Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas, regionų vystymas

Lietuvos ir Turkijos bendradarbiavimo skatinimas kuriant žemės ūkio biotechnologinius produktus bei pagalbines pramonės medžiagas

Kapadokijos techparkas prie Nevšehiro universiteto. Projekto partneris: Kauno technologijos universitetas

5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: stiprinti Lietuvos ir Turkijos verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą biotechnologijų sistemų ir produktų vystymo srityje, skatinti Lietuvos ir Turkijos įmonių partnerystę siekiant gamybos tinklų plėtros ir dalijimosi technologijomis ir tokiu būdu prisidedant prie ekonominio augimo regionuose.

REZULTATAI:

 • Surengtos 3 KTU ir 5 Kapadokijos techparko nuotolinės konferencijos siekiant pristatyti ES programas, iš kurių yra  finansuojamas technologijų perdavimas; KTU patirtį ir know-how tyrimų patrauklumą verslui ir gamybos tinklų plėtrą.
 • Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Turkijos mokslo įstaigų ir privataus sektoriaus skatinimas technologijų perdavimo srityje.
 
Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Švietimas Gerosios patirties pasidalinimas skatinant bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir verslo Kapadokijos techparkas prie Nevšehiro universiteto 10 600 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Prisidėti prie Turkijos aukštojo mokslo institucijų gebėjimų ,,mokslas-verslui“ stiprinimo perduodant gerąją Lietuvos nacionalinę bei europinę patirtį.

REZULTATAI:

 • Surengti dveji (rugpjūčio ir spalio mėn. ) KTU ekspertų mokymai Kaune ir Nevšehire Kapadokijos regiono mokslininkams ir verslo atstovams.
 • Perduota geroji patirtis „mokslas-verslui“ technologijų ir „know-how“ dalinimosi srityse.
 • Nevšehiro universiteto studentams organizuoti mentorystės mokymai.
 • Užmegztas bendradarbiavimas tarp KTU ir Nevšehiro pramoninkų ir verslininkų asociacijos.

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų vystymas

Vaikų socialinės padėties gerinimas ir švietimo skatinimas Turkijos regionuose

Turkijos lietuvių bendruomenė

9 970,75 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: gerinti Alanijos regiono vaikų socialinę padėtį ir sudaryti sąlygas jų lygiaverčiam švietimui.

REZULTATAI:

 • Mokiniams suorganizuotos 2 ekskursijos, mokslo metų pradžios šventė ir bendri renginiai su Alanijos sporto klubu.
 • Surengti pirmosios pagalbos kursai mokytojams ir mokiniams, kurių metu suteiktos žinios apie šiuolaikinę mediciną ir jos galimybes.
 • Mokiniams ir mokytojams suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės kartu su Šilutės rajono  tautodailininkais ir „Mamų unijos“ vaikais iš Lietuvos.
 • Atrinkti 3 mokytojai birželio mėn. dalyvavo Lietuvos totorių bendruomenės vaikų stovykloje Trakuose ir kūrybinėse dirbtuvėse su Lietuvos mokytojais, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenės reginyje Vilniuje, kurio metu susitiko su Lietuvos garbės konsulais Turkijoje ir Prezidente D. Grybauskaite.
 • 10 mokytojų Turkijos mokytojų dienos proga lapkričio mėn. dalyvavo Stambulo Eurazijos maratone 8 km bėgime Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga,  kurio dalyvius pasveikino Lietuvos ambasadorius Turkijoje ir Stambulo metropolijos savivaldybės maratono organizacinio komiteto atstovas. Renginio reportažas rodytas per LRT ir TV3, ir Turkijos nacionalinėje televizijoje.
 • Atrinkta 15 mokinių grupė fotografijos mokymams gavus Alanijos gubernatoriaus ir savivaldybės švietimo skyriaus leidimą; šių kursų pabaigoje vaikų parengta  fotografijų paroda viešai pristatyta gruodžio 8 d. Lietuvos garbės konsulato Alanijoje atidarymo proga, kuriame dalyvavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Vaikų socializacijos galimybių didinimas, aktyvumo bei kūrybingumo skatinimasTurkijos rajonuose

Vaikų socializacijos galimybių didinimas, aktyvumo ir kūrybingumo skatinimas Alanijos rajone

Turkijos lietuvių bendruomenė

10.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Mažinti atotrūkį tarp skurdžių rajoninių vietovių ir aukštesniu gyvenimo lygiu pasižyminčių miestų bei siekti visa apimančio, lygiaverčio švietimo.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • sąlygų vaikų sportinei veiklai sudarymas leis tinkamai vesti kūno kultūros pamokas, vaikai galės aktyviai leisti laiką po pamokų;
 • dalyvavimas bendrose edukacinėse programose skatins vaikų kūrybiškumą, socialinius bei bendruomeninius įgūdžius;
 • programa kitame mieste prisidės prie vaikų kultūrinio aktyvumo, smalsumo skatinimo, praplės vaikų akiratį;
 • dramos pamokėlės mokyklose prisidės prie vaikų kūrybiškumo ugdymo.