Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų vystymas

Vaikų socialinės padėties gerinimas ir švietimo skatinimas Turkijos regionuose

Turkijos lietuvių bendruomenė

10.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: gerinti Alanijos regiono vaikų socialinę padėtį ir sudaryti sąlygas jų lygiaverčiam švietimui.

NUMATOMI REZULTATAI:

  • mokiniams suteikta galimybė pažinti gimtąjį regioną, plečiama jų pasaulėžiūra, suteikiama motyvacija gerai mokytis, mažinama vaikų socialinė atskirtis;
  • suteiktos profesionalios pirmosios pagalbos teorinės ir praktinės žinios;
  • kūrybinėse dirbtuvėse ugdomi meniniai, muzikiniai vaikų gebėjimai, kūrybiškumas, skatinama savanorystė;
  • sustiprinta mokytojų motyvacija dirbti kaimo mokykloje, plečiama jų pasaulėžiūra, suteikta galimybė susipažinti su Lietuvos ir Europos kultūra, istorija ir menais.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Vaikų socializacijos galimybių didinimas, aktyvumo bei kūrybingumo skatinimasTurkijos rajonuose

Vaikų socializacijos galimybių didinimas, aktyvumo ir kūrybingumo skatinimas Alanijos rajone

Turkijos lietuvių bendruomenė

10.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Mažinti atotrūkį tarp skurdžių rajoninių vietovių ir aukštesniu gyvenimo lygiu pasižyminčių miestų bei siekti visa apimančio, lygiaverčio švietimo.

NUMATOMI REZULTATAI:

  • sąlygų vaikų sportinei veiklai sudarymas leis tinkamai vesti kūno kultūros pamokas, vaikai galės aktyviai leisti laiką po pamokų;
  • dalyvavimas bendrose edukacinėse programose skatins vaikų kūrybiškumą, socialinius bei bendruomeninius įgūdžius;
  • programa kitame mieste prisidės prie vaikų kultūrinio aktyvumo, smalsumo skatinimo, praplės vaikų akiratį;
  • dramos pamokėlės mokyklose prisidės prie vaikų kūrybiškumo ugdymo.