Spausdinti

Bendradarbiavimas su Ukraina

2019-2020 m. vystomojo bendradarbiavimo su Ukraina sritys:

  • švietimas;
  • sveikatos apsauga;
  • parama šalies viduje perkeltiems asmenims;
  • geras valdymas;
  • demokratija ir pilietinė visuomenė, atsparumo dezinformacijai stiprinimas;
  • lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas
  • gebėjimų stiprinimas istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo srityje;
  • ekonominis ir socialinis vystymasis;

Ukraina išlieka prioritetinė Lietuvos partnerė vystomojo bendradarbiavimo politikos darbotvarkėje.

Atsižvelgdama į Ukrainos poreikius, Lietuva nuosekliai tęsia gerosios patirties perdavimą, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos susitarimą (AA/DCFTA), teikia paramą nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusiems Ukrainos piliečiams, remia valstybės institucijų gebėjimų stiprinimą, švietimo ir sveikatos apsaugos reformų vykdymą ir verslumo skatinimą. Lietuvos ekspertai perduoda sukauptą patirtį viešųjų finansų valdymo, teisės viršenybės reformų, ryšių reguliavimo ir konkurencijos srityse.

Lietuvos parama Ukrainai 2014-2019 m. iš viso sudarė 14,6 mln. EUR.

2019 m. iš VBPD programos projektams Ukrainoje skirta 1,33 mln. EUR, įgyvendinta 18 dvišalių ir 1 regioninis projektas.

2019 m. pradėtas 1 milijono EUR vertės projektas “Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos mokyklos Nr. 2 įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui”, kurį įgyvendina Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) su partneriais. Atsižvelgiant į ilgalaikę Lietuvos paramą švietimo sektoriui rytų Ukrainoje, projekto tikslas yra sukurti šiuolaikinį mokymo centrą, kuris taptų kompleksiniu pavyzdžiu savo infrastruktūra, įranga ir švietimo proceso organizavimu ir pasitarnautų kaip viso regiono pilotinis Ukrainos mokyklos reformos projektas ir švietimo patirties sklaidos centras.

2020 m. Lietuva kartu su Vokietija ir Rumunija laimėjo ES Dvynių projektą Ukrainoje konkurencijos srityje. 2019 m. Lietuva kartu su Latvija pradėjo įgyvendinti Dvynių projektą ryšių reguliavimo srityje. 2019 m. Lietuvos institucijos baigė įgyvendinti 3 Dvynių projektus žmogaus teisių, konkurencijos ir augalų apsaugos bei institucinių gebėjimų stiprinimo srityse.

CPVA su partneriais įgyvendina Europos Komisijos projektą „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ (Projekto trukmė 2018 gruodžio 20 d. – 2022 gruodžio 19 d.). CPVA atsakinga už dviejų programos komponentų įgyvendinimą: „Mokesčių surinkimo gerinimas“ bei „Horizontaliosios funkcijos ir valdymas“, kurių biudžetas yra 29,5 mln. EUR. Projekte dalyvauja LR finansų ministerija, Muitinės departamentas ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

2017-2020 m. Expertise France drauge su CPVA įgyvendina ES  finansuojamą programą „ES parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje“. CPVA atsakinga už programos ketvirtąjį komponentą „E-teisingumas“. Veiklų įgyvendinimui reikalingos ekspertinės žinios sutelktos bendradarbiaujant su LR teisingumo ministerija, Nacionaline teismų administracija, Lietuvos teisės institutu, Vilniaus universitetu ir Mykolo Romerio universitetu. CPVA skirto komponento biudžetas – 1,5 mln. EUR.

Dokumentai