Spausdinti

Oficiali parama vystymuisi

Oficiali parama vystymuisi (toliau - OPV; angl. / Official Development Assistance – ODA) – tai iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojama parama ir humanitarinė pagalba besivystančioms valstybėms ir teritorijoms. Pagrindinis tikslas - skatinti ilgalaikį ir tvarų šalies vystymąsi, remti pastangas mažinti skurdą ir integruotis į pasaulio ekonomiką. Kasmetinis OPV apskaitymas atliekamas remiantis OECD/DAC parengta direktyva dėl statistinių ataskaitų teikimo.

Oficialios paramos vystymuisi klasifikacija pagal paramos sritis

OPV skiriama šalims ir organizacijoms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, Development Assistance Committee – OECD/DAC) sudarytą sąrašą.

Daugiašalė parama vystymuisi – privalomi ir savanoriški įnašai ir įmokos į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius fondus ir tarptautines organizacijas, tarptautines finansų institucijas, įskaitant dalį įmokų į Europos Sąjungos biudžetą.

Dvišalė parama vystymuisi – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojama parama valstybės partnerės institucijoms ar pilietinei visuomenei, įskaitant nevyriausybines organizacijas, atsižvelgiant į jų poreikius.

Humanitarinė pagalba – priemonės ir veiksmai, kurių tikslas gelbėti žmonių gyvybes, palengvinti jų kančias ir išsaugoti jų orumą per stichines ir dėl žmogaus veiklos kylančias nelaimes ir esant jų padariniams. Tokia pagalba taip pat apima nelaimių rizikos mažinimą, įskaitant pasirengimą nelaimėms ir atsigavimą po jų.