresnės prielaidos nuolatiniam dialogui tarp asocijuotų šalių.

 

 

Demokratija ir pilietinė visuomenė

Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras

12 870,19 EUR

2018 - 5 932,19 EUR

2019 – 6 938 EUR

 

TIKSLAS: parengti ir įgyvendinti antikorupcinio švietimo priemones bendrojo lavinimo mokyklai.

REZULTATAI:

 • Parengtas antikorupcinio švietimo modulis. Pademonstruota galimybė šią temą nagrinėti ne tik formaliajame, bet ir neformaliajame švietime; Lietuvos eksperto vizito Moldovoje metu aptartos rengiamo antikorupcijos modulio integravimo į formaliojo ugdymo turinį galimybės, dalytasi antikorupcinio švietimo patirtimi;
 • Pristatytas antikorupcinio švietimo modulis, antikorupcinio ugdymo problematika ir turinys (dalyvavo 16 mokytojų);
 • Pradėtas burti institucinio ir asmeninio tarpusavio konsultacijų tinklas;
 • Parengtas pranešimas apie projekto įgyvendinimą žurnale „Didactica Pro...“ birželio mėn. Nr. 3 (109).

Rytų partnerystės šalių informacinės aplinkos tobulinimo programa

Vilniaus politikos analizės institutas

14 000 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei ryšius su ES Rytų partnerystės šalimis (Gruzija, Moldova, Ukraina) per nepriklausomos informacijos sklaidą, pasitelkus šiuolaikinius sprendimus.

REZULTATAI:

 • Sukurta platforma automatizuotai informacijos paieškai ir analizei apie aktualius įvykius Rytų partnerystės šalyse, leidžianti ieškoti tekstų pagal pasirinktus raktažodžius internetinėje spaudoje ir pasirinktuose socialinės medijos puslapiuose. Surinkta informacija išanalizuota kiekybiniais ir kokybiniais metodais;
 • Sukurtas dezinformacijos stebėsenos ir analizės įrankis, jo pagalba gauti duomenys analizuojami ir pateikiami plačiajai visuomenei suprantama forma. Parengta ir paskelbta apie 50 tekstų dezinformacijos tema su vizualizacijomis, jais pasidalyta socialiniuose tinkluose. Jie taip pat išversti į anglų ir rusų kalbas ir išsiųsti paskelbimui partneriams užsienyje. Parengti, paskelbti ir išversti 4 didesnės apimties straipsniai dezinformacijos tema;
 • Sukurtas klasteris su think-tank iš Rytų partnerystės šalių (Foreign Policy Council „Ukrainian Prism“ iš Ukrainos, Media Development Foundation iš Gruzijos, Development and Social Initiatives iš Moldovos), tiriantis ir besidalijantis dezinformacijos tyrimais bei kita su tuo susijusia informacija. Pasidalyta, išversta į kitas kalbas, paskelbta visa eilė straipsnių bei įrašų socialinėse medijose, taip pat ir kitokio pobūdžio su šia tema susijusiais tekstais;
 • Surengta visos dienos tarptautinė konferencija – diskusijų platforma tema „Dezinformacijos menas: išmoktos pamokos ir ateities iššūkiai“, kurioje aktyviai dalyvavo ir dalijosi patirtimi bei patarimais Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, įskaitant klasterio atstovus iš Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos.

Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir įtinklinimas

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

19 999,90 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Stiprinti jaunų žurnalistų, ypač dirbančių regionuose ar konfliktinėse zonose, žurnalistinio darbo kompetenciją ir juos įtinklinti, siekiant prisidėti prie Gruzijos ir Moldovos žiniasklaidos lauko kokybės.

REZULTATAI:

 • Suorganizuoti dviejų su puse dienų jaunų žurnalistų (besimokančių ar neseniai pradėjusių dirbti žurnalistinį darbą) mokymai Tbilisyje (15 dalyvių) ir Kišiniove (16 dalyvių). Mokymų metu žurnalistai buvo supažindinti su 1) Lietuvos veiksmais kovojant su priešiška propaganda bei kaip į tai įsitraukia Lietuvos medijos; 2) Interviu kaip žurnalistinio darbo instrumentu bei interviu technikų naudojimo ypatybėmis.
 • Surengta penkių dienų jaunų žurnalistų iš Gruzijos ir Moldovos stažuotė (angl. study trip) Lietuvoje. Grįžę į savo gimtąsias šalis jauni žurnalistai turės galimybę pritaikyti gautas žinias kuriant bei vystant savo šalies atsakingos žurnalistikos aplinką, gerinant jos kokybę bei palaikant pilietinės visuomenės įsitraukimą į šiuos procesus.
Visuomenės atminties kultūra demokratijos transformacijos metu: gerosios patirties mainai ir sklaida tarp Lietuvos ir Moldovos Socialinės istorijos institutas ProMemoria

8 069,61 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Totalitarinių režimų ir represijų Moldovoje tyrimai ir jų pristatymas visuomenei, pilietinės visuomenės savimonės ugdymas sudarant sąlygas susipažinti ir gilintis į istorinę atmintį.

REZULTATAI:

 • Lietuvos ekspertų vizito į Kišiniovą bei Moldovos ekspertų vizito į Lietuvą metu perduotos Lietuvos specialistų žinios ir patirtis istorinių šaltinių ir dokumentų tyrimų, jų apsaugos srityje;
 • Vizito Lietuvoje metu Moldovos ekspertai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Pokarinės sovietų deportacijos vidurio ir rytų Europoje (1945-1956)“ bei valstybinėse Adolfo Ramanausko – Vanago laidotuvėse;
 • Nacionaliniame Moldovos istorijos muziejuje atidaryta paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“, parodos ekspozicija pristatyta ir kituose muziejuose, atidarymo metu organizuojant diskusijas, susijusias su parodos tema;
 • parengta ir suformuota muziejų ekspozicija „Besarabijos sovietizacija. Represijos ir masinės deportacijos Moldovos TSR (1940-1941, 1944-1989)“. Parodą planuojama atidaryti 2019 m. gegužę, Nacionaliniame Moldovos istorijos muziejuje;
 • Kišiniove suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Komunizmo nusikaltimai Rytų Europoje: problemos ir pasiekimai tyrimų perspektyvoje“, kurioje dalyvavo ekspertai iš Lietuvos, Rumunijos, Moldovos;
 • Projekto metu įgyvendintos veiklos sukūrė galimybę ir paskatino Moldovos piliečius kalbėti ir permąstyti pilietinės visuomenės vaidmenį istorinės atminties formavime bei Europos atminties kultūros puoselėjime demokratinių reformų perspektyvoje.
Mobilioji žurnalistika vaikams Dumitru Stoianov 4 602,16 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Jaunų, aktyvių Moldovos piliečių įgalinimas mąstyti kritiškai, suteikti supratimą apie naująsias medijas, išmokyti jomis naudotis ir per tai paskatinti jaunimą prisidėti prie Moldovos visuomenės gerovės.


REZULTATAI:

 • 18 moksleivių ir studentų supažindinti su video žurnalistikos pagrindais ir išmokyti naudotis naujais media įrenginiais (išmaniaisiais telefonais, redagavimo programine įranga ir t.t.) darbui kuriant aukštos kokybės video žurnalistiką;
 • Daugiau kaip 10 moksleivių ir studentų aktyviai įsitraukė į video naujienų, reportažų, istorijų, interviu ir tyrimų kūrimo procesus;
 • Nufilmuota (naudojant išmaniuosius telefonus ir jų priedus) ir suredaguota 12 video naujienų, istorijų, reportažų, interviu ir tyrimų, iš kurių 8 paskelbti projekto internetiniame puslapyje bei kitose platformose: YouTube kanale, Facebook ir Instagram; pasiekta auditorija – daugiau nei 100 tūkst. vartotojų;
 • Sukurta ir įgyvendinta viena kampanija Projekto tęstinumui (pateikta projekto paraiška fondui).
 Žurnalistai viešojo intereso ir valdžios institucijų atvirumo Gagaūzijoje gynime Viešoji asociacija „Media birlii – Uniuna Media“ 5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Demokratinių instrumentų, leidžiančių laisvą prieigą prie informacijos, formavimo skatinimas, valdžios įstaigų atvirumo, profesionalios, faktais ir duomenimis pagrįstos žurnalistikos formavimas, žurnalistinių tyrimų aktyvumo skatinimas.

REZULTATAI:

 • Surengti ir pravesti mokymai žurnalistams temomis: „Žurnalistinis tyrimas“, „Faktų žurnalistika“, „Žurnalistinio darbo teisiniai pagrindai“ (60 asmenų);
 • Įgyvendintas konkursas tiriamosios žurnalistikos temomis;
 • Atlikti ir publikuoti du žurnalistiniai tyrimai (vienas jų – gagaūzų kalba);
 • Suformuotas vietinis spaudos klubas ir surengti 5 susitikimai su Gagaūzijos valdžios įstaigų atstovais, paskatinę plėsti kontaktus tarp valdžios atstovų ir vietos žurnalistų.
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas Institucija Nacionalinė biblioteka – potencialas ir galimybės Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 9 244 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Lietuvos nacionalinės bibliotekos patirčių pasidalinimas su Moldovos nacionaline biblioteka siekiant pagerinti informacinių, kultūrinių, intelektinių, edukacinių, skaitmeninimo veiklų kompetencijas ir paslaugų teikimą bendruomenei.

REZULTATAI:

 • Įgyta kompetencija ir perimta patirtis informacinių, kultūrinių, intelektinių, edukacinių ir skaitmeninimo veiklų ir paslaugų teikimo įgyvendinimo srityse;
 • Įvykdytos seminarų ir dirbtuvių metu suformuluotos užduotys – situacijos analizė, tolimesnių veiklų planas.
 • Moldovos nacionalinės bibliotekos (toliau – MNB) darbuotojams (Lietuvoje) pristatyta Lietuvos nacionalinės bibliotekos (toliau –  LNB) informacinių, kultūrinių, intelektinių, edukacinių, skaitmeninimo veiklų ir paslaugų teikimo organizavimo ir įgyvendinimo sistema;
 • MNB darbuotojai parengė situacijos analizes, pasiūlymus pagal seminare išdėstytą medžiagą bei įgytas patirtis dirbtuvėse. Suformuluotos ir įvykdytos užduotys. Siekiant įvertinti LNB patirčių pritaikomumą, suorganizuotas išvažiuojamasis seminaras į MNB;
 • Parengtos išvados ir rekomendacijos dėl informacinių, kultūrinių, intelektinių, edukacinių, skaitmeninimo veiklų ir kitų paslaugų teikimo organizavimo ir įgyvendinimo MNB.
Moldovos nacionalinės maisto saugos agentūros gebėjimų stiprinimas prekybos paukštiena ir kiaušiniais į Europos Sąjungą srityje Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 7 772,88 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Moldovos nacionalinės maisto saugos agentūros gebėjimų stiprinimas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Moldovos Asociacijos sutartį paukštienos ir kiaušinių maisto saugoje.


REZULTATAI:

 • Įvertinta penkių Moldovos paukštienos ir kiaušinių gamybos įmonių atitiktis ES teisės aktų reikalavimams gyvūnų sveikatos, gerovės ir maisto saugos srityse, parengtos rekomendacijos;
 • Moldovos nacionalinės maisto saugos agentūros specialistai supažindinti su Lietuvos paukštienos ir kiaušinių gerąja gamybos praktika ir ES reikalavimų praktiniu įgyvendinimu;
 • Įvertinti Moldovos respublikinio veterinarijos diagnostikos centro gebėjimai identifikuoti salmoneles ir nustatyti jų serologinį tipą, parengtos rekomendacijos darbui pagerinti;
 • Du Moldovos respublikinio veterinarijos diagnostikos centro specialistai pakėlė kvalifikaciją Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų laboratorijoje salmonelių identifikavimo ir jų serologinio tipo nustatymo klausimais

Regionų plėtra ir savivaldos stiprinimas

Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

24.830,36 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Skatinti Moldovos ir Gruzijos regionų vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą.


REZULTATAI:

 • Surengtas pažintinis trijų dienų vizitas Moldovos Jalovenio ir Gruzijos Achmetos rajonų savivaldybių atstovams – po 10 žmonių iš kiekvienos šalies (iš viso 20 žmonių), kurio metu buvo aplankyti Panevėžio rajono savivaldybėje sėkmingai įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami ES lėšomis finansuojami projektai, savo veiklą sėkmingai vystantys ūkininkai bei įmonės, surengta edukacinė programa Upytės tradicinių amatų centre;
 • Pravesti 2x6 ak. val. mokymai Moldovos Jalovenio rajono savivaldybėje (iš viso 50 žmonių) ir 2x6 ak. val. mokymai Gruzijos Achmetos rajono savivaldybėje (iš viso 50 žmonių) žemės ūkio produkcijos gamintojams, ūkininkams, kaimo gyventojams apie verslo planų kūrimą, nuosavo verslo administravimą, asociacijų žemės ūkio srityje steigimą, jų formas bei privalumus, bendradarbiavimo galimybes, apie konkurencingumą, įėjimą į naujas rinkas, smulkaus verslo žemės ūkio srityje finansavimo bei patekimo į Europos Sąjungos rinką galimybes. Parengti pavyzdiniai verslo planai;
 • Pasirašyti raštai dėl tolimesnio bendradarbiavimo ryšių įvairiose srityse stiprinimo ir kitų tarptautinių projektų įgyvendinimo su Moldovos Jalovenio bei Gruzijos Achmetos rajono savivaldybėmis.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

 

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų tarnybos (CSEST) pajėgumų stiprinimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 9 780,44 EUR

TIKSLAS: Kelti Moldovos CSEST Mokymo centro specialistų kompetenciją, rengiant modulines mokymo programas, tuo stiprinant pasirengimą reaguoti į galimus pavojus ir ekstremaliąsias situacijas.

REZULTATAI:

 • 2017 m. liepos 10-14 d. Lietuvos ekspertai vyko į Moldovos Respubliką susipažinti su Moldovos Respublikos teisine baze ugniagesių gelbėtojų nuotoliniam mokymui organizuoti ir apmokyti Moldovos CSESC ekspertus rengti modulines programas. Susitikimo metu Lietuvos delegacija buvo supažindinta su Moldovos Respublikos teisine baze, šiuo metu galiojančia ugniagesio gelbėtojo mokymo programa;
 • Buvo organizuotas 3 dienų praktinis seminaras „Modulinių mokymo programų rengimas“, kurio metu buvo pristatytos Lietuvos Respublikos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų ir civilinės saugos specialistų parengimo sistema, buvo diskutuota praktiniais seminaro klausimais, taip pat, pristatyti Lietuvos Respublikos ugniagesių gelbėtojų parengimo, mokymo modulių sudarymo principai, mokymo taksomijos. Seminaro dalyviai išbandė programos rengimo etapus, kurių pabaigoje vyko jų aptarimai bei Lietuvos ekspertų patarimai;
 • 2017 m. spalio 9 – 13 d. 5 (penkių) asmenų Moldovos CSEST delegacija lankėsi Lietuvos Respublikoje ir susipažino su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų parengimo ir veiklos organizavimu;
 • Vizito metu delegacija buvo supažindinta su Mokykla, jos praktinio parengimo baze, pagrindiniais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų parengimo etapais;
 • Moldovos CSEST mokymo centrui nupirktos ir padovanotos dvi interaktyvios lentos su kompiuteriais ir įranga ugniagesio gelbėtojo teoriniam mokymui.
 
Moldovos muitinės tarnybos institucinių gebėjimų stiprinimas Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos 12 252,96 EUR

TIKSLAS: Suteikti paramą Moldovos muitinės tarnybai, pristatant gerąją ES ir Lietuvos patirtį.

REZULTATAI:

 • Parengta metodinė medžiaga prekių muitinio įvertinimo ir kontrolės, korupcijos prevencijos priemonių sistemos ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo, tarifinio prekių klasifikavimo, muitinės reikalavimus atitinkančios infrastruktūros prekių muitiniam tikrinimui atlikti srityse;
 • Perteiktos teorinės žinios prekių muitinio įvertinimo ir kontrolės, korupcijos prevencijos priemonių sistemos ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo, tarifinio prekių klasifikavimo sistemos ir jos priemonių užtikrinimo tobulinimo, muitinės reikalavimus atitinkančios infrastruktūros prekių muitiniam tikrinimui atlikti srityse;
 • Perteiktos praktinės žinios prekių muitinio įvertinimo ir kontrolės, korupcijos prevencijos priemonių sistemos ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo, tarifinio prekių klasifikavimo sistemos ir jos priemonių taikymo, muitinės reikalavimus atitinkančios infrastruktūros prekių muitiniam tikrinimui atlikti kūrimo srityse;
 • Parengtos rekomendacijos prekių muitinio įvertinimo ir kontrolės, korupcijos prevencijos priemonių sistemos ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo, tarifinio prekių klasifikavimo ir kontrolės sistemos tobulinimo, muitinės reikalavimus atitinkančios infrastruktūros prekių muitiniam tikrinimui atlikti kūrimo srityse.
 
Parama Moldovos viešajam sektoriui kovoje su finansiniais nusikaltimais, sukčiavimu ir korupcija Specialiųjų tyrimų tarnyba 6 396,90 EUR

TIKSLAS: Sumažinti korupcijos mastą sustiprinant Moldovos nacionalinio antikorupcijos centro (toliau – NAC) administracinius ir institucinius gebėjimus.

REZULTATAI:

 • Per 3-jų dienų mokymus buvo apmokyti 25 NAC pareigūnai Moldovoje;
 • Surengti 3-jų dienų mokymai 4-iems NAC pareigūnams Vilniuje.
 
Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Moldovos regionų vystymuisi Programos „Leader“ ir žemdirbių metodikos centras 9 986,14 EUR

TIKSLAS: Skatinti Moldovos regionų vystymąsi bei demokratinės pilietinės visuomenės raidą.

REZULTATAI:

 • Iš tikslinio Žemutinio Pruto slėnio regionų savivaldybių atrinkta po 1-2 atstovus. Iš viso atrinkti 25 asmenys, įeinantys į Žemutinio Pruto vietos veiklos grupę;
 • Parengta kaimo plėtros specialistų rengimo įvadinio mokymo programa ir mokymo metodinė medžiaga LEADER metodo įgyvendinimo ir vietos plėtros projektų rengimo bei įgyvendinimo tematika;
 • Apmokyti 25 asmenys 3 dienų įvadiniuose kaimo plėtros specialistų rengimo mokymuose Moldovoje;
 • Suteikta 700 Eur parama mažos vertės bandomųjų projektų įgyvendinimui, viso - 5 projektai;
 • Suorganizuotas vienas 5 dienų pažintinis vizitas apmokytiems kaimo plėtros specialistams Lietuvoje. Pažintinio vizito dalyvių skaičius - 9 asm. Vizito dalyviai lankėsi Zarasų, Molėtų ir Trakų rajonuose bei Trakų ir Vilniaus miestuose. Jie susitiko su 2 rajonų VVG pirmininkais (Zarasų ir Trakų), aplankė 3 kaimo bendruomeninių organizacijų projektus, 5  verslo/socialinių verslų/amatų objektus, 5 turizmo objektus.
 
Žaliavinio pieno ir pieno produktų valstybinė kontrolės sistema Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 9 901,13 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Stiprinti žaliavinio pieno ir pieno produktų valstybinę kontrolės sistemą Moldovoje.

REZULTATAI:

 • Pravesti mokymai tema „Žaliavinio pieno valstybinė kokybės ir saugos kontrolės sistema ES valstybių narių Gerosios praktikos pagrindu“ Moldovos Respublikos atsakingiems darbuotojams;
 • Ištirti pieno produktų mėginiai akredituotoje Lietuvos laboratorijoje – Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute;
 • Suorganizuotas Moldovos laboratorijos specialistų mokomasis vizitas į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą.
 
Kartu prisitaikant prie klimato pokyčių Unghenio m. savivaldybė 7 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti visuomenės švietimą apie prisitaikymą prie klimato kaitos.

REZULTATAI:

 • Daugiau nei 30 000 Unghenio gyventojų supažindinti su veiksmais ir priemonėmis klimato kaitos poveikio švelninimui vietos lygmenyje bei paskatinti tas priemones taikyti;
 • 56 Unghenio mokytojai, privačių ir valstybės įstaigų vadovai, valstybės tarnautojai apmokyti darbui su moksleiviais ir visuomene klimato kaitos temomis;
 • 1059 moksleiviai iš Unghenio supažindinti su klimato kaitos priežastimis ir neigiamu poveikiu vietos bet globaliu lygmeniu;
 • Gerosios praktikos pavyzdžiai iš Joniškio r. sav. administracijos veiklų (energijos taupymo rezultatai po daugiabučių renovacijos ir klimato kaitos poveikio švelninimo priemonės, Unghenio miesto energetikos komiteto suformavimas, memorandumas tarp Joniškio ir Unghnenio miesto savivaldybių administracijų);
 • Parengti 5 pranešimai spaudai, 6 straipsniai, 1 TV reportažas, reklaminė kampanija projekto tema miesto 4 LED ekranuose, sukurta ir išplatinta 2000 informacinių brošiūrų.
 
Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ 15 804,06 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: padėti ES Rytų partnerystės šalims – Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai – stiprinti įstatymų leidžiamosios valdžios veiklos efektyvumą atstovaujant piliečių interesams.

REZULTATAI:

 • Lapkričio 6-10 d. įvyko mokomasis vizitas (8 dalyviai, vizito trukmė – 3 darbo dienos), kurio metu Gruzijos ir Moldovos parlamentarai bei Ukrainos parlamento pirmininko ir ministro pirmininko tarnybų atstovai pagal projekto paraiškoje numatytas gaires turėjo trijų dienų programą apie Lietuvos Europos integracijos patirtį;
 • Mokomojo vizito metu Rytų partnerystės valstybių parlamentų nariai turėjo galimybę tobulinti gebėjimą savarankiškai generuoti inovatyvius su vizito tema susijusius sprendimus, įgyti trūkstamus parlamentiniam darbui būtinus įgūdžius, pagilino partinio dalyvavimo, ypatingai politinės ideologijos, įgūdžius, pagerinti tarp-partinius ryšius su savo šalies, kitų Rytų partnerių ir Lietuvos parlamentarais, įgyti gebėjimų kokybiškai bendrauti su savo tiesioginiais rinkėjais. Šie įgūdžiai tiesiogiai prisideda prie jų darbo įgyvendinant reformas ir Asociacijos sutartis su ES.
 
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

20 000 EUR

(2017 m. – 3 500 EUR;

2018 m. – 16 500 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: dalijantis LR Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą.

REZULTATAI:

 • Projekte dalyvaujančių konstitucinės justicijos institucijų pateikta informacija apie patiriamus iššūkius užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą parengta aptarimui parengiamajame Vilniaus forumo susitikime;
 • Aptarus projekto partnerių pateiktą informaciją apie iššūkius užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą, taip pat susipažinus su aktualioje srityje atliktų tyrimų išvadomis dėl regione patiriamų iššūkių, parengiamojo Vilniaus forumo susitikimo metu identifikuotos tos su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusios sritys, kuriose turėtų būti stiprinamas valstybių partnerių konstitucinės justicijos institucijų vaidmuo ir kuriose atitinkamai aktualiausia pasidalinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir projekto partnerių užsienio konstitucinės justicijos institucijų sukaupta patirtimi.
 
Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“

98 017,69 EUR

(2016 m. - 54 264,49 EUR;
2017 m. - 43 753,20 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas Europos integracijos valdymo srityje, o taip pat Europos Sąjungos institucijų supratimo didinimas apie veiksmingą paramą asociacijos sutarčių su šiomis valstybėmis įgyvendinimui.

REZULTATAI:

 • Suteiktos ilgalaikio (D. Žeruolis – 29 d.d.) ir trumpalaikių (N. Udrėnas, K. Maniokas, T. Šliogeris, N. Viršilienė – 56 d.d.) Lietuvos ekspertų konsultacijos Europos integracijos horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais;
 • Vykdytos vietinių ekspertų (28 d.d.) konsultacijos rengiant teisinio reglamentavimo atitikties metodiką Ukrainos įmonėms, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties/DCFTA reikalavimus ir didinant Ukrainos potencialą eksportuoti  į ES šalis tekstilės pramonėje.
 
Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)

29 640,42 EUR

( 2016 m. - 19 640,42 EUR;

2017 m. - 10 000 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos tobulinimo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

REZULTATAI:

 • sustiprinti Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (58 asmenys);
 • sustiprinti Moldovos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (32 asmenys);
 • suteikta ekspertinių konsultacijų Gruzijos ir Moldovos institucijų (po 200 val.), susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovams;
 • Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovai, dalyvavę vizite Lietuvoje – 6 asmenys.
 
Inovatyvių sprendimų diegimo civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Moldovoje ir Gruzijoje skatinimas Panevėžio rajono savivaldybės administracija 10 592,85 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: pagerinti administracinius ir institucinius gebėjimus Gruzijos ir Moldovos savivaldybėse, supažindinant su inovatyviais sprendimais, įdiegtais civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Lietuvoje.

REZULTATAI:

 • 54 (iš planuotų 40) konferencijos dalyvių supažindinti su Lietuvoje įdiegtais inovatyviais pasiekimais civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse;
 • 9 (iš planuotų 10) Achmetos ir Jalovenio savivaldybių darbuotojų apmokyti projektų rengimo pagrindų, susipažino su paramos fondų paieškos sistemomis;
 • Parengtas rekomendacijų ir veiksmų planas tarp Panevėžio rajono ir Moldovos Jalovenio ir tarp Panevėžio rajono ir Achmetos savivaldybių;
 • Parengtas 1 straipsnis Panevėžio rajono spaudoje;
 • Informaciniai pranešimai paskelbti savivaldybių interneto svetainėse;
 • Parengti 2 informaciniai lankstinukai apie ES lėšomis Lietuvoje įdiegtas inovacijas po vieną civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityje (rusų ir anglų kalbomis).
 
Parama pilietinei visuomenei ir visuomenės informavimas Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir įtinklinimas VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ 18 870,57 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: stiprinti jaunų žurnalistų kompetenciją ir gebėjimus, siekiant gerinti žurnalistikos kokybę Gruzijoje ir Moldovoje.

REZULTATAI:

 • Mokymus sėkmingai išklausė 30 dalyvių iš Gruzijos ir Moldovos, taip pat ir probleminių regionų;
 • Jiems perduota Lietuvos patirtis žurnalistinio darbo srityje bei Rusijos propagandos tyrimuose;
 • Į mokymus įtraukti valstybių partnerių lektoriai;
 • Publikuoti 9 tiriamieji straipsniai aktualiomis temomis Gruzijoje ir Moldovoje;
 • Dalyvavimą projekte tęsusių žurnalistų gebėjimai buvo sustiprinti praktine veikla bei užtikrinant vietos partnerių ir RESC ekspertų mentorystę.
 
Švietimas Geresnė mokykla - geresnei ateičiai Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 8 250 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Gerinti socialinę aplinką Ungheni regiono mokyklose siekiant užtikrinti geresnes sąlygas vaikų vystymuisi ir raidai.

REZULTATAI:

 • 53 Unghenio regiono mokytojai pakėlė savo kompetenciją, įgydami žinių ir gebėjimų taikyti neformalaus ugdymo metodus savo darbe;
 • 60 Unghenio regiono švietimo specialistų susipažino su Lietuvos patirtimi vaikų gerovės bei socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymo srityje;
 • 41 Unghenio moksleivis dalyvavo mokymuose, įgijo naujų žinių, praplėtė akiratį ir išsiugdė kompetencijas, reikalingas norint tapti aktyviais piliečiais ir naudingais bendruomenės nariais.
 
Mokyklos virtuvės renovacija Viešoji institucija „Adrian Paunescu“ gimnazija (buv. „Cazantesi gimnazija“) 4 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Skatinti sveiką gyvenimo būdą sukuriant tinkamas maisto gamybos sąlygas moksleiviams Cazanesti gimnazijoje.

REZULTATAI:

 • Pagilintos projekto veiklose dalyvavusių bendruomenės narių žinios apie sveiką gyvenseną ir mitybą, sustiprinti bendruomenės narių ryšiai ir partnerystė;
 • Užtikrintos higieniškos maisto gaminimo sąlygos mokyklos valgykloje (pagerinta infrastruktūra - nupirkta nauja profesionali viryklė; šaldytuvas su šaldikliu, 2 stalai su nerūdijančio plieno stalviršiais maisto ruošimui; du stalai su praustuvėmis; džiovykla indams; lentynos; dviguba praustuvė; nerūdijančio plieno indai – prikaistuviai, keptuvės; dubenys, peiliai ir kt.;
 • Pravesti mokymai valgyklos personalui;
 • Tinkamos dietos parinkimas ir laikymasis mokyklos moksleivių mityboje.
 
GirlsGoIT Autumn Bootcamp programa NVO Tekedu (Asociata pentru Dezvoltarea technologiilot Informationale EDUCAT) 4 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Jaunų moterų įgalinimas per technologijas ir papildomo švietimo galimybių užtikrinimą.

REZULTATAI:

 • 68 merginos iš 11 Moldovos regionų (Chisinau, Ungheni, Calarasi, Orhei, Rezina, Dubasari, Salcuta, Stefan Voda, Comrat, Hincesti, Soroca ir Straseni) įgijo išorinio (front-end) ir vidinio (back-end) programavimo pagrindus bei sukūrė nedidelius projektus;
 • GirlsGoIT skyrius įkurtas Padnestrės Dubasari mieste ir 7 merginos nuo 16 iki 20 metų apmokytos programavimo;
 • Padnestrės Bender mieste užmegztas kontaktas ir pasirašyti ketinimų dokumentai dėl GirsGoIT veiklų 2018 m.
 
Pagerinti sanitarijos ir higienos sąlygas vaikams Avdarmos k. vaikų daržellis „Ivushka“ 3 248,68 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Infrastruktūros gerinimas, siekiant sukurti tinkamas sanitarijos ir higienos sąlygas Avdarmos k. (Gagaūzija) vaikų darželio auklėtiniams.

REZULTATAI:

 • Renovuotas sanitarinis mazgas;
 • Įrengta geriamo vandens sistema, 65 vaikai turės galimybę gerti tinkamos kokybės vandenį
 • Darželinukai ir jų tėvai susipažindinti su asmens higienos svarba.
 
Pilietinės visuomenės stiprinimas Youth is the European Future of Moldova Viešoji įstaiga „Media birlii - Uniuna Media“ 2 986,87 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Suorganizuoti informacinę kampaniją jaunimui Gagaūzijoje apie Europos integraciją ir europines vertybes, siekiant skatinti teigiamą požiūrį į Europos Sąjungos-Moldovos Asociacijos sutartį ir jos įgyvendinimą.

REZULTATAI:

 • Sukurtos penkios TV programos „Jaunimas – Moldovos ateitis“;
 • Reportažai vietos žiniasklaidoje europine tematika ir tokių reportažų kūrimo skatinimas;
 • 15 žurnalistų išmokyti rengti profesionalius reportažus apie jaunimą;
 • Skirtingose žiniasklaidos priemonėse paskelbta 10 straipsnių Europos integracijos tema;
 • Apdovanoti 4 žurnalistai, paskelbę geriausią informacinę medžiagą jaunimo ir Europos tema.
 
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas padedant, įgyvendinti su ES-Moldovos Asociacijos sutarties įgyvendinimu susijusias reformas

Moldovos inovacijų ir technologijų sklaidos agentūros gebėjimų stiprinimas, skatinant inovatyvios Moldovos verslo ir mokslo bendruomenės integracija į ES inovacijų erdvę

Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas

(VITP)

9.987, 82 EUR

TIKSLAS: Moldovos ir inovacijų sklaidos agentūros administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, padedant įgyvendinti su ES-Moldovos Asociacijos sutarties įgyvendinimu susijusias reformas.

REZULTATAI:

 • 4 seminarai Kišiniove ir 3 Moldovos regionuose (Strešenis, Hinčeštis, Jalovenis);
 • Parengtas Moldovos inovatyvių įmonių leidinys (150 egz.).

Tolesnė parama Moldovos Respublikos nacionaliniam antikorupcijos centrui (NAC), siekiant sustiprinti korupcijos prevenciją

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

7.582, 19 EUR

TIKSLAS: Sumažinti korupcijos apimtis Moldovoje, sustiprinant NAC institucinius ir administracinius gebėjimus.

REZULTATAI:

 • Sustiprinti 15 apmokytų NAC specialistų gebėjimai rengiant kovos su korupcija programas, išmokyti antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktus ir teisės aktų projektus, nustatyti ir įvertinti rizikingiausius korupcijos požiūriu sritis ir sektorius ir t.t.;
 • Išversti į rusų k. ir NAC naudojimui pateikti metodiniai dokumentai.

Moldovos muitinės gebėjimų stiprinimas, taikant gerąją Europos Sąjungos muitinio tikrinimo praktiką pasienio ir vidiniuose muitinės postuose

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

12.208,77 EUR

TIKSLAS: Perteikti žinias Moldovos muitinės tarnybos pareigūnams, kas sudarys prielaidas sustiprinti institucinius gebėjimus muitinio tikrinimo srityje, prisidedant prie Moldovos muitinės modernizavimo ir euro-integracinių siekių rėmimo.

REZULTATAI:

 • Atlikta Moldovos muitinėje taikomų teisės aktų muitinio tikrinimo klausimais pasienio ir vidiniuose postuose analizė ir nustatyti jų tobulinimo poreikiai;
 • Pateiktos rekomendacijos muitinės postų optimizavimo, bendravimo su kitomis tikrinimą atliekančiomis institucijomis muitinės postuose, eilių pasienio kontrolės punktuose informacinės sistemos sukūrimo, Moldovos muitinės optimizavimo klausimais.

Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų tarnybos (CSEST) gelbėjimo pajėgumų stiprinimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

6.906,01 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Moldovos CSEST specialistų gebėjimus pasirengti ir reaguoti į galimus pavojus ir ekstremaliąsias situacijas.

REZULTATAI:

 • Identifikuotos pasirengimo (parengties) ekstremaliosioms situacijoms gerinimo galimybės;
 • Sustiprinti 20 Moldovos CSEST specialistų gebėjimai perduodant Lietuvos gerąją patirtį organizuojant darbus ekstremaliųjų situacijų ir eismo įvykių metu.

Valstybės institucijų gebėjimų, susijusių su užkrečiamųjų gyvūnų ligų stebėsena, likvidavimu ir kontrole stiprinimas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

3.696,46 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Stiprinti Moldovos respublikos institucijų gebėjimus Afrikinio kiaulių maro (AKM) prevencijos ir kontrolės srityse.

REZULTATAI:

 • Du Moldovos Respublikos sanitarijos veterinarijos ir gyvūninės kilmės maisto saugos agentūros specialistai išklausė mokymus Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje AKM kontrolės klausimais;
 • Pravesti 2 seminarai 83-ims Moldovos Respublikos veterinarijos specialistams;
 • Specialistai buvo supažindinti su AKM paplitimu ir situacija pasaulyje, pristatyta Lietuvos patirtis, taikomos likvidavimo ir profilaktikos priemonės.

Visuomenės informavimas apie europinės integracijos naudą

Moldovos regionų pilietinės visuomenės informavimas apie eurointegracinių procesų naudą

UAB ,,Consultus Magnus“

9.903,20 EUR

TIKSLAS: Visuomenės Moldovos regionuose informavimas apie europinės integracijos naudą, siekiant sumažinti euroskepticizmą.

REZULTATAI:

 • 3 informaciniai straipsniai vietiniuose ir regioniniuose laikraščiuose;
 • 6 informaciniai audio siužetai vietiniame ir regioniniame radijuje;
 • 1 informacinis video siužetas ir 2 informacinės laidos vietinėje ir regioninėje televizijoje;
 • 1 informacinis straipsnis ir 1 informacinė laida vietiniame ir regioniniame internetiniame portale, skirta pozityvios nuomonės apie ES formavimui.

Investuokime į jaunimą!

Moldovos Respublikos rajonų tarybų sąjunga

3.472,85 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Didinti visuomenės informuotumą apie eurointegracijos privalumus skatinant jaunimo dalyvavimą.

REZULTATAI:

 • Surengtas nacionalinis rašinių europinės integracijos tematika konkursas;
 • 5 konkurso laimėtojai vyko į pažintinį vizitą į Lietuvą, kur apsilankė Valstybės pažinimo centre, susitiko su Lietuvos jaunimo tarybos, Savivaldybių asociacijos, NVO „Europos namai“ ir kitų organizacijų atstovais;
 • Kartu su Lietuvos jaunimu interaktyviose sesijose diskutavo apie jaunimo dalyvavimo svarbą bei galimybes sprendimų priėmimo procesuose, aptarė kitus jaunimui aktualius ES darbotvarkės klausimus.

 

Švietimas

Europos Sąjungos vertybių sklaida Moldovos jaunimo tarpe – Europa jaunimui (III dalis)

Irina Caisin

Youth Governing Institute

2.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Didinti pažinimą ir Moldovos jaunimo informuotumą apie Europos Sąjungą, skatinti jaunimo aktyvumą.

REZULTATAI:

 • Pagilintos jaunimo (apie 30 dalyvių) žinios apie ES vertybes, principus ir naudą. Sustiprintas jaunų žmonių Euro-pozityvus požiūris;
 • Vyresniųjų klasių moksleiviai bei studentai dalyvavo neformaliose akademijos diskusijose, susitiko su Moldovos užsienio reikalų ir Europos integracijos ministerijos pareigūnais ir užsienio šalių diplomatais;
 • Akademijos dalyviams ir rajonuose aplankytoms mokykloms išplatintas informacinis vadovas apie ES;
 • Didesnio ES matymo skatinimas kaimiškose Moldovos bendruomenėse.

Ikimokyklinis ugdymas visiems

Moldovos Avdarma k. vaikų darželis "Ivushka"

3.753,62 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Socialinės aplinkos „Ivushka“ vaikų darželyje (Avdarma kaimas, Gagauzija) gerinimas siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas vaikų vystymuisi ir raidai.

REZULTATAI:

 • Avdarma k. darželyje įsteigtas Vaikų raidos centras, skirtas teikti pagalbą specialių poreikių vaikams;
 • Atnaujinta ir vaikų lavinimo/mokymosi poreikiams pritaikyta infrastruktūra;
 • Pedagogai apmokyti dirbti su labiausiai pažeidžiamais iki-mokyklinio amžiaus vaikais;
 • Siekiant stiprinti vaikų ir tėvų santykius bei atkreipti dėmesį į vaikų vystymąsi surengtos tematinės konsultacijos jų tėveliams.
Mano mokykla – mano balsas Onesti gimnazija 2.284, 05 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų teisių pažinimo ir užtikrinimo klausimams atokiuose regionuose.

REZULTATAI:

 • Siekiant didinti visuomenės informuotumą apie vaikų teises, daugiau nei 150 vaikų ir jų tėvų išklausė neformalius mokymus apie smurto artimoje aplinkoje pasireiškimą, požymių pažinimą ir prevenciją.
Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumo didinimas Domulgeni k. seniūnija 6.832,71 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Sudaryti tinkamas sąlygas neformaliam vaikų ugdymui ir jų užimtumo skatinimui.

REZULTATAI:

 • Domulgeni kaime įrengta pirmoji gyvenvietėje vaikų žaidimo aikštelė suteikė galimybę 128-iems ikimokyklinio amžiaus vaikams džiaugtis saugia ir jaukia žaidimų erdve. Projektas prisidėjo prie socialinės infrastruktūros gerinimo Moldovos kaimo vietovėse.
Moldova ir Lietuva: akademinės bendruomenės bendradarbiavimo skatinimas Laisvas tarptautinis Moldovos universitetas 8.981,93 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Stiprinant Lietuvos ir Moldovos akademinės bendruomenės bendradarbiavimą prisidėti prie studijų kokybės gerinimo Moldovoje.

REZULTATAI:

 • Atnaujinta universiteto infrastruktūra, įrengta šiuolaikiniams studijų poreikiams pritaikyta auditorija;
 • Suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija, kurioje Lietuvos Mykolo Romerio universiteto atstovė pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais ir skaitė pranešimą;Aptartos tolesnio Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimo perspektyvas, siekiant užtikrinti studijų kokybės tobulinimą Moldovoje
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Europos integracijos vertybių sklaida Moldovos jaunimo tarpe - Europa jaunimui

Youth Govering Institute from Moldova

3.983,42 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Stiprinti jaunų žmonių Euro-pozityvų požiūrį per ES vertybių, principų ir naudos skatinimą. Informuoti jaunus žmones apie ES demokratijos dvasią.

REZULTATAI:

 • Pagilintos Moldovos jaunimo žinios apie ES vertybes, principus ir naudą; didesnis ES matomumas kaimiškose Moldovos bendruomenėse; sustiprintas jaunų žmonių Euro-pozityvus požiūris.

Europos integracijos vertybių sklaida Moldovos jaunimo tarpe - Europa jaunimui

Youth Govering Institute from Moldova

1.350 EUR

TIKSLAS: Stiprinti teigiamą Moldovos jaunimo nuomonę apie ES.

REZULTATAI:

 • Informacinė medžiaga apie ES išplatinta 60 mokyklų ir licėjų;
 • Pagilintos teorinės jaunuolių žinios apie ES.

Valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo stiprinimas įgyvendinant ES-Moldovos Asociacijos sutartį

The Association of Independent TV Journalists of MOLDOVA

3.757 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Stiprinti NVO indėlį į demokratinės visuomenės vystymą; prisidėti prie visuomenės informuotumo didinimo. 

REZULTATAI:

 • Sustiprintas bendravimas tarp valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės skatinant ES ir Moldovos asociaciją; sustiprintas spaudos ir NVO vaidmuo palaikant ir stiprinant demokratiją.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Sveikos ir saugios aplinkos sukūrimas moterims ir vaikams Vorniceni kaimo vaikų darželyje (Straseni rajonas)

Public Association "PORTAL-Vorniceni"

3.998,51 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Suteikti 144 vaikų su tėvais ir 30 moterų, dirbančių Vorniceni darželyje, sveiką ir saugią aplinką šioje švietimo įstaigoje.

REZULTATAI:

 • Vietinės savivaldos ir darželio administracija parengė veiksmų planą, skirtą sveiko gyvenimo būdo skatinimui. 20 moterų turės geresnes darbo sąlygas. Vaikai buvo įtraukti išlaikant sveiką aplinką kaime. Kapitalinis virtuvės remontas žymiai pagerino vaikų mitybą; darbo sąlygas moterims darželyje bei žymiai sumažino elektros energijos suvartojimą.

Geroji patirtis rengiant ir administruojant projektus

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

9.868,21 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Moldovos Jalovenio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimus ir bendradarbiavimo ryšius su vietos amatininkais.

REZULTATAI:

 • Parengta mokomoji seminaro medžiaga;
 • Apmokyta 20 Jalovenio rajono savivaldybės darbuotojų;
 • Surengtas pažintinis vizitas Jalovenio rajono savivaldybės atstovams ir vietos amatininkams.

Moldovos muitinės gebėjimų stiprinimas, taikant gerąją Europos Sąjungos muitinio tikrinimo praktiką pasienio ir vidiniuose muitinės postuose

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

12.127,35 EUR

TIKSLAS: Perteikti Moldovos muitinės tarnybos pareigūnams žinias, kas sudarys prielaidas sustiprinti institucinius gebėjimus muitinio tikrinimo srityje, prisidedant prie Moldovos muitinės modernizavimo ir euro-integracinių siekių rėmimo.

REZULTATAI:

 • Pagilintos teorinės žinios muitinio tikrinimo postų srityje;
 • Supažindinta su pasienio kontrolės punktų veikla, bendru darbu su kitomis institucijomis, pademonstruotas muitinio tikrinimo procesas, taikomų informacinių sistemų naudojimas, supažindinta su kinologų veikla;
 • Parengtos rekomendacijos teisės aktų tobulinimui ir tolesniam bendradarbiavimui.

Moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimas

Singerei rajono moterų ekonominės nepriklausomybės užtikrinimas vystant privatų verslą

NGO CONSENS
Centre of Economic
and Social Policies
from Singerei,
Moldova

2.953,99 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.


TIKSLAS: Padėti 60 moterų iš 26 Singerei rajono kaimų pradėti savo verslą, kas sukurtų galimybes jų socialinės ir ekonominės padėties gerėjimui bei sumažintų skurdą jų šeimose. 

REZULTATAI:

 • 60 moterų iš 26 Singerei rajono kaimų buvo apmokytos pradėti ir plėtoti savo versą.

Parama regionų vystymuisi

Moldovos inovacijų ir technologijų sklaidos agentūros gebėjimų stiprinimas, skatinant inovacijų ir klasterizacijos plėtrą

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

17.500 EUR

TIKSLAS: Mokslo, inovacijų ir technologijų plėtra Moldovoje, siekiant remti mažas ir vidutines įmones, skatinti inovacijas, verslumą ir gerinti verslo aplinką.

REZULTATAI:

 • Parengta galimybių studija perkeliant gerąją Lietuvos ir ES patirtį;
 • Sukurtas kokybiškas internetinis portalas.
Paramos teikimo sektorius Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirtos lėšos Projekto rezultatai
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus, padedant pasirengti būsimam ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui „Moldovos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas tarifinio prekių klasifikavimo srityje" Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

28 966,97 Lt

(8389,41 Eur)

TIKSLAS: sustiprinti Moldovos muitinės tarnybos institucinius gebėjimus prekių klasifikavimo srityje, prisidedant prie jos modernizavimo ir eurointegracinių siekių rėmimo.

REZULTATAI:

- Išplėstos ir pagilintos Moldovos muitinės pareigūnų žinios prekių klasifikavimo srityje;

- Pristatyta ES taikoma šios srities reguliavimo sistema ir geroji praktika;

- Parengtos ir pateiktos Moldovos muitinės administracijai galimo aktų tobulinimo rekomendacijos, kurios prisidės prie galiojančio Muitinės kodekso modernizavimo ir infrastruktūros tobulinimo.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus, padedant pasirengti būsimam ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui „Parama Moldovos moksliniam-praktiniam biotechnologijų, zootechnikos ir veterinarijos medicinos institutui plėtojant ir stiprinant administracinius ir institucinius gebėjimus siekiant vystyti gyvulininkystės sektorių Moldovoje" Aleksandro Stulginskio  universitetas

42 943,74 Lt (12437,36  Eur)

TIKSLAS: perduoti gerąją ir pažangią patirtį Moldovos moksliniam-praktiniam biotechnologijų, zootechnikos ir veterinarijos medicinos institutui plėtojant ir stiprinant administracinius ir institucinius įstaigos gebėjimus siekiant skatinti Moldovos gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumą bei modernią ir tvarią plėtrą.

REZULTATAI:

- Perduota geroji Lietuvos patirtis pieninės ir mėsinės gyvulininkystės sektoriaus vystymo srityje, sustiprinti instituto administraciniai ir instituciniai gebėjimai;

- Suorganizuoti 3 seminarai/ dalykinės diskusijos;

- Moldovos specialistams perteiktos naujausios žinios, naudingos jų kompetencijos tobulinimui;

- Pristatytos pažangiausios gyvulininkystės sektoriuje taikomos technologijos, pristatyta moderni infrastruktūra, inovacijų sklaidos projektai smulkiuose ir vidutiniuose ūkiuose.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus, padedant pasirengti būsimam ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui „Pagalba Moldovai įgyvendinant teisinio sektoriaus reformos strategiją: antstolių teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra" Lietuvos antstolių rūmai

28 000 Lt (8109,36 Eur)

TIKSLAS: gerinti Moldovos antstolių teikiamų paslaugų kokybę, paslaugų prieinamumą ir plėtrą potencialiems klientams - fiziniams ir juridiniams šalies gyventojams; maksimaliai užtikrinti teisę į asmens (kliento) privatumą ir asmens duomenų apsaugą; antstolių vykdančių valstybės deleguotas funkcijas, institucijos įvaizdžio visuomenėje gerinimas.

REZULTATAI:

- Moldovos antstoliai buvo supažindinti su Lietuvos antstolių praktine profesine veikla;

- Praktinių mokymų metu apmokyta daugiau kaip 70 Moldovos antstolių, perduota Lietuvos antstolių praktinė patirtis;

- Išverstas ir išleistas praktinis faktinių aplinkybių paslaugos teikimo vadovas, kurį Moldovos antstoliai naudos kasdienėje profesinėje veikloje.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus, padedant pasirengti būsimam ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui „Moldovos nacionalinės maisto saugos tarnybos pareigūnų administracinių gebėjimų stiprinimas" VšĮ „Baltijos agroverslo institutas" 27 104,19 Lt (7849,91 Eur)

TIKSLAS: sustiprinti Moldovos institucinius gebėjimus rengiant ir įgyvendinant Vieningąjį integruotą daugiametį nacionalinį kontrolės planą, perduodant Lietuvos eurointegracinę patirtį.

REZULTATAI:

- Sustiprinti Moldovos Nacionalinės maisto saugos tarnybos atstovų instituciniai gebėjimai;

- Pristatyti Lietuvos Vieningojo integruoto daugiamečio nacionalinio kontrolės plano segmentai, šio plano reikšmė veikiančioje maisto ir veterinarinio audito sistemoje, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir veiklų koordinavimo maisto, veterinarijos ir fitosanitarijos srityse principai;

- Pasidalinta Lietuvos eurointegracine patirtimi.

Demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas, lyčių lygybės užtikrinimas „Partnerystė geram valdymui" VšĮ „Lygių galimybių plėtros centras"

28 546,79 Lt

(8 267,72 Eur)

TIKSLAS: skatinti gerą valdymą ir padidinti moterų dalyvavimą Moldovos kaimo bendruomenėse; stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Moldovos viešojo administravimo sektorių, siekiant perduoti geras praktikas bendruomenės vystymo ir gero valdymo srityse.

REZULTATAI:

- 12 Moldovos vietinės valdžios atstovių surengti mokomieji kursai gero valdymo ir lyderystės temomis;

- Paruošta publikacija „Valdžios aritmetika", kurioje pateikti duomenys apie vyrų ir moterų dalyvavimą Moldovos valdžios sektoriuje.

- Perimtos geros praktikos bendruomenės vystymo ir gero valdymo srityse.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Vaikų su negalia ir vaikų iš rizikos grupės integracija į visuomenę reabilitacijos centre "Šypsena" Ciumai kaime/

Integration into Society of Children with Disabilities and Children at Risk in the Rehabilitation Center "Smile" w. Ciumai

Vinogradovca merija

6896,13 Lt

(1997,26 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: vaikų su negalia ir vaikų iš rizikos grupių integracija į visuomenę.

REZULTATAI:

-            atkreiptas visuomenės dėmesys į šeimų, auginančių vaikus su negalia, problemas;

-            parengtos rekomendacijos tėvams darbui su negalia turinčiais vaikais;

-            sustiprintas bendradarbiavimas tarp švietimo įstaigų (reabilitacijos centro ir licėjaus);

-            pagerintos vaikams su negalia ir vaikams iš rizikos grupės buvimo reabilitacijos centre sąlygos;

-            sukurtos fizinės reabilitacijos vaikų su negalia sąlygos.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Vaikų-našlaičių teisės ir asmeninių duomenų apsauga deinstitucionalizacijos procese Padniestrėje/

Child Rights of Orphans and Personal Data Protection in the Framework of Deinstitutionalization Process in Transnistria

Oxana Alistratova

6677,43 Lt

(1933,92 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: sukurti profesinę socialinių slaugytojų, socialinių pedagogų ir Globos ir rūpybos departamento darbuotojų asociaciją Padniestrėje ir užtikrinti ilgalaikį jos funkcionavimą bei suteikti efektyvią pagalbą tinkamai vaikų-našlaičių teisių apsaugai.

REZULTATAI:

-            suformuota specialistų grupė, dirbanti su be tėvų priežiūros likusiais vaikais;

-            sustiprintas specialistų, dirbančių su našlaičiais internatinėse įstaigose, potencialas;

-            suformuoti praktiniai įgūdžiai vaikų parengimui savarankiškam gyvenimui;

-            pasidalinta patirtimi tarp specialistų, dirbančių su našlaičiais;

-            nustatytas bendradarbiavimas tarp nekomercinių ir valstybinių įstaigų;

-            užtikrintas ilgalaikis profesionalaus metodinio susivienijimo funkcionavimas;

-            sukurta Konsultacinė taryba prie Padniestrės socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

-            surengti 2 Tarybos posėdžiai. 

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Visuomenės interesas/

Public Interest

6785,27 LT

6785,27 Lt

(1965,15 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: informuoti Gagauzijos autonomijos gyventojus, skatinti dialogą tarp valdžios ir pilietinės visuomenės.

REZULTATAI:

-       Gagaguzijos televizijos rodytas „Visuomenės intereso" laidas galėjo matyti iki 120 tūkst. Gagauzijos autonomijos gyventojų - tokiu būdu buvo padidintas gyventojų informuotumas apie Europos Sąjungą.

Regionų vystymasis ir savivaldos stiprinimas

Socialinės-ekonominės atsakomybės kaimiškose vietovėse gebėjimų vystymas/

Capacity Building of Social-Economic Responsibility in Rural Areas

Molėtų rajono savivaldybės administracija

5152,75 Lt

(1492,34 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: sumažinti politinę, socialinę ir ekonominę atskirtį kaimiškose vietovėse bendrai skatinant socioekonomines asmenų ir bendruomenės atsakomybės kompetencijas bendradarbiavimą, kūrybiškumą, konkurencingumą, užimtumą ir entreprenerystę, kurie skatintų kaimiškųjų vietovių kaitą, užtikrinant kaimo žmonių poreikių patenkinimą.

REZULTATAI:

-            perduota praktinė patirtis ir pasidalinta įvairiais kitais aspektais dėl kaimo plėtros politikos modelio kūrimo, diskutuota apie priemones socioekonominėms kompetencijoms kaimo vietovėse plėtoti bei socialinės atsakomybės ir socialiai atsakingo verslo svarba;

-            sudarytos prielaidos didinti mobilumą tarp Molėtų ir Ungheni savivaldybių, taip gerinant tarpusavio ryšius ir ateities perspektyvoje įgyvendiant bendrus projektus.

Visuomenės informavimas apie europinės integracijos naudą

Europos Sąjungos vertybių sklaidos stiprinimas Moldovos jaunimo tarpe - Europa for YOUth/

Strengthening Promotion of European Union Values within Youth from Moldova - Europe for YOUth

Youth Governing Institute

6999,69 Lt

(2027,25 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: stiprinti teigiamą nuomonę apie Europos Sąjungą jaunimo iš etninių mažumų tarpe per ES vertybių, principų ir europinės integracijos naudos pristatymą; parengti brošiūrą apie Europos Sąjungą „EU for YOUth".

REZULTATAI:

Projektas buvo įgyvendinamas Moldovos rajonuose, kuriuose gyvena didžiausias procentas rusakalbių, skeptiškai ES atžvilgiu nusiteikusių gyventojų. Seminarų metu, kuriuose dalyvavo per 60 17-19 metų jaunuolių, buvo pristatoma Moldovos integracijos į ES nauda ir svarba, plečiamos teorinės žinios apie ES, europinę tapatybę, pristatomi tokie aspektai, kaip žmogaus teisės, sprendimo ir pasirinkimo laisvė, lygios galimybės. Parengta brošiūra „EU for YOUth" buvo išdalinta visuose projekte dalyvavusiuose licėjuose.

Regionų vystymas

Parko pastatymas ir įrengimas Negurenii Vechi kaime/

Construction and Arrangement of a Park in Negurenii Vechi

Negurenii Vechi merija

6907,61 Lt

(2000,58 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: sukurti Negurenii Vechi kaime poilsio ir laisvalaikio praleidimo vietą.

REZULTATAI:

-           parko teritorija aptverta tvora, sutvarkyta aplinka, padaryti bei plytelėmis iškloti takai, pastatyti suoliukai, sukurta erdvė vaikams.

REZULTATAI:

-             įrengus parką, sukurta poilsio, laisvalaikio praleidimo ir žaidimų vaikams vieta;

-             sustiprintas Negurenii Vechi kaimo bendruomeniškumas, nes parko sutvarkymą atliko vietiniai gyventojai savanoriškais pagrindais.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus, padedant pasirengti būsimam ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui

Pagalba Moldovai vykdant reformą teisiniame sektoriuje/

Support for Moldova in Implementing the Justice Sector Reform

Nacionalinė teismų administracija 27342,96 Lt (7919,07 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: padėti Moldovos Respublikai įgyvendinti Strategijos pirmojoje (teismų sistema), antrojoje (prokuratūra) ir ketvirtojoje (kova su korupcija) dalyse numatytus strateginius intervencijos veiksmus bei priemones ir taip prisidėti prie bendro Strategijos tikslo - prieinamo, efektyvaus, skaidraus, profesionalaus ir socialiai atsakingo teisingumo sektoriaus, atitinkančio europinius standartus, užtikrinančio teisės viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms bei prisidedančio prie visuomenės pasitikėjimo teismais - pasiekimo.

REZULTATAI:

Suorganizuotas Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos teisininkų forumas, skirtas aptarti šalies partnerės teisinę sistemą, nustatant jos funkcionavimo problemas ir pasidalinant gerosiomis Lietuvos patirtimis, aptariant ateinančių metų bendradarbiavimo sritis tarp konkrečių sektoriaus institucijų/atstovų. Į rusų kalbą išversti ir Moldovos teisinio rektoriaus atstovams perduoti aktualūs teisės aktai ir teismų sprendimai bei teisės studijų krypties aprašas.

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Moldovos pareigūnų administracinių gebėjimų stiprinimas - kurti ir palaikyti maisto ir veterinarinio audito sistemą pagal ES reikalavimus

VšĮ "Baltijos agroverslo institutas"

25.603 Lt

TIKSLAS: stiprinti Moldovos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerijos, naujai steigiamos Maisto saugos tarnybos, kitų susijusių institucijų tarnautojų administracinius gebėjimus organizuoti, koordinuoti ir vykdyti maisto ir veterinarinį auditą bei maisto tvarkymo įmonių valstybinę veterinarinę kontrolę.

REZULTATAI: Organizuotas mokomasis 4 Moldovos kompetentingų institucijų specialistų vizitas į Lietuvą. Vizito metu specialistai supažindinti su Lietuvoje veikiančia audito sistema, maisto perdirbimo įmonėse veikiančia savikontrolės sistema. Vizitas truko 3 dienas, jo metu dalyviams teoriškai ir praktiškai pristatyta Lietuvos ŠGP tvarkymo ir utilizavimo kontrolės ir priežiūros sistema. Organizuota apvalaus stalo diskusija apie Moldovos teisės aktų suderinamumą su ES reikalavimais, kurioje dalyvavo 2 Lietuvos ekspertai.

2.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Pagalba Moldovai skatinant teisinio sektoriaus vystymą

Nacionalinė teismų administracija

33.086 Lt

TIKSLAS: Dalijantis gerąja Lietuvos patirtimi ir praktika, padėti Moldovai įgyvendinti Teisinio sektoriaus reformos strategijoje numatytus tikslus ir priemones, susijusias su teismų sistemą reguliuojančio įstatymo pakeitimais šiose srityse: teisėjų savivaldos institucijų funkcionavimo, teisėjų atrankos ir karjeros sistemos, teisėjų periodinio veiklos vertinimo ir teisėjų drausminės atsakomybės.

REZULTATAI: 2013 m. liepos mėn. organizuotas Lietuvos ir Moldovos Teisininkų forumas, nustatytos tolesnės Moldovos teisinės sistemos tobulinimo kryptys (identifikuotos 7 aktualios sritys, pasirinktos 4: korupcijos prevencijos, pagalbos nusikaltimų aukoms, lygių galimybių ir prokuratūros reformos, kuriose planuojama tęsti Lietuvos patirties perdavimą).

 • Forume dalyvavo 10 Moldovos teisinių institucijų atstovų, taip pat ir Moldovos teisingumo ministras ir 30 Lietuvos atstovų;
 • Moldovos teisėjų ir naujai sukurtos už teisėjų drausminę atsakomybę ir etiką atsakingos institucijos atstovų mokymai įvairiais su teisėjų drausmine atsakomybe ir etika susijusiais klausimas įvyko 2013 m. lapkričio mėn. Naujai patvirtinto Moldovos teisėjų drausminės atsakomybės įstatymo kontekste ir remiantis Lietuvos patirtimi apmokyta 40 Moldovos teisinės sistemos atstovų, dalyvavo 2 didelę patirtį turintys ekspertai.
 • Apmokyti institucijų atstovai yra atsakingi už įgytų žinių sklaidą institucijose ir praktinį naujai priimto įstatymo taikymą, sprendžiant teisinės sistemos atstovų su etika ir drausmine atsakomybe susijusius klausimus. 
3.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Profesinių kompetencijų ugdymas valstybės biudžeto formavimo, vykdymo ir kontrolės srityse

Asociacija „Parlamentinis forumas demokratijai“

17.996 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas.

TIKSLAS: gilinti Moldovos parlamentarų padėjėjų, politinių partijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų profesines žinias įstatymų leidybos biudžeto planavime, vykdymo ir kontroliavimo srityse.

REZULTATAI: Bendradarbiaujant su Moldovos Užsienio politikos asociacija, Kišiniove surengti mokymai „Profesinių kompetencijų vystymas planuojant, vykdant ir kontroliuojant valstybės biudžetą“.

4.

Parama regionų vystymuisi ir eurointegraciniams procesams

Skirtinga patirtis - galimybė bendradarbiauti Pagalba Moldovai skatinant teisinio sektoriaus vystymą

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

34.337 Lt

TIKSLAS: Perteikti Panevėžio rajono savivaldybės bendradarbiavimo su bendruomenėmis patirtį nuo bendruomenių kūrimosi iki savarankiškai įgyvendinamų projektų.

REZULTATAI: 2013 m. rugpjūčio mėn. surengtas seminaras Moldovoje visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime, bendruomenių kūrimosi, mokyklos vaidmens vietos bendruomenėje temomis. Mokymuose dalyvavo 42 Jalovenio savivaldybės, bendruomenės ir NVO atstovai;

 • Lapkričio mėn. vyko mokomasis Jalovenio delegacijos vizitas Lietuvoje, kurio metu buvo pristatytas bendradarbiavimo tarp įvairių institucijų (mokykla, kultūros centras, bendruomenė, ūkiai, biblioteka, darželis, seniūnija, bažnyčia), vyko diskusijos apie bendruomenių įtaką savivaldybės sprendimams.
 • 3 dienų vizito Lietuvoje lankėsi 19 Moldovos savivaldybės ir bendruomenės atstovų.
5.

Parama regionų vystymuisi ir eurointegraciniams procesams

Vietos savivaldos stiprinimas Moldovoje

Lietuvos savivaldybių asociacija

26.496 Lt

TIKSLAS: Stiprinti Moldovos vietos savivaldos ir jai atstovaujančio Moldovos savivaldybių kongreso (CALM) administracinius gebėjimus viešųjų finansų, regionų plėtros bei žmogiškųjų išteklių valdymo, centralizuoto savivaldybių koordinavimo, tarptautinių ryšių plėtros srityse.

REZULTATAI: Suorganizuotas 2 dienų seminaras Moldovoje vietos savivaldos finansų valdymo tema. Dalyvavo 30 Moldovos vietos savivaldos specialistų ir politikų, 4 ekspertai iš Lietuvos.

 • Suorganizuotas 4 dienų mokomasis vizitas Lietuvoje. Dalyvavo 6 atstovai iš Moldovos (savivaldybių merai, CALM direktorius). Vizito metu vyko diskusijos savivaldos finansų valdymo, savivaldybių kompetencijų reglamentavimo klausimais. Lietuvoje aplankytos 9 savivaldos institucijos (Druskininkuose, Ignalinoje, Vilniuje ir kt.). Pasirašytas LSA ir CALM bendradarbiavimo susitarimas, numatantis bendradarbiavimą daugelyje sričių bei savivaldybių bendradarbiavimo vietos savivaldos kompetencijos srityse skatinimą.
 • Sukurta internetinė duomenų bazė apie Moldovos vietos savivaldos tarptautinius ryšius.
6.

Parama pilietinei visuomenei ir eurointegraciniams siekiams

Jaunimo bendruomenės lyderystės gebėjimu tobulinimas – išmok lyderiauti

Youth Governing Institute (Moldova)

5.954 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas.

TIKSLAS: prisidėti keliant pilietinį jaunimo aktyvumą ir įsitraukimą į visuomeninę veiklą, lyderystės ugdymą Cantemir rajone.

REZULTATAI: Surengti 6 etapų mokomieji kursai 16-18 m. jaunimui iš vietos licėjų (35 dalyviai), kurių metu apmokyta pilietiškumo, lyderystės ir kalbėjimo meno, darbo su projektais, saviraiškos sprendžiant socialines problemas bei ieškant, steigiant, dalyvaujant NVO. Parengta ir išleista Jaunojo bendruomenės lyderio mokymų vadovo spausdinta versija, kurią projekto dalyviai pristatė kiekvienas savo licėjaus bendraamžiams; Vadovas išplatintas vietos licėjams, bibliotekoms, NGO.

7.

Parama pilietinei visuomenei ir eurointegraciniams siekiams

Pajusti demokratiją per fotoaparato objektyvą

Asociatia Obsteasca Dalida (Moldova)

4.150 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas.

TIKSLAS: Kelti pilietinį jaunimo aktyvumą, didinti įsitraukimą į visuomeninę veiklą, spręsti aktualias socialines jaunimo problemas;

REZULTATAI: Vaikai iš socialinių šeimų, našlaičiai buvo mokomi fotografijos meno (7 mokymai, 150 moksleivių) ir motyvuojami fiksuoti savo kasdienybę, perteikiant savo lūkesčius ir sutinkamas problemas per fotografiją.

Parengtas ir išleistas jaunojo fotografo vadovas.

8.

Parama pilietinei visuomenei ir eurointegraciniams siekiams

Geros patirties kaupimas vaiko teisių pažeidimų prevencijos ir reagavimo į prievartos atvejus srityje

National Centrer For Child Abuse Preventions (Moldova)

5.533 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas.  

TIKSLAS: parama demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimui, Lietuvos ekspertinės patirties vaikų teisių gynimo apsaugos srityje perdavimas. Įgyvendinant projektą prisidėta rengiant tarptautinę konferenciją „Children victims of violence: systemic approach in prevention and protection“ Kišiniove, skirtą vaikų teisėms Moldovoje ginti.

REZULTATAI: Konferencijos metu vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu ekspertės iš Lietuvos kartu su Moldovos teisininkais, vaikų psichologais ir psichoterapeutais nagrinėjo konkrečius vaikų teisių pažeidimų ir seksualinės prievartos atvejus šalyje.

9.

Parama pilietinei visuomenei ir eurointegraciniams siekiams

Padnestrės vaikų našlaičių teisių apsaugos sistemos sukūrimas

Oksana Alistratova (Psichologinės paramos centras „Lada“)

6.477 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas.

TIKSLAS: aktualių socialinių jaunimo problemų sprendimas bei švietimas; parama demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimui.

REZULTATAI: Sukurta Padnestrės vaikų našlaičių, benamių vaikų ir vaikų iš socialiai remtinų šeimų duomenų bazė. Dirbti su duomenų baze apmokyta 30 Socialinės apsaugos ministerijos darbuotojų.

IŠ VISO: 9  

159.633 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

Pagalba Moldovai įgyvendinat Teisinio sektoriaus reformos strategiją

Nacionalinė teismų administracija

30.310 Lt

TIKSLAS: administracinių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant Moldovos teisinio sektoriaus reformos strategiją ir kuriant teismų informacinę sistemą.

REZULTATAI: Projekto metu įvyko 2 Lietuvos teismų informacinės sistemos ekspertų vizitai į Moldovą: pirmojo vizito metu atlikti teismų informacinės sistemos tobulinimo darbai, antrojo vizito metu įvertintas numatytų užduočių atlikimas, teiktos papildomos konsultacijos. 2012 m. liepą Lietuvoje surengtas Moldovos ir Lietuvos Teisininkų forumas, kurio metu valstybės partnerės atstovai sėmėsi patirties Lietuvos teisinės sistemos klausimais, aptartos Moldovos teismų sistemos tobulinimo kryptys. Forume dalyvavo 10 Moldovos ir 20 Lietuvos teisinių institucijų pareigūnų.

2.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

Moldovos mokėjimo agentūros administracinių gebėjimų stiprinimas – institucinės veiklos optimizavimas, reorganizuojant  teritorinius skyrius

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos

47.681 Lt

TIKSLAS: Moldovos eurointegracinių procesų spartinimas kuriant ES reikalavimus atitinkančią Moldovos mokėjimų agentūrą.

REZULTATAI: teorinių mokymų Moldovoje metu vietos ekspertai supažindinti su Lietuvoje administruojamomis paramos priemonėmis ir reglamentuojančiais teisės aktais. Apmokyti 66 Moldovos pareigūnai. Mokomojo vizito Lietuvoje metu Moldovos atstovai tiesiogiai supažindinti NMA veiklos praktika, teritorinių skyrių funkcijomis ir darbu.

3.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

Moldovos Respublikos institucinių gebėjimų stiprinimas kuriant gyvūninių atliekų, neskirtų maistui, tvarkymo ir utilizavimo sistemą pagal ES reikalavimus

VšĮ "Baltijos agroverslo institutas"

46.385 Lt

TIKSLAS: Moldovos institucijų tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo, utilizavimo, valstybinės veterinarinės kontrolės, priežiūros ir antrinio panaudojimo srityse.

REZULTATAI: organizuoti teoriniai mokymai Moldovoje (apmokyti 39 ūkio subjektai), įvyko 9 susitikimai su Moldovos valstybinėmis institucijomis. 4 Moldovos kompetentingų institucijų pareigūnų mokomojo vizito Lietuvoje metu teoriškai ir praktiškai pristatyta Lietuvos ŠGP tvarkymo ir utilizavimo kontrolės ir priežiūros sistema. Organizuota apvalaus stalo diskusija apie Moldovos teisės aktų suderinamumą su ES reikalavimais.

4.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

Gyvūnų ligų kontrolės sistemos įgyvendinimas pagal direktyvos 64/432/EEB reikalavimus

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

29.644 Lt

TIKSLAS: Moldovos institucijų gebėjimų stiprinimas gyvūnų sveikatos srityje.

REZULTATAI: mokomojo vizito Moldovoje metu apmokyti 79 Moldovos specialistai, įvertinta Moldovoje veikianti ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo duomenų bazė, pateiktos rekomendacijos dėl efektyvios gyvulių laikymo vietų priežiūros sistemos sukūrimo ir palaikymo. Praktinio mokomojo vizito Lietuvoje metu 4 Moldovos ekspertams pristatyta Veterinarinės informacijos valdymo sistema (VIVS). 

5.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

Muitinės veiklos kokybės vadybos ir tarifinio prekių klasifikavimo tobulinimas bei kova su pažeidimais

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

31.369 Lt

TIKSLAS: administracinių gebėjimų stiprinimas muitinės veiklos srityse.

REZULTATAI: įgyvendinant projekto tikslus suorganizuoti 2 mokomojo pobūdžio vizitai Moldovoje ir Lietuvoje. Moldovoje 7 Lietuvos muitinės pareigūnai surengė 3 dienų mokymus 30-čiai Moldovos muitinės pareigūnų. Atsakomojo praktinio vizito į Lietuvos muitinę metu 5 Moldovos muitinės pareigūnai išklausė 3 dienų teorinius mokymus ir sėmėsi praktinių įgūdžių.

6.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

Normatyvinių aktų informacinės sistemos vystymas ir normatyvinių aktų paieškos duomenų bazės gerinimas

Europos integracijos studijų centras

19.000 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas.

TIKSLAS: remiantis Lietuvos Respublikos Seimo normatyvinių aktų paieškos sistemos pavyzdžiu, padėti Moldovos vyriausybės institucijoms kurti savo efektyviai veikiančią teisės ir kitų normatyvinių aktų paieškos sistemą.

REZULTATAI: Perduota Lietuvos patirtis vykdant teisės reformas, didinant teismų skaidrumą, diegiant informacines technologijas teisminiuose procesuose ir įstatymų kūrime bei paieškoje. Ši veikla atitinka Lietuvos vadovaujamos Demokratijų bendrijos Moldovos Task Force skaidrumo ir e-vyriausybės grupės tikslus. Surengta mokomoji išvyka Moldovos teisėjams ir teismų pareigūnams į Lietuvą CoD formate;

Liepos 5-8 Moldovos Teisingumo ministras dalyvavo II-me dvišaliame teisės forume Molėtuose; Liepos 9-12 dviejų Moldovos IT specialistų konsultacijos Lietuvoje susipažįstant su Seimo įstatymų rengimo ir paieškos baze, įvertinant jos suderinamumą su Moldovos IT priemonėmis; Gruodžio 3-5 d. Lietuvos Seimo IT specialistų, vad. Seimo kanclerio vizitas Moldovoje. Seimo įstatymų rengimo ir paieškos informacinė sistema pristatyta Moldovos TM, parlamente, e-vyriausybės biuro vadovams.

7.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

Tarptautinė jaunųjų lyderių akademija: demokratijos stiprinimas Rytų Europos šalyse

Asociacija „Young Leaders Forum“

30.000 Lt

TIKSLAS: Demokratijų bendrijos jaunimo dimensijos stiprinimas, globalaus jaunųjų lyderių tinklo formavimas ir plėtra, jaunimo dalyvavimo užtikrinimas visuose Demokratijų bendrijos lygmenyse.

REZULTATAI: jaunųjų lyderių akademijos „Demokratijos stiprinimas Rytų Europos šalyse“ metu įkurtas jaunųjų lyderių tinklas, patvirtinta strategija dėl tinklo plėtros. Akademijos metu diskutuota lyderystės, retorikos ir derybų meno temomis, dalintasi patirtimi, kaip stiprinti demokratiją ir skatinti jaunimo pilietiškumą. Renginyje dalyvavo 20 nevyriausybinių organizacijų vadovų ir kovotojų už demokratines idėjas iš 11-os Rytų Europos ir Azijos šalių (Armėnijos, Azerbaidžiano, Baltarusijos, Gruzijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Moldovos, Mongolijos, Taivano ir Ukrainos).

8.

Parama pilietinei visuomenei

“Newsletter for XXI century”

SIEDO- nepriklausoma bendruomenė švietimui ir žmogaus teisėms

8.650 Lt

LR ambasados Moldovoje koordinuotas tęstinis projektas. TIKSLAS: pagalbinės mokymo priemonės mokytojams, žurnalo rumunų kalba išleidimas.

REZULTATAI: Žurnalo, kuris mokyklose naudojamas kaip pagalbinė priemonė mokytojams, numerio išleidimas prisidėjo prie Moldovos pilietinės visuomenės ugdymo bei pilietinio švietimo mokyklose kokybės gerinimo; Moldovos mokytojų ir moksleivių auditorijai pateikta informacija apie studijų galimybes Lietuvoje;

Parengtas žurnalo numeris rumunų kalba išplatintas beveik 1000 Moldovos švietimo įstaigų. Ši pilietinio ugdymo priemonė skirta 5-12 klasių moksleiviams. Išleistas žurnalo numeris buvo skirtas diskusijoms apie Moldovos visuomenės sąmoningumo formavimą: „realizuotas ir nerealizuotas svajones“.

9.

Parama pilietinei visuomenei

Laikraštis “Agora” (Naujienraščio, rašančio apie Eurointegracijos privalumus, leidimas ir platinimas Padniestrėje)

Informacinė organizacija „Socialinis aspektas“

4.984 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas. 

TIKSLAS: Padniestrės gyventojų informavimas apie aktualius eurointegracijos procesus.

REZULTATAI: Įgyvendinus projektą, pristatyti praktiniai eurointergracijos procesų privalumai visuomenei, padaugėjo informacijos apie ES Padniestrėje. Publikuota informacija prisidėjo prie pilietinės visuomenės kūrimo (Padniestrėje esančiuose kaimuose ir gyvenvietėse kiekvieną laikraščio numerį dalindavo apie 70 savanorių). Laikraštyje publikuota informaciją pasiekė apie 20000 Padniestrės gyventojų. Gegužės-lapkričio mėn. išleisti 7 naujienraščio numeriai (po 999 egzempliorius), kuriuose publikuoti 22 straipsniai apie eurointegracijos privalumus. Pagrindinės publikuotos temos: Padnestrės gyventojams aktuali ekonominė ir socialinė informacija iš Lietuvos ir kitų ES valstybių.

10.

Parama pilietinei visuomenei

Gagaūzijos ir Padniestrės savanorių tinklas M-Lyga: socialinis teatras jaunimo ugdymui ir bendradarbiavimui

„Interaction“ (Bendravimas)

6.910 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas.

TIKSLAS: aktualių socialinių jaunimo problemų sprendimas bei švietimas naudojant socialinio teatro metodiką.

REZULTATAI: projektas paskatino socialinių teatrų. Per socialinį teatrą jaunimas paskatintas įsitraukti į visuomeninę veiklą, prisiimti atsakomybę. nagrinėti iškylančius socialinius klausimus. Ypatingas dėmesys skirtas socialiai remtinų šeimų vaikams. Apmokyta 18 savanorių, parodyti 6 spektakliai bendrai 600 vaikų iš pažeidžiamų grupių auditorijai.

11.

Moterų socialinio aktyvumo skatinimas

Moterų verslumo skatinimas Moldovos Respublikoje integracijos į Europos Sąjungą kontekste

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

32.139 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie Moldovos ekonominio ir socialinio vystymosi, smulkaus verslo ir moterų užimtumo skatinimo, moterų nedarbo mažinimo.

REZULTATAI: suorganizuoti  32 akademinių valandų verslumo mokymai Kišiniove 18-ai jaunų moterų verslininkių ir kelionė į Lietuvą 5 aktyviausioms dalyvėms. Vizito Lietuvoje metu įvyko 10 susitikimų su sėkmingai verslą Lietuvoje vystančiomis įvairių sričių verslo atstovėmis.  

12.

Moterų socialinio aktyvumo skatinimas

Fulcrum

Gagaūzijos viešųjų sajungų „Paramos centras europietiškoms reformoms „Gagauz-Euroregion“ asociacija

4.593 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas.

TIKSLAS: skatinti moterų visuomeninį ir profesinį aktyvumą Gagaūzijos autonomijoje, ugdyti lygias galimybes bei pilietinę sąmonę.

REZULTATAI: sustiprinti projekto dalyvių gebėjimai ir žinios lygių galimybių ir socialinės atsakomybės srityse.

IŠ VISO:

12  

291.666 Lt

 

Nr.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Moldovos Respublikos institucinių gebėjimų stiprinimas pasiutligės kontrolės srityje

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

25.670 Lt

TIKSLAS: supažindinti su pasiutligės epidemiologine situacija Lietuvoje, vakcinacijos nuo pasiutligės efektyvumo tyrimo patirtimi.

REZULTATAI:  VMVT ekspertai  atliko naminių ir laukinių gyvūnų pasiutligės epidemiologinę analizę, surengė Moldovos Respublikos kompetentingų institucijų specialistams mokymus pasiutligės stebėsenos, likvidavimo ir kontrolės klausimais bei apmokė laboratorijos specialistus atlikti pasiutligės diagnozavimo tyrimus.

2.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Techninės pagalbos prekių muitinio įvertinimo kontrolės srityje teikimas

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

18.168 Lt

TIKSLAS: teikti techninę pagalbą Moldovos muitinėms pareigūnams rengiant Moldovos nacionalinius muitų teisės aktus, reglamentuojančius prekių muitinį įvertinimą bei tobulinant teisės aktų įgyvendinimą užtikrinančią kontrolės sistemą.

REZULTATAI:  surengti mokymai Moldovos regioninių muitinių tarnautojams, kuriuos vedė Lietuvos muitinės ekspertai Moldovoje. Mokymų metu Moldovos atstovai supažindinti su Lietuvos muitinės veikla prekių muitinio įvertinimo srityje (darbo procedūros, duomenų bazės),  efektyvios kontrolės sistemos kūrimu. Kišiniove Lietuvos ekspertai pristatė metodinę medžiagą.

3.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Ekologinės žemdirbystės sertifikavimo sistemos darbuotojų kompetencijos gebėjimų stiprinimas ir konsultavimo sistemos patirties pristatymas Moldovos Respublikoje

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

29.774 Lt

TIKSLAS: kelti Moldovos sertifikavimo specialistų kvalifikaciją ir gebėjimus, gilinant žinias gyvulininkystės sertifikavimo klausimais bei supažindinti juos su Lietuvos ekologinio ūkininkavimo konsultavimo sistemos darbo principais.

REZULTATAI: organizuoti mokymai Moldovos Respublikos Žemės ūkio ir maisto pramonės ministerijos ir atitinkamų įstaigų specialistams Kišiniove.

4.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Moldovos antstolių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas: teikiamų paslaugų plėtra ir Lietuvos antstolių praktikos, paremtos Europos Sąjungos standartais, perdavimas

Asociacija Lietuvos antstolių rūmai

20.000 Lt

TIKSLAS: išanalizuoti antstolio teikiamų paslaugų teisinę aplinką, įvertinant paslaugų įvairovę ir formas šalyje partnerėje; pristatyti Moldovai naujas ir efektyvias paslaugų teikimo formas (būdus) bei galimybes.

REZULTATAI: suorganizuota apskrito stalo diskusija projekto vykdytojo ir projekto partnerių atstovams Lietuvoje ir pažintinis vizitas ir spaudos konferencija šalies partnerės antstoliams Lietuvos antstolių kontorose, parengtos rekomendacijos.

5.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida: Parama Moldovoje vykdomoms reformoms bei Moldovos piliečių nuomonės apie euro-integracinius procesus studija

VšĮ Europos integracijos studijų centras

24.088 Lt

TIKSLAS: suteikti paramą Moldovoje vykdomoms reformoms perduotant gerąją Lietuvos patirtį teisingumo srityje.

REZULTATAI: Surengtas Lietuvos teisės eksperto vizitas Moldovoje, kurio metu: seminare "Legislative amendments related to judicial system - Initial measures for implementing the Justice sector reform strategy in Moldova" aptarti teisėjų ir prokurorų nepriklausomumo ir bešališkumo aspektai, operatyvinės veiklos priemonių teisinio reglamentavimo Lietuvoje nuostatos, atskirų slaptų tyrimo metodų teisinio reglamentavimo Lietuvoje principai ir žmogaus teisių apsaugos taikant minėtas priemones standartai.

Teisingumo ministerijos atstovams teiktos konsultacijos, pateikti pasiūlymai Moldovos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo projektui ir jo tobulinimui.

Surengtas Lietuvos teisininkų delegacijos (5 asm.) vizitas, kurio metu  vyko Lietuvos-Moldovos teisininkų forumas, pasirašyta oficiali bendradarbiavimo deklaracija, vyko seminarai ir diskusijos su Moldovos teismų Moldovos universiteto atstovais.

Lietuvos Nacionalinės teismų administracijos IT eksperto Antano Girniaus vizito Moldovoje metu pasidalinta patirtimi kuriant teisines duomenų bazes Lietuvoje.

6.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Tvaraus vystymosi Moldovoje skatinimas per teisės į švarią aplinką gynimą

NATIONAL Environmental Center

4.143 Lt

TIKSLAS: didinti ekologinių klausimų bei teisių į švarią aplinką žinomumą visuomenėje, stiprinti ir aktyvinti pilietinę visuomenę per įsitraukimą į ekologines iniciatyvas.

REZULTATAI: surengti mokymai, skirti aplinkos apsaugos sferoje dirbančioms NVO (26 dalyviai); surengti trys seminarai skirti svarstyti Nacionalinės aplinkos 2012-2022 strategiją (100 dalyvių), seminarų metu parengtos rekomendacijos, kurios pristatytos Aplinkos apsaugos ministerijai; į diskusiją ir dialogą su Aplinkos apsaugos ministerija, bei į aplinkosauginių problemų svarstymą vyriausybės lygiu įtrauktas platesnis spektras aplinkos apsaugos srityje dirbančių NVO.

7.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Pagalbinės mokymo priemonės mokytojams leidyba

SIEDO-Independent Society for Education and Human Rights

9.012 Lt

TIKSLAS: stiprinti pilietinio švietimo iniciatyvas.

REZULTATAI: mokytojams skirtas leidinys rumunų kalba, platinamas vieną kartą per pusmetį. Siunčiamas į 1000 Moldovos mokyklų. Leidinys skirtas gerinti pilietinio švietimo mokyklose kokybę. Ši pilietinio ugdymo priemonė skirta 5-12 klasių moksleiviams, ją naudoja mokytojai daugumoje vidurinių mokyklų Moldovoje. Šio numerio tema- „aktyvus/dalyvaujantis pilietis“. Viename numeryje spausdintas Vilniaus Licėjaus direktoriaus Sauliaus Jurkevičiaus straipsnis apie pilietinį ugdymą Lietuvos mokyklose.

8.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Internetinės svetainės sukūrimas

Kurčių vaikų asociacija

1.726 Lt

TIKSLAS: siekti integruoti į visuomenę žmones su negalia, ypač vaikus.

REZULTATAI:  sukurta internetinė svetainė, skirta kurtiesiems ir klausos defektą turintiems vaikams, bei jų mokytojams.

9.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Gagaūzijos ir Padnestrės savanorių projektai

"Interaction"

6.906 Lt

TIKSLAS: per socialines iniciatyvas aktyvinti pilietinę visuomenę, ugdyti bendruomeniškumo ir atsakomybės jausmą.

REZULTATAI:  Surengti mokymai Padnestrės ir Gagaūzijos jaunimo savanoriams. Savanoriai parengė ir įvykdė 14 iniciatyvų, į kurias buvo įtraukta (tiesiogiai ir netiesiogiai) apie 1010 vaikų. Sukurti du lėlių teatro rateliai, sukurtas piešimo smėliu būrelis, skirta metodinė literatūra trimis bibliotekomis, trys vaikų darželiai aprūpinti vystymą ugdančiais žaidimais, atnaujinta žaidimo aikštelė, pravestos trys kultūrinės programos, surengtas vienas labdaros piešimo maratonas, skirtas dviem mokykloms-internatams.

10.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Internetinės svetainės sukūrimas

Human Rights Embassy

3.211 Lt

TIKSLAS:  žmogaus teisių apsaugos Moldovoje didinimas, pilietinės visuomenės stiprinimas.

REZULTATAI: sukurta svetainės koncepcija ir dizainas, nupirktas domenas.

IŠ VISO:

10

 

142.698 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Administracinių ir kompetencijos gebėjimų stiprinimas sertifikuojant ekologinę žemės ūkio gamybą Moldovos Respublikoje

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

34.618 Lt

TIKSLAS: sustiprinti Moldovos sertifikavimo įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus.

REZULTATAI: organizuoti 3 Moldovos sertifikavimo atstovų mokymai Lietuvoje bei atrinktos sertifikavimo grupės 4 d. mokymams Moldovoje (apmokė 3 Lietuvos ekspertai). Mokymams parengta detali medžiaga, abiejų mokymų metu vyko praktinės išvykos į ūkius, mokymų dalyje Lietuvoje susitikimai Žemės ūkio ministerijoje, Všį Ekoagros, Tatulos programos įgyvendintojais.

2.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Techninės pagalbos teikimas Moldovos muitinės pareigūnams muitinės audito srityje

Muitinės departamentas

29.084 Lt

TIKSLAS: perteikiant Lietuvos gerąją patirtį suteikti pagalbą Ukrainos muitinei muitinės audito srityje.

REZULTATAI: 5 Moldovos pareigūnams surengtas mokomasis vizitas Lietuvoje: mokymai muitinės audito planavimo, rizikos analizės, įmonių atrankos patikrinimams srityse. Moldovoje surengti mokymai, kuriuose pristatyta Lietuvos muitinės naudojama rizikos įvertinimo ir kontrolės sistema (RIKS), suteiktos konsultacijos įvairiais ūkio subjektų tikrinimo klausimais ir pan.

3.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Seminaras „Teisėjų atranka, skatinimas ir vertinimas Moldovoje"

Viešoji įstaiga „Europos integracijos studijų centras“

12.000 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas. Projektas – Jungtinių Tautų vystymosi programos (UNDP) finansuojamo projekto, skirto teisinei reformai Moldovoje, dalis.

TIKSLAS: parama Moldovoje vykdomoms teisinio sektoriaus reformoms perteikiant Lietuvos ekspertinę patirtį.

REZULTATAI: Surengtas seminaras, kurį pravedė Lietuvos ekspertai (dalyvavo kelios dešimtys Moldovos teisėjų).

4.

Demokratijos stiprinimas

Human Rights Film Festival 2010. 3rd Edition.”

Moldovan Institute for Human Rights (IDOM)

9.063 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas. TIKSLAS: didinti visuomenės supratimą apie žmogaus teises, kurių svarba pateikiama per žmogaus teisių temai skirta filmų festivalį.

REZULTATAI: Informacija apie festivalį pateikta per nacionalinius žiniasklaidos kanalus, filmai parodyti didžiausiuose šalies kino teatruose. Tris kartus festivalio metu buvo rodomas Lietuvos režisieriaus Audriaus Lelkaičio filmas „Vilnius Ghetto“. Du kartus režisierius pats dalyvavo filmo pristatyme.

5.

Demokratijos stiprinimas

„Newsletter ALTERNATIVA XXI for Teachers“

SIEDO- Independent Society for Education and Human Rights

8.605 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas. TIKSLAS: gerinti pilietinio švietimo mokyklose kokybę, ugdyti vaikų socialines vertybes.

REZULTATAI: Paremtas mokytojams skirtas leidinys, platinamas vieną kartą per 4 mėnesius. Siunčiamas į 1000 Moldovos mokyklų. Ši pilietinio ugdymo priemonė skirta 5-12 klasių moksleiviams ugdyti.

6.

Demokratijos stiprinimas

Human Rights Education for Children in Moldova

Collaboration Partnership Center

5.180 Lt

LR ambasados Moldovoje projektas. TIKSLAS: didinti jaunimo supratimą apie žmogaus teises.

REZULTATAI: Projekte dalyvavo M.Berezovschi licėjaus jaunimas (4 grupės po 20 žmonių). Projektas skatino licėjaus mokytojus ir administraciją įtraukti žmogaus teisių temą į mokymo programą.

7.

Parama integracijai į ES didinant visuomenės informuotumą

Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Rytų Europoje

VšĮ Europos integracijos studijų centras

38.852 Lt

TIKSLAS: parama Moldovoje vykdomoms reformoms perteikiant Lietuvos ekspertinę patirtį vidaus reikalų srityje.

REZULTATAI: Suorganizuoti trys ekspertų iš Lietuvos vizitai, skirti patirties perdavimui Vidaus reikalų sistemos reformos srityje.

IŠ VISO:

7  

137.402 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

2008-2010 metų „Moldovos maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistemos stiprinimas“ programos 2 dalis

LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

35.529 Lt

TIKSLAS: modernizuoti Moldovos pieno sektorių ir gamybos kokybės kontrolę.

REZULTATAI: Lietuvos ekspertai Moldovoje teikė rekomendacijas dėl pieno sektoriaus eurointegracijos ir valstybinės veterinarinės kontrolės modernizavimo, konsultavo ir vertino pasiektus rezultatus.

2.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Techninės pagalbos Moldovos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas

LR muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

29.032 Lt

TIKSLAS: patobulinti prekių muitinio įvertinimo kontrolę Moldovoje.

REZULTATAI: seminarų Lietuvoje ir Moldovoje metu apmokyti Moldovos centrinės ir regioninių muitinių pareigūnai.

3.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Europos integracijos studijų centro organizuojamų paskaitų ciklų Moldovoje tąsa ir renginiai, skirti NATO 60-mečiui paminėti

VšĮ „Europos integracijos studijų centras“

56.213 Lt

TIKSLAS: ekspertinės patirties integracijos į ES, žiniasklaidos vaidmens, žemės ūkio reformos, kaimo turizmo ir kitais klausimais perdavimas Moldovai.

REZULTATAI: įvyko du paskaitų ciklai (18 paskaitų) Kahulo, Komrato ir Belcų miestuose.

Surengta NATO karikatūrų paroda Kišiniove.

4.  

LR ambasados Moldovoje programa (5 projektai, pagal LR diplomatinių atstovybių programą).

 

40.000 Lt

2009 metais LR ambasada Moldovos Respublikoje koordinavo 5 vystomojo bendradarbiavimo projektus paramos demokratijai, žmogaus teisių bei pilietinės visuomenės stiprinimo srityse.

IŠ VISO:

8  

160.775 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Moldovos-Lietuvos fondas „Europos integracijos studijų centras“ ir Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Rytų Europoje (tęstinė programa, kurios dėka įsteigtas EISC fondas Kišiniove)

Europos integracijos studijų centras (EISC)

104.867 Lt

TIKSLAS: parama Moldovos visuomenei ir valstybinėms institucijoms ruošiantis galimai narystei ES.

REZULTATAI: surengta 10 Lietuvos ekspertų paskaitų įvairiomis temomis Moldovos visuomenei. Pristatytas Lietuvos kelias ir reformų patirtis; paremta socialinių tinklų tarp Lietuvos ir Moldovos plėtra.

2.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Moldovos maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistemos stiprinimas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

60.193 Lt

TIKSLAS: Moldovos pieno sektoriaus modernizacija.

REZULTATAI: atsižvelgiant į Europos Komisijos veterinarijos ekspertų išvadas paruošta Moldovos maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistemos modernizacijos programa.

3.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Techninės pagalbos Moldovos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

60.792 Lt

TIKSLAS: muitinės administracinių gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI: pristatyta Lietuvos patirtis praktiškai įgyvendinant naujus teisės aktus; Moldovos muitinė konsultuota dėl importuojamų prekių muitinio įvertinimo procedūrų derinimo su atitinkamais ES teisės aktais.

4.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Parama Moldovos Muitinės tarnybai muitinės audito srityje

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

46.594 Lt

TIKSLAS: sustiprinti Moldovos muitinės administracinius gebėjimusi audito srityje, sustiprinti į ES eksportuojamų prekių kilmės kontrolę.

REZULTATAI: teiktos konsultacijos muitinės kontrolės metodologijos srityje, parengta audito įstatyminė bazė, perduota įmonės audito vykdymo praktinė patirtis.

5.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Vietos politikų administracinius gebėjimų didinimas

Visuomeninė organizacija „Liberalios reformos“

38.251 Lt

TIKSLAS: padėti Moldovos regionams didinti vietos politikų administracinius gebėjimus.

REZULTATAI: įvyko regionų politikų mokymai Moldovoje, atrinkti kandidatai kitų metų mokymo programai Lietuvoje.

6.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

"Mokesčių mokėtojų konsultavimo telefonu centro steigimas Moldovos VMI" (LR ambasados Moldovos Respublikoje projektas)

LR Valstybinė mokesčių inspekcija

10.000 Lt

TIKSLAS: administracinių gebėjimų mokesčių srityje gerinimas.

REZULTATAI: suteikta metodinė pagalba rengiant veiklos vadovą, nustatyti veiklos vertinimo kriterijai, atliktas informacinių sistemų ir telefoninės įrangos testavimas.

7.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Mokomės vieni iš kitų

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

69.859 Lt

TIKSLAS: gerinti kurčių ir neprigirdinčių vaikų padėtį Moldovoje ir užtikrinti lygias teises, stiprinant ir aktyvinant NVO bendradarbiavimą ir dalijantis neįgaliųjų teisių gynimo patirtimi.

REZULTATAI: per stovyklą Lietuvoje ir seminarus Lietuvoje ir Moldovoje abiejų šalių kurtiems ir neprigirdintiems vaikams ir jų tėvams pristatyta Lietuvos patirtis.

8.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

"Lietuvos - Moldovos žurnalistų bendradarbiavimas" (LR ambasados Moldovos Respublikoje projektas)

Nepriklausomos spaudos asociacija

26.560 Lt

TIKSLAS: parama Moldovos nepriklausomų žurnalistų asociacijos tarptautiniam bendradarbiavimui.

REZULTATAI: užmegzti santykiai su Lietuvos žurnalistais, įkurta bendra žurnalistų draugija.

9.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Laikraštis "ALTERNATIVA XXI for Teachers“ (LR ambasados Moldovos Respublikoje projektas)

Nepriklausoma švietimo ir žmogaus teisių bendrija

18.473 Lt

TIKSLAS: Moldovos mokytojų akiračio žmogaus teisių ir demokratinių vertybių plėtra.

REZULTATAI: įkurtas mokytojams skirtas leidinys rumunų kalba, platinamas kartą per 4 mėnesius, siunčiamas į 1000 Moldovos mokyklų.

10.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

"Radijo laidų transliavimas Padnestrės regione" (LR ambasados Moldovos Respublikoje projektas)

Laisvos spaudos komitetas

11.739 Lt

TIKSLAS: rumunų kalbos palaikymas Padnestrėje.

REZULTATAI: radijo laidų rumunų kalba transliavimas Padnestrėje.

11.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

"Ialoveni miesto tarybos internetinė svetainė" (LR ambasados Moldovos Respublikoje projektas)

Ialoveni rajono taryba

8.228 Lt

TIKSLAS: užtikrinti didesnį valdžios sąlytį su žmonėmis ir skatinti demokratijos sklaidą.

REZULTATAI: sukurtas ir techniškai palaikomas Ialoveni rajono tarybos internetinis puslapis.

IŠ VISO:

11  

455.555 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Mokomasis vizitas į Lietuvos institucijas, kovojančias su korupcija

Specialiųjų tyrimų tarnyba

41.103 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie korupcijos prevencijos Moldovoje, stiprinant nepriklausomų ekspertų, dirbančių kovos su korupcija srityje ir Kovos su ekonominiais nusikaltimais ir korupcija centro specialistų gebėjimus.

REZULTATAI: apmokyta 11 Moldovos ekspertų.

2.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Moldovos maisto saugos ir veterinarijos kontrolės sistemos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

50.457 Lt

TIKSLAS: pagerinti teisinės bazės maisto ir veterinarijos srityse suderinimą su ES teise, padėti sukurti efektyvią veterinarinės kontrolės sistemą, pagerinti Moldovos valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę visais maisto tvarkymo etapais.

REZULTATAI: apmokyti 10 Moldovos specialistų; Moldova iš Lietuvos įgytas žinias pritaikė kurdama savo veterinarijos tarnybą.

3.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Pasirengimas Moldovos valdininkų studijoms VU TSPMI

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (TSPMI)

29.696 Lt

TIKSLAS: stiprinti Moldovos valdininkų administracinius gebėjimus, perduoti Lietuvos patirtį demokratijos stiprinimo, teisinės valstybės kūrimo, euroatlantinės integracijos srityse.

REZULTATAI: užmegztas bendradarbiavimas su Moldovos universitetais, išsiaiškinti Moldovos universitetinių studijų poreikiai bei galimybės moldavų studentams dalyvauti VU TSPMI magistro programos studijose; įvyko susitikimai su Moldovos URM ir ŠMM atstovais dėl galimų Moldovos valdininkų studijų VU TSPMI; organizuoti 2 ekspertų susitikimai Moldovos politinei situacijai aptarti.

4.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Moldovos-Lietuvos fondas „Europos integracijos studijų centras“: Moldovos informavimas apie Lietuvą ir ES

Europos integracijos studijų centras (EISC)

59.900 Lt

TIKSLAS: sukurti Europos integracijos studijų centro (EISC) filialų tinklą, kuris skleistų informaciją apie Lietuvą ir ES.

REZULTATAI: baigti Moldovos-Lietuvos fondo “EISC“ registravimo vietos valdžios institucijose darbai (Teisingumo ministerija sertifikatą išdavė rugsėjo 27 d.); pristatyta ir išplatinta knyga “Quo vadis, Moldova?”; išplatintas informacinis lankstinukas apie Moldovos-Lietuvos fondą “EISC“ rumunų kalba; įvyko susitikimai su įvairiomis Moldovos NVO, vietos valdžios įstaigomis, vietos žiniasklaida ir kitais suinteresuotais asmenimis; Kišiniove pristatytas Moldovos-Lietuvos fondas “EISC” ir įvyko seminaras-diskusija “Integracija į ES: Moldovos siekiai ir Lietuvos patirtis”; parengtas EISC ir fondo Moldovoje strateginis planas 2008-2010 metams ir detalusis veiklos planas 2008 metams.

5.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Parama Moldovos Muitinės tarnybai muitinės audito srityje

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

41.560 Lt

TIKSLAS: administracinių gebėjimų stiprinimas muitinės audito srityje, į ES eksportuojamų prekių kilmės kontrolės stiprinimas. 

REZULTATAI: konsultacijos rengiant muitinės kontrolės metodologiją bei rengiant audito įstatyminę bazę, įmonės audito vykdymo praktinės patirties perdavimas, apmokyti Moldovos ekspertai.

6.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Techninės pagalbos Moldovos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

40.100 Lt

TIKSLAS: teikti techninę pagalbą Moldovos muitinei derinant prekių muitinės vertės nustatymo ir kontrolės procedūras reglamentuojančią teisinę bazę su atitinkamais ES teisės aktais bei tobulinant šių teisės aktų įgyvendinimą užtikrinančią sistemą.

REZULTATAI: surengtos konsultacijos, apmokyti Moldovos ekspertai.

7.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Pagalba stiprinant Moldovos valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus

Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS)

19.476 Lt

TIKSLAS: ištirti Moldovos valstybės tarnautojų mokymo apie ES poreikius.

REZULTATAI: Moldovos akademijai pristatyta Lietuvos patirtis; identifikuoti Moldovos valstybės tarnautojų mokymo apie Europos Sąjungą poreikiai.

8.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Europos integracijos studijų centro Moldovoje veiklos koncepcijos parengimas

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (TSPMI)

3.200 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie glaudesnio Moldovos, Lietuvos ir ES bendradarbiavimo, stiprinti pilietinę visuomenę, palengvinti Moldovos integraciją į ES.

REZULTATAI: parengta Europos integracijos studijų centro koncepcija, kuria remiantis įsteigtas Centras.

9.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Informavimo apie ES ir NATO ypatumai: viešųjų ryšių ekspertų konsultacijos Moldovos ES informacijos centrų bei valstybinių institucijų atstovams

Moldovos Nepriklausomų žurnalistų asociacija

14.690 Lt

TIKSLAS: supažindinti Moldovos viešosios nuomonės formuotojus su viešosios komunikacijos reikšme ir galimybėmis sprendžiant šalies strateginius klausimus.

REZULTATAI: apmokyti Moldovos žurnalistai, pristatyta Lietuvos patirtis kuriant ir įgyvendinant viešąsias kampanijas integruojantis į NATO ir ES.

10.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Moldovos kariškių dalyvavimas ESBO lengvosios ginkluotės saugojimo kursuose

Moldovos Gynybos ministerija

17.270 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie krašto apsaugos reformos Moldovoje.

REZULTATAI: apmokyti Moldovos kariškiai koncentruojantis į lengvosios ginkluotės problematiką.

11.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Tiriančioji žurnalistika: seminaras Moldovos ir Lietuvos žiniasklaidos atstovams

Lietuvos žurnalistikos centras (LŽC)

42.150 Lt

TIKSLAS: supažindinti su tiriamosios žurnalistikos būtinybe pliuralistinėje komunikacijoje.

REZULTATAI: apmokyti Moldovos žurnalistai, pristatyta Lietuvos patirtis tiriamosios žurnalistikos srityje; sustiprintas dvišalis bendradarbiavimas.

12.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Visuomeninio transliuotojo  vaidmuo demokratiniame procese

Lietuvos žurnalistikos centras (LŽC)

40.850 Lt

TIKSLAS: supažindinti su nacionalinio transliuotojo funkcijomis pliuralistinėje komunikacijoje.

REZULTATAI: 3 dienų studijų vizito Vilniuje metu apmokyti 6 Moldovos visuomeninio transliuotojo bei reguliavimo institucijų atstovai, pristatyta Lietuvos patirtis pertvarkant masinių komunikacijų sistemą, sustiprintas dvišalis bendradarbiavimas siekiant profesionalių žiniasklaidos standartų.

13.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Gagaūzijos žiniasklaidos vystymas: demokratinių vertybių sklaida

Moldovos laisvoji spauda

7.110 Lt

TIKSLAS: padėti trims Gagaūzijos srities laikraščiams iš valdžios finansuojamų institucijų tapti visuomeniniais leidiniais.

REZULTATAI: laikraščiai tapo visuomeniniais, save išlaikančiais leidiniais.

14.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Rinkimų pamokų leidinys Demokratijos mokyklai

Moldovos nepriklausoma žinių agentūra "Info-Prim"

5.100 Lt

TIKSLAS: paremti leidinį, skirtą 2007 m. vykusios rinkiminės kampanijos analizei bei klaidų identifikavimui.

REZULTATAI: leidinys paremtas.

15.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Europos integracija - žingsnis po žingsnio

Moldovos savaitraštis "Timpul"

17.270 Lt

TIKSLAS: visuomenės švietimas eurointegracijos klausimais.

REZULTATAI: publikuota straipsnių serija, kuri per temas, skirtas Europos Sąjungai, Europos Tarybai bei per ES ir Moldovos politinio dialogo nušvietimą padeda skaitytojams geriau suprasti, kas yra Europos Sąjunga ir kokią vietą šioje bendrijoje galėtų užimti Moldova.

16.

Ekonominė ir socialinė plėtra

Parama Tarptautinio verslo forumo organizavimui Gagaūzijos autonomijoje

Gagaūzijos autonomijos administracija

7.110 Lt

TIKSLAS: padėti Gagaūzijos autonomijai prisistatyti tarptautiniam verslui kaip patraukliai investicijoms teritorijai.

REZULTATAI: įvyko prisistatymas Forume, suteikta parama stendų ir lankstinukų gamybai.

17.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Dokumentinis filmas "Lietuvos moldavai"

Sutartis pasirašyta su fiziniu asmeniu

4.840 Lt

TIKSLAS: paminėti Moldovos 650 metų jubiliejų ir Lietuvos tūkstantmetį, kultūros sklaida.

REZULTATAI: filmas sukurtas ir pristatytas festivalyje ir per televiziją; prisidėta prie dokumentinių filmų festivalio „Dom s mnogočislennoj semjoj“ idėjos realizavimo.

IŠ VISO:

17  

441.882 Lt

 
Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Parama Moldovos muitinės departamentui, įdiegiant prekių kilmės sertifikatų išdavimo sistemą

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

37.236 Lt

TIKSLAS: stiprinti į ES šalis eksportuojamų prekių kilmės kontrolę.

REZULTATAI: Kišiniove ilgalaike eksperte dirbo Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyriausioji inspektorė. Apmokyta 50 Moldovos muitinės tarnybos pareigūnų, kurie buvo rengiami tinkamam kilmės sertifikatų Forma A išdavimui, ES ir Moldovos prekių kilmės kumuliacijos sistemos įgyvendinimui. Vyko techninės diskusijos, praktiniai užsiėmimai.

Įvyko Moldovos muitinės pareigūnų vizitas Lietuvoje, kurio metu buvo pasidalinta patirtimi, praktiškai pademonstruota kilmės taisyklių taikymas muitinės veikloje.

2.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Moldovos kovos su ekonominiais nusikaltimais ir korupcija centro pajėgumų stiprinimas

Specialiųjų tyrimų tarnyba

3.674 Lt

TIKSLAS: stiprinti Moldovos institucijų pajėgumus kovoje su korupcija.

REZULTATAI: vizito Moldovoje metu atlikta Moldovos kovos su ekonominiais nusikaltimais ir korupcija centro veiklos strateginio planavimo bei baudžiamojo persekiojimo srityse analizė. Parengtos rekomendacijos ir veiksmų planas dėl centro veiklos tobulinimo.

3.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Moldovos maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistemos stiprinimas

Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba

36.664 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie teisinės bazės maisto ir veterinarijos srityje harmonizavimo su ES teise ir efektyvios veterinarinės kontrolės sistemos Moldovoje kūrimo.

REZULTATAI: Mokymų Lietuvoje metu apmokyti 8 Moldovos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerijos inspektoriai. 2 Lietuvos ekspertai pravedė mokymus Moldovoje efektyvios maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistemos klausimais.

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Moldovos valstybės tarnautojų stažuotė Lietuvoje. II etapas

Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS)

38.002 Lt

TIKSLAS: supažindinti  Moldovos valstybės tarnautojus  su Lietuvos stojimo į ES procesu bei ES regionų raidos politika ir jos įgyvendinimu Lietuvoje.

REZULTATAI: 6 Moldovos  valstybės tarnautojai stažavosi Lietuvos valstybės institucijose ir Lietuvos viešojo administravimo institute.

5.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Tėvų atstovavimo švietime įgūdžių bei žinių stiprinimas (Moldova/Gruzija)

Asociacija  „Naujos jungtys“

15.890 Lt (viso projekto vertė 31.779 Lt)

TIKSLAS: supažindinti partnerių šalių  organizacijas su Europos tėvų asociacijos veikla, padėti užmegzti bendradarbiavimo ryšius, taip prisidedant prie eurointegracinių procesų.

REZULTATAI: Organizuotos 2 apskrito stalo diskusijos su Nacionalinio Lietuvos tėvų forumo atstovais; Moldovoje ir Gruzijoje organizuotos apskrito stalo diskusijos su partnerių šalių organizacijomis atstovavimo klausimais: pakviesti dalyvauti ir tų šalių atsakingų institucijų atstovai, mokytojai, tėvai; organizuoti mokymai partnerių šalių organizacijoms, tėvų iniciatyvinėms grupėms: buvo mokoma ieškotis potencialių donorų atstovavimo bei įtakos darymo švietimo sistemai kampanijoms;

Vykdyti mokymai nacionaliniu lygmeniu Moldovoje ir Gruzijoje, parengiant atstovavimo veiksmų planą kiekvienoje.

6.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Lietuvos Moldovos Europos integracijos studijų instituto Kišiniove steigimas

VšĮ „Europos integracijos studijų centras“

50.487 Lt

TIKSLAS: stiprinti Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimą skleidžiant informaciją apie Europos Sąjungą ir Lietuvą, skatinti domėjimąsi Moldovos užsienio ir vidaus politikos procesais vykdant mokslinius tyrimus bei atliekant nuolatinę problemų analizę.

REZULTATAI: paruošti Fondo registracijai reikalingi dokumentai, gautos patalpos fondo veiklai, atliktas Moldovos gyventojų apklausos tyrimas, sudaryta potencialių partnerių Moldovoje ir Lietuvoje sąrašas, parengta leidybai analitinė studija „Quo vadis, Moldova?“, sukurta internetinė svetainė (www.eisc.lt), parašytas preliminarus fondo veiklos planas kitiems metams.

IŠ VISO:

6  

181.953 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Moldovos valstybės tarnautojų mokymas

Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS)

43.921 Lt

TIKSLAS: Moldovos valstybės tarnautojams suteikti žinių apie Europos Sąjungą – stojimo procesą, teisinę sistemą, vykstančių permainų valdymą ir kt.

REZULTATAI: Surengti 5 seminarai valstybės tarnautojams ES tematika (iš viso apie 150 dalyvių), kuriuose aptartas pasirengimo narystei ES procesas, ES finansuojamos programos, ES teisės pagrindai, ES ekonominė ir biudžetinė politika ir strateginis planavimas viešame sektoriuje.

IŠ VISO:

1  

43.921 Lt