Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

Geras valdymas

Demokratinių institucijų gebėjimų stiprinimas Tunise (Tuniso politikos mokykla)

Asociacija „Parliamentary Forum for Democracy“

23.292,09 Lt

TIKSLAS: demokratijos vertybių sklaida ir puoselėjimas, gebėjimų stiprinimas geresnio demokratinio valdymo, pilietinės visuomenės stiprinimo srityse MENA regione.

REZULTATAI: Organizuoti 25 jaunųjų Tuniso politikų (iš jų 3 parlamentarų) mokymai Tunise. Tuniso politikos mokykla, organizuojama projekto partnerio (CEMI), pakvietė asociacijos „Parliamentary Forum for Democracy“ ekspertus pristatyti vieną iš Tunise aktualių temų. Mokymus vedė 4 ekspertai, buvę ir esami parlamentarai iš Lietuvos ir kitų Europos valstybių.  Mokymų tema – pereinamojo laikotarpio teisingumas, tikslai – supažindinti Tuniso politikos veikėjus su pilietinės visuomenės ir demokratinės politinės sistemos koncepcijomis bei suteikti jiems praktinių žinių.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

Parama pilietinei visuomenei, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

„Tuniso politikos mokykla“

Parliamentary Forum for Democracy

21.104 Lt

TIKSLAS: įkurti tarptautinį mokymo tinklą, kuris paskatintų jaunuosius Tuniso lyderius  aktyviau dalyvauti politikoje, supažindinti juos su pilietinės visuomenės ir demokratinės politinės sistemos koncepcija bei suteikti jiems praktinių žinių, padėsiančių realizuoti savo politinius siekius.

REZULTATAI: 40-ties jaunųjų Tuniso politikų grupei surengti dviejų dienų trukmės mokymai, kuriuos vedė demokratinių šalių parlamentarų delegacija.