Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2019.11.29 / Atnaujinta: 2019.11.29 15:55

Nacionalinėje vystomojo bendradarbiavimo komisijoje sutarta ieškoti sprendimų didinti Lietuvos oficialią paramą vystymuisi

2019 m. lapkričio 28 d. Užsienio reikalų ministerijoje vyko Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdis, kuriam pirmininkavo Užsienio reikalų viceministras N. Germanas. Posėdyje  aptarti 2018 metų Lietuvos oficialios paramos vystymuisi (OPV) rezultatai bei institucijų veikla įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus vystomojo bendradarbiavimo srityje.

Preliminariais duomenimis, Lietuvos OPV šiuo metu siekia 0,12 proc. nuo bendrųjų nacionalinių pajamų ir šis rodiklis yra vienas mažiausių ES.  Lietuva, kaip ir kitos po 2004 metų į Europos Sąjungą įstojusios šalys, yra įsipareigojusi iki 2030 m. pasiekti 0,33 proc. nuo bendrųjų nacionalinių pajamų rodiklį, todėl posėdžio metu buvo kelti klausimai dėl tolimesnių žingsnių siekiant užtikrinti Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.

Pažymėta, jog ypač svarbu didinti dvišalę paramą. Būtent ji sukuria geriausiai matomą pridėtinę vertę – prisidedama prie dvišalių politinių ir ekonominių ryšių stiprinimo, naujų rinkų atvėrimo galimybių Lietuvos verslui. Atkreiptas dėmesys į tai, jog jei parama vystymuisi nuosekliai nedidės, užsibrėžto rodiklio iki 2030 m. pasiekti nepavyks. Nevykdydami įsipareigojimų rizikuojame silpninti Lietuvos vaidmenį formuojant užsienio politiką ir diskredituojame savo valstybę.

Komisija vieningai sutarė ieškoti skubių sprendimų ir pavedė Užsienio reikalų ministerijai, kartu su Finansų ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis parengti siūlymus dėl  nuoseklaus OPV didinimo.

* * *

Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija sudaryta vadovaujantis LR vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu. Ją sudaro Lietuvos valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Komisijos tikslas – koordinuoti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą.