Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2020.04.29 / Atnaujinta: 2020.07.21 13:21

Paskelbta Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos 2019 metų ataskaita

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa yra sudedamoji Lietuvos oficialios paramos vystymuisi dalis, finansuojama iš Užsienio reikalų ministerijai skirtų tikslinių biudžeto asignavimų. 2019 m. programos veiklai panaudota 3,28 mln. eurų. Didžiąją programos dalį sudarė projektų šalyse partnerėse finansavimas, taip pat savanoriškos įmokos į tarptautinius fondus ir humanitarinė pagalba.

2019 m. įgyvendinti 78 vystomojo bendradarbiavimo projektai, kurių vertė daugiau nei 2,1 mln. eurų. Kaip ir ankstesniais metais, didžioji projektų dalis įgyvendinta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetinėse Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse: Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Sakartvele, Moldovoje ir Ukrainoje. Ypatingas dėmesys skirtas Moldovai, Sakartvelui ir Ukrainai, kur Lietuva teikė paramą, skatinančią politinę ir ekonominę integraciją su ES, socialines ir ekonomines reformas.

Svarbus programos uždavinys – skleisti informaciją ir ugdyti Lietuvos visuomenės paramą vystomajam bendradarbiavimui. Programa prisidėjo prie tarptautinio žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“ surengimo, Birštone kasmetiniame diskusijų festivalyje „Būtent“ surengta teminė diskusija apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, organizuoti mokymai projektų rengėjams ir vykdytojams.

Vykdydama tarptautinius įsipareigojimus prisidėti prie pastangų mažinti skurdą, didinti paramą gaunančių valstybių ir pažeidžiamiausių žmonių grupių atsparumą, taip pat skatindama demokratinių vertybių sklaidą, URM teikė įnašus ir įmokas į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius fondus ir tarptautines organizacijas. 2019 m. savanoriškiems įnašams skirta 631 tūkst. eurų. Trečdalis šių lėšų skirta EHU universiteto programai, dar trečdalis –reformoms Ukrainoje remti.

Iš Programos lėšų skirta humanitarinė pagalba - 460 tūkst. eurų - sudarė 16% visos Lietuvos skirtos humanitarinės pagalbos ir buvo nukreipta Jemenui, Palestinos pabėgėliams, Sirijai, Ukrainai, rohinjų pabėgėliams ir Albanijai.

Už programos įgyvendinimą atsakingas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas, kuris projektus koordinuoja ir administruoja kartu su Centrine projektų valdymo agentūra ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis. Daugiau informacijos apie projektus, Programos veiklas ir rezultatus  - ataskaitoje.