Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Ekonominė plėtra

Afrikos skaitmenizacijos lyderiai - stažuočių programa

VšĮ Afrikos tyrimai ir konsultacijos

29 052 EUR

 

Šis projektas yra Europos Komisijos finansuojamo "Digital Explorers" projekto dalis 

TIKSLAS: Prisidėti prie socialinės ir ekonominės padėties Nigerijoje gerinimo, stiprinant jaunų Nigerijos IRT specialistų verslumo įgūdžius ir dalijantis Lietuvos ir Nigerijos institucijų patirtimi, kuriant skaitmeninio verslumo ekosistemą ir palankią aplinką grįžtantiems migrantams naudotis įgytais įgūdžiais.

REZULTATAI:

  • Atrinkta 15 programuotojų (11 vyrų ir 4 moterys), kurie vieneriems metams įdarbinti Lietuvos verslo įmonėse,
  • Surengti 2 virtualūs patirties dalijimosi seminarai, kuriuose savo įspūdžiais pasidalijo Lietuvos įmonių atstovai bei programuotojai iš Nigerijos.
  • Atlikta viešosios politikos lyginamoji studija, prisidedanti prie Nigerijos FinTech ekosistemos stiprinimo per privataus sektoriaus bei akademinės bendruomenės ryšių tamprinimą.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Ekonominė plėtra

Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje

VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“ (AfriKo)

18 875.17 EUR

(2017 m. - 9 417,11 EUR; 2018 m. - 9 458,06 EUR)

TIKSLAS: gerinti Vakarų Afrikos regionų gyventojų socialinę bei ekonominę padėtį įgyvendinant priemones, skatinančias potencialus migrantus likti savo šalyje.

REZULTATAI:

  • Įgyvendinant projektą buvo išvystyta "Afrikos skaitmeninių lyderių stažuočių programos“ (angl. “African Digital Leaders Traineeship Program”) koncepcija, kurios pagrindu buvo paruošta paraiška gauti finansavimą pagal ES inicijuotą kvietimą teikti paraiškas pilotiniams legalios migracijos skatinimo projektams (finansuojama ES Judumo partnerystės priemonės (angl. Mobility Partnership Facility) lėšomis).
  • Įvyko 2 Nigerijos atstovų iš partnerių organizacijos "Ventures Platform" vizitai Lietuvoje. Pirmo vizito tikslas -  susitikti su visais potencialiais programos partneriais, prisistatyti bei pristatyti Nigeriją kaip patrauklią valstybę bendradarbiavimui. Taip pat buvo plėtojama Mentorystės (patirties/įgūdžių dalinimosi) programos koncepcija. Antro vizito metu vyko susitikimai su įvairiomis IRT įmonėmis, partneriais ir buvo pasirašytas memorandumas dėl tolesnio bendradarbiavimo.
  • Įvyko oficialus programos pradžios renginys kartu su partnerių atstovais, jame dalyvavo būsimos stažuočių programos partneriai – Versli Lietuva, Code Academy, Diversity Development Group, Infobalt atstovai bei kiti dalyviai. Iš viso virš 40 dalyvių. Renginio metu buvo pristatyta išvystyta Stažuočių (patirties/įgūdžių dalinimosi) programos koncepcija.