Spausdinti

Bendradarbiavimas su Ukraina

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

ES Rytų partnerystės politikoje dalyvaujančią Ukrainą ir Lietuvą sieja glaudūs istoriniai ryšiai, prisidedantys prie tarpusavio ekonominio, politinio ir kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimo. Lietuvos narystė ES tapo papildomu postūmiu ir dvišalių Lietuvos ir Ukrainos santykių plėtrai. Aktyviai dalyvaudami formuojant ir vykdant ES politiką Ukrainos atžvilgiu, prisidedame prie demokratizacijos ir gero valdymo stiprinimo, energetinio saugumo didinimo, aplinkos apsaugos, ekonominės ir socialinės plėtros šalyje.

2014-2017 m. Lietuvos suteikta parama Ukrainai siekia 10,24 mln. eurų, iš kurių 4,8 mln. eurų skirta vystomajam bendradarbiavimui: įgyvendinti 68 dvišaliai ir 18 regioninių projektų, mokėtos savanoriškos įmokos tarptautinėms organizacijoms projektams Ukrainoje įgyvendinti, deleguoti Lietuvos ekspertai. 1,48 mln. eurų skirta švietimui: apmokėtos ugdymo ir gyvenimo Lietuvoje išlaidos 286 studentams bei 60 moksleivių, nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje. 3,9 mln. eurų skirta Ukrainos kariuomenei paremti: apmokėta 171 sužeistojo gydymas ir reabilitacija Lietuvoje, organizuoti įvairūs mokymai, perduota karinė amunicija. Humanitarinės pagalbos suteikta už 1,5 mln. eurų. Didelis dėmesys skiriamas pilietinės visuomenės ir regioninės žiniasklaidos stiprinimui, teikiama parama priverstinai perkeltiems ar gyvenamosios vietos netekusiems asmenims bei kitiems nuo Rusijos karinės agresijos Rytų Ukrainoje nukentėjusiems gyventojams.

2017 m. spalio 12 d. Europos Sąjungos Europinės kaimynystės instrumento (ENI) komitetas patvirtino paramos Ukrainos viešųjų finansų valdymui programą, kurios vertė 150 mln. eurų. Vieną jos dalį - “Pajamų mobilizavimas, įskaitant Finansinių tyrimų tarnybą” - įgyvendins Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su finansų ministerija ir kitomis Lietuvos institucijomis (vertė – 9 mln. eurų).