Spausdinti

ES Dvynių projektai Ukrainoje

2010-2020 m. Lietuvos institucijos Ukrainoje dalyvavo 20 ES Dvynių projektų atrankų. Iš viso laimėta 13 Dvynių projektų:

 • 2020 m. Lenkija ir Lietuva laimėjo projektą „Ukrainos Nacionalinio Banko institucinių ir reguliavimo gebėjimų stiprinimas, įgyvendinant ES-Ukrainos asociacijos susitarimą". Projekto trukmė 21 mėn., biudžetas – 1 000 000 EUR, įgyvendinanti Lietuvos institucija – Lietuvos bankas.
 • 2020 m. Lietuva kartu su Vokietija ir Rumunija laimėjo projektą „Parama Ukrainos antimonopolijos komitetui tolimesniam teisinės, procedūrinės ir bylų vykdymo praktikos suderinimui su ES antimonopoline ir įmonių susijungimų kontrolės praktika“. Projekto trukmė 24 mėn. (su galimybe pratęsti dar 3 mėn.), įgyvendinanti Lietuvos institucija – Konkurencijos tarnyba.
 • 2019 m. Lietuva kartu su Latvija pradėjo įgyvendinti projektą „Nacionalinės ryšių ir informatizacijos valstybės reguliavimo komisijos reguliavimo pajėgumų stiprinimas patekimo į rinką ir paslaugų kokybės stebėjimo sistemos srityse“. Projekto trukmė – 21 mėn., įgyvendinanti Lietuvos institucija – Ryšių reguliavimo tarnyba.
 • 2016 m. Latvija-Vokietija-Lietuva „Ukrainos teisės aktų augalų apsaugos produktų ir augalų sveikatos srityje derinimas su ES bei susijusių kontrolės ir laboratorinių paslaugų stiprinimas“. 2017-2019 m. Lietuvos valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos bei Latvijos ir Vokietijos ekspertai tobulino kontrolės ir laboratorinių tyrimų sistemas, padėjo kolegoms Ukrainoje kurti teisinius pagrindus, kad pagal ES standartus būtų užtikrintas augalų apsaugos produktų naudojimas.
 • 2016 m. Lietuva-Austrija „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“. 2016-2019 m. vadovaujami Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto, projekte dirbo žymiausi Lietuvos teisės mokslo ir praktikos ekspertai iš Lietuvos teisės instituto, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Vilniaus universiteto teisės fakulteto.
 • 2016 m. Ispanija-Lietuva „Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai kuriant sąlygas taikyti Europos geležinkelio transporto paslaugų rinkos modelį“. Lietuvos valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su partneriais iš Ispanijos dvejus metus bendradarbiaudama su Ukrainos infrastruktūros ministerija padėjo kurti konkurencingą geležinkelio rinką pagal ES standartus.
 • 2016 m. Vokietija-Lietuva-Lenkija „Parama Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybai naudojant informacinių technologijų sprendimus kelionės dokumentų patikroje ir identifikuojant vogtas motorines transporto priemones“. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Sienos kontrolės organizavimo valdybos šiame dvejų metų trukmės projekte pagrindinį dėmesį skyrė nelegalios migracijos užkardymo ir klastotų dokumentų nustatymo klausimams.
 • 2015 m. Vokietija-Lietuva „Ukrainos Konkurencijos komiteto institucinių gebėjimų stiprinimas atliekant rinkos tyrimus ir suderinant Ukrainos konkurencijos įstatymą su ES standartais“, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, įgyvendintas 2016-2019 m.
 • 2015 m. Lietuva-Italija „Parama įgyvendinant sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės įsipareigojimus pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą“, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, įgyvendintas 2016-2018 m.
 • 2015 m. Vokietija-Lenkija-Lietuva „Parama Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai stiprinant Valstybės sienos apsaugos tarnybos postus muitų klausimais“, Muitinės departamentas, įgyvendintas 2015-2017 m.;
 • 2014 m. Lenkija-Vokietija-Lietuva „Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai stiprinti komercinių kelių transporto saugos standartus“, LR Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija; įgyvendintas 2014-2016 m.;
 • 2013 m. Olandija-Vokietija-Lietuva „Pagalba atvirai ir skaidriai žemės ūkio paskirties žemės rinkos plėtrai Ukrainoje“, LR Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba, įgyvendintas 2014-2015 m.;
 • 2010 m. Prancūzija-Lietuva „Ukrainos administracinių teismų efektyvumo ir valdymo gebėjimų stiprinimas”, Vyriausiasis administracinis teismas; įgyvendintas 2011-2013 m.;

Lietuvos ekspertai dalyvavo kitų šalių įgyvendinamuose Dvynių projektuose:

 • Danijos ir Prancūzijos Dvynių projekte Ukrainoje 2013-2015 m. dalyvavo 8 Lietuvos Statistikos departamento ekspertai.
 • Vokietijos, Prancūzijos ir Latvijos Dvynių projekte 2012-2014 m. dalyvavo 6 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ekspertai („Pagalba Ukrainai, priartinant fitosanitarijos teisinę bazę ir fitosanitarinių reikalavimų įgyvendinimą prie Europos standartų“).
 • 2015-2017 m. Ispanijos, Lenkijos ir Prancūzijos projekte „Parama Ukrainoje gerinant daugiarūšių pavojingų krovinių gabenimo saugą“ dalyvavo 2 Valstybinės geležinkelių inspekcijos ekspertai.