Spausdinti

Regioniniai Rytų Partnerystės ir daugiašaliai projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Demokratija ir pilietinė visuomenė

Įgalinančio atstovavimo programa jauniesiems Ukrainos ir Moldovos žurnalistams ,,Naujoji žiniasklaida”

Vilniaus Universitetas

 

49 263,39 EUR

TIKSLAS:

NVO lyderių informuotumo didinimas apie tinklaraščių rašymą ir skaitmenines galias.

REZULTATAI:

 • Parengta mokomoji priemonė „Netikros naujienos žiniasklaidoje ir socialinėje aplinkoje“ („FAKE NEWS“, autoriai: dr. Viktor Denisenko, doc. dr. Andrius Šuminas, lekt. Justina Januškevičiūtė, VU Komunikacijos fakultetas).
 • Įgyvendinti dveji 4 dienų tarptautiniai mokymai. Parengta grupė asmenų, turinčių profesionalių žinių apie pilietinę žurnalistiką ir melagingų naujienų iššūkius;
 • Sukurtas neformalus tinklaraštininkų ir vietos bendruomenės lyderių tinklas. Įgyvendintos numatytos apskritojo stalo diskusijos Ukrainoje ir Moldovoje.
 • Parengtas mokomasis-reklaminis filmas, kuris gali būti naudojamas kaip papildoma mokomoji medžiaga vaizdo tinklaraštininkams. Nuoroda į filmą: https://youtu.be/YgQhKAQF8cQ

Nešališkos informacijos pateikimas skaitytojams charter97.org svetainėje dalinio svetainės blokavimo Baltarusijos teritorijoje sąlygomis siekiant kovoti su Rusijos propaganda Baltarusijos Respublikoje ir Baltarusijos regione

Charter’97 Foundation

30 000 EUR

(2019 m. – 15 000 EUR;

2020 m. – 15 000 EUR)

TIKSLAS:

Nepriklausomos alternatyvios informacijos teikimas charter97.org skaitytojams, siekiant užkirsti kelią Rusijos propagandai Baltarusijoje ir regione.

REZULTATAI:

 • Korespondentų tinklas 2020 m. sukūrė 116 publikacijų charter97.org: straipsniai, komentarai, interviu, Lietuvos politikų, ekspertų ir aktyvistų nuomonės.
 • Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį parengti (išversti arba perspausdinti iš kitų šaltinių) iš viso 708 straipsniai (vidutiniškai 79 straipsniai per mėnesį).
 • Atlikti 667 vertimai, iš kurių 33 apmokėti iš projekto.
 • Suteikta skaitytojams galimybė keistis nuomonėmis ir diskutuoti apie leidinius.
 • Susitikimo su Lietuvos ir Baltarusijos korespondentais metu patobulintas bendradarbiavimas tarp svetainės redakcijos ir korespondentų, pagerinta straipsnių kokybė, kito suplanuoto susitikimo atsisakyta dėl pandemijos.
Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas

Pilietinės visuomenės Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje ir Ukrainoje gebėjimų stiprinimas siekiant ginti ir skatinti moterų teises strateginio bylinėjimosi ir advokacijos būdu

Europos žmogaus teisių gynimo centras (Middlesex universitetas, Jungtinė Karalystė)

27 928,13 EUR

TIKSLAS:

Tobulinti pilietinės visuomenės organizacijų įgūdžius įsitraukti į tarptautinius teisminius ginčus ir advokaciją, siekiant išspręsti sistemines problemas, turinčias įtakos jų šalių moterims.

REZULTATAI:

 • Nustatytos dvi bylos nagrinėjimui ir  dėl jų nagrinėjimo susitarta su partneriais;
 • Suteiktos konsultacijos dviejose teisinėse bylose, po konsultacijų partneriai teisininkai patobulino teisės aktų rengimą.
 • Buvo sukurta teisinė strategija byloje NG prieš Gruziją.
 • Surengtas apskritasis stalas dėl savigynos atvejų bylose, susijusiose su  smurtu šeimoje, kurio metu buvo nustatyti strateginiai ginčų nagrinėjimo klausimai ir ekspertų pagalbos poreikis partnerių teisininkams.
 • Surinkta nauja informacija apie bylas, susijusias su smurtu prieš moteris, kuri bus paskelbta ateinančiais metais.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų plėtra ir savivaldos stiprinimas

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms

Lietuvos savivaldybių asociacija

13 762,54 EUR

TIKSLAS:  Perduoti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu patirtį Rytų partnerystės šalių (Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos) vietos valdžios institucijoms, parengti politines rekomendacijas minėtų tikslų įgyvendinimui vietos lygmeniu bei sustiprinti daugiašalį bendradarbiavimą tarp savivaldybių.

REZULTATAI:

 • Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija ir Europos miestų ir regionų taryba (angl. CEMR) Vilniuje surengta konferencija (170 dalyvių). Konferencijos metu pristatyta informacija apie DV politikos aktualijas, pristatyta ES šalių savivaldybių patirtis, sustiprintas tolimesnis Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo savivaldybių vystomasis bendradarbiavimas: pasirašyta LSA ir Ukrainos miestų sąjungos bendradarbiavimo sutartis, taip pat aptartos tolesnio LSA ir Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo bendradarbiavimo galimybės. Konferencijos medžiaga pasidalinta su Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybių asociacijomis, konferencijos rezultatai su minėtų šalių delegacijų atstovais aptarti atskiro susitikimo spalio 28-31 vykusios Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijos metu. Konferencijos medžiagos pagrindu parengtos rekomendacijos Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybėms.

Parama pilietinei visuomenei ir visuomenės informavimas

Nešališkos informacijos pateikimas skaitytojams charter97.org svetainėje dalinio svetainės blokavimo Baltarusijos teritorijoje sąlygomis siekiant kovoti su Rusijos propaganda Baltarusijos Respublikoje ir Baltarusijos regione

Charter’97 Foundation

30 000 EUR

2019 m. - 15 000 EUR;

2020 m. - 15 000 EUR

 

TIKSLAS:

Nepriklausomos alternatyvios informacijos teikimas charter97.org skaitytojams, siekiant užkirsti kelią Rusijos propagandai Baltarusijoje ir regione.

REZULTATAI:

 • Korespondentų tinklas 2019 m. sukūrė 109 straipsnius, parengti (išversti arba perspausdinti iš kitų šaltinių) iš viso 822 straipsniai (vidutiniškai 102 straipsniai per mėnesį), atlikti 33 vertimai, buvo moderuojami straipsnių komentarai.
 • Skaitytojams suteikta galimybė keistis nuomonėmis ir diskutuoti apie leidinius.
 • Įvyko 3 susitikimai, skirti bendradarbiavimui tarp svetainės redakcijos ir korespondentų tobulinti, pagerinta straipsnių kokybė.

Demokratijos tiltai

Vilniaus politikos analizės institutas

10 200 EUR

TIKSLAS: Balkanų valstybių ekspertų ir piliečių gebėjimų atpažinti priešišką propagandą ir dezinformaciją stiprinimas.

REZULTATAI:

 • Apmokyti 45 Serbijos ekspertai apie trečiųjų šalių įtaką ir kišimąsi į demokratinius, socio-ekonominius procesus bei patrauklius ir įtaigius informacijos pateikimo būdus plačiajai visuomenei.
 • Parengti 8 analitiniai straipsniai anglų kalba, analizuojantys Balkanų valstybių iššūkius, susijusius su trečiųjų šalių kišimusi, siekiant euroatlantinės integracijos.
 • Surengtas ekspertinis seminaras Vilniuje. Seminaro data priderinta prie kasmetinės konferencijos „Vilniaus konsultacijos 2019“, taip partneriams iš Serbijos suteikiant galimybę pasiklausyti ir pasikonsultuoti su ekspertais ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių.
 
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama pilietinei visuomenei ir visuomenės informavimas Demokratijos stiprinimas – nepriklausomos informacijos sklaida ir žmogaus teisių principų įtvirtinimas Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ 13 677,11 EUR

TIKSLAS: Stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei plėtoti santykius su Europos Sąjunga Rytų partnerystės šalyse, skleidžiant nepriklausomą informaciją.

REZULTATAI:

 • Geresnis visuomenės informavimas ir prieiga prie alternatyvių informacijos šaltinių. Kartu su dalyvaujančiomis šalimis parengta nepriklausoma informacija apie Rytų partnerystės šalių politinius, socialinius ir ekonominius klausimus.
 • Surengti trys seminarai Rytų partnerystės šalyse, kurių metu  NVO ir žurnalistų atstovai Baltarusijoje ir Ukrainoje patobulino savo analitinius įgūdžius. Lietuvos patirtis žiniasklaidos priemonių raštingumo, kritiško vertinimo srityje  atsispindi seminarų gairėse ir sukurtoje mokomojoje medžiagoje.
 • Atliktas tarpvalstybinis kokybinis tyrimas, skirtas geresniam agresyvios informacijos apraiškų supratimui. Dėl to NVO atstovai, žurnalistai yra geriau pasirengę parengti analitinę, kritinę medžiagą, reaguoti į agresyvią informaciją.
Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir įtinklinimas VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

19 999,90 EUR

TIKSLAS: Stiprinti jaunų žurnalistų, ypač dirbančių regionuose ar konfliktinėse zonose, žurnalistinio darbo kompetenciją ir juos įtinklinti, siekiant prisidėti prie Gruzijos ir Moldovos žiniasklaidos lauko kokybės.

REZULTATAI:

 • Suorganizuoti dviejų su puse dienų  jaunų žurnalistų (besimokančių ar neseniai pradėjusių dirbti žurnalistinį darbą) mokymai Tbilisyje (15 dalyvių) ir Kišiniove (16 dalyvių), Mokymų metu žurnalistai buvo supažindinti su 1) Lietuvos veiksmais kovojant su priešiška propaganda bei kaip į tai įsitraukia Lietuvos medijos; 2) Interviu kaip žurnalistinio darbo instrumentu bei interviu technikų naudojimo ypatybėmis.
 • Surengta penkių dienų jaunų žurnalistų iš Gruzijos ir Moldovos stažuotė (angl. study trip) Lietuvoje. Grįžę į savo gimtąsias šalis jauni žurnalistai turės galimybę pritaikyti gautas žinias kuriant bei vystant savo šalies atsakingos žurnalistikos aplinką, gerinant jos kokybę bei palaikant pilietinės visuomenės įsitraukimą į šiuos procesus.
Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai ir regionui Charter97.org pagalba Charter’97 Foundation

30 000 EUR

(2017 m. – 15 000 EUR;

2018 m. – 15 000 EUR)

TIKSLAS: Nepriklausomos informacijos sklaida Rytų partnerystės valstybėse, remiant demokratinius procesus jose ir perteikiant Lietuvos patirtį.

REZULTATAI:

 • Lietuvos žurnalistų parengta ir publikuota 80 naujų  straipsnių apie situaciją Baltarusijoje ir kitose Rytų partnerystės valstybėse.
 • Buvo atliktas Lietuvos žiniasklaidoje skalbiamos informacijos monitoringas, straipsnių ir interviu su Lietuvos politikais, visuomenės veikėjais ir kitos informacijos apžvalga, publikavimui reikalingos medžiagos rengimas ir viešinimas. Per 2018 m. buvo parengta ir perskelbta interneto puslapyje www.charter97.org 606 straipsnių (iš kurių 150 tenka projektui)
 • Per 2018 m. buvo parengta paskelbtų straipsnių ir medžiagos 508 vertimai, iš kurių projekto lėšomis apmokėtas 191 vertimas į kitas kalbas (lietuvių, anglų, rusų, baltarusių kalbos).
 • Buvo atliktas paskelbtos informacijos (straipsnių) komentarų moderavimas.
 • Surengtas vizitas Baltarusijos žurnalistams Lietuvoje, siekiant didinti jų profesionalumą, kuriame dalyvavo 3 Baltarusijos, 2 Lietuvos žurnalistai bei 2 Charter’97 atsakingi darbuotojai.
Rytų partnerystės šalių informacinės aplinkos tobulinimo programa Vilniaus politikos analizės institutas 14 000 EUR

TIKSLAS: Stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei ryšius su ES Rytų partnerystės šalimis (Gruzija, Moldova, Ukraina) per nepriklausomos informacijos sklaidą pasitelkiant šiuolaikinius sprendimus.

REZULTATAI:

 • Sukurta platforma automatizuotai informacijos paieškai ir analizei apie aktualius įvykius Rytų partnerystės šalyse, leidžianti ieškoti tekstų pagal pasirinktus raktažodžius internetinėje spaudoje ir pasirinktuose socialinės medijos puslapiuose. Surinkta informacija išanalizuota kiekybiniais ir kokybiniais metodais.
 • Sukurtas dezinformacijos stebėsenos ir analizės įrankis, jo pagalba gauti duomenys analizuojami ir pateikiami plačiajai visuomenei suprantama forma. Parengta ir paskelbta apie 50 tekstų dezinformacijos tema su vizualizacijomis, jais pasidalyta socialiniuose tinkluose. Jie taip pat išversti į anglų ir rusų kalbas ir išsiųsti paskelbimui partneriams užsienyje. Parengti, paskelbti ir išversti 4 didesnės apimties straipsniai dezinformacijos tema.
 • Sukurtas klasteris su think-tankais iš Rytų partnerystės šalių (Foreign Policy Council „Ukrainian Prism“ iš Ukrainos, Media Development Foundation iš Gruzijos, Development and Social Initiatives iš Moldovos), tiriantis ir besidalijantis dezinformacijos tyrimais bei kita su tuo susijusia informacija. Pasidalyta, išversta į kitas kalbas, paskelbta visa eilė straipsnių bei įrašų socialinėse medijose, taip pat ir kitokio pobūdžio su šia tema susijusiais tekstais.
 • Surengta visos dienos tarptautinė konferencija – diskusijų platforma tema „Dezinformacijos menas: išmoktos pamokos ir ateities iššūkiai“, kurioje aktyviai dalyvavo ir dalijosi patirtimi bei patarimais Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, įskaitant klasterio atstovus iš Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos.
Regionų plėtra ir savivaldos stiprinimas Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi Panevėžio rajono savivaldybės administracija

24 830,36 EUR

TIKSLAS: Skatinti Moldovos ir Gruzijos regionų vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą

REZULTATAI:

 • Surengtas pažintinis trijų dienų vizitas Moldovos Jalovenio ir Gruzijos Achmetos rajonų savivaldybių atstovams – po 10 žmonių iš kiekvienos šalies (iš viso 20 žmonių), kurio metu buvo aplankyti Panevėžio rajono savivaldybėje sėkmingai įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami ES lėšomis finansuojami projektai, savo veiklą sėkmingai vystantys ūkininkai bei įmonės, surengta edukacinė programa Upytės tradicinių amatų centre.
 • Pravesti 2x6 ak. val. mokymai Moldovos Jalovenio rajono savivaldybėje (iš viso 50 žmonių) ir 2x6 ak. val. mokymai Gruzijos Achmetos rajono savivaldybėje (iš viso 50 žmonių) žemės ūkio produkcijos gamintojams, ūkininkams, kaimo gyventojams apie verslo planų kūrimą, nuosavo verslo administravimą, asociacijų žemės ūkio srityje steigimą, jų formas bei privalumus, bendradarbiavimo galimybes, apie konkurencingumą, įėjimą į naujas rinkas, smulkaus verslo žemės ūkio srityje finansavimo bei patekimo į Europos Sąjungos rinką galimybes. Parengti pavyzdiniai verslo planai.
 • Pasirašyti raštai dėl tolimesnio bendradarbiavimo ryšių įvairiose srityse stiprinimo ir kitų tarptautinių projektų įgyvendinimo su Moldovos Jalovenio bei Gruzijos Achmetos rajono savivaldybėmis.
Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimas Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“

30 171,35 EUR

TIKSLAS: Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų, atsakingų už Asociacijos susitarimų įgyvendinimo koordinavimą valstybiniu lygiu, taip pat šiose institucijose dirbančių valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas, ypač derinant teisę ir koordinuojant Asociacijos susitarimų įgyvendinimą, skatinant trišalį bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir bendrų įgyvendinimo problemų sprendimą.

REZULTATAI:

 • Suteiktos 23 darbo dienų projekto eksperto Klaudijaus Manioko konsultacijos Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos valstybės institucijoms, organizuojant keturis vizitus į asocijuotąsias šalis (1 į Gruziją, 1 į Moldovą, 2 į Ukrainą). Asocijuotosioms šalims pristatyta Rytų Partnerystės valstybių ryšių su ES ir modernizacijos perspektyvų analizė (veikla kofinansuojama projekto „EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership countries: An Inside-out Analysis and Strategic Assessment“).
 • Suorganizuotas trijų dienų trišalis renginys „2nd Association Exchange Forum” („2-asis Asociacijos mainų forumas“), kuriame dalyvavo 121 dalyvis. Forumą organizuojant kartu su partneriais IRF /Civic Synergy projektu ir kofinansuojant URM VB projekto lėšomis, veikla įgyvendinta daug didesne apimtimi nei planuota (planuota - 60 dalyvių).
 • Parengtas ir „2-ajame Asociacijos mainų forume“ pristatytas politikos dokumentas „Enhanced Dialogue with the Associated EaP Trio: joining forces towards AA/DCFTA Implementation and further integration into the EU“, kuriuo apibendrinta trišalė patirtis ir, sukurtos geresnės prielaidos nuolatiniam dialogui tarp asocijuotų  šalių.
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

19 701,46 EUR

(2017 m. – 3 500 EUR;

2018 m. –

16 201,46 EUR)

TIKSLAS: Dalijantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas (jame dalyvavo Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismų teisėjai), kurio metu buvo pateikta informacija apie iššūkius, patiriamus užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo parengtas ir projekto partnerių užpildytas klausimynas, skirtas identifikuoti egzistuojančias su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias pagrindines konstitucinės justicijos institucijoms kylančias problemas.
 • Suorganizuotas konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame: pristatytas bendras leidinys (inter alia bendra ataskaita) dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo; aptartos sritys, kuriose tikslinga stiprinti konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį, aptarti galimi probleminių aspektų sprendimo variantai, pristatyta aktuali Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų patirtis.
Administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas
Pagalba Gruzijai ir Ukrainai įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas Nacionalinė teismų administracija 13 235,52 EUR

TIKSLAS: skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, nustatyti valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi.
 • Užmegzti ir sustiprinti santykiai tarp atitinkamų Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos institucijų, aptartos galimos bendradarbiavimo ateityje kryptys.
 • Išversta į rusų kalbą knyga paaugliams „Teismiesčio byla“ ir „Savanorių vadovas: kaip teikti paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams teisme”.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama pilietinei visuomenei ir visuomenės informavimas Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir įtinklinimas VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ 18 870,57 EUR

TIKSLAS: stiprinti jaunų žurnalistų kompetenciją ir gebėjimus, siekiant gerinti žurnalistikos kokybę Gruzijoje ir Moldovoje.

REZULTATAI:

 • Mokymus sėkmingai išklausė 30 dalyvių iš Gruzijos ir Moldovos, taip pat ir probleminių regionų;
 • Jiems perduota Lietuvos patirtis žurnalistinio darbo srityje bei Rusijos propagandos tyrimuose;
 • Į mokymus įtraukti valstybių partnerių lektoriai;
 • Publikuoti 9 tiriamieji straipsniai aktualiomis temomis Gruzijoje ir Moldovoje;
 • Dalyvavimą projekte tęsusių žurnalistų gebėjimai buvo sustiprinti praktine veikla bei užtikrinant vietos partnerių ir RESC ekspertų mentorystę.
Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai ir regionui Charter97.org pagalba Charter’97 Foundation

30 000 EUR

(2017 m. – 15 000 EUR;

2018 m. – 15 000 EUR)

TIKSLAS: nepriklausomos informacijos sklaida Rytų partnerystės valstybėse, remiant demokratinius procesus jose ir perteikiant Lietuvos patirtį.

REZULTATAI:

 • Lietuvos žurnalistų rengiamos informacijos viešinimas apie Baltarusiją ir Rytų partnerystės valstybes – 81 straipsnis;
 • Lietuvos žiniasklaidos monitoringas, straipsnių ir medžiagos vertimas (lietuvių, anglų, rusų, baltarusių kalbos) –150 straipsniai, atlikta 180 vertimų;
 • Straipsnių ir interviu su Lietuvos politikais, visuomenės veikėjais rengimas ir viešinimas – 32 straipsniai kas mėnesį;
 • Susitikimų Baltarusijos žurnalistams Lietuvoje organizavimas siekiant didinti jų profesionalumą – surengtas 1 vizitas.
Intermarium. Televizijos debatų laida apie regioną Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas 11 840,27 EUR

TIKSLAS: informacijos sklaidos suintensyvinimas tarp šalių, priklausančių ES ir NATO ir rytinių jos kaimynų, orientuojantis visų pirmą į Ukrainą.

REZULTATAI:

 • Nufilmuotos 4 televizijos debatų laidos, kuriose analizuojama energetinio saugumo problema, situacija Rusijoje ir jos santykiai su regiono šalimis, išanalizuota situacija Baltarusijoje, aptarti praeities politikos iššūkiai regiono valstybėse.
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, padedant įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse VšĮ „Rytų Europos studijų centras" 15 804,06 EUR

TIKSLAS: padėti ES Rytų partnerystės šalims – Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai – stiprinti įstatymų leidžiamosios valdžios veiklos efektyvumą atstovaujant piliečių interesams.

REZULTATAI:

 • Lapkričio 6-10 d. įvyko mokomasis vizitas (8 dalyviai, vizito trukmė – 3 darbo dienos), kurio metu Gruzijos ir Moldovos parlamentarai bei Ukrainos parlamento pirmininko ir ministro pirmininko tarnybų atstovai pagal projekto paraiškoje numatytas gaires turėjo trijų dienų programą apie Lietuvos Europos integracijos patirtį;
 • Mokomojo vizito metu Rytų partnerystės valstybių parlamentų nariai turėjo galimybę tobulinti gebėjimą savarankiškai generuoti inovatyvius su vizito tema susijusius sprendimus, įgyti trūkstamus parlamentiniam darbui būtinus įgūdžius, pagilino partinio dalyvavimo, ypatingai politinės ideologijos, įgūdžius, pagerinti tarp-partinius ryšius su savo šalies, kitų Rytų partnerių ir Lietuvos parlamentarais, įgyti gebėjimų kokybiškai bendrauti su savo tiesioginiais rinkėjais. Šie įgūdžiai tiesiogiai prisideda prie jų darbo įgyvendinant reformas ir Asociacijos sutartis su ES.
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

20 000 EUR

(2017 m. – 3 500 EUR;

2018 m. – 16 500 EUR)

TIKSLAS: dalijantis LR Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą.

REZULTATAI:

 • Projekte dalyvaujančių konstitucinės justicijos institucijų pateikta informacija apie patiriamus iššūkius užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą parengta aptarimui parengiamajame Vilniaus forumo susitikime;
 • Aptarus projekto partnerių pateiktą informaciją apie iššūkius užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą, taip pat susipažinus su aktualioje srityje atliktų tyrimų išvadomis dėl regione patiriamų iššūkių, parengiamojo Vilniaus forumo susitikimo metu identifikuotos tos su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusios sritys, kuriose turėtų būti stiprinamas valstybių partnerių konstitucinės justicijos institucijų vaidmuo ir kuriose atitinkamai aktualiausia pasidalinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir projekto partnerių užsienio konstitucinės justicijos institucijų sukaupta patirtimi.
Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“

98 017,69 EUR

(2016 m. - 54 264,49 EUR;

2017 m. - 43 753,20 EUR)

TIKSLAS: Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas Europos integracijos valdymo srityje, o taip pat Europos Sąjungos institucijų supratimo didinimas apie veiksmingą paramą asociacijos sutarčių su šiomis valstybėmis įgyvendinimui.

REZULTATAI:

 • Suteiktos ilgalaikio (D. Žeruolis – 29 d.d.) ir trumpalaikių (N. Udrėnas, K. Maniokas, T. Šliogeris, N. Viršilienė – 56 d.d.) Lietuvos ekspertų konsultacijos Europos integracijos horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais;
 • Vykdytos vietinių ekspertų (28 d.d.) konsultacijos rengiant teisinio reglamentavimo atitikties metodiką Ukrainos įmonėms, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties/DCFTA reikalavimus ir didinant Ukrainos potencialą eksportuoti  į ES šalis tekstilės pramonėje.
Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)

29 640,42 EUR

( 2016 m. - 19 640,42 EUR;

2017 m. - 10 000 EUR)

TIKSLAS: sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos tobulinimo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

REZULTATAI:

 • Sustiprinti Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (58 asmenys);
 • Sustiprinti Moldovos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (32 asmenys);
 • Suteikta ekspertinių konsultacijų Gruzijos ir Moldovos institucijų (po 200 val.), susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovams;
 • Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovai, dalyvavę vizite Lietuvoje – 6 asmenys.
Inovatyvių sprendimų diegimo civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Moldovoje ir Gruzijoje skatinimas Panevėžio rajono savivaldybės administracija 10 592,85 EUR

TIKSLAS: pagerinti administracinius ir institucinius gebėjimus Gruzijos ir Moldovos savivaldybėse, supažindinant su inovatyviais sprendimais, įdiegtais civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Lietuvoje.

REZULTATAI:

 • 54 (iš planuotų 40) konferencijos dalyvių supažindinti su Lietuvoje įdiegtais inovatyviais pasiekimais civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse;
 • 9 (iš planuotų 10) Achmetos ir Jalovenio savivaldybių darbuotojų apmokyti projektų rengimo pagrindų, susipažino su paramos fondų paieškos sistemomis;
 • Parengtas rekomendacijų ir veiksmų planas tarp Panevėžio rajono ir Moldovos Jalovenio ir tarp Panevėžio rajono ir Achmetos savivaldybių;
 • Parengtas 1 straipsnis Panevėžio rajono spaudoje;
 • Informaciniai pranešimai paskelbti savivaldybių interneto svetainėse;
 • Parengti 2 informaciniai lankstinukai apie ES lėšomis Lietuvoje įdiegtas inovacijas po vieną civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityje (rusų ir anglų kalbomis).
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas, padedant įgyvendinti Asociacijos
sutartis su ES

Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES

Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“

54.264, 49 EUR

TIKSLAS: Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas Europos integracijos valdymo srityje, o taip pat Europos Sąjungos institucijų supratimo didinimas apie veiksmingą paramą asociacijos sutarčių su šiomis valstybėmis įgyvendinimui.

REZULTATAI:

 • suteiktos ilgalaikio  ir trumpalaikių Lietuvos ekspertų konsultacijos Europos integracijos horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais;
 • vykdytos vietinių ekspertų konsultacijos rengiant teisinio reglamentavimo atitikties metodiką Ukrainos įmonėms, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties/DCFTA reikalavimus ir didinant Ukrainos potencialą eksportuoti  į ES šalis tekstilės pramonėje;
 • įvyko Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos specialistų (15 asmenų) mokomasis vizitas į Lietuvą.

Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo

VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)

19.640, 42 EUR

TIKSLAS: sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos tobulinimo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

REZULTATAI:

 • sustiprinti Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai;
 • sustiprinti Moldovos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai;
 • suteikta ekspertinių konsultacijų Gruzijos ir Moldovos institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovams.

Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių Teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

 

14.432, 48 EUR

TIKSLAS: pasidalinti sukaupta patirtimi konstitucinės justicijos institucijai užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą su Gruzijos, Moldovos, Ukrainos Konstitucinių Teismų atstovais, siekiant stiprinti atitinkamą šių institucijų vaidmenį.

REZULTATAI:

 • Parengtas klausimynas, kurio pagrindu identifikuotos šalims partnerėms kylančios problemos konstitucinės justicijos srityje užtikrinant teisinės valstybės principų paisymą bei parengta medžiaga aktualia problematika;
 • Suorganizuotas Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismų teisėjų forumas;
 • Anglų ir rusų kalbomis parengtas leidinys, skirtas teisinės valstybės principų paisymo užtikrinimui.

Pagalba Moldovai, Ukrainai ir Gruzijai vykdant teisinio sektoriaus reformas

Nacionalinė teismų administracija

14.493, 47 EUR

TIKSLAS: skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų ir prokuratūros sistemų nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas 2 dienų Lietuvos, Moldovos, Ukrainos ir Gruzijos teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi, sustiprintas bendradarbiavimas tarp atitinkamų šių šalių  institucijų ir aptartos galimos bendradarbiavimo kryptys ateityje;
 • Identifikuoti ir į rusų kalbą išversti aktualiausi Lietuvos  teisės aktai ir kiti dokumentai, reikalingi tolesniam Moldovos, Ukrainos, Gruzijos teisinio sektoriaus reformos įgyvendinimui.

Parama eurointegraciniams procesams

Europos pamokos

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras

14.617, 55 EUR

TIKSLAS: stiprinti jaunų žurnalistų kompetenciją ir pilietinės visuomenės įtraukimą į visuomenės švietimą, siekiant gerinti žurnalistikos kokybę Gruzijoje ir Moldovoje.

REZULTATAI:

 • Surengti 2 dienų pilotiniai mokymai Gruzijoje ir Moldovoje;
 • Sukurta ir įvykdyta kvalifikacijos kėlimo programa Gruzijos ir Moldovos mokytojams;
 • Organizuoti mokymai „Europos pamokos” jaunimo organizacijoms Moldovoje.

Parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui

Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

22.819, 39 EUR

TIKSLAS: stiprinti jaunų žurnalistų kompetenciją ir pilietinės visuomenės įtraukimą į visuomenės švietimą, siekiant gerinti žurnalistikos kokybę Gruzijoje ir Moldovoje.

REZULTATAI:

 • Suorganizuoti dveji mokymai apie žiniasklaidos darbo principus, besikeičiančią globalios žiniasklaidos rinkos raidą, verslo žurnalistiką, šaltinių atrankos technikas ir propagandos veikimo metodus, kuriuose dalyvavo 16 jaunųjų žurnalistų Gruzijoje ir 19 – Moldovoje;
 • Įvyko šešių žurnalistų stažuotė Vilniuje, kurios metu dalyviai susipažino su didžiausių Lietuvos žiniasklaidos institucijų darbu bei susitiko su valstybės institucijų atstovais, sociologais, politologais.

Lygios galimybės ir moterų teisės

 

Unite Act Impact: Cooperation for Social Change

 

 

 

VšĮ „Lygių galimybių plėtros centras“

 

15.000 EUR

TIKSLAS: tobulinti Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijų, dirbančių lyčių lygybės srityje, gebėjimus siekti socialinių pokyčių per kultūrines ir socialines veiklas.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas 4 dienų forumas Vilniuje Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos pilietinės visuomenės aktyvistams lyčių lygybės srityje;
 • Įvyko 6 renginiai, įskaitant mokymus, valstybėse partnerėse lyčių lygybės, moterų ir jaunimo įgalinimo, bendruomeninės veiklos, emocinės paramos temomis.

Bendro kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimas ir tyrimai

LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui (Leidinys – „Kunigaikščiai Višnioveckiai“)

VšĮ „Istorinės atminties akademija“

15.664 EUR

TIKSLAS: tęsti Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą, užbaigiant knygos apie kunigaikščius Višnioveckius leidybą, įrengiant pastovią portretų parodą Višniove Višnioveckių rūmuose.

REZULTATAI:

 • Išleista gausiai iliustruota knyga „Kunigaikščiai Višnioveckiai“, kuri pelnė Ukrainos 2016-ųjų „Metų knygos“ titulą.
 • Surengta istorinių portretų paroda „Kunigaikščiai Vyšnioveckiai“ Užsienio reikalų ministerijoje Vilniuje; paroda perduota Ukrainos Višniovo muziejui nuolatiniam eksponavimui.

LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui (II). (Leidinys – „Kunigaikščiai Višnioveckiai“)

VšĮ „Istorinės atminties akademija“

15.346 EUR

TIKSLAS: Bendradarbiaujant Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkams plėtoti dialogišką LDK istorijos koncepciją, kuri leidžia sukurti ilgalaikį pagrindą informacinei regiono erdvei.

REZULTATAI:

 • Surinkti moksliniai tekstai, atlikti vertimai į ukrainiečių ir anglų kalbas, atlikta ikonografinės medžiagos paieška rengiant leidinį „Kunigaikščiai Višnioveckiai“ ir Gediminaičių kunigaikščių Višnioveckių portretų parodą.

Parama pilietinei visuomenei ir visuomenės informavimas

Nepriklausomos informacijos sklaida Baltarusijoje ir regione Charter’97 Foundation 14 981,68 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą per internetinį portalą Charter’97.

REZULTATAI:

 • Parengti ir publikuoti straipsniai apie situaciją Baltarusijoje ir regione, taip pat apie Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą;
 • Vykdytas lietuviškos spaudos monitoringas – publikuoti straipsniai iš kitų portalų, kurie buvo verčiami ir talpinami portale baltarusių, rusų bei anglų kalbomis;
 • Išlaikytas didelis portalo lankytojų skaičius.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Europos pamokos

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras

13.980,44 EUR

TIKSLAS: Padėti Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti švietimo reformas sukuriant ir atnaujinant su ES integracija susijusias švietimo programas bendrojo lavinimo mokykloms ir taip prisidėti prie europinių vertybių ugdymo.

REZULTATAI:

 • Sukurta laisvai pasirenkama programa „Švietimas Europos integracijai“ Gruzijos bendrojo lavinimo mokykloms. Programa apima tokias temas kaip Europos Sąjunga, ES institucijų sistema ir jų reikšmė, ES vystymosi politika, Gruzija ir ES ir kt;
 • Programa „Švietimas Europos integracijai“ išbandyta 3 Gruzijos mokyklose. Bandyme dalyvavo 46 10-os klasės mokiniai;
 • Atnaujinta laisvai pasirenkama programa „Švietimas Europos integracijai“ Moldovos bendrojo lavinimo mokykloms. Programa apima tokias temas kaip Europa, Europos civilizacija, vieningos Europos idėja, ES įkūrimas, ES institucijos, susitikimai ir sprendimų priėmimas Europos Parlamente, bendra Europos valiuta – ekonominės ES sanglaudos pagrindas, mokykla ir švietimas ES, jaunimas ES, Moldova prieš ir po Europos Asociacijos susitarimo prašymo, naujos Moldovos produktų eksporto rinkos, ES ir šiuolaikinio pasaulio iššūkiai, ES ir arabų migracijos krizė, kokia ateitis laukia Europos ir kt;
 • Programa išbandyta 3 Moldovos mokyklose. Bandyme dalyvavo 58 12-os kl. mokiniai.

Instruktorių seminaras ir praktiniai mokymai „Branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų neplatinimas ir kontrolė pasienio tikrinimo metu“

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

6.117,77 EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie Ukrainos ir Moldovos sienos apsaugos ir muitinės tarnybų pareigūnų  branduolinio saugumo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtros, perduodant Lietuvos mokymo patirtį bei pažangias metodikas

REZULTATAI:

 • Ukrainos ir Moldovos pareigūnai susipažino su Lietuvos branduolinio saugumo politika Branduolinio saugumo veikloje dalyvaujančių institucijų sąveikos organizavimo ir koordinavimo procesais;
 • Lietuvos projekto dalyviai susipažino su Ukrainos ir Moldovos atitinkamų institucijų veikla;
 • Identifikuoti skirtumai ir tapatumai, buvo nagrinėjama jų įtaka veiklos efektyvumui.

Moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimas

Įgalinimas per dalinimasi: moterys (po)konfliktinėse situacijose

VšĮ Lygių galimybių plėtros centras

14.985,68 EUR

TIKSLAS: Gruzijos ir Palestinos moterų ekonominis ir socialinis įgalinimas, siekiant įveikti (po)konfliktinių ir krizinių situacijų pasekmės, ir Lietuvos visuomenės informavimas apie šių šalių moterų padėtį.

 

REZULTATAI:

 • Lietuvoje organizuotas Gruzijos (6 asm.), Palestinos (3 asm.) ir Lietuvos (6 asm.) moterų - vietos bendruomenių lyderių forumas (3,5 d.), kurio metu dalyvės dalinosi savo darbo ir aktyvizmo patirtimi, buvo įgalintos šviesti vietinę visuomenę lyčių lygybės, demokratinių principų, moterų politinio aktyvumo klausimais. Jos buvo apmokytos teikti paramą pilietinei visuomenei socialinės rūpybos ir švietimo srityse siekiant įveikti konfliktų ir krizinių situacijų pasekmes. Lankėsi EIGE, privačiame Vilniaus darželyje „Nendrė“, Kėdainių raj. savivaldybėje;
 • Forumo metu sukauptos informacijos pagrindu buvo sukurtas filmukas apie Palestinos ir Gruzijos moterų padėtį, išplatintas projekto organizacijų tinklalapiuose, Facebook paskyrose kituose internetiniuose portaluose, naudojamas švietimo tikslais;
 • Parengti ir publikuoti 4 straipsniai apie pilietinės visuomenės situaciją projekto šalyse, išplatinti projekto organizacijų tinklalapiuose, Facebook paskyrose kituose internetiniuose portaluose;
 • Forume įgytą patirtį moterys pritaikė savo vietos bendruomenėse ir kasdieniame aktyvizme siekdamos teisingesnės ir moterims palankesnės visuomenės.  

Atsparumo propagandai stiprinimas Gruzijoje ir Moldovoje - regioninės žiniasklaidos ir NVO aktyvistų mokymai

Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras

14.951,84 EUR

TIKSLAS: stiprinti Moldovos ir Gruzijos žurnalistų gebėjimus atremti rusišką propagandą, o visuomenių – atsparumą tokiai propagandai, gerinti jų žinias apie ES.

REZULTATAI:

 • Sukurta mokymų metodika ir medžiaga;
 • Organizuoti Moldovos  (4 asm.) ir Gruzijos (4 asm.) žurnalistų 4 d. mokymai Vilniuje apie propagandos technikas ir jų atpažinimą;
 • Organizuoti Lietuvos ekspertų (4 asm.) seminarai Moldovoje ir Gruzijoje šių šalių akademikams, studentams, žiniasklaidai apie propagandos ir anti-propagandos technikas;
 • Parengti ir publikuoti 4 Moldovos ir 4 Gruzijos regioninių žurnalistų straipsniai apie Rusijos propagandą, jos apraiškas šiose šalyse siekiant dekonstruoti kuriamus mitus;
 • Projekto metu suteiktos žinios Moldovos ir Gruzijos žurnalistams, pilietinės visuomenės atstovams, patobulėję jų profesiniai gebėjimai ir įgūdžiai, atsparumas propagandai; mokymų medžiaga išplatinta visam Gruzijos ir Moldovos regioninių žurnalistų tinklui;
 • suteikta alternatyvi informacija visuomenei apie Europos integraciją;
 • išplėstas neformalus žurnalistų tinklas.

Bendro istorijos ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui („Kunigaikščiai Višnioveckiai“)

VšĮ Istorinės atminties akademija

5.000 EUR

TIKSLAS: Skatinti mokslinį, kultūrinį Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą LDK tema.

REZULTATAI:

 • Atlikti knygos apie kng.Višnioveckius parengiamieji darbai – įgyvendintos 3 mokslinės tiriančios ekspedicijos Baltarusijoje (aplankant 7 vietas), Lenkijoje (aplankant 7 vietas) ir Ukrainoje (aplankant 10 vietų), kurių metu surasti su kng. Višnioveckiais susiję paveldo objektai ir padarytos jų daugiaplanės nuotraukos, skirtos iliustruoti knygą.

Administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus

Pagalba Moldovai ir Ukrainai vykdant teisinio sektoriaus reformą

Nacionalinė teismų administracija

10.641.47 EUR

TIKSLAS: Projekte numatytomis priemonėmis siekti tikslo – prieinamo, efektyvaus, skaidraus, profesionalaus ir socialiai atsakingo teisingumo sektoriaus Moldovos Respublikoje bei Ukrainoje, atitinkančio europinius standartus, užtikrinančio teisės viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms, bei prisidedančio prie visuomenės pasitikėjimo teismais, pasiekimo.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, įskaitant  konkrečių teisės aktų projektų, rengiamų Moldovoje ir Ukrainoje nuostatų aptarimas.  Identifikuotos valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi įgyvendinant konkrečius teisės aktus bei Moldovos ir Ukrainos atstovams sudaryta galimybė aplankyti giminingas institucijas Lietuvoje;
 • Forume taip pat dalyvaus JAV ambasados Moldovoje atstovai, bus aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės;
 • Išversti Lietuvos teisės aktai, kurie yra ypač aktualūs tolesniam Moldovos ir Ukrainos teisinio sektoriaus reformos įgyvendinimui (būtinų išversti teisės aktų sąrašas bus parengtas atsižvelgiant į Forumo dalyvių -institucijų poreikius).

Lyčių lygybės skatinimas

Lyčių lygybė nuo Baltijos iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė Women in Democracy

Vilniaus universitetas / Lyčių studijų centras

6.652,51 EUR

TIKSLAS: Tęsti inovatyvios tarptautinės internetinės svetainės “Women in Democracy” veiklas.

 

REZULTATAI:

 • Užtikrintas nuolatinis tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse, palaikymas ir techninis aptarnavimas;
 • Kasdien atliktas naujienų monitoringas ir naujienų atranka svetainės prieskyroms “Naujienos”, “Opinion”, “Facebook”;  periodiškai pildomos aktualijų prieskyros „Politics“, „Governance and Economy“, „Violence against Women“ ir „International Organizations“, talpinama vaizdinė medžiaga;
 • Parengti ir svetainėje patalpinti 4 originalūs interviu su moterimis-regiono lyderėmis (patalpinti prieskyroje “Interviu su lyderėmis”);
 • Parašyti 6 informaciniai ir analitiniai tekstai;
 • Sustiprintas Lietuvos, kaip lyčių lygybės koordinatorės regione (Rytų Europa, Kaukazo regionas, Centrinė Azija), vaidmuo;
 • Savo veikla svetainė atlieka anti-demokratinės propagandos ir dezinformacijos diskreditaciją regione.
 

Techninė pagalba ir aukšto lygio Lietuvos ekspertų konsultacijos Gruzijai ir Moldovai įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES

 

VšĮ ESTEP 51.625,9 EUR

TIKSLAS: Padėti Gruzijai ir Moldovos Respublikai įgyvendinti Asociacijos susitarimus su ES, t.y. parengti įgyvendinimo (institucinę ir procedūrinę) infrastruktūrą bei tam reikalingus išteklius, kad absoliuti dauguma suplanuotų priemonių būtų įgyvendintos laiku ir pagal Asociacijos sutartyse bei jas operacionalizuojančiose darbotvarkėse numatytą grafiką.

REZULTATAI:

 • Projekto vykdymo metu Gruzijai suteikta 58 darbo dienos konsultacijų, Moldovai suteikta 49 darbo dienos konsultacijų;
 • Organizuoti Gruzijos ir Moldovos Respublikos valstybės tarnautojų specialistų trumpalaikiai studijų vizitai į Lietuvą siekiant pasinaudoti Lietuvos patirtimi įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES konsultuojantis konkrečiais planavimo ir įgyvendinimo klausimais (2 vizitai, kuriuose dalyvavo 9 specialistai).
  „ Keliaujame į užsienį – moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rietavo verslo informacijos centras 14.326,96 EUR

TIKSLAS: 2014-2015 m. projektu buvo siekiama skatinti Moldovos ir Baltarusijos moterų verslumą ir socialinį bei ekonominį aktyvumą

REZULTATAI:

 • 21 projekto dalyvė iš Baltarusijos suaktyvinta ir įgalinta vystyti savo verslą ir organizacijas;
 • 18 Sėkmės komandos metodą įsisavinusių Maladečinos ir Zaslavlio moterų galės šį metodą skleisti kituose Baltarusijos regionuose;
 • Susitikimuose su Baltarusijos valdžios atstovais buvo užtikrintas valdžios institucijų palaikymas vystant moterų verslumo skatinimą;
 • sukurtas Baltarusijos-Lietuvos–Moldovos moterų tinklas, į kurį įeina 12 Moldovos, 9 Baltarusijos, 10 Lietuvos ir 10 kitų ES organizacijų;
 • Ketinimą bendradarbiauti pasirašė 42 Lietuvos, Moldovos ir Baltarusijos organizacijos;
 • Apie projektą buvo rašoma vietinėje spaudoje, Baltarusijoje, Moldovoje ir tarptautiniu mastu „Going Abroad“ ir Winnet BSR tinklalapiuose.
  „Moldovos ir Gruzijos Europos integracija: sektorinis bendradarbiavimas ir viešojo diskurso kokybės gerinimas“ VšĮ Rytų Europos studijų centras 7.202,71 EUR

TIKSLAS: Padidinti Moldovos ir Gruzijos piliečių informuotumą apie Europos integraciją, paneigiant egzistuojančius neigiamus stereotipus.

REZULTATAI:

 • Padidintos vietos bendruomenių (studentų, pilietinės visuomenės, žurnalistų) probleminiuose ir atokiuose Moldovos ir Gruzijos regionuose žinios apie Europos integraciją;
 • Po 4 atrinktus žurnalistus ir politikos apžvalgininkus iš Moldovos ir Gruzijos įgijo daugiau žinių anti-propagandinių technikų, informacinio karo, Europos integracijos ir Europos saugumo temomis (tai ilgainiui turėtų padidinti Europos politikos diskurso kokybę šiose šalyse);
 • Parengta ir publikuota po 4 analitinius straipsnius apie Europos integracijos mitus, vyraujančius Moldovos ir Gruzijos viešojoje erdvėje;
 • Susitikimų su tikslinėmis bei labiau euroskeptiškomis grupėmis Moldovoje (kairiosios partijos) ir Gruzijoje (ortodoksų bažnyčia) metu  siekta suteikti daugiau informacijos apie eurointegracijos privalumus ir pasiųsti signalą, jog Lietuva tvirtai palaiko šių šalių Europos integracijos procesą bei yra pasirengusi padėti išspręsti jiems kylančius keblumus.

Parama pilietinei visuomenei ir visuomenės informavimas

Nepriklausomos informacijos sklaida Baltarusijoje ir regione (Spread of independent information in Belarus and the region)

Charter’97 Foundation

14.999,94 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą per tinklapį www.charter97.org.

REZULTATAI:

 • Sukurtas profesionalių korespondentų tinklas.
 • Publikuoti 76 profesionalių žurnalistų straipsniai (planuota 100);
 • Vykdomas spaudos Lietuvoje monitoringas,  per 5 projekto mėnesius išversti ir publikuoti 160 straipsnių (planuota 160) baltarusių, rusų ir anglų kalbomis;
 • Publikuotas straipsnis apie „Dvynių“ projektus;
 • Išlaikytas didelis portalo lankytojų skaičius (daugiau nei 300 0000 unikalių lankytojų į dieną.

Institucinių gebėjimų stiprinimas

Administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas

„Įsitraukime. Bendraukime, Skleiskime Lietuvos patirtį“

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

34.572,86 EUR

TIKSLAS: Plėsti vystomąjį bendradarbiavimą (toliau –VB) skatinant Lietuvos institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo suinteresuotumą ir gebėjimus dalyvauti tarptautinėse VB programose. Užtikrinti Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse VB programose gerosios praktikos sklaidą

REZULTATAI:

 • Gerosios praktikos sklaida padidino viešojo, nevalstybinio ir privataus sektoriaus atstovų motyvaciją ir aktyvesnį dalyvavimą ES it tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose;
 • Stiprintas Lietuvos atstovų dalyvavimo VB projektuose suteikiant palaikymą aukščiausiame lygmenyje;
 • Valstybių partnerių institucijų atstovams ir donorams buvo pristatyta ir parodyta Lietuvos institucijų ir įmonių sėkmingai įgyvendinti projektai, pasidalinta gerąja praktika, taip plečiant įvairių formų tarptautinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir kitų valstybių mąstą;
 • Padidėjusi informacijos apie Lietuvos gebėjimus teikti VB paramą sklaida valstybėse partnerėse stiprino Lietuvos, kaip patikimos donorės reputaciją valstybėse paramos gavėjose, ES ir tarptautiniu mastu. Didės Lietuvos atstovų VB projektų paraiškų patrauklumas;
 • Rekomendacijų dėl palankesnio teisinio reglamentavimo įgyvendinimo planas sukurė pagrindą kliūčių aktyvesniam dalyvavimui VB programose šalinimui ateityje.
Paramos teikimo sektorius Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirtos lėšos Projekto rezultatai
Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams Techninė pagalba ir aukšto lygio Lietuvos ekspertų konsultacijos Gruzijai ir Moldovai įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai" Projektui įgyvendinti 2014-2015 metais skirta 300 000 Lt, iš jų 2014 m. - 90 532,40 Lt

TIKSLAS: Padėti Gruzijai ir Moldovos Respublikai įgyvendinti Asociacijos susitarimus su ES, t.y. parengti įgyvendinimo (institucinę ir procedūrinę) infrastruktūrą bei tam reikalingus išteklius, kad absoliuti dauguma suplanuotų priemonių būtų įgyvendintos laiku ir pagal Asociacijos sutartyse bei jas operacionalizuojančiose darbotvarkėse numatytą grafiką.

TARPINIAI REZULTATAI: 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. sustiprinti Gruzijos ir Moldovos Respublikos institucijų gebėjimai įgyvendinti Asociacijos susitarimus su ES:

Gruzijoje įvyko įvadinis poreikių identifikavimo vizitas ir suteiktos konsultacijos bevizio režimo su ES, nacionalinės teisės derinimo su ES teisynu, Asociacijos sutarties įgyvendinimo reikalavimų finansinių paslaugų srityje klausimais, konsultacijos rengiant sanitarijos ir fitosanitarijos (SPS) priemonių perėmimo veiksmų planą atsižvelgiant į ekonominį kaštų-naudos balansą (dirbo 5 Lietuvos ekspertai);

Moldovoje įvyko įvadinis poreikių identifikavimo vizitas, suteiktos konsultacijos vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos, savižudybių prevencijos bei juvenalinės justicijos statistikos reglamentavimo tobulinimo klausimais (dirbo 3 Lietuvos ekspertai).

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams „Seminarai "Pagrindiniai branduolinio saugumo elementai" Armėnijos, Ukrainos ir Moldovos kompetentingų institucijų aukštesniosios grandies pareigūnams" Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla

23 569 Lt

(6 826,05 Eur)

TIKSLAS: Atlikti Lietuvos ir Armėnijos, Moldovos ir Ukrainos branduolinio saugumo priemonių palyginamąją analizę ir nustatyti gerąją praktiką.

REZULTATAI:

- 5 Armėnijos, 6 Moldovos ir 6 Ukrainos institucijų, atsakingų už branduolinį saugumą, aukštesniosios grandies atstovai susipažino su Lietuvos branduolinio saugumo politika;

 - Lietuvos institucijų atstovai susipažino su Armėnijos, Moldovos ir Ukrainos institucijų patirtimi;

- nustatyti valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams „Institucinių gebėjimų dalyvauti ES ir tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose stiprinimas dalinantis Lietuvos gerąja patirtimi" Centrinė projektų valdymo agentūra

62 809,06 Lt

(18 190,76 Eur)

TIKSLAS: Lietuvos institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo aktyvus bendradarbiavimas tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo (toliau - VB) programose siekiant sklandaus ekspertinių žinių ir patirties  europinės integracijos srityje perdavimo trečiosioms šalims.

REZULTATAI:

- Su bendradarbiavimo tarptautinėse VB programose galimybėmis ir nauda supažindinti visų ministerijų kancleriai ir už vystomąjį bendradarbiavimą atsakingi viceministrai.

- ES Dvynių projektų įgyvendinimo klausimais apmokyta 110 asmenų iš 61 institucijos.

- Įvairiapusišką patirtį tarptautinių projektų įgyvendinime turinčių ekspertų susitikimuose įvardintos ir aptartos pagrindinės dalyvavimo tarptautiniuose projektuose problemos projektų įgyvendinimo ir koordinavimo, finansinio ir žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais. 

Parengtos rekomendacijos dėl dalyvavimą tarptautiniame VB reglamentuojančios teisinės bazės tobulinimo bei dalyvavimo ES Dvynių programoje metodologija.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams "Moldovos ir Gruzijos Europos integracija: sektorinis bendradarbiavimas ir viešojo diskurso kokybės gerinimas"

Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras

Projektui įgyvendinti 2014-2015 m. skirta 70 000 Lt (20 273,40 Eur), iš jų 2014 m. panaudota  37 128,64 Lt (10 753,20 Eur)

TIKSLAS: padidinti Moldovos ir Gruzijos piliečių informuotumą apie Europos integraciją, paneigiant egzistuojančius stereotipus.

TARPINIAI REZULTATAI:

- 2014 m. lapkričio mėn. vykusių seminarų Moldovoje metu padidintos vietos bendruomenių (iš Straseni, Galesti, Cahul regionų) žinios apie Europos integraciją;

- žurnalistai ir politikos apžvalgininkai iš Moldovos ir Gruzijos, dalyvaudami Lietuvoje 2014 m. spalio mėn. vykusiuose mokymuose, įgijo daugiau ekspertinių žinių apie Europos integracijos procesus;

- parengti ir Moldovos regioninėje žiniasklaidoje publikuoti keturi analitiniai straipsniai apie Europos integracijos mitus, vyraujančius šios šalies viešojoje erdvėje.

Bendro istorijos ir kultūrinio paveldo puoselėjimas „LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas - Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui (Kunigaikščiai Ostrogiškiai)" Viešoji įstaiga Istorinės atminties akademija 50 000 Lt  (14 481 Eur) 

TIKSLAS: skatinti regiono mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą.

REZULTATAI:

-  Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimo pagrindu sukurtas ir išleistas gausiai iliustruotas leidinys apie kng. Ostrogiškius ir Oršos mūšį prisideda prie bendro visam LDK regionui istorinio ir kultūrinio paveldo propagavimo visuomenėje ir europinio identiteto formavimo.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

„Trečioji tarptautinė jaunųjų lyderių akademija „Jaunimo dalyvavimas politinėje veikloje: iššūkiai ir galimybė"

Asociacija Young Leaders Forum 30 000 Lt    (8 688,6 Eur)

TIKSLAS: motyvuoti ir paruošti jaunuosius lyderius iš Rytų partnerystės šalių profesionaliai politinei karjerai; stiprinti egzistuojantį jaunųjų lyderių tinklą.

REZULTATAI:

-62 jaunieji lyderiai iš Rytų partnerystės šalių įgijo jaunam sėkmingam politikui reikalingų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių; prie jaunųjų lyderių tinklo prisijungė 15 organizacijų.

Pilietinės visuomenės stiprinimas, lyčių lygybės užtikrinimas

„Keliaujame į užsienį - moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos"

Viešoji įstaiga Rietavo verslo informacijos centras

2014-2015 m. skirta 120 000 Lt (34 754,4 Eur), iš jų 2014 m. -  59 091,75 Lt (17 114,15 Eur)    

TIKSLAS: skatinti Moldovos ir Baltarusijos moterų verslumą ir socialinį bei ekonominį aktyvumą.

TARPINIAI REZULTATAI:

-moterys, kurios dalyvavo projekte: 32 Moldovos, 7 Baltarusijos, 12 Lietuvos atstovių, suaktyvintos ir įgalintos vystyti savo verslus ir organizacijas;

-sukurtas moterų tinklas ir kontaktai verslo bei naujų bendradarbiavimo iniciatyvų vystymui;

-sėkmės komandos metodą įsisavinusios moterys galės šį metodą skleisti kituose Moldovos ir Baltarusijos regionuose.

-mokymai Taraklijoje paskatino dalyves suburti Taraklijos rajono aktyvių moterų klubą, kuriame dabar jau yra 20 narių, pasiruošusių burtis į Sėkmės komandas.

-apie projektą rašė vietinė spauda („Plungės žinios") ir tarptautiniu mastu „Going Abroad" tinklalapis (8 straipsniai).

Pilietinės visuomenės stiprinimas, lyčių lygybės užtikrinimas

„Lyčių lygybė nuo Baltijos iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė "Women in Democracy" Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras 41 999,35 Lt (12 173,7 Eur)

TIKSLAS: tarptautinės interneto svetainės www.womenindemocracy.org pagalba pristatyti ir skatinti lyčių lygybę Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse.

REZULTATAI:

- užtikrintas nuolatinis interneto svetainės turinio palaikymas ir techninis aptarnavimas, atnaujintos prieskyros. Sukurta nauja prieskyra "Interviu su lyderėmis" bei papildomos aktualijų prieskyros (Politics; Governance and Economy; Violence against Women; International Organizations).

- buvo kasdien atliekamas naujienų monitoringas ir naujienų atranka. Naujienos talpinamos į svetainės prieskyras "Naujienos", "Opinion", "Facebook". Taip pat talpinama vaizdinė medžiaga.

- parengta ir svetainėje patalpinta 12 originalių interviu su moterimis-regiono lyderėmis.

- parašyti 12 informacinių ir analitinių tekstų.   

- sustiprintas Lietuvos, kaip lyčių lygybės koordinatorės regione (Rytų Europa, Kaukazo regionas, Centrinė Azija), vaidmuo.

- Svetainėje teikiamą informaciją ir naujienas lyčių lygybės klausimais nuolat skaito 526 asmenys iš visų pasaulio regionų.

Pilietinės visuomenės stiprinimas, lyčių lygybės užtikrinimas Moterų vaidmens demokratiniuose procesuose stiprinimas: iššūkiai po 2015 metų Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras 50 000 Lt     (14 492,8 Eur)

TIKSLAS: skatinti lygių galimybių principo įgyvendinimą vystomojo bendradarbiavimo politikoje organizuojant tarptautinę konferenciją.

REZULTATAI:

- bendradarbiaujant su URM VBD suorganizuota 3 dienų tarptautinė konferencija „Moterų vaidmens demokratiniuose procesuose stiprinimas: iššūkiai po 2015 metų", kurioje dalyvavo 150 svečių iš 34 šalių, tarptautinių organizacijų (UN Women, EIGE, Community of Democracies, ŠMT/NCM, ZONTA International) atstovai.

- konferencijos darbas vyko 5 teminiuose paneliuose: lyderystė, ekonominis įgalinimas, smurtas ir žalinga praktika, socialinių medijų vaidmuo, perspektyvos po 2015-ųjų. 

- konferencijos metu įvyko tarptautinė diskusija lyčių lygybės ir moterų teisių temomis;

- konferencijos metu dalintasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai;

- sustiprintas politinis ir pilietinis dialogas.

- apie renginį rašė įvairūs nacionaliniai naujienų ir tarptautinių organizacijų portalai, jį dalinai finansavo projektas „Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimas" (URM).

- konferencija organizuota bendradarbiaujant su užsienio ir Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis: Demokratijų bendrijos moterų ir demokratijos darbo grupe, Tarptautinio respublikonų instituto moterų demokratijos tinklu, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, Lygių galimybių plėtros centru, Vilniaus universiteto lyčių studijų centru ir Švedijos tarptautiniu liberalų centru.

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Parama pilietinei visuomenei ir eurointegraciniams siekiams

 

Idėjų bankas Rytų Partnerystės aukščiausio lygio susitikimui artėjant: kaip sustiprinti ES Rytų partnerystės iniciatyvą?

VšĮ „Rytų Europos studijų centras"

8.056 Lt

TIKSLAS: Rytų partnerystės silpnybių ir stiprybių įvertinimas, rekomendacijos tolesnei ES Rytų partnerystės plėtotei, ypač įsigaliojus laisvos prekybos susitarimams tarp ES ir šalių partnerių bei beviziam režimui.
REZULTATAI: 2013 m. spalio mėnesį, prieš Vilniuje vykusį ES Rytų partnerystės Viršūnių susitikimą, buvo surengta tarptautinė apskritojo stalo diskusija. Diskusijos metu suformuluotos rekomendacijos kaip sustiprinti ES Rytų partnerystės iniciatyvą. Diskusijoje dalyvavo 2 ekspertai iš Moldovos ir Ukrainos  , Lietuvos ekspertai, šalių partnerių diplomatinių atstovybių atstovai, URM atstovai.

2.

Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas sprendimų priėmimo procese

VšĮ „Rytų Europos studijų centras"

99.208 Lt

TIKSLAS: Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės stiprinimas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kontekste
REZULTATAI: 2013 m. lapkričio 27-29 d. Vilniuje suorganizuota Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės konferencija. Konferencija tapo platforma išsamiai diskusijai, kaip efektyviau remti pilietinės visuomenės vystymąsi Rytų partnerystės šalyse, stiprinti jos pajėgumus dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Ypač pasiteisino renginyje vykęs dialogas tarp Rytų partnerystės ir ES šalių narių ekspertų ir pilietinės visuomenės atstovų. Konferencijos tikslinės grupės:
- Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės forumo dalyviai;
- Vietinių ir tarptautinių NVO, politinių fondų, organizacijų, „smegenų centrų“, dirbančių Rytų partnerystės šalyse atstovai;
- ES Komisijos atstovai bei didžiausių tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo agentūrų, dirbančių regione, atstovai.
Konferencijoje dalyvavo 378 dalyviai ir 211 žiniasklaidos atstovų. Tiesioginę transliaciją stebėjo apie 7000 žiūrovų iš įvairių šalių.

3.

Tarptautinė jaunųjų lyderių akademija „Demokratijos plėtra Europos Rytų partnerystės šalyse: iššūkiai ir galimybės“

Asociacija „Young Leaders Forum“

25.000 Lt

TIKSLAS: Lietuvos pirmininkavimo Demokratijų bendrijoms (DB) 2010-11 m. metu pradėtų veiklų, susijusių su jaunimo tema, tąsa bei DB dimensijos stiprinimas.
REZULTATAI: Vilniuje organizuota antra tarptautinė lyderių akademija „Demokratijos vystymas Europos Rytų partnerystės šalyse: iššūkiai ir galimybės“. Apie 50 dalyvių: politologai, jaunimas, NVO atstovai bei žmogaus teisių gynėjai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, JAV, Lietuvos, Moldovos, Serbijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos - su Lietuvos politikais diskutavo apie Rytų Europos regiono skirtingą demokratinę transformaciją, valstybių pasiekimus ir iššūkius.

4.

Lyčių lygybės ir moterų socialinio aktyvumo skatinimas

Lyčių lygybė nuo Baltijos jūros iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė "Women in  Democracy"

Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras

35.914 Lt

TIKSLAS: Tęsti tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Demokratijų bendrijos ir kitose šalyse (ypač Rytų Europos, Kaukazo regiono, Centrinės Azijos), palaikymą ir plėtrą (nuo 2012 m.)
REZULTATAI: Projekto metu buvo atliekamas kasdieninis naujienų ir informacinių bazių monitoringas moterų padėties ir lyčių lygybės klausimais; užmegzti kontaktai su 15 valstybių tikslinėmis regiono NVO, buvo atliekama nacionalinių vyriausybių dokumentų ir teisinės medžiagos analizė bei vykdomų iniciatyvų lyčių lygybės srityje pristatymas; parengta ir tinklapyje publikuota Lietuvos visuomenės supažindinimui su lyčių lygybės įgyvendinimo iniciatyvomis regione skirta medžiaga; Organizuotas kelių dienų trukmės internetinis forumas aktualiais lygių galimybių klausimais. Pagrindinis rezultatas – efektyviai veikianti svetainė.

5.

Moterų Lyderystė demokratijos stiprinimui (Empowering Women - Strengthening Democracy)

VšĮ "Lygių galimybių plėtros centras"

34.000 Lt

TIKSLAS: skatinti lygiavertį moterų pilietinį ir politinį dalyvavimą Baltarusijoje ir Ukrainoje, stiprinti jų lyderystės kompetencijas
REZULTATAI: organizuojamas forumas „Priemonės ir taktikos komunikuojant savo poziciją“ Vilniuje; parengtos veiksnių, trukdančių ir skatinančių aktyvesnį jaunų moterų dalyvavimą pilietiniame ir politiniame gyvenime apžvalgos; remiantis apžvalgomis išleistas leidinys ir sukurtas trumpametražis filmas.

 

IŠ VISO

5

 

202.178 Lt

 

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Parama pilietinei visuomenei, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

„Demokratijos link: efektyvi diasporos pagalba“
Šalys partnerės: Moldova, Ukraina, Armėnija, Azerbaidžanas.

Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje
(ELKC)

TIKSLAS: sukurti unikalų Vidurio Rytų Europos šalių diasporų atstovų tinklą Vakarų Europoje bei ugdyti aktyvius, kompetentingus ir operatyviai veikiančius Vidurio Rytų Europos šalių diasporų lyderius.

REZULTATAI:
- 17 atstovų, kilusių iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos ir šiuo metu gyvenančių užsienyje, dalyvavo tarptautinėje  konferencijoje „Demokratija ir diaspora“, kurios metu  apsikeista patirtimi, akcentuotos Lietuvos diasporos gilios tradicijos ir bendradarbiavimo su tėvyne patirtis. 

Parama pilietinei visuomenei, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Atverk akis demokratijai: Informacinė jaunimo tinklaveika

Kitos šalys partnerės: Ukraina

VšĮ Lygių galimybių plėtros centras

TIKSLAS: gilinti jaunų nepriklausomų visuomenės informavimo priemonių atstovų iš Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos demokratines vertybes skatinančio visuomenės informavimo profesines kompetencijas atsižvelgiant į lyčių lygybės aspektą.

REZULTATAI:
- jauni nepriklausomų visuomenės informavimo priemonių atstovai iš Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos gilino profesines demokratines vertybes skatinančio visuomenės informavimo kompetencijas: rengė fotoreportažus (nuotraukas) socialiai jautriomis temomis, akcentuojant lyčių aspektus ir pagarbos įvairovei, demokratijos klausimus;

-visose trijose šalyse surengta atrinktų foto darbų paroda.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Lietuvos Metrikos rengimas, tyrinėjimas ir publikavimas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje.
Kitos šalys partnerės:
Ukraina

Lietuvos istorijos institutas

TIKSLAS: palaikyti ir tęsti Lietuvos Metrikos knygų rengimą, tyrinėjimą ir publikavimą (knygų Nr. 18 ir 32 rengimas spaudai, publikavimas) Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje bendradarbiaujant trijų šalių mokslininkams.

REZULTATAI:
- parengta ir išleista Lietuvos Metrikos 32 knyga;

- baigta rengti spaudai Lietuvos Metrikos 18 knyga;

- sukurti būsimo informacinio leidinio „Lietuvos Metrika: bendra praeitis – bendra dabartis“ straipsniai lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių kalbomis.

Kultūrinis bendradarbiavimas

LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui
Šalys partnerės: Ukraina

VšĮ Istorinės atminties akademija

TIKSLAS: plėtoti regiono šalių mokslininkų bendradarbiavimą ir taip prisidėti prie bendro visam LDK regionui istorinio-kultūrinio paveldo propagavimo.

REZULTATAI:
Ukrainiečių kalba išleista knyga „Kunigaikščiai Radvilos“.

Parama socialiniam vystymui ir visuomenės informavimas

Demokratijų forumas: internetinė lyčių lygybės svetainė

Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras

TIKSLAS: sukurti forumą su aktualiomis moterų teisių realijomis ( talpinanti naudingus dokumentus, gerųjų praktikų pavyzdžius), skatinanti temines diskusijas bei padedantis įgyvendinti lyčių lygybę regiono ir kitose Demokratijų bendrijos šalyse.

REZULTATAI:
- sukurta internetinė svetainė http://www.womenindemocracy.org/ atitinkanti projekto tikslus;

-turinys nuolat atnaujinamas;

- toliau vykdomas bendradarbiavimas su NVO Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Parama pilietinei visuomenei, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Going democratic: effective support by the diaspora

Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje

TIKSLAS: perduodant lietuvių bendruomenių Vakarų Europoje patirtį skatinti  Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos diasporą, ypač  jaunimo lyderius Vokietijoje, Airijoje, Italijoje ir JK  kurti bendradarbiavimo tinklą ir taip prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo ir demokratinių vertybių sklaidos savo kilmės šalyse.
 REZULTATAI:
- organizuota jaunimo diskusijos ir konferencija Vokietijoje „Democracy and Diaspora“, surengti bendri kultūriniai renginiai. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga publikuota.                                                                                                       - sukurtas internetinis puslapis – forumas demodiaspora.net , kuriame bus keičiamasi patirtimi per el.priemones.

Parama pilietinei visuomenei ir kultūrinis bendradarbiavimas

Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos  mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas, IV etapas

Lietuvos istorijos institutas

TIKSLAS: tęsti Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą rengiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos 2007-2012 m.“ dalį.

REZULTATAI:
- parašyta 60 naujų straipsnių;

- patikslinti, papildyti ir moksliškai redaguoti straipsniai I, II ir III tomui.

Kultūrinis bendradarbiavimas

LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas– Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui

Istorinės atminties akademija

TIKSLAS: plėtoti regiono šalių mokslininkų bendradarbiavimą ir taip prisidėti prie bendro visam LDK regionui istorinio-kultūrinio paveldo propagavimo.
REZULTATAI:
 - parengta ir ukrainiečių kalba išleista knyga „Chotinas: tautų forpostas“.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Kultūrinio paveldo projektas

Viena planeta

TIKSLAS: skatinti LDK kultūrinio paveldo išsaugojimą Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje.
REZULTATAI:
- išleista knyga „2000 km istorijos“ apie 2010 m. rudenį vykusį istorinį žygį žemaitukais iki Juodosios jūros, kurioje užfiksuoti istoriniai objektai ir raitelių kelionė kunigaikščio Vytauto Didžiojo keliais.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Tautų mugė 2011. Nemuno ištakos - Baltarusija “

Asociacija "Šventė visiems"

TIKSLAS: plėtoti Lietuvos, Baltarusijos ir kitų šalių piliečių ryšius ir kultūros pažinimą pristatant įvairių tautų tradicinį gyvenimo būdą, amatus, tradicinę virtuvę, papročius.
REZULTATAI:
- surengta mugė, kurioje savo kultūras ir virtuvę pristatė atstovai iš Baltarusijos, Gruzijos, Ukrainos ir kt.

Nr. Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto rezultatai
1. Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas, IV etapas Lietuvos istorijos institutas 59.353 Lt

2007-2012 m. programos dalis. Projekto tikslas: parengti 4 tomų LDK enciklopediją, bendradarbiaujant daugiau nei 100 istorikų, vienijančių LDK palikimo (Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos) ir kitų šalių (Vokietijos, Anglijos, Italijos, Rusijos), kuriančią vientisą ir visapusišką LDK istoriją, integruojančią LDK paveldą, esančią skirtinguose politiniuose ir kultūriniuose regionuose.

REZULTATAI: 1) parašyti enciklopedijos II tomo moksliniai straipsniai (I iki N raidės, apie 20 autorių, apie 48 straipsniai); 2) parašyti  enciklopedijos  III tomo moksliniai straipsniai (O iki Ž raidės, virš 40 autorių, apie 100 straipsnių), 3) Parengtos straipsnių mokslinės recenzijos; 4) projektas pristatytas tarptautinėje lituanistinėje mokslinėje konferencijoje Varšuvoje ir tarptautinėje konferencijoje Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių proga Vilniuje.

2. Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendradarbiavimui VšĮ Istorinės atminties akademija 50.000 Lt

TIKSLAS: plėtoti regiono (Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos) mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą, ugdyti mokslininkų ir kultūros žmonių istorinę savimonę, skatinti Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūrinius mainus.

REZULTATAI: bendradarbiaujant su Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkais parengta ir išleista nauja akademinė/pažintinė knyga „Žalgiris – trijų LDK tautų žvilgsniai“ ukrainiečių k. (leidykla Baltia-Druk, Kijevas); LDK paveldo naujausios tekstinės ir vaizdinės medžiagos kaupimas ir viešinimas portale www.mdl.lt.

3. Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą Žalgirio mūšio aidai – 2010 VšĮ Gyvenimo akademija 27.785 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie bendros Rytų Europos regiono istorinės savimonės kūrimo, surasti bendrus sąlyčio taškus vertinant tuos pačius istorinius įvykius.

REZULTATAI: apie 30 atstovų iš Baltarusijos ir Ukrainos savivaldybių, universitetų, muziejų, religinių institucijų ir turizmo organizacijų dalyvavo pažintiniame vizite Lietuvoje; surengta apskritojo stalo diskusija Seime; projekto dalyviai supažindinti su Lietuvos istorija, kultūra, etnografija, bendradarbiavimo abipus sienos ir turizmo plėtros galimybėmis, jaunimo ir NVO veikla. 

4. Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą Studijos „Žalgirio mūšio funkcionavimas istorinėje atmintyje“ parengimas Lietuvos istorijos institutas 15.000 Lt TIKSLAS: per Žalgirio mūšio interpretacijų kaitą istorijos bėgyje atskleisti istorinio paveldo dalybų dinamiką Vidurio ir Rytų Europoje; didinti kitose šalyse  įsitvirtinusių interpretacijų supratimą; mažinti istorinių paveldo dalybų aštrumą ir tuo pačiu didinti tarpusavio pasitikėjimą VRE.
REZULTATAI: parengtas pirminis studijos variantas, pristatantis svarbiausias Žalgirio mūšio istorinėje atmintyje tendencijas, atrinktos iliustracijos. Projektas demonstruoja, jog istorinės atminties tyrinėjimus būtina analizuoti ne vienos istorinės kultūros ribose, o įtraukiant visą Rytų Europos regioną.
5. Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi Viešoji įstaiga Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras 13.400 Lt

TIKSLAS: didinti Charkovo ir Postavų rajonų informuotumą apie narystės ES praktinę naudą regionams.

REZULTATAI: surengta tarptautinė konferencija, kurios metu, dalyvaujant Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos ir Norvegijos savivaldos lygmens atstovams, projekto partneriai supažindinti su Širvintų ir Druskininkų savivaldybių infrastruktūros objektais, suorganizuota apskritojo stalo diskusija bei spaudos konferencija.

   IŠ VISO 5   165.538 Lt  
Nr. Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslas ir rezultatai
1. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga Litvakų sinagogų tyrimų Baltarusijoje, Rusijos Kaliningrado srityje ir Lietuvoje tarptautinių studentų ekspedicijų organizavimas VšĮ „Žydų kultūros ir informacijos centras“ 109.450 Lt

TIKSLAS: žydų kultūros paveldo tyrimai ir apsauga Baltarusijoje.

REZULTATAI: ištirta sinagogų būklė, parengta jų dokumentacijos byla ir tyrimų medžiagos aprašas.

Tarptautinėje konferencijoje „Holocaust Era Assets“ eksponuota paroda „Sound of Silence”. 

2. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui VšĮ „Istorinės atminties akademija“ 100.000 Lt

TIKSLAS: skatinti Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą.

REZULTATAI: sukurta knygos/albumo „Radvilos Ukrainoje“ schematinė struktūra ir koncepcija.

Surengtos ekspedicijOSų į kraštotyros muziejus Ukrainoje (Voluinė, Korec, Kovel, Manevecki, Luboml, Radzeviliv, Mlynov, Olyka), nufotografuoti eksponatai iš muziejų fondų (padaryta 1214 siužetų).

Parengtas informacinis katalogas „LDK dokumentinis paveldas Lvove“, paskelbtas www.mdl.lt.

3. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas, III etapas, 2009 m. (tęstinis projektas) Lietuvos istorijos institutas 99.438 Lt

TIKSLAS: parengti 4 tomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopediją, skirtą įveikti tautinių istoriografijų ribas.

REZULTATAI: III etape baigti redaguoti LDK enciklopedijos II tomo straipsniai (63), sudarytos sutartys su istorikais (40 Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos mokslininkų) straipsnių parengimui.

Sudarytos sutartys su istorikais, rengiančiais vardyną ir tekstus III tomui (20) 67 straipsniams.

Parengtas enciklopedijos iliustracijų sąrašas.

4. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinės kilnojamosios parodos „Lietuva: kultūra ir istorija“ eksponavimas Ukrainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje Lietuvos dailės muziejus 81.240 Lt

TIKSLAS: supažindinti Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos visuomenes su Lietuvos istorija ir kultūra, pristatyti Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų Minske, Kijeve, Lydoje ir Sankt Peterburge.

REZULTATAI: parengta kilnojamoji paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“ ukrainiečių, baltarusių ir rusų kalbomis,  eksponuota LR ambasadoje Minske, Nacionaliniame muziejuje „Sofija Kijevska“ Kijeve, Lydos nacionaliniame istorijos ir meno muziejuje.

5.   Vytauto Didžiojo kelias į Lucką VšĮ „Gyvenimo akademija“ 49.619 Lt

TIKSLAS: paminėti 1429 metais vykusį Lucko suvažiavimą, surengti kelionę Vytauto Didžiojo keliu į Lucką.

REZULTATAI: maršrutu Vilnius-  Luckas (per Baltarusiją: Prūžanai, Nesvyžius, Naugardukas, Lyda, Gardinas) vyko apie 100 projekto dalyvių.

Lucke surengta istorinė konferencija apie LDK ir Vytautą Didįjį, surengti projekto dalyvių – Vilniaus senjorų teatro, Vilniaus įgulos karininkų ramovės „Vilnelės“ folkloro ansamblio, Vilniaus Pranciškaus Skorinos baltarusių vidurinės mokyklos moksleivių pasirodymai.

Pasirašytas Trakų rajono savivaldybės ir Lucko bendradarbiavimo ketinimų protokolas.

Projektas pristatytas svetainėje www.internetinetv.lt.

6.   Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkų bendradarbiavimas publikuojant ir tyrinėjant Lietuvos Metriką: Lietuvos patirties sklaida ir perteikimas Lietuvos istorijos institutas 14.800 Lt

TIKSLAS: skatinti Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkus aktyviau prisidėti prie unikalaus istorijos šaltinių komplekso pristatymo mokslo ir plačiajai visuomenei.

REZULTATAI: parengta spaudai istorijos šaltinių publikacija: Lietuvos Metrika, knyga Nr. 22 (1547 m.), 112 rankraštinių lapų; parengta spaudai dalis istorijos šaltinių publikacijos: Lietuvos Metrika, kn. Nr. 276 (1584–1598 m.)

7.   A. Mickevičiaus takais – aktualusis paveldas Baltarusijoje – bendras praeities simbolis Baltarusijos institutas 9.815 Lt

TIKSLAS: tyrinėti LDK istorinio paveldo pėdsakus Baltarusijoje.

REZULTATAI: nufotografuoti su A. Mickevičiaus gyvenimu susiję LDK istorinio paveldo objektai Baltarusijoje ir Lietuvoje; parengta ir atidaryta meninių fotografijų paroda Trakų pilyje.

  IŠ VISO 7   464.362 Lt  

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

LDK paveldo aktualizacija

VšĮ „Istorinės atminties akademija"

350.000 Lt

TIKSLAS: stiprinti Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą, pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą, skatinti kultūrinius mainus, atviros europietiškos regioninės tapatybės formavimą.

REZULTATAI: išleistas DVD su LDK didikų portretų galerija, sukurta svetainė www.mdl.lt, parengtas informacinis albumas „LDK paveldas Ukrainoje: pilys, šventyklos, rezidencijos" bei knyga „LDK istorija ir jos tradicija".

Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: LDK enciklopedijos parengimas

Lietuvos istorijos institutas

299.145 Lt

TIKSLAS: įveikti tautinių istoriografijų ribas, pasiūlyti platesnę LDK panoramą. Enciklopedijoje siekiama aprėpti visą LDK teritoriją ir adekvačiai atspindėti skirtingas istoriografines prieigas; pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą.

REZULTATAI: rengiama 4 tomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedija - parengta iliustravimo koncepcija, surinktos iliustracijos. Projekte dalyvauja LDK palikimo vienijami istorikai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos, kitų šalių mokslininkai.

Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: LDK kalendorius. II etapas

Lietuvos istorijos institutas

60.000 Lt

TIKSLAS: informuoti Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos visuomenes apie bendrą paveldą - parengti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (XVI-XVIIIA.) istorijos kalendorių (350 - 380 psl. knygą), kuriame pateiktas svarbiausių LDK istorijos datų, asmenų ir įvykių aprašymas, LDK žemėlapiai, rodantys šios valstybės ribų kitimą bei istorinė ikonografija.

REZULTATAI: II etape buvo sudaryta sutartis su projekto vykdytoju doc. dr. Aivu Ragausku, kuris tęsė sisteminius mokslinius informacinius tyrimus - buvo tikslinami kalendoriniai įrašai; peržiūrima įrašų bazė; sudaryti rengiamų kalendorinių įrašų struktūriniai principai, priklausomai nuo to, kas yra aptariama - įvykis, asmuo, institucija ar kitas istorijos įvykis; parašyti kalendorinių įrašų aprašomieji tekstai.

Parengtos mokslinio teksto recenzijos.

Parengtas LDK kalendoriaus žinyno elektroninės versijos dizainas ir maketas.

LDK kalendorius išverstas į rusų k.

DK kalendoriaus žinynas išverstas į baltarusių k.

LDK didikų portretai Ukrainoje

VšĮ „Istorinės atminties akademija"

30.000 Lt

TIKSLAS: pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą.

REZULTATAI: atlikta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų portretų paieška ir tyrimai Lvovo, Bolechovo, Tarnapolio ir kitų Vakarų Ukrainos miestų muziejų fonduose ir ekspozicijose; surinkti portretai daugkartinėms ekspozicijoms įvairiose Lietuvos ir užsienio šalių institucijose.

Litvakų sinagogų tyrimų Baltarusijoje, Kaliningrado srityje ir Lietuvoje tarptautinės grupės sudarymas, bendros tyrimų metodikos sukūrimas

Žydų kultūros ir informacijos centras

20.000 Lt

TIKSLAS: stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Kaliningrado srities studentų bei dėstytojų, tirti litvakų kultūros palikimą.

REZULTATAI: įvyko jungtinės studentų ir jų vadovų ekspedicijos sinagogoms tirti; užmegzti bendradarbiavimo ryšiai tarp aukštųjų mokyklų ir kultūros įstaigų litvakų kultūros palikimo tyrimams plėtoti.

Paroda „LDK didikų portretai Ukrainoje"

VšĮ „Istorinės atminties akademija"

5.930 Lt

TIKSLAS: pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą.

REZULTATA: remiantis projekto sudėtinės dalies „LDK didikų portretai Ukrainoje" rezultatais, surinktais Ukrainos muziejuose ir archyvuose, parengta LDK didikų ir kitų istorinių asmenybių portretų paroda, tinkama eksponuoti Lietuvoje ir užsienio šalyse.

LDK didikų portretų paroda

VšĮ „Istorinės atminties akademija"

5.700 Lt

TIKSLAS: pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą.

REZULTATAI: remiantis projekto sudėtinės dalies „Baltarusijos rinkiniai: tapyba ir skulptūra" rezultatais, surinktais Baltarusijos muziejuose ir archyvuose, parengta LDK didikų ir kitų istorinių asmenybių portretų paroda, tinkama eksponuoti Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Tarptautinė mokslinė konferencija (seminaras) „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams"

Geologijos ir geografijos institutas

Baltijos radiostezininkų asociacija

Vilniaus pedagoginis universitetas

UAB "Ferigi"

3.200 Lt

TIKSLAS: pasidalinti naujausia moksline patirtimi Žemės laukų ir jų įtakos organizmams srityje su mokslininkais iš įvairių šalių; užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp mokslinių organizacijų.

REZULTATAI: Užmegzti glaudesni bendradarbiavimo ryšiai su Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkais per birželio 12-15 d. Druskininkuose surengtą konferenciją „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams"; joje dalyvavo apie 100 įvairių sričių specialistų iš 10 šalių, perskaityti 36 moksliniai pranešimai, išleistas 70 egzempliorių tiražu seminaro tezių rinkinys 248 p. apimties, kuris buvo paskirstytas seminaro dalyviams.

IŠ VISO

8

 

773.975 Lt

 

 

Nr. Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslas ir rezultatai
1. Socialinė ir ekonominė plėtra Seminaras Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybėms prekybos palengvinimo klausimais Pasaulio prekybos organizacija (PPO) 268.000 Lt (savanoriškas įnašas į PPO Globalų patikos fondą)

TIKSLAS: informuoti apie tarptautinės prekybos palengvinimą Rytų ir Vidurio Europos bei Vidurinės Azijos pareigūnus.

REZULTATAI: Vilniuje surengtas regioninis seminaras, kuriame dalyvavo 22-jų Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybių atstovai.

2. Visuomenės informavimas Festivalis "Be2gether" - muzika atveria sienas VšĮ "Laisvalaikio parkas" 300.000 Lt

TIKSLAS: paskatinti demokratinius procesus Baltarusijoje ir parodyti, kad ES ir Lietuva nėra abejingos kaimynų izoliacijai.

REZULTATAI: festivalio metu paminėtas ES 50-metis; parodyta, kad Europos kultūrai neegzistuoja sienos ir kad ES rūpi ne tik valstybės narės, bet ir kaimynai; atkreiptas dėmesys į iškylančias naujos ES sienos problemas; suaktyvintas kultūrinis bendradarbiavimas.

3. Visuomenės informavimas „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo logotipo ir šūkio sukūrimas. Pasiruošimas renginiui „Europos vystomojo bendradarbiavimo dienos“ UAB "Baltijos viešųjų ryšių grupė" 43.729 Lt

TIKSLAS: sukurti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo logotipą ir šūkį, kurie būtų naudojami pristatant Lietuvos VB, informuojant piliečius apie VB siekius, uždavinius.

REZULTATAI: logotipo ir šūkio sukūrimas.

4. Visuomenės informavimas Filmo „Be2gether“ vertimas ir titravimas VšĮ "Laisvalaikio parkas" 2.360 Lt

TIKSLAS: informacijos sklaida apie festivalį „Be2Gether“.

REZULTATAI: šiam renginiui sukurto TV filmo vertimas į anglų kalbą, titravimas, transliacija per Lietuvos televiziją, išleidimas DVD formate.

5. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos  mokslininkų bendradarbiavimas: LDK enciklopedija (BALTARUSIJA, UKRAINA) Lietuvos istorijos institutas 255.000 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie vieningos Europos idėjos kūrimo.

REZULTATAI: parengta LDK enciklopedijos leidinio koncepcija, struktūra, nuorodos autoriams, sudarytas vardynas, numatyti straipsnių autoriai, parengta ir užsakyta 313 straipsnių, pradėtas redagavimo darbas, baigiamas antrojo tomo vardynas. Leidinio paskirtis - per mokslinių ir socialinių ryšių atkūrimą bei stiprinimą padėti išsaugoti bendrą regiono istorinį paveldą ir istorinę atmintį; stiprinti visuomenes, jų sąmoningumą.

6. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga Lietuva ir Rytų kaimynai: dialogas per vaizduojamąjį meną (BALTARUSIJA, UKRAINA) Savicko galerija 89.820 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie atviros demokratinės visuomenės formavimo.

REZULTATAI: į plenerą suburti Ukrainos, Baltarusijos dailininkai užmezgė ryšius tarpusavyje ir su lietuvių kolegomis, sukūrė darbų istorine tema.

7. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga Magnus Ducatus Lithuaniae (BALTARUSIJA, UKRAINA) Istorinės atminties akademija 37.780 Lt

TIKSLAS: puoselėti istorinę atmintį.

REZULTATAI: sukurtas interaktyvus internetinis puslapis, veikiantis kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istoriją tyrinėjančių mokslininkų ir jų vykdomų projektų duomenų bazė.

8. Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga Magnus Ducatus Poesis (BALTARUSIJA, UKRAINA) Rašytojų sąjungos fondas 9.999 Lt

TIKSLAS: skatinti atviros visuomenės formavimąsi, dalintis kūrybinėmis idėjomis regione.

REZULTATAI: parengta ir parodyta programa S. Daukanto aikštėje liepos 5 d., joje dalyvavo baltarusių, ukrainiečių, taip pat lietuvių, latvių, rusų ir lenkų poetai ir muzikantai.

9. Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės Paramos demokratijai ir žmogaus teisių stiprinimo Rytų Europos šalyse projektų programa (BALTARUSIJA, MOLDOVA, GRUZIJA) Demokratijos ir vystymo paramos fondas (DVPF) 100.000 Lt

TIKSLAS: remti smulkius projektus žmogaus teisių gynimo ir demokratijos srityje.

REZULTATAI: organizuoti 8 seminarai ir apskritųjų stalų diskusijos su plačiąja visuomene, NVO, studentais ir moksleiviais, mokytojais ir žurnalistais Vilniuje, Kišiniove ir Tbilisyje žmogaus teisių klausimais.

Nr. Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslas ir rezultatai
1. Kultūrinio paveldo puoselėjimas Pasakų tiltai UNESCO 5500 Lt

TIKSLAS: Pietų Kaukazo (Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos) ir Baltijos valstybes (Latviją, Estiją ir Lietuvą) įtraukti į bendrą tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, paskatinti Armėniją, Azerbaidžaną ir Gruziją vykdyti bendrus projektus kultūros srityje, vystyti tarpusavio bei tarpregioninį bendradarbiavimą.

REZULTATAI: 6 kalbomis išleistos iliustruotos Baltijos (Lietuvos, Latvijos, Estijos) ir Pietų Kaukazo (Armėnijos, Gruzijos, Azerbaidžano) šalių pasakų knygos vaikams.

Knygelės po 1000 egz. tiražu išspausdintos ir išplatintos ne tik visose šešiose projekte dalyvaujančiose valstybėse, bet taip pat išsiųstos į kitų šalių kalbų institutus, bibliotekas bei kultūrų centrus.

  IŠ VISO 1   5500 Lt